Vrijdag 19 april 2024

Speel bewust

Bijstandsgerechtigde hoeft bijstand niet volledig terug te betalen na gokken

rechter casino bijstand

De Centrale Raad van Beroep heeft vandaag uitspraak gedaan in een zaak tussen een vrouw en de gemeente Rotterdam. De gemeente vorderde duizenden euro’s terug, omdat de bijstandsgerechtigde tijdens haar bijstandsperiode regelmatig ging gokken in het casino. De Raad heeft nu besloten dat zij haar bijstand niet volledig hoeft terug te betalen.

Dinsdagochtend heeft de Centrale Raad van Beroep de uitspraak in een zaak tussen de gemeente Rotterdam en een bijstandsgerechtigde gepubliceerd. De Raad heeft hierbij verwezen naar een nieuwe vuistregel voor bijstandsgerechtigden. Op basis van pintransacties kan iemand die bijstand ontvangt aantonen welke bedragen er worden uitgegeven of ontvangen met gokken in het casino:

“Bijstandsgerechtigde kan voortaan met pinopnames gokinkomsten aannemelijk maken. Iemand die bijstand ontvangt en gokt, kan voortaan aan de hand van pinopnames in een gokinstelling aannemelijk maken welke bedragen hij of zij heeft ontvangen. Hierdoor kan het recht op bijstand worden vastgesteld. Een bijstandsgerechtigde hoeft dus niet meer de volledige bijstand terug te betalen over de maanden waarin hij of zij in een gokinstelling heeft gegokt.”

Centrale Raad van Beroep

De vrouw ontving van 1 november 1996 tot 9 september 2019 bijstand. De gemeente Rotterdam stelde echter een onderzoek in, omdat zij mogelijk inkomsten ontving voor mantelzorg aan haar broer. Tijdens het onderzoek overhandigde de vrouw haar bankafschriften, waaruit bleek dat zij regelmatig gokte in het casino.

Gemeente Rotterdam vordert duizenden euro’s terug

In gesprek met de gemeente gaf de vrouw aan dat zij destijds sinds twee jaar het casino op regelmatige basis bezocht. In haar bankafschriften was te zien dat zij vaak geld opnam in gokinstellingen, variërend van € 320 tot € 660 per maand:

“In de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 juli 2019 zijn in 16 maanden pintransacties in een casino gedaan, telkens meer keren per maand. Ook hebben de sociaal rechercheurs gezien dat in de maanden januari 2018 tot en met mei 2018 en maart 2019 bedragen van X zijn bijgeschreven op de bankrekening van appellante.”

Onderzoek van de gemeente Rotterdam

Het college, bestaande uit de burgemeester en wethouders van Rotterdam, besloot naar aanleiding van het onderzoek de bijstand van de vrouw in te trekken. Het ging hierbij om de periode van 1 januari 2018 tot 31 juli 2019, met uitzondering van de maanden juni, augustus, en december 2018. De gemeente besloot uiteindelijk een bedrag van € 18.492 terug te vorderen, omdat zij geen melding heeft gemaakt van haar gokactiviteiten.

“In de hiervoor genoemde maanden heeft appellante gokactiviteiten verricht. Door van deze activiteiten geen melding te maken, heeft appellante de op haar rustende wettelijke inlichtingenverplichting geschonden. Appellante heeft niet aannemelijk gemaakt dat als zij deze verplichting zou zijn nagekomen, zij recht op volledige of aanvullende bijstand zou hebben gehad. Zij heeft namelijk geen deugdelijke administratie bijgehouden van haar gokactiviteiten. Daarom kan het recht op bijstand niet worden vastgesteld in de maanden waarin zij deze activiteiten heeft verricht.”

Gemeente Rotterdam

Vrouw hoeft niet volledige bijstand terug te betalen

Doordat de vrouw haar gokactiviteiten heeft verzwegen zou de gemeente Rotterdam haar recht op bijstand niet kunnen vaststellen. De Raad oordeelt daar echter anders over. Bijstandsgerechtigden kunnen voortaan aan de hand van pinopnames in een instelling waar ze kunnen gokken de door hem of haar verrichte gokactiviteiten en de daarmee verkregen bedragen aannemelijk maken.

De Raad kwam tot dit oordeel op basis van de Marktscan landgebonden kansspelen van 2022. Daarin zijn de (theoretische) uitkeringspercentages van enkele casinospelen en van kansspelautomaten opgenomen. Hieruit maakte de Raad op dat niet aangetoond kon worden dat de vrouw winstgevend had gegokt. De uitbetalingspercentages van de gokkasten liggen namelijk onder de 100%:

“Onzeker blijft welke bedragen een individuele bijstandsgerechtigde in een concreet geval met gokken in een gokinstelling heeft ontvangen. Maar de uitkeringspercentages in de marktscan 2022 wijzen uit dat de met gokken in een gokinstelling ontvangen bedragen gemiddeld genomen niet hoger zullen zijn dan 100% van de ingelegde bedragen. Dit gegeven rechtvaardigt de vooronderstelling dat in het individuele geval de inkomsten uit gokactiviteiten in een gokinstelling – ongeacht welk gokspel is gespeeld– gelijk zijn aan de ingelegde bedragen. Deze vooronderstelling leidt tot een in beginsel realistische benadering van de ontvangen bedragen. De mogelijkheid dat een betrokkene in een individueel geval in werkelijkheid minder heeft ontvangen dan wat hij heeft ingelegd komt voor zijn rekening en risico, omdat hij heeft nagelaten het college over zijn gokactiviteiten tijdig te informeren.”

Centrale Raad van Beroep

Op basis van de bovenstaande beoordeling heeft de Raad het college van Rotterdam opgedragen om een nieuwe beslissing te nemen. Daarbij moesten ze op basis van de beschikbare (bank)gegevens vaststellen wat de hoogte van het terug te vorderen bedrag wordt. Daarbij zullen ze ook moeten kijken naar het verzoek van de bijstandsgerechtigde om een schadevergoeding in de vorm van betaling van wettelijke rente.

De gemeente Rotterdam had in 2021 al de meeste rechtszaken over de bijstand, waarbij een deel is teruggevorderd door gokken in casino’s.

Vorig jaar kreeg een alleenstaande vrouw uit de gemeente haar gelijk in de rechtbank van Rotterdam. Zij ging meermaals in beroep nadat de gemeente haar bijstandsuitkering deels terugvorderde omdat zij niet had gemeld dat zij in een casino had gegokt. Na het vaststellen van een nieuwe vuistregel over het berekenen van de inkomsten uit gokken bij mensen in de bijstand kreeg ze destijds gelijk.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Meer over

Laat een reactie achter