Vrijdag 19 april 2024

Speel bewust

In gesprek met de Ksa over de pilot Cruks-reclamecampagne

Franklin Neuteboom interview Kansspelautoriteit Ksa Cruks

In 2023 voerde de Kansspelautoriteit haar eerste ‘reclamecampagne’ voor Cruks, het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. In gesprek met CasinoNieuws.nl bespreekt Franklin Neuteboom, senior communicatieadviseur en projectleider bij de Ksa (lead-foto), welke inzichten de toezichthouder met de pilot Cruks-campagne heeft opgedaan.

Cruks campagne Kansspelautoriteit Ksa Franklin Neuteboom

Hoe zag deze pilot-campagne eruit?

Bij de eerste gedachten over een campagne, kwamen we al snel tot de conclusie dat we te weinig informatie hadden om al heel gericht te kunnen communiceren. Hoeveel mensen kennen Cruks op dit moment? Welke doelgroepen zijn belangrijk? Welke kanalen moeten we inzetten? Die informatie hadden we niet, mede omdat veel gegevens niet door ons gebruikt mogen worden. Daarom hebben we voor een pilotcampagne gekozen waarin we het communiceren combineerden met onderzoek doen. De campagne had dan ook nadrukkelijk een experimenteel karakter.

We wisten wel dat we verschillende doelgroepen wilden benaderen. Om te beginnen de spelers zelf. Daarnaast de naaste omgeving van de spelers. Tot slot de professionele doelgroepen zoals zorgverleners en de schuldhulpverlening. Dat was ons uitgangspunt en daar hebben we een reclamebureau bij gezocht. Dat werd na een aanbesteding KesselsKramer.

“De campagne had nadrukkelijk een experimenteel karakter.”

Franklin Neuteboom, Kansspelautoriteit

KesselsKramer is een bureau dat ruime ervaring met overheidscampagnes heeft. En ze hebben bijvoorbeeld ook de 113 suïcidepreventie-campagne gedaan. Ze zijn wel vertrouwd met complexe problematiek.

Daarnaast hadden we Trimbos als expertisepartner. Die hebben ook echt veel kennis en expertise op het gebied van communicatie over gokken en hebben daarover een factsheet uitgebracht die is gepubliceerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Hoe hebben jullie de kanalen bepaald die jullie gingen in zetten om die doelgroepen te bereiken? Kwam die kennis bij het reclamebureau vandaan?

Ja. Het reclamebureau heeft op basis van onze briefing een aanpak voorgesteld waarin dat experimentele karakter benadrukt werd. Ze kozen voor grotendeels online, in ons geval via Meta met Facebook en Instagram.

We hebben samen experimentele uitingen ontwikkeld en de resultaten daarvan zijn we gaan monitoren. Om dat te kunnen uitlezen hebben we een monitoringtool op de Cruks-site gezet.

Dus als iemand zo’n advertentie gezien had en zich daarna op Cruksregister.nl meldde, dan zagen jullie dat?

Inderdaad. We hebben vier verschillende richtingen getest en daar binnen zagen we verschillen. De verschillen waren niet dermate groot dat dat we honderd procent zeker weten dat we een bepaalde kant op moeten gaan, maar we hebben wel gezien welke boodschappen meer resultaten opleveren dan anderen. Daardoor weten we bijvoorbeeld dat de als-dan-constructie een goede richting is. Die constructie is een veel gebruikte bij overheidscampagnes trouwens.

“Mensen kunnen zich herkennen in zo’n uiting zonder dat die beschuldigend van aard is.”

Franklin Neuteboom, Kansspelautoriteit

Als je soms meer vergokt dan gepland, dan kan een gokstop helpen.”

Exact. Mensen kunnen zich herkennen in zo’n uiting zonder dat die beschuldigend van aard is. Dat is heel belangrijk. We willen dat mensen iets herkennen, en bieden daarna een handelingsperspectief aan.

Binnen Cruks is er geen terugkoppeling? Als je je inschrijft bij Cruks krijg je niet als vraag hoe je over Cruks hebt gehoord?

Nee, zo’n vraag is er niet. Dat lag ook niet op tafel binnen deze campagne. Door de AVG en de manier waarop het register is vormgegeven waarbij de bescherming van persoonsgegevens centraal staat, is er heel weinig mogelijk op dit vlak.

