Vrijdag 14 juni 2024

Speel bewust

Kansspelautoriteit: 762.000 mensen gokten minimaal een keer online in 2022, 92% kanalisatie

Bruto spelresultaat van € 1,08 miljard in 2022

Monitoringsrapportage Kansspelautoriteit Ksa

762.000 Nederlanders hebben minimaal één keer online gegokt in 2022. Nederlanders vergokten € 1,08 miljard in het jaar 2022. 92% van de mensen gokt uitsluitend bij een legale aanbieder. Van de nieuwe gokkers sinds legalisering is dat zelfs 98%. Dat blijkt uit de monitoringsrapportage online kansspelen die de Kansspelautoriteit vandaag publiceerde.

Vandaag publiceerde de Kansspelautoriteit haar vierde monitoringsrapportage online kansspelen. Hierin geeft de toezichthouder enkele belangrijke inzichten over de online kansspelindustrie in Nederland. Een dergelijk rapport verscheen voor het eerst als bijlage bij een brief van voormalig minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker, in november 2021. De tweede monitoringsrapportage werd gedeeld bij het jaarverslag 2021 van de Kansspelautoriteit. Eind september 2022 deelde de toezichthouder voor het laatst een monitoringsrapportage, toen de legale online gokmarkt een jaar geopend was.

De meeste cijfers die gedeeld worden in het nieuwste rapport geven een beeld van de stand van zaken op 31 januari 2023.

“Deze vierde monitoringsrapportage laat een groei van de markt voor online kansspelen zien, zoals we eerder al hebben voorzien. Dat is een ontwikkeling die ons aller aandacht vraagt. Kansspelaanbieders moeten hun zorgplicht stevig oppakken en tijdig ingrijpen om spelers te beschermen om die veilige omgeving waar te maken. Uit ons onderzoek naar de invulling van de zorgplicht van dit voorjaar blijkt dat de zorgplicht zeer breed en gevarieerd wordt ingevuld. Het is daarom van groot belang dat we, mede met aanbieders, gaan kijken naar een eenduidiger invulling die spelers op de best mogelijke manier beschermt. De naleving van de zorgplicht is ook een prioriteit bij ons toezicht.”

René Jansen, voorzitter Kansspelautoriteit

Vergunningen

In 2023 zijn er in totaal 23 vergunninghouders met ieder een of meer vergunningen. Twintig van deze vergunninghouders exploiteert al een kansspelwebsite, drie vergunninghouders zijn nog altijd niet live:

  • Tonybet
  • JOI Limited I
  • JOI Limited II

Er was oorspronkelijk nog een vierde vergunninghouder die nog niet live was gegaan. In maart 2023 kwam het nieuws echter naar buiten dat die vergunning door Novamedia weer was ingeleverd bij de Kansspelautoriteit. Novamedia is het moederbedrijf van onder andere de Postcode Loterij. Het bedrijf had oorspronkelijk het plan om de online kansspelmarkt te betreden met het merk Postcode Games, maar besloot hier van af te zien omdat de strengere regelgeving de markt ongeschikt maakte voor fondsenwerving.

Er bestaan vier type vergunningen in Nederland en een aanbieder kan meer dan een vergunning bezitten. Het overgrote deel van de vergunninghouders (21 van de 23) heeft een vergunning om casinospellen tegen het huis aan te bieden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om gokkasten of casinospelen zoals blackjack en roulette. De vergunning die het minst vaak werd vergeven is die voor casinospellen tegen andere spelers. Deze vergunning is bedoeld voor bijvoorbeeld poker en bingo, waarbij de aanbieder slechts organisator is en de spelers het tegen elkaar opnemen.

Casinospellen tegen het huisCasinospellen tegen andere spelersSportweddenschappenPaardenweddenschappen
217149

Monitoringsrapportage Kansspelautoriteit over de omvang van de markt

Om te bepalen hoe groot de Nederlandse kansspelmarkt is kan er worden gekeken naar verschillende factoren. Een van de meest gebruikte factoren is het brutospelresultaat (BSR). Dit is de som van alle ingezette bedrag minus de uitgekeerde prijzen. Alleen bij ‘casinospellen tegen andere spelers’ is het BSR anders opgebouwd. Daar is het BSR de optelsom van alle commissies die de aanbieder heeft geïnd van de spelers.

