Woensdag 21 februari 2024

Speel bewust

Jack’s krijgt € 400.000 boete voor reclame gericht op jongvolwassenen

Jack's Casino & Sports boete Kansspelautoriteit Ksa

In navolging van TOTO heeft ook Jack’s een boete van € 400.000 gekregen van de Kansspelautoriteit. Jack’s heeft de reclameregels overtreden door e-mails te sturen naar jongvolwassenen. In de e-mails werd het spelaanbod van Jack’s en enkele bonussen aangeprezen.

De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft voor de tweede keer sinds de legalisering van online kansspelen een boete uitgedeeld aan een aanbieder met een vergunning, zo valt te lezen op de website.

In navolging van TOTO die in november 2022 een boete van de Ksa kreeg, moet nu Jack’s Casino & Sports € 400.000 boete betalen. Jack’s krijgt de boete voor dezelfde overtreding als TOTO. Jack’s zou volgens de Kansspelautoriteit tussen 8 december 2021 en 7 maart 2022 reclameberichten hebben gestuurd naar zijn klanten. Ook Jack’s liet het hierbij na om de groep spelers in de leeftijd van 18 tot en met 23 jaar uit te sluiten.

De voorzitter van de Ksa, René Jansen, noemt de overtreding van Jack’s waarvoor de boete is uitgedeeld kwalijk:

“Wat ons betreft is de wetgever glashelder: geen wervingsactiviteiten gericht op jongvolwassenen. In december 2021 is door de Kansspelautoriteit nog extra onderstreept naar vergunde aanbieders hoe de bepalingen over reclame- en wervingsactiviteiten bedoeld zijn. Dat deze aanbieder zich desondanks toch richtte op jongvolwassenen vindt de Kansspelautoriteit ernstig en verwijtbaar.”

René Jansen, voorzitter van de Kansspelautoriteit

In het sanctiebesluit bij de boete staat dat Jack’s de jongvolwassenen, die op dat moment al reeds een account hadden bij Jack’s, meerdere keren benaderde per e-mail. In de e-mail prees Jack’s hun spelaanbod en promoties aan, en dat is niet toegestaan bij spelers jonger dan 24. Het zou volgens de Kansspelautoriteit gaan om in ieder geval zes verschillende e-mails die zijn verzonden.

De Ksa kwam de overtredingen van Jack’s op het spoor mede dankzij het tv-programma Kassa. In het sanctiebesluit verwijst de toezichthouder naar het item van Kassa genaamd ‘De slinkse verleidingen van online gokken.’ Hierin kwamen verschillende ervaringsdeskundigen en experts aan het woord om te spreken over de gevaren van (online) gokken. Het item richtte zich niet direct op Jack’s, maar juist op staatsdeelnemingen Holland Casino en TOTO.

Jack’s niet eens met boete Kansspelautoriteit

Net als TOTO zegt ook Jack’s dat de reclameregels onduidelijk waren en dat het bedrijf daardoor de fout in is gegaan. In het sanctiebesluit zijn de argumenten die Jack’s gebruikte in hun verweer als volgt verwoord:

“Vanwege onvoldoende helderheid rond de regels voor reclame voor online kansspelen was de hele online kansspelsector in de beginfase zoekende naar de juiste balans tussen enerzijds spelersbescherming (responsible gaming) en anderzijds reclame, aldus JOI Gaming. Volgens JOI Gaming was, waar het gaat om de bescherming van kwetsbare groepen, niet geheel duidelijk hoe het absolute karakter van de wetgeving zich verhield tot de vaststelling dat nooit gegarandeerd kan worden dat minderjarigen en andere kwetsbare groepen geen kennis van reclame voor online kansspelen zouden nemen en dat op de kansspelaanbieders een inspanningsverplichting (geen resultaatsverplichting) rustte om dat laatste te voorkomen.”