We denken eerlijk gezegd ook niet dat je dat moet willen. Een heel belangrijke aantrekkingskracht van het register is de anonimiteit. Het proactief contact zoeken met iemand die zich heeft ingeschreven, staat daar haaks op.

Je zou tijdens de registratie als laatste vraag kunnen toevoegen: “Hoe heb je over Cruks gehoord?”

Dat kan zeker, maar je wilt eigenlijk dat die mensen zo min mogelijk herkenbaar of herleidbaar zijn. We weten dat dat voor mensen vaak echt belangrijk is. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat er nog redelijk wat wantrouwen is. Dat heeft te maken met wantrouwen richting de overheid, maar ook richting registraties.

Om je een voorbeeld te geven: wij hebben geen cookies geplaatst op het Cruksregister. Als we die wel zouden plaatsen, zouden we nog beter de effectiviteit van de campagne kunnen monitoren. Maar de primaire functie van het Cruksregister is dat mensen zich makkelijk en snel kunnen inschrijven. Dat willen we niet verstoren met meldingen over cookies en zo’n cookie kan toch argwaan opwekken. We plaatsen geen cookies en we volgen bezoekers ook niet binnen de site.

Mock-up door CasinoNieuws.nl

Naast online reclame zou er ook beperkt gebruik gemaakt worden van abri’s.

We hadden ook digital out of home abri’s inderdaad. Dat was een van de ideeën van het reclamebureau.

“Alle effectiviteit hebben we gemeten via tijdslots.”

Franklin Neuteboom, Kansspelautoriteit

We hebben gebruikgemaakt van digitale uitingen op abri’s zodat we exact konden bepalen wanneer de uiting zichtbaar zou zijn, net als met de online advertenties. We hebben de uitingen ’s nachts geplaatst, rond sluitingstijd in de uitgaanscentra die in de nabijheid van casino’s en speelhallen liggen. We hebben inderdaad gezien dat er iets meer verkeer was naar de Cruks-site wanneer we die abri’s plaatsen, maar het was niet gigantisch.

Alle effectiviteit hebben we gemeten via tijdslots, zowel de online campagne als die via abri’s. We hebben gewerkt met specifieke tijdssloten waarop de abri’s te zien waren, en die tijdsloten hebben we online gemonitord. We lieten de uitingen zien op momenten dat mensen naar buiten komen en denken; misschien heb ik vanavond wel iets te veel gespeeld. Dat is een experiment dat we waarschijnlijk gaan herhalen.

Bij lancering gebruikten jullie de term speelpauze, nu is dat gokstop.

Dat was ook een onderdeel van de campagne. Voorafgaand aan de campagne is er een redesign van de website geweest. Met Cruks 2.0 vonden we het opportuun om “gokstop” te gaan communiceren. We hadden nu een goed ‘product’ in de etalage staan.

Het gebruik van de term gokstop in plaats van speelpauze is gebaseerd op onderzoek wat gedaan is tijdens het redesign. Consumentenonderzoek was daar een onderdeel van. Daaruit bleek dat gokstop beter begrepen wordt door spelers en dat het beter past bij het product omdat we zien dat veel mensen voor langere periodes voor een gokstop kiezen, niet voor een speelpauze.

Het kwam niet voort uit de wens om “spelen” in de ban te doen door het “gokken” te noemen?

In dit kader zeker niet. Gokstop dekt gewoon beter de lading.

“Wij communiceren nog steeds zowel spelen als gokken”

Franklin Neuteboom, Kansspelautoriteit

In onze communicatie gebruiken we ook nog spelen. Spelen is een allesomvattende term. Als hetgeen wat we beschrijven meer gezien moet worden in een problematische context, dan gebruiken we gokken. In dit geval wil je de urgentie bij mensen benadrukken. Voor de mensen die een pauze of een stop inlassen is het vaak al geen spelletje meer. Dan is het veel logischer om over gokken te praten in plaats van spelen, want het spelelement is eigenlijk al gepasseerd.

Wij communiceren nog steeds zowel spelen als gokken, ook op onze website. Het hangt dus af van de context welke term we gebruiken. Als Ksa zeggen we altijd dat gokken van alle tijden is. Dat moet ook gewoon kunnen, alleen het moet wel op een veilige manier gebeuren. Dan kun je het ook prima over spelen hebben, want we ontkennen niet dat er voor een deel van de consumenten een ontspannend spelelement in zit.

