Donderdag 1 december 2022

Speel bewust

Van der Voort (Screenforce): “De politiek had haar huiswerk iets beter kunnen doen”

Michel van Voort Screenforce gokreclames

Vandaag kondigde minister van Rechtsbescherming Franc Weerwind aan dat er een reclameverbod voor risicovolle kansspelen gaat komen. Dat komt niet als donderslag bij heldere hemel, maar toch is het kort op het opengaan van de online kansspelmarkt vorig jaar oktober. Wij spraken met Michel van der Voort van Screenforce, de Nederlandse TV-marketingorganisatie over deze aankondiging.

Er is heel lang gedaan over het openen van de markt en nu die een paar maanden open is, worden er al zulke stevige maatregelen aangekondigd. Wat is uw mening daarover?

De minister refereert aan signalen van verslavingsexperts en maatschappelijke verontwaardiging. En hij geeft zelf eigenlijk ook aan dat er nog geen cijfers en nog geen harde feiten zijn. Dus ik vind dat we te snel reageren.

“Ik vind dat we te snel reageren.”

Michel van der Voort, directeur Screenforce

De markt is natuurlijk flitsend uit de startblokken geschoten en daar is toen op gehandeld. We hebben bijvoorbeeld tegen de omroepen gezegd dat we het aantal commercials gaan terugbrengen naar één commercial per blok. Ze hebben ook nog een aantal aanvullende maatregelen afgekondigd. Daar wordt in de brief niet over gesproken. Een voorbeeld daarvan is dat we geen losse billboards meer doen. Billboards mogen nog wel, maar alleen als het een gesponsord programma betreft, dus niet zomaar een speelfilm of een quiz bijvoorbeeld. Dus er is wel degelijk vanuit de omroepen gezegd dat het volume teruggedraaid moest worden. En daar is ook naar gehandeld.

Ik ben blij met een aantal maatregelen die de minister in zijn brief aanhaalt, die zijn voorgesteld door de sector.

En als ik sector zeg, dan heb ik het even over de aanbieders. Want de minister heeft gesproken met omroepen en met de aanbieders. De minister heeft het steeds over de sector, maar ik zie dat niet als één geheel. Omdat er ook best wel wat tegenstrijdigheden zijn tussen enerzijds de aanbieders en anderzijds de omroepen.

Wij hebben wel aangeboden om met elkaar te praten; met de aanbieders, de omroepen, én met het ministerie. Dat aanbod is helaas niet geaccepteerd door minister Weerwind.

“De rechten van de Champions League konden voor een deel via de inkomsten uit die sector terugverdiend worden. Daar gaat nu een streep doorheen.”

Michel van der Voort, directeur Screenforce

Dat had kunnen voorkomen dat wij nu geconfronteerd worden met een voorstel vanuit de aanbieders om dat tijdsvenster op te schuiven van 21:00 uur naar 22:00 uur in de avond. Dat is echt dramatisch voor de omroepen. Ik denk dat het tijdvak van 21:00 uur tot 22:00 uur binnen het venster wat mag, dat dat het belangrijkste uur is. Daar is ook echt rekening mee gehouden op het moment dat RTL bijvoorbeeld besloot om te bieden op de rechten voor de Champions League. Dat gebeurt niet zomaar; daar worden berekeningen voor gemaakt. Er is vooraf in kaart gebracht wat de potentiële opbrengsten zijn en daar werd zeker ook gekeken naar de [gok]markt die in oktober openging. Ze wisten: er komt een nieuwe sector die veel gaat adverteren. De rechten van de Champions League konden voor een deel via de inkomsten uit die sector terugverdiend worden. Daar gaat nu een streep doorheen.

Je mist dan natuurlijk het eerste reclameblok bij de voetbalwedstrijden die om 20:30 uur of 20:45 uur beginnen, het blok in de rust.

Twee reclameblokken zelfs. Dat eerste reclameblok zit voor de wedstrijd rond half of kwart voor 9. Dat mocht al niet. De twee reclameblokken in de pauze die ga je straks mislopen. Dat heeft echt dramatische gevolgen. Als wij dus met elkaar dat overleg hadden gehad – met de minister, de aanbieders en de omroepen aan één tafel – dan hadden we tot constructievere oplossingen kunnen komen die ook sneller geïmplementeerd hadden kunnen gaan worden. Er moet nu nog veel water door den Rijn stroomen voordat dit allemaal uitgevoerd kan worden.

U zei in Adformatie dat u verwacht dat het traject nog anderhalf tot twee jaar zal gaan duren. Minister Weerwind zegt in het Financieel Dagblad dat hij het in één jaar wil doen.

Voordat de wetswijziging eenmaal door de Tweede en Eerste Kamer heen is, dan ben je echt twee jaar verder. Daarom zoekt hij ook naar noodverbandjes nu. Met zijn standpunt snap ik dat ook wel.

Laat ik wel vooropstellen dat er absoluut punten in zitten die ik begrijp. Ik begrijp heel goed dat het gebruik van rolmodellen niet handig is om te doen. Die aanpassing snap ik volledig.