Het brutospelresultaat van de legale online kansspelmarkt bedroeg € 1,08 miljard in 2022.

Het brutospelresultaat van de legale online kansspelmarkt in Nederland bedroeg het afgelopen jaar € 1,08 miljard. Dit is lager dan H2 Gambling Capital schatte in november. H2 schatte in dat legale online casino’s € 1,22 miljard zouden omzetten in 2022.

Als er gekeken wordt naar het BSR per maand, dan was er in de eerste vier maanden na de opening van de legale markt een flinke stijging te zien. Deze trend zette zich echter niet door en het BSR per maand daalde in de maanden die daarop volgden. Vanaf september 2022, in aanloop naar het WK voetbal, werd er voor het eerst weer meer omgezet naar de € 90 miljoen van januari 2022.

Het BSR van kwartaal op kwartaal stijgt echter wel gestaag. Het vierde kwartaal van 2022 was goed voor € 327 miljoen omzet.

Q4 2021Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2022
€ 186 miljoen€ 239 miljoen€ 245 miljoen€ 271 miljoen€ 330 miljoen

Toch is er ook een aanzienlijke groei op te merken als het BSR van de maanden januari in 2022 en 2023 met elkaar worden vergeleken. In januari 2023 werd er € 123 miljoen omgezet door de legale online casino’s, een stijging van 37%. De Kansspelautoriteit geeft aan dat het niet verwacht dat deze groei zich door zal zetten:

“Op de lange termijn verwacht de Ksa op basis van ervaringen in het buitenland een trendmatige groei van ongeveer 13 tot 15 procent per jaar.”

Jongvolwassenen zorgden in 2022 voor een BSR van € 102 miljoen.

Het overgrote deel van de omzet, 72%, haalden online casino’s uit de categorie ‘casinospellen tegen het huis’. Het aandeel van sportweddenschappen fluctueert het meest. Dit is een logisch gevolg van de sportkalender in 2022. In de zomermaanden was er minder voetbal en andere sporten en aan het einde van het jaar vond het WK voetbal plaats. Paardenweddenschappen hebben nog altijd het kleinste aandeel (0,3%). Poker en bingo zijn verantwoordelijk voor 2,9%.

Jongvolwassenen waren goed voor een brutospelresultaat van € 102 miljoen. Dat komt neer op 9% van het totale BSR. Het aandeel van de spelers uit de leeftijdsgroep 18 tot en met 23 jaar is over de maanden stabiel. Het aandeel in het BSR komt daarmee ook redelijk overeen met het percentage jongvolwassenen ten opzichte van de totale volwassen bevolking in Nederland. 9,5% van de volwassenen bevolking in Nederland is jonger dan 24.

Wat opvalt bij deze jongere spelersgroep is het type kansspel waar zij voor kiezen. Jongvolwassenen kiezen vaker voor sportweddenschappen dan gokkers uit oudere leeftijdsgroepen. Daarnaast geven jongvolwassenen gemiddeld meer geld uit aan poker.

De drie grootste aanbieders hebben een marktaandeel van 55 tot 65%.

Tot slot wordt er opnieuw gekeken naar de Herfindahl-index. Dit cijfer geeft een indicatie van de marktconcentratie en kan een waarde hebben tussen de 0,00 en 1,00. Wanneer het indexcijfer 1 is, dan is er sprake van een monopolie. De Nederlandse kansspelmarkt heeft een Herfindahl-index van 0,13. Dit betekent dat er sprake is van een ‘matig geconcentreerde markt’. In september lag het indexcijfer van de Nederlandse markt nog op 0,17.

Op basis van het totale brutospelresultaat in januari 2023 maakt de Kansspelautoriteit op dat de drie grootste aanbieders een gezamenlijk marktaandeel hebben van 55 tot 65%. Om welke aanbieders het gaat, wordt niet genoemd.

Spelersaccounts en spelers

Een tweede punt waarop de omvang van een markt gebaseerd kan worden is het aantal (actieve) spelers en spelersaccounts. Het aantal spelersaccounts was in juli 2022 1,3 miljoen, zo bleek uit de vorige monitoringsrapportage. Vooral in de maand november zag de Kansspelautoriteit dat er veel nieuwe accounts bij waren gekomen, waarschijnlijk door het WK voetbal.