Cruks campagne Kansspelautoriteit Ksa Franklin Neuteboom

Gokstop is de nieuwe term voor speelpauze, niet voor Cruks zelf?

We gebruiken regelmatig teksten als: “Neem een gokstop, ga naar Cruksregister” Op dit moment is er dus in zekere zin sprake van dual-branding. We komen af van de periode waar we uitsluitend Cruks gebruikten. Cruks is toch een vrij ambtelijke naam. Gokstop is meer een consumenten productnaam die mensen begrijpen.

We hebben vooraf onder andere SEO-tests gedaan, bijvoorbeeld op de namen gokstop, Cruks, en bepaalde zinnetjes om te kijken wat het meeste aanslaat. Het is niet zo dat gokstop tien keer beter scoorde dan Cruks, maar wel iets beter. Dat bevestigt onze aanname en het eerdere onderzoek dat gokstop een goede naam is om de toekomst mee in te gaan wat betreft de communicatie.

Hebben jullie weleens gedacht aan een logo voor Cruks?

We kunnen niet uitsluiten dat dat we het inderdaad meer als een merk of als een product gaan zien en dat we dan een logo gaan ontwikkelen. Dat is eigenlijk een vrij logische ontwikkeling, maar we zijn daar nog niet over uit.

Hoe hebben jullie de doelgroepen anders dan de consument geprobeerd te bereiken?

We hebben de uitingen onder andere in een aantal huisartsenpraktijken getoond. Dat gebeurde in de wachtkamer op informatieschermen. De uiting was daar: “Als gokken thuis geldproblemen oplevert, dan kan een gokstop helpen.”

Het was op dat moment nog niet mogelijk om de effectiviteit van die uitingen direct te monitoren, maar de reacties die we terugkregen uit de huisartsenpraktijken waren positief.

Tegelijkertijd hebben we in diezelfde huisartsenpraktijken een persoonlijke brief ter hand gesteld aan de huisartsen met informatie over Cruks en gokproblematiek. We zagen bevestigd dat de naamsbekendheid laag is. Dat nemen we mee naar de toekomst.

Het gaat vaak over de consument en de mensen die zichzelf moeten inschrijven, maar wat bij deze campagne ook een belangrijk doel was, is het bereiken van de doelgroepen eromheen. Dus de familieleden die zich misschien herkennen in de problematiek van een familielid, maar ook de schuldhulpverleners en de huisartsen. Dat zijn mensen die dit soort problematiek vroegtijdig kunnen signaleren.

Ik snap dat de Kansspelautoriteit klein wilde beginnen om informatie en data te verzamelen, maar waarom wilden jullie niet groter beginnen? Het bij iedereen onder aandacht brengen dat er zoiets als een gokstop bestaat.

Een terechte vraag. Het antwoord bestaat uit twee elementen.

Wij hadden ten eerste het gevoel dat wij weinig wisten en we wilden niet zomaar blind met hagel gaan schieten op allerlei doelgroepen.

“Ze zien alleen dat fiche en komen daardoor in de stemming om te gaan gokken.”

Franklin Neuteboom, Kansspelautoriteit

Daarnaast kregen we inzichten vanuit Trimbos aangereikt, ook via hun eerder genoemde factsheet, die heel duidelijk aangaven dat je niet onbedoeld mensen aanzet tot gokken door te communiceren over de gevaren van gokken. Dat is hun expertise waar wij gebruik van hebben gemaakt, die we ook serieus nemen. We zien in andere landen bijvoorbeeld weleens uitingen die oproepen om te matigen met gokken of ermee te stoppen. Die hebben juist een uitnodigend karakter omdat ze de visueel zeer aantrekkelijke beeldtaal gebruiken van de casino’s.

Wij weten onder meer uit onderzoek van UVA-wetenschapper Ruth van der Holst dat als je fiches of andere elementen uit de beeldtaal van de casino’s gebruikt als je communiceert over gokproblematiek, dat probleemspelers die boodschap helemaal niet tot zich nemen. Ze zien alleen dat fiche en komen daardoor in de stemming om te gaan gokken.