Ik vind het ook heel goed dat de sector zelf zegt dat de billboards neutraal gemaakt moeten worden. Zo is ooit de billboard ook bedoeld. Als je sommige billboards ziet; dat zijn gewoon reclames van vijf seconden. Dan zie je als kijker niet het verschil tussen een billboard en een commercial, die heeft dan nog steeds de ervaring dat er veel [gok]reclames voorbij komen. Ook die maatregel om de billboard weer wat soberder te maken, vind ik dus een goede ontwikkeling. Er zitten dus zeker ook goede punten in.

Handelt de minister te snel, of is de branche met de eigen reclamecode niet ver genoeg gegaan?

Als je kijkt naar Reclamecode Online Kansspelen en wat die zegt over het volume van de reclames, dan was die ruimer dan uiteindelijk door de omroepen is toegepast. Daar lag het niet aan.

Was die code te laat?

Ik geloof dat hij op 17 december gepubliceerd werd. Dat was op zich best wel laat. Er waren ook best wel stevige gesprekken nodig om die code rond te krijgen. Daar zijn best wel opmerkingen over te maken hoe dat proces verlopen is.

“Het is een soort rat race. Het is een strijd om de potentiële gokkers, de kansspelgebruikers.”

Michel van der Voort, directeur Screenforce

Uiteindelijk was hij op tijd klaar. Nogmaals, ik denk niet dat de code het probleem veroorzaakt heeft wat er is ontstaan. Ik denk dat het te maken heeft met de verwachtingen aan de kant van de politiek. Die dachten dat het allemaal wel zou loslopen, maar de aanbieders grijpen natuurlijk hun kans. Het is een soort rat race. Het is een strijd om de potentiële gokkers, de kansspelgebruikers. Iedere aanbieder wil zich natuurlijk zo snel mogelijk presenteren aan die doelgroep. Dus iedereen grijpt dan naar alle middelen die ze voorhanden hebben.

De omroepen hebben dat snel ingezien en hebben snel gezegd dat het te hard gaat. Die hebben gezegd dat ze een limiet van één [gok]reclame per blok gingen instellen.

Volgens mij is het nu zo dat 4% van alle commercials gaat over risicovolle kansspelen. Dan heb ik het niet alleen maar over online kansspelen, maar ook over de land-based kansspelaanbieders, de casino’s. Ik geloof dat retail ongeveer op het drie- of vijfvoudige aantal commercials zit. Ik snap het, we zijn het niet gewend, het valt op, er wordt veel over geschreven. Maar het wordt ook onder een vergrootglas gelegd. Daardoor ontstaat een bepaalde dynamiek waardoor de beleving er is dat het ontzettend veel is. Maar als je aan de andere kant ziet dat het 4% is, dan denk ik “Het is veel maar er zijn grotere branches die op televisie adverteren.”

Je zegt dat het te maken heeft met de verwachtingen van de politiek. Verwachtingen die gestoeld zijn op het idee dat een markt zich niet alleen aan de kaders van de wet houdt, maar daar ver binnen blijft, zou ik naïef durven noemen. Bent u het daar mee eens?

Nee, ik vind het niet naïef. Ik denk alleen wel dat de politiek haar huiswerk misschien iets beter had kunnen doen.

Nederland is het laatste land dat open is gegaan met de online gokmarkt, onder druk van Europa en de Europese Commissie. Er zijn heel veel landen om ons heen geweest die ons voor zijn gegaan en waar ook dergelijke situaties zich voorgedaan hebben. In het ene land is het beter gegaan dan in het andere land, daar hadden ze misschien iets meer lering uit kunnen trekken. En anders misschien op voorhand al wat betere maatregelen kunnen treffen.

Tot slot: waarom liep je, voordat de brief daadwerkelijk verstuurd werd, al op de inhoud vooruit door dat interview in de Adformatie?

We zijn natuurlijk al een tijd in gesprek met de minister. Ik werd er vorige week naar gevraagd door een journalist die zelf ook een gesprek heeft gevoerd met het ministerie. Het was bij veel stakeholders bekend dat die brief er aan zou komen. En op een enkel detail na was de inhoud van de brief ook al bekend. Om die reden heb ik ook antwoord gegeven op de vragen die gesteld werden.

“Dan moeten we niet halverwege de eerste helft ineens de regels gaan aanpassen. Zo werkt het niet.”

Michel van der Voort, directeur Screenforce

Wat voor ons de belangrijkste boodschap is, is dat we kunnen blijven communiceren. Ik denk dat het ook belangrijk is dat we dat op de open kanalen kunnen doen. Om te voorkomen dat de communicatie verschuift naar alleen de online platformen, die wat minder zichtbaar zijn en die moeilijker te monitoren zijn.

Ik denk dat de omroepen, net zoals de aanbieders, hun verantwoordelijkheid daarin kennen en daar ook niet van weglopen. Maar ik denk ook wel dat de politiek zich moet realiseren dat we een bepaalde weg zijn ingeslagen met elkaar. We zijn een wedstrijd met elkaar gestart. En dan moeten we niet halverwege de eerste helft ineens de regels gaan aanpassen. Zo werkt het niet.

Lead-foto Michel van der Voort via YouTube. Achtergrond door CasinoNieuws.nl.

Laat een reactie achter