In januari 2023 waren er 2,1 miljoen spelersaccounts in Nederland.

De stand op 31 januari 2023 waren er 2,1 miljoen spelersaccounts. Vergeleken met januari 2022, toen er 799.000 accounts waren, is hier sprake van een groei van 158%. Als er wordt gekeken naar het aantal actieve spelersaccounts, dan is de groei over het afgelopen jaar minder sterk maar nog altijd aanzienlijk. In januari 2023 speelden consumenten met 859.000 accounts. Dit betekent een stijging van 76% ten opzichte van de 489.000 accounts in januari 2022.

Ongeveer een kwart van alle spelersaccounts is van een jongvolwassene. Dat betekent dat jongvolwassenen op dit vlak oververtegenwoordigd zijn. Ditzelfde geldt voor het aandeel in het aantal actieve accounts. Van de 859.000 actieve accounts behoorden er 184.000 tot jongvolwassen gokkers.

De vraag die lange tijd niet beantwoord werd gaat over het aantal gokkers in Nederland. Een speler kan immers meerdere accounts hebben en dus zegt het aantal accounts niet alles. Om hier meer duidelijkheid over te krijgen kocht de Kansspelautoriteit een dataset van GfK. Aan het onderzoek van GfK deden 6.000 Nederlanders mee. Zij kregen software geïnstalleerd op hun mobiele telefoons, tablets, en laptops die monitorden welke websites en apps werden bezocht.

Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek schat de Kansspelautoriteit in dat er 762.000 spelers in Nederland zijn die minimaal een keer online gokten in 2022. Dit betekent dat 5,3% van de volwassen bevolking minimaal één keer gokte in het afgelopen jaar. Gemiddeld heeft zo’n persoon 2,6 accounts bij legale online kansspelaanbieders. Vier op de tien mensen met een account gokte daar ook online mee in januari 2023.

De Kansspelautoriteit schat dat 762.000 Nederlanders minimaal een keer gokten in 2022

Ondanks het brede aanbod aan online casino’s en bookmakers heeft het overgrote deel van de markt slechts één account. 57% van de gokkers speelt bij een aanbieder. Iets meer dan een op de vijf spelers is klant bij minimaal vier legale goksites.

Speelgedrag

Naast het aantal accounts van de Nederlandse gokker is er andermaal gekeken naar het bedrag dat men verliest per account. In juli 2022 lag dit op gemiddeld € 153 per spelersaccount. Over heel 2022 genomen is dit iets lager uitgevallen, namelijk op € 143.

Dat het brutospelresultaat per account daalt kan ook te maken hebben met de oververtegenwoordiging van jongvolwassenen in het aantal accounts. De groep spelers van 18 tot en met 23 jaar vergokt gemiddeld namelijk een stuk minder per account. Dit bedrag ligt gemiddeld op € 54:

“We zagen eerder dat een jongvolwassen gokker gemiddeld waarschijnlijk net zo veel accounts heeft als een gokker uit een oudere leeftijdsgroep. Dat betekent dat een gemiddelde jongvolwassen speler maandelijks veel minder geld verliest aan gokken dan een gemiddelde speler.”

Aangezien de Kansspelautoriteit nu een schatting heeft kunnen maken van het aantal accounts per gokker, is er ook te berekenen wat er gemiddeld per speler wordt vergokt in een maand. Over het hele jaar 2022 komt dit uit op € 310 per actieve gokker per maand. Voor deze berekening heeft de Ksa alleen accounts meegerekend waar daadwerkelijk mee is gegokt in de betreffende maand, mensen gokken ook maanden niet.

Tot slot merkt de Kansspelautoriteit op dat het WK voetbal geen zichtbaar effect heeft gehad op het BSR per speler(saccount).

Monitoringsrapportage 2023 over de kanalisatie

Een van de doelstellingen van de wet Kansspelen op afstand was een kanalisatiegraad van 80%. Kanalisatie kan echter ook op verschillende manieren gemeten worden. Zo kijkt de Ksa niet alleen naar het BSR bij legale aanbieders ten opzichte van het totaal (inclusief illegale aanbieders), maar ook naar het aantal spelers bij legale en illegale aanbieders.