Dat is het tegenovergestelde van wat je wil.

Juist. Een zekere prudentie nemen we wel mee. Dat is één deel van het antwoord. Het andere heb ik eerder geprobeerd aan te geven, we hebben nog te weinig feiten, cijfers, en data voorhanden om te zeggen: we gaan vol los op Facebook of juist op de radio bijvoorbeeld.

De pilot heeft wel naar voren gebracht dat we een aantal van deze experimenten kunnen gaan doorzetten dit jaar.

Maar niet groot dus.

De eerste doelstelling van de pilot campagne was niet om enorm zichtbaar te zijn. De eerste doelstelling was bij verschillende groepen verkennen hoe experimenten landen en wat we daar vervolgens mee kunnen. Onze intentie bij een vervolgcampagne is wel om meer zichtbaar te worden.

Hoe groot was de bereikte groep in deze eerste test? Aan welke orde van grootte moet ik denken?

Goed om te nogmaals te benadrukken: het doel van de campagne was niet bereik, maar juist het testen van kleinschalige campagnes tegen lage kosten. Om je toch wat cijfers te geven: via Meta – vooral Facebook – hebben we zo’n 7 miljoen impressies gerealiseerd. Via de wachtkamerschermen bij huisartsen en de digital out of home uitingen (abri’s) samen bijna 1,5 miljoen impressies. En via adverteren op Google, SEA dus, ook nog eens enkele tienduizenden impressies.

Dat is toch wel aanzienlijk.

Ja, maar we zien dat het verkeer naar het Cruksregister relatief laag is. Daaruit trekken wij de conclusie dat je mensen waarbij problematiek speelt niet eenmalig moet bereiken, maar dat je die regelmatig moet bereiken zodat je hen ook bereikt op een moment dat ze ervoor open staan. Negen van de tien keer is dat misschien niet het geval, maar die tiende keer wellicht wel.

Ik snap de wetenschap dat je geen mensen wilt aanzetten tot gokken als je juist een boodschap wilt tonen die zich richt op gokproblematiek. Aan de andere kant wist je dat er enorm veel reclame gemaakt zou worden voor gokken op het moment van marktopening. Ik had toch een tegenboodschap verwacht op dat moment. Iets als een Postbus 51 of SIRE-campagne die het Cruksregister onder de aandacht zou brengen. Desnoods verpakt in de verplichte tag-on.

Er zijn een paar zaken daar belangrijk bij.

Ten eerste praten we over budgetten. Jij weet als geen ander wat er maandelijks doorheen ging aan budgetten. Dan is het al heel moeilijk om vanuit de overheid nog een soort share of voice te vinden.

“Dat is een moeilijke communicatieboodschap. Ja, u mag gokken, maar pas op!”

Franklin Neuteboom, Kansspelautoriteit

Een deel is ook geweest dat wij als toezichthouder hebben gezegd dat we eerst wilden kijken hoe de markt zich zou settelen. Dat was in 2021.

De ideeën om iets op het gebied van communicatie te gaan ontwikkelen stammen uit 2022 en ze zijn in 2023 uitgevoerd.

Daarbij is er ook een discussiepunt waar niet iedereen hetzelfde over denkt: als je als overheid een markt opent en partijen toegang geeft, ga je dan gelijk een campagne voeren waarin je zegt ‘kijk wel uit’? Dat is een moeilijke communicatieboodschap. Ja, u mag gokken, maar pas op!

Is dat zo’n moeilijke boodschap?

Dat is wel waarom we een campagne draaien die heel erg op Cruks gericht is. Cruks zit in onze portefeuille als een van onze zeven officiële taken. Dat is de verantwoordelijkheid van de Kansspelautoriteit en het valt onder veilig spelen.

Daar staat tegenover: het is best lastig om met links vergunningen uit te delen en met rechts zeggen: ‘maar ga niet spelen!’ Daarom hebben we gezegd dat als er een grotere awareness campagne zou moeten zijn, zou dat allicht beter af zijn bij het ministerie van VWS dan dat dat bij ons zit.

Hadden jullie – net als ik – op dit vlak meer verwacht van de aanbieders of brancheorganisaties? Dat die zelf zouden komen met reclames die wijzen op de gevaren?

