Zaterdag 20 juli 2024

Speel bewust

76.000 mensen namen gokstop in 2023

In 2023 is het aantal mensen dat een gokstop nam sterk gestegen, waarbij het aantal inschrijvingen in Cruks toenam van 30.086 naar 60.902. Het totale aantal mensen dat een gokstop nam, bereikte 76.000 in 2023. Ongeveer 20.000 van deze inschrijvingen werden automatisch beëindigd, terwijl ongeveer 26.000 spelers zelf hun inschrijving beëindigden.

In het jaarverslag 2023 dat de Kansspelautoriteit (Ksa) heeft gepubliceerd is duidelijk geworden dat het aantal inschrijvingen in Cruks sterk is toegenomen. Eind 2022 waren er 30.086 spelers met een gokstop. Een jaar later was dit aantal meer dan verdubbeld naar 60.902 inschrijvingen.

In totaal schreven 76.000 mensen zich, al dan niet vrijwillig, in Cruks voor een gokstop in 2023. Van deze inschrijvingen werden er ongeveer 20.000 automatisch beëindigd omdat de aangevraagde termijn was verlopen. 26.000 spelers kozen er zelf voor om de langdurige gokstop op te heffen, iets dat mogelijk is nadat men een half jaar in het uitsluitingsregister heeft gestaan.

Wanneer mensen vrijwillig een gokstop nemen, hebben ze de vrijheid om zelf de duur ervan te kiezen. De minimale periode is zes maanden, maar ze kunnen ook besluiten om voor een langere tijd te stoppen, of zelfs voor de rest van hun leven (99 jaar). In 2023 koos 21,77% van de mensen voor een gokstop van zes maanden, terwijl dit percentage in 2022 nog op 35% lag. De gemiddelde duur van de gokstop in 2023 bedroeg 22 jaar en 8 maanden, wat aanzienlijk hoger is dan in 2022 toen de gemiddelde duur 13 jaar was.

990 gokkers deden papieren aanvraag Cruks

Spelers kunnen zichzelf vrijwillig laten inschrijven in het Cruks-register door zichzelf online via DigiD in te schrijven op de website. Daarnaast is het ook mogelijk om een papieren aanvraagformulier in te vullen en bij de Ksa indienen.

In 2023 ontving de Ksa 990 papieren aanvraagformulieren voor vrijwillige inschrijvingen. De Ksa streeft ernaar om deze aanvragen binnen twee werkdagen te verwerken en af te ronden, zodat de speler zo snel mogelijk ingeschreven kan worden. Van deze aanvragen zijn er 915 gehonoreerd, terwijl 77 aanvragen werden afgewezen. Een aanvraag kan worden afgewezen als blijkt dat de speler al een gokstop heeft genomen, als het geen vrijwillige aanvraag betreft, of als er wordt verzocht om een inschrijving van minder dan zes maanden.

In 2023 heeft de toezichthouder de bevoegdheid gekregen om de Basisregistratie Personen (BRP) te raadplegen bij het behandelen van vrijwillige aanvragen voor inschrijving in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks) die via papieren formulieren worden ingediend. De BRP bevat persoonsgegevens van Nederlandse inwoners. Door deze raadpleging kan de Ksa in de meeste gevallen onduidelijke of onvolledige aanvragen alsnog verwerken en de betreffende persoon inschrijven in Cruks.

Voorheen stuurde de Ksa brieven met verzoeken om aanvullende informatie, waar echter zelden op werd gereageerd. In 2023 heeft de waakhond het papieren aanvraagformulier voor vrijwillige inschrijving verbeterd om het aantal onduidelijke en/of onvolledige formulieren te verminderen.

80 bezwaren tegen Cruks inschrijvingen ingediend

In 2023 waren er ook mensen die ingeschreven stonden in Cruks, maar hier een bezwaar tegen indienden. Spelers hebben namelijk de mogelijkheid om protest aan te tekenen tegen een besluit tot vrijwillige inschrijving. De bezwaren van spelers kunnen variëren, bijvoorbeeld omdat ze spijt hebben van hun inschrijving of alleen maar uitgesloten willen worden van online kansspelen.