Het grote aantal nieuwe spelersaccounts in het tweede half jaar van 2022 kan hoopvol zijn voor de kanalisatiegraad, maar de Kansspelautoriteit wil verder kijken:

“De Ksa wil niet alleen weten of dit percentage wordt gehaald, maar ook in hoeverre de aanwas van nieuwe spelers bij legale aanbieders daaraan bijdraagt.”

Kanalisatie in termen van spelers

Voordat online kansspelen legaal waren in Nederland bezocht ongeveer de helft van de Nederlandse gokkers de website van een aanbieder met een vergunning (TOTO of Runnerz, tegenwoordig ZEturf). Dit percentage is sinds de legalisering sterk toegenomen.

Maandelijks spelen in totaal meer mensen dan voor de opening van de markt.

Voor 1 oktober 2021 konden spelers dan ook niet terecht bij legale aanbieders voor het spelen van casinospelen, de categorie waar bijna driekwart van het BSR uit gehaald wordt. Het percentage spelers dat onder andere bij legale aanbieders speelt, dus mogelijk ook nog bij illegale aanbieders, steeg in 2023 tot afgerond 100%. Ongeveer 8% speelt zowel bij een legale aanbieder als een illegale aanbieder, want de Kansspelautoriteit meldt dat 92% van de Nederlandse gokkers alleen gokt bij legale online goksites.

Over heel 2022 genomen speelden maandelijks gemiddeld 365.000 spelers bij alleen legale aanbieders. Er waren 34.000 gokkers die zowel legale als illegale casino’s bezochten, en 12.000 Nederlanders gokten alleen bij illegale aanbieders. Maandelijks gokken in totaal nu meer mensen dan voor de opening van de online kansspelmarkt.

De groei in het aantal gokkers leidde tot nieuwe vragen. De Kansspelautoriteit wilde weten in hoeverre de nieuwe spelers verantwoordelijk zijn voor de toename in de kanalisatiegraad. Uit onderzoek van het gokgedrag in de maanden voor 1 oktober 2021 en het gokgedrag in de laatste maanden van 2022 bleek dat de hoge kanalisatiegraad grotendeels komt door spelers die in de laatste vier maanden voor legalisering, nog niet speelden. 61% van de spelers die nu gokken bij legale aanbieders, gokten in de maanden juni tot en met september 2021 niet online. Of die spelers wel speelden in de maanden daarvoor, is niet bekend.

Kanalisatie in termen van webverkeer en BSR

Spelers van online casinospelen brengen doorgaans meer tijd door op goksites. Daarom wordt er ook gekeken naar het webverkeer: het aantal uren dat is doorgebracht op legale en illegale goksites. De Kansspelautoriteit gebruikt hiervoor de gegevens van Similarweb en kijkt naar de lijst met legale aanbieders en de 100 grootste illegale aanbieders die op dit moment bekend zijn bij de toezichthouder.

Halverwege 2022 werd er minder tijd doorgebracht op legale goksites. Dit had vermoedelijk te maken met de sportkalender. Een zelfde daling was bij illegale goksites echter niet te merken. Volgens de Kansspelautoriteit komt dit omdat veel illegale goksites geen sportweddenschappen aanbieden.

Net als te zien was in het BSR steeg ook de tijd op goksites weer na de zomer. Toch zorgde het wereldkampioenschap voetbal volgens de Kansspelautoriteit niet voor een extreem hoge piek:

“Het effect van het WK op het aantal doorgebrachte uren op kansspelwebsites lijkt beperkt.”

De laatste wijze waarop gekeken kan worden naar de kanalisatiegraad is het brutospelresultaat. Volgens de Ksa schat H2 Gambling in dat 86% van het totale BSR in 2023 terecht komt bij legale aanbieders. Eerder schatte het onderzoeksbureau nog in dat in 2023 de legale markt 80% voor zijn rekening zou nemen.

H2 verwacht dat de kanalisatiegraad op BSR in 2024 nog verder zal gaan stijgen. De voorspelling voor volgend jaar ligt op 90% van de totale omzet.

Verslaving en verslavingspreventie

Deze vierde monitoringsrapportage is het eerste rapport waarin gekeken kon worden naar cijfers van het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS). Gegevensverzameling in dit systeem heeft zes jaar lang stilgelegen, maar deze gegevens zijn sinds maart weer beschikbaar. Er is op dit moment echter weinig te zeggen over het aantal gokverslaafden in ons land, zo merkt de Kansspelautoriteit op:

“Op basis van de nieuwe cijfers is nog niet te zeggen wat het effect van Koa is op de geregistreerde verslavingszorg. Experts op het gebied van verslavingspreventie zeggen dat het een aantal jaar duurt voordat spelers om hulp vragen bij hun verslaving.”