Ze zijn er wel geweest, toch? Die met de voormalige politieagent Ellie Lust. En die andere met die voetballer Nathan Rutjes. Al zijn die zijn niet specifiek op Cruks gericht natuurlijk.

Zou dat nu nog toegestaan zijn? Dat commerciële partijen zonder hun eigen logo erop te plakken reclame maken voor Cruksregister.nl?

Dat is een lastige. De vraag is dan wie de afzender zou zijn. Het is speculeren maar als aanbieders een campagne ontwikkelen maar de signatuur zou Cruksregister zijn, dan is de partij die betaalt niet de partij die communiceert. Dat vinden we op zich al een beetje lastig.

Wij zouden daar sowieso niet achter staan want de onafhankelijkheid van zo’n Cruksregister moet wel bewaard blijven en wij nemen natuurlijk geen geld aan van aanbieders. Indirect zouden we dat op dat moment wel doen, en daar willen we juist ver weg van blijven.

“Wij zien dat aanbieders op hele verschillende manieren naar Cruks verwijzen op hun websites.”

Franklin Neuteboom, Kansspelautoriteit

Over aanbieders gesproken, die werden niet meegenomen in deze campagne.

We hebben bij deze campagne vooral gekeken naar de spelers en hun naasten, en mensen uit de zorgsector. De aanbieders hebben we niet in deze campagne betrokken om het compact te houden.

We denken dat we daar in de vervolgcampagnes wel aandacht aan gaan besteden. Want je geeft het al aan; aanbieders zijn een belangrijke speler in dit veld. Wij zien bijvoorbeeld dat aanbieders op hele verschillende manieren naar Cruks verwijzen op hun websites. We denken dat daar ook mogelijkheden zitten. De mogelijkheid om de boodschap van Cruks via de aanbieders goed te kunnen brengen richting hun spelers.

Waar hebben jullie je op gericht binnen de Facebook en Instagram advertenties? Wat waren de parameters die jullie instelden om de groep met mensen die jullie advertenties te zien kregen te bepalen?

“Sommige advertenties werden eerst afgekeurd omdat het niet toegestaan is om op gokken te adverteren.”

Franklin Neuteboom, Kansspelautoriteit

Wij mogen als overheid niet onbeperkt targeten op mensen. Maar er is wel wat onderzoek gedaan zodat er niet heel breed met hagel is geschoten. Zo hebben we op door Meta aangeboden interessegebieden getarget om spelers te bereiken zoals interesse in casino’s, online gambling, et cetera. De spelers hebben we vervolgens uitgesplitst naar verschillende leeftijdsgroepen.

Wat wellicht interessant is om te vermelden is dat sommige advertenties eerst werden afgekeurd omdat het niet toegestaan is om op gokken te adverteren, bijvoorbeeld bij SEA. We hebben daarop contact met Google en Meta gezocht om de uitingen handmatig te laten goedkeuren met als argument dat het juist een anti-gokverslavingscampagne betrof.

Ik controleer een paar keer per week hoeveel mensen er in Cruks staan. Maar ik vind het lastig een oordeel daar aan te hangen: is het juist goed als er meer mensen in Cruks staan omdat meer mensen het hebben gevonden? Of is een oplopend aantal in Cruks geregistreerden slecht omdat er blijkbaar meer mensen met gokproblemen zijn?

Je kunt daar inderdaad op verschillende manieren naar kijken. Je kunt het vergelijken met andere jurisdicties, hoewel de wetgeving per land heel erg verschillend is. Maar je kunt wel kijken naar het potentieel. En daar zitten we nu nog niet op met ruim 60.000 in het register. Het potentieel is groter.

Het toenemende aantal mensen in Cruks bestempelen we als een succes en niet zozeer als een teken aan de wand dat het aantal verslaafden toeneemt.

“Het toenemende aantal mensen in Cruks bestempelen we als een succes en niet zozeer als een teken aan de wand dat het aantal verslaafden toeneemt.”

Franklin Neuteboom, Kansspelautoriteit

Ten eerste weet je namelijk niet hoeveel mensen mogelijk al een probleem hadden voor de opening van de markt. Het ontwikkelen van een kansspelverslaving duurt ongelooflijk lang. Volgens mij duurt het gemiddeld vijf tot zeven jaar voordat mensen zich melden. Dus wat ons betreft kan het ook nog steeds zo zijn dat alle mensen die nu ingeschreven staan die problematiek al hadden. We kunnen nog niet afmeten hoe de markt zich daarin ontwikkelt.