Aangezien de Wet op de kansspelen (Wok) geen uitschrijving toestaat binnen een periode van zes maanden na inschrijving, wordt een bezwaar enkel in uitzonderlijke situaties als geldig beschouwd, zoals in gevallen van handtekeningsfraude of DigiD-fraude, zo laat de toezichthouder weten.

In 2023 werden er in totaal 80 bezwaren ingediend tegen een vrijwillige inschrijving in Cruks. Er werden 79 bezwaren ongegrond of niet ontvankelijk verklaard.

Drie keer zo veel onvrijwillige aanvragen inschrijving Cruks

Familieleden of andere partijen buiten de speler zelf kunnen bij de Kansspelautoriteit een verzoek indienen om een persoon tegen zijn wil in te schrijven in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. Dit gebeurt via een aanvraag voor onvrijwillige inschrijving in Cruks. Daarnaast hebben vergunninghouders van speelhallen, online kansspelen, of casino’s de plicht om de Ksa op de hoogte te stellen als genomen maatregelen tegen verslaving niet effectief blijken te zijn voor een speler. Dit gebeurt door middel van een kennisgeving, wat kan resulteren in een onvrijwillige inschrijving van de speler in Cruks door de Ksa.

In 2022 nam het aantal aanvragen en kennisgevingen van aanbieders voor onvrijwillige inschrijvingen in Cruks toe, een trend die zich voortzette in 2023. In 2022 ontving de Ksa 34 kennisgevingen, 47 aanvragen van derden en 60 aanvragen van bewindvoerders. Vorig jaar nam dit aantal meer dan drievoudig toe. Het opvallende, zo geeft de Kansspelautoriteit aan, is dat meer dan 25% van de spelers zich na contact met de toezichthouder over een aanvraag of kennisgeving uiteindelijk toch vrijwillig heeft laten inschrijven in Cruks.

IngediendIn behandelingAfgehandeld
Cruks kennisgeving109488 x niet ingeschreven
42 x ingeschreven
26 x alsnog vrijwillig ingeschreven
Cruks aanvraag derden572813 x aanvraag toegewezen
6 x aanvraag afgewezen
9 x alsnog vrijwillig ingeschreven
8 x ingetrokken
Cruks aanvraag bewindvoerder82032 x met toestemming speler vrijwillig ingeschreven
31 x aanvraag afgewezen wegens ontbreken toestemming speler
5 x aanvraag (onvrijwillig) toegewezen
11 x ingetrokken
Besluiten Cruks 2023. Bron: Jaarverslag 2023 Kansspelautoriteit

Cruks 2.0

Na de introductie van online kansspelen werd ook het uitsluitingsregister Cruks geïntroduceerd. In 2023 is de site van Cruks geheel vernieuwd door de Ksa. In Cruks 2.0 werd het woord ‘speelpauze’ vervangen voor ‘gokstop’ omdat laatstgenoemd woord de lading beter zou dekken. Daarnaast werd er een bedenktijd van acht dagen geïmplementeerd wanneer de inschrijving in het uitsluitingsregister is opgeheven voor een gokker.

Ook lanceerde de Kansspelautoriteit in 2023 een pilotcampagne om de naamsbekendheid van Cruks te vergroten. De inzichten benadrukten de noodzaak van de communicatie over het uitsluitingsregister naar gokkers en hun omgeving, waaronder familie, schuldhulpverleners, en huisartsen. De data en resultaten van de campagne worden nu verder geanalyseerd voor verdere ontwikkeling en implementatie in 2024.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Jimmy Driessen

Jimmy Driessen

Redacteur CasinoNieuws.nl
Jimmy Driessen is redacteur bij CasinoNieuws.nl en schrijft over de Nederlandse, Belgische, en Duitse Kansspelmarkt. Hij is groot voetballiefhebber en een expert op het gebied van Amerikaanse sporten.

Meer over

Laat een reactie achter