Jack’s, citaat zoals opgenomen in het sanctiebesluit

Daarnaast zou de wetgeving volgens Jack’s taalkundig ruimte voor interpretatie over laten:

“Volgens JOI Gaming beschouwt de Kansspelautoriteit “sturen aan” kennelijk synoniem aan “gericht op” als bedoeld in de van toepassing zijnde regelgeving. Dit is naar mening van JOI Gaming niet juist dan wel in ieder geval betwistbaar.

“Voor zover werd bedoeld dat kwetsbare personen, waaronder jongvolwassenen, in het geheel geen reclame voor online kansspelen zouden mogen ontvangen, zou het voor de hand hebben gelegen dat dit in de regelgeving omschreven zou zijn met “(niet) gericht aan”, aldus JOI Gaming. Volgens JOI Gaming heeft “gericht op” taalkundig een andere betekenis.”

Citaat uit sanctiebesluit

Deze zienswijze op de boete door Jack’s werd echter niet gevolgd door de toezichthouder. Volgens de Kansspelautoriteit is de wetgeving op dit vlak eenduidig, ondanks afwisselend gebruik van de woorden ‘richten op’ en ‘richten aan’.

In een reactie (, 49 kB) aan CasinoNieuws.nl laat JOI Gaming Litd weten de e-mails verstuurd te hebben aan de groep die daar expliciet toestemming voor heeft gegeven, en daar zaten inderdaad jongvolwassenen tussen. Het is het niet eens dat het daar nu een boete voor heeft ontvangen:

“JOI gaming is zich als één van de leidende partijen in de kansspelsector zeer bewust van haar verantwoordelijkheid. Wij zetten ons dagelijks in voor verantwoord spelen. Het is en was nooit onze bedoeling om specifieke commerciële promotieactiviteiten te richten op de doelgroep jongvolwassenen. Het is onze overtuiging dat hier ook geen sprake van is geweest. In maart 2022 heeft JOI gaming, op eigen initiatief, jongvolwassenen geheel uitgesloten van alle commerciële e-mails.”

JOI Gaming Ltd

In de reactie aan CasinoNieuws.nl benadrukt het dat het de regelgeving op dat gebied onduidelijk vindt:

“De Kansspelautoriteit (Ksa) is van mening dat JOI gaming in de periode december in strijd met de Wet op de Kansspelen heeft gehandeld. JOI gaming ziet de regelgeving als onduidelijk op dit punt en wij zijn van mening dat er niet in strijd met de wet is gehandeld. Wij vinden het besluit van de Ksa en de boete die hierbij is opgelegd dan ook onterecht. Wij wachten de voortgang en uitslag van de juridische procedure af, alvorens verdere mededelingen te doen.”

JOI Gaming Ltd

Averechts

Het online casino erkent wel dat het geen bonusaanbiedingen had mogen doen aan deze doelgroep. Jack’s benadrukt in het verweer wel dat in slechts twee van de zes e-mails genoemd in het sanctiebesluit bij de boete bonussen werden aangeboden. Het systeem was er echter zo op ingericht dat de jongvolwassenen deze bonussen niet konden claimen. Zodra een jongvolwassene een verzoek deed om de bonus te claimen werd dit automatisch geblokkeerd. De mailing zou hierdoor juist averechts werken, zo stelt het gokbedrijf. Jongvolwassenen zouden namelijk teleurgesteld zijn geweest omdat ze de bonus niet konden claimen.

Ook dit argument wuift de toezichthouder weg en wordt in het sanctiebesluit bestempeld als ‘niet relevant.’ De Kansspelautoriteit neemt het Jack’s kwalijk dat de werkwijze een standaard onderdeel van de bedrijfsvoering was. De basisboete wordt vastgesteld op € 350.000 en verhoogd met € 50.000 vanwege het langer hanteren van deze werkwijze.

Update 15:14: Artikel geüpdate met de reactie van JOI Gaming Ltd.

Laat een reactie achter