Wij willen ook niet het Cruksregister zelf echt gaan promoten. Ik roep weleens voor de grap: “Geef mij wat budget en we krijgen er 100.000 in. Schrijf je nu in bij het Cruksregister en krijg een staatslot cadeau!” Maar dan krijgen we allemaal mensen in het Cruksregister die daar niet thuishoren. En al die mensen gaan ons dan vervolgens bellen of op een andere manier contacten dat ze zich hebben ingeschreven maar dat niet willen. Dat is iets wat nu al op kleine schaal gebeurt, maar dat willen we zeker niet.

De naamsbekendheid van Cruks moet groter worden, dat is duidelijk. Maar we gaan niet sturen op een bepaald aantal mensen in Cruks binnen een bepaalde termijn.

Maakt die dualistische insteek het niet lastig om te evalueren hoe succesvol de campagne was?

Zeker. Dat is ook het verschil met een echte marketing reclamecampagne. Wij werken niet met targets.

Hoewel het meten van de effectiviteit van de campagne lastig is, zien jullie het als een succes en er komt dus een vervolg?

Het besluit dat er een vervolgcampagne komt is inderdaad al genomen. De exacte timing daarvan is nog niet vastgesteld. Maar we willen wel voorkomen dat het pas over drie jaar is, dus er zit druk op. De vervolgcampagne is opgenomen in onze jaarplanning voor 2024.

Over Cruks zelf

Het aantal mensen dat staat ingeschreven in Cruks gaat nooit omlaag. Dat viel me toch op. Er komen altijd meer mensen bij dan dat er mensen weer uit het register vloeien omdat hun gokstop over is.

Je hebt de instroom en uitstroom maar het gaat inderdaad nog vrij lineair omhoog. De pilotcampagne zorgde voor wat kleinschalig pieken, maar ook dat was geen doelstelling. De toename is week over week eigenlijk altijd redelijk gelijk.

Behalve in de kerstvakantie dan.

Dat klopt. In de twee weken van de kerstvakantie toen mensen hun familie allemaal hadden gesproken, was er inderdaad een piek te zien. Dat is wat mij betreft ook wel een teken dat je nog niet je maximale potentie hebt bereikt, want je hebt zo’n stabiele groei dat het heel logisch is dat dat gewoon op een organische manier gebeurt. Het is dus niet zozeer gestimuleerd door ofwel je campagnes ofwel een enorme toename in probleemspelers, anders zou je daar een ander patroon in zien.

“We gaan nu een deel van de onvrijwillige inschrijving laten verlopen via het Cruksregister zelf.”

Franklin Neuteboom, Kansspelautoriteit

Neemt het aantal onvrijwillige inschrijvingen al toe? Dat was altijd heel laag, weet ik.

De onvrijwillige inschrijving kan via de aanbieders gaan. Die moeten dan wel eerst een dossier opbouwen en een stappenplan doorlopen voordat ze dat kunnen aanbieden. Daarnaast kan het door naasten gebeuren.

Dat gebeurt beiden inderdaad op zeer kleine schaal. Het is een lastig proces, maar het is dan ook echt heel ingrijpend voor iemand om dat te doen. Als mijn partner mij zou inschrijven, dan krijg ik daar bijvoorbeeld een brief over en daar kan ik dan weer bezwaar tegen maken. Dus dat is lastig.

We gaan nu een deel van de onvrijwillige inschrijving laten verlopen via het Cruksregister zelf. We willen dit proces heel graag vereenvoudigen maar daar tellen ongelooflijk zware regels voor omdat je iemand toch een bepaalde vrijheid ontneemt. Dat kan in Nederland niet zomaar één twee drie.

We hebben dit ook geadresseerd in onze wetgevingsbrief van vorig jaar. Dit is voor ons een belangrijk onderdeel van de evaluatie Koa. We zien vooral bij aanbieders dat het proces regelmatig wordt opgestart, maar het wordt niet vaak genoeg afgerond omdat het gewoon zo ongelooflijk ingewikkeld en tijdrovend is. Dan is het voor een aanbieder veel gemakkelijker om de speler te blokkeren binnen de eigen omgeving want dat kunnen ze zelf bepalen.