Waar wel naar gekeken kan worden, zijn de enquêtes die zijn gehouden in het kader van online gokken. Hier kunnen echter alleen ‘voorzichtige conclusies’ uit getrokken worden volgens de Ksa. De toezichthouder wijst hierbij naar de enquête van Ipsos. Hierin gaf 40% van de spelers aan dat zij wel eens gelogen hadden over gokken of aangegeven dat zij verliezen najoegen. Dit zou kunnen duiden op problematisch gokgedrag onder online spelers.

Loket Kansspel

Een ander middel dat de overheid inzet sinds de invoering van de Wet Kansspelen op afstand, is Loket Kansspel. Als de kwartalen met elkaar vergeleken worden, is hierin geen groei te zien. Wat wel opvalt is dat het aantal informatiegesprekken in het vierde kwartaal van 2022 sterk is gestegen vergeleken met het vierde kwartaal van 2022. Ook hier wil de Ksa echter geen conclusies uit trekken, omdat niet te zeggen is of het gaat om een trend of toevalligheid.

KwartaalHulpgesprekkenInformatiegesprekkenTotaal
Q4 2021254425679
Q1 2022221218439
Q2 2022301238549
Q3 2022301259560
Q4 2022248345593

Cruks

Tot slot is er gekeken naar het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks). Deze week werd een nieuwe versie van het uitsluitingsregister, Cruks 2.0, gepubliceerd. De nieuwe website zou het makkelijker voor spelers moeten maken om zich in te schrijven. Op 24 februari 2023 stonden er bijna 35.000 mensen geregistreerd in Cruks. In november was een duidelijke piek te zien in het aantal registraties. De Kansspelautoriteit verwacht dat dit te maken had met het WK voetbal.

In totaal keurde de Kansspelautoriteit tussen oktober 2021 en januari van dit jaar 32 aanvragen tot onvrijwillige inschrijving in Cruks goed. Vijftien van deze aanvragen waren afkomstig van een legaal online casino.

Er waren ook mensen die zich vrijwillig hadden ingeschreven in Cruks, maar hier achteraf spijt van hadden. In de monitoringsrapportage is te lezen dat er 93 bezwaar- of beroepszaken zijn geweest van mensen die hun inschrijving ongedaan wilden maken.

Reclame

Het laatste onderwerp in de monitoringsrapportage komen de reclames van online kansspelaanbieders nog aan bod. Het jaar 2022 was het eerste en laatste volledige jaar waarin online kansspelaanbieders reclame mochten maken op televisie, radio, en in de buitenlucht. Vanaf 1 juli 2023 is het maken van ongerichte reclame verboden.

In aanloop naar het WK voetbal werd gevreesd voor opnieuw een stortvloed aan gokreclames, maar uit de cijfers van de Ksa blijkt dat dit niet het geval was. Er werd weliswaar een recordbedrag aan gokreclames uitgegeven, maar het aantal reclamespotjes bleef nagenoeg gelijk:

“Dit duidt er op dat er absoluut genomen niet meer reclames op televisie te zien waren, maar dat deze duurder waren voor aanbieders om in te kopen.”

Online casino’s lijken hun reclamecampagnes langzaamaan te verplaatsen naar het internet. Online aanbieders adverteren volgens de toezichthouder nog altijd niet grootschalig op social media, maar er is wel een stijgende lijn te zien. Vooral tijdens het WK voetbal waren de online aanbieders nadrukkelijker aanwezig op Facebook, Instagram, en Twitter met hun betaalde advertenties.

Ook op andere websites waren vaker banners te zien van legale online casino’s. Dit heeft ook te maken met de stijging van het aantal vergunninghouders.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Jeffrey Noeken CasinoNieuws.nl

Jeffrey Noeken

Senior Redacteur CasinoNieuws.nl
Jeffrey Noeken is senior redacteur bij CasinoNieuws.nl. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse en Curaçaose kansspelwetgeving.

Laat een reactie achter