Ik kan het niet wetenschappelijk onderbouwen, maar ik zie meer reclames voor online casino’s die zich specifiek richten op mensen die in Cruks staan. Hoe gaan jullie daar mee om?

Daar zijn we echt wel heel streng op. Je ziet dat het voornamelijk affiliates zijn die zich daar op richten en dan online casino’s aan de man proberen te brengen die geen vergunning hebben. We pakken die heel hard aan. Laatst hebben we bijvoorbeeld via Cloudflare twee verschillende affiliates aangepakt. Dit is wat ons betreft echt een no-go area.

Wat voor ons ook heel belangrijk hierin is, is de contentmarketing die je nu heel veel ziet. Dan doel ik op traditionele Nederlandse websites die gastartikelen plaatsen voor websites die reclame maken voor illegale casino’s. We hebben daar een standaardaanpak voor. Op het moment dat we ergens een artikel signaleren, dan gaat er meteen een brief naar de redactie dat ze illegaal bezig zijn. We schrijven er dan wel bij dat ze het zelf waarschijnlijk niet door hebben, maar dat het echt weg moet. Gelukkig verdwijnen ze doorgaans vrij snel na onze brief.

Dat is wat we aan de voorkant doen. Aan de achterkant benaderen we linkbuilding bureaus die voor de achterliggende partijen deze links regelen. We zijn daar actief mee bezig.

Als je in Cruks staat, kan je nog steeds bonusmails krijgen van legale aanbieders omdat die niet weten dat jij in Cruks staat tot het moment dat je bij hun probeert in te loggen.

Dat is best ingewikkeld. We hebben dit ook geconstateerd in ons onderzoek naar de zorgplicht.

Als iemand inlogt terwijl diegene in Cruks staat, dan weet de aanbieder dat. Er zijn aanbieders die op het moment dat ze constateren dat een speler terugkomt uit Cruks, een terugkomgesprek voeren. Die vragen dan “Je hebt in Cruks gestaan, hoe gaat het nu? Weet je zeker dat je dit wilt?” De aanbieders geven zelf aan dat dat ongelooflijk effectief is. Wij staan er op zich positief tegenover, maar tegelijkertijd wil je dat mensen die in Cruks hebben gestaan niet het idee hebben dat van hen wordt bijgehouden dat ze in Cruks hebben gestaan, want Cruks is anoniem.

“Het is ongelooflijk lastig om de aanbieder verantwoordelijk te maken voor het contact met een verslaafde speler, want het is tegelijkertijd een klant.”

Franklin Neuteboom, Kansspelautoriteit

We zijn ons er zelf nog op aan het beraden wat we daarmee moeten. Wij gaan nu niet aanbevelen dat zo’n terugkomgesprek iets goeds is.

En als zo’n terugkomgesprek iets goeds is, wie zou dat dan moeten voeren? Moet dat een aanbieder zijn of moet dat het Loket Kansspel zijn? Of een onafhankelijke derde? We weten dat het gebeurt en dat de aanbieders er heel positief over zijn, maar wij zijn daar nog niet helemaal over uit. Je wilt echt het anonieme karakter van het Cruksregister behouden.

Bovendien is het ongelooflijk lastig om de aanbieder verantwoordelijk te maken voor het contact met een verslaafde speler, want het is natuurlijk tegelijkertijd een klant. Maar de essentie is toch dat Cruks een effectief instrument is om gokproblematiek in te perken en probleemspelers tegen zichzelf te beschermen en zo invulling te geven aan onze missie Veilig spelen.

Foto’s via de Kansspelautoriteit. De telefoons met de Cruks-campagne erop en de digital out of home (abri) zijn mock-ups door CasinoNieuws.nl op basis van de daadwerkelijk gebruikte uitingen.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Er is 1 reactie op dit artikel

  1. Na een aantal jaren van diverse vormen aan amateuristisch wanbeleid, blijkt wel dat heel deze organisatie op een groot experimenteel karakter rust en met een dermate Franse slag is opgetuigd. Wanneer er een storing het Cruks register treft geven ze niet thuis, maar andersom is het per direct de zweep er over.

Laat een reactie achter