Maandag 22 juli 2024

Speel bewust

Kansspelautoriteit legt TOTO boete op van € 400.000

TOTO boete Kansspelautoriteit € 400.000

De Kansspelautoriteit heeft een boete opgelegd aan TOTO voor het sturen van reclame e-mails aan jongvolwassenen. Staatsdeelneming TOTO moet € 400.000 betalen aan de Kansspelautoriteit voor de overtreding. De TOTO spreekt van een andere interpretatie van de wet, maar legt zich wel neer bij het besluit. Een uitzending van het programma Kassa deed de Ksa het onderzoek starten.

TOTO behoorde tot één van de tien partijen die eind september 2021 een vergunning kreeg van de Kansspelautoriteit. Op 2 oktober 2021 was TOTO een van de eerste bedrijven die live ging met hun online casino in Nederland.

In de eerste fase van marktopening, verstuurde TOTO algemene commerciële berichten aan alle spelers in haar spelersbestand die daar toestemming voor hadden gegeven. Het sloot daarbij niet de groep jongvolwassenen uit in de leeftijdscategorie van 18 tot en met 23 jaar. Het stuurde deze e-mails van 2 oktober tot en met 31 januari 2022.

Het versturen van de e-mails inclusief bonusaanbiedingen aan jongvolwassenen, was een overtreding van de Wet op de kansspelen waar de Wet Kansspelen op afstand een uitbreiding van is, zo oordeelt de Kansspelautoriteit. De Kansspelautoriteit heeft deze overtreding door TOTO nu bestraft met een boete van € 400.000.

Het gaat daarbij om een overtreding van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen Artikel 2, lid 4a:

4. Onverminderd het eerste tot en met derde lid, richt de houder van een vergunning […] tot het organiseren van kansspelen op afstand zijn wervings- en reclameactiviteiten voor kansspelen niet op personen:

a. in de leeftijdscategorie tussen 18 en 24 jaar;

In paragraaf 2 (‘Het verslavingspreventiebeleid’), artikel 12 (‘De beschrijving van het verslavingspreventiebeleid’, onderdeel i van de Regeling kansspelen op afstand, wordt het als volgt omschreven:

De vergunninghouder die kansspelen organiseert […] op afstand mag wervings- en reclameactiviteiten niet richten op maatschappelijk kwetsbare groepen van personen, waaronder minderjarigen en personen die kenmerken van risicovol speelgedrag vertonen, en ook niet op jongvolwassenen. De vergunninghouder dient in zijn beleid te beschrijven welke maatregelen hij neemt om zijn wervings- en reclameactiviteiten niet te richten aan hen. Hierbij valt te denken aan het verwijderen van personen van de mailinglijst, voor zover de vergunninghouder bij hen signalen van risicovol speelgedrag heeft geconstateerd. Ook dient inzichtelijk gemaakt te worden hoe de vergunninghouder controleert dat zijn reclameactiviteiten de juiste doelgroep bereikt.

In april van dit jaar begon de Kansspelautoriteit een onderzoek naar reclame gericht op jongeren. Een week daarvoor had ChristenUnie-kamerlid Mirjam Bikker kamervragen gesteld over onder andere reclames gericht op jongeren.

Toen was het onderzoek van de Kansspelautoriteit al begonnen. Volgens het sanctiebesluit (, 152 kB) werd er begonnen met het onderzoek na een uitzending van het programma Kassa van BNNVARA.

Reactie TOTO en Kansspelautoriteit op boete

Gevraagd door CasinoNieuws.nl om een reactie, reageert TOTO als volgt (volledige reactie onderaan dit artikel):

“Toen de markt voor onlinekansspelen op 1 oktober 2021 openging, bestond er in deze nieuwe markt onduidelijkheid over de exacte interpretatie van de nieuwe wet- en regelgeving.

“TOTO doet er alles aan om te voldoen aan de strenge wet- en regelgeving en neemt zelfs verdergaande maatregelen boven op de wettelijke regels. Zo hebben jongvolwassenen bij TOTO een verplichte maximale verlieslimiet van 400 euro per maand en kunnen spelers niet meespelen met een creditcard. Deze maatregelen heeft TOTO bij marktopening ingesteld. Daarnaast heeft TOTO het initiatief genomen voor een strenge branche-brede reclamecode, waarin onder meer een helder verbod op communicatie met jongvolwassenen is opgenomen.

“Het is goed dat de Ksa als toezichthouder van de kansspelmarkt acteert op signalen en duidelijkheid verschaft naar alle online kansspelaanbieders. Sinds 1 februari 2022 heeft TOTO haar beleid op eigen initiatief al in lijn gebracht met de interpretatie van de Ksa. TOTO respecteert derhalve het besluit en boete van de Ksa.”

Tonny Dijkhuizen, woordvoerder TOTO

In het nieuwsbericht op de website van de Kansspelautoriteit, reageert René Jansen:

“De wet zegt dat kwetsbare groepen, waaronder jongvolwassenen, extra beschermd moeten worden. De hersenen van jongeren zijn nog in ontwikkeling. Daardoor zijn zij extra kwetsbaar voor het ontwikkelen van gokverslaving. Kansspelaanbieders moeten de regels die bedoeld zijn om kwetsbare groepen te beschermen, ten volle respecteren. Dat is hier niet gebeurd en daarom deze boete.”

René Jansen, voorzitter Kansspelautoriteit

Reclamecode Online Kansspelen

Twee en een halve maand na marktopening, 15 december 2021, werd de Reclamecode Online Kansspelen (ROK) van kracht. De zelfregulering kwam tot stand door brancheverenigingen NOGA en VNLOK en er wordt sindsdien op toegezien door de Reclame Code Commissie van de Stichting Reclame Code. TOTO, lid van branchevereniging VNLOK, verbond zich aan deze zelfregulerende maatregelen.

In de ROK is nadrukkelijk een aantal elementen opgenomen die betrekking hebben op jongvolwassenen. Onder punt 9.9 is in de ROK het volgende opgenomen:

Bij reclame waarbij met gebruikmaking van persoonsgegevens of anderszins de ontvangers
ervan individueel of naar kenmerken kunnen worden geselecteerd, moeten indicatoren en/of filters gebruikt worden waar mogelijk om kwetsbare groepen van personen uit te sluiten.

Boete TOTO eerste in haar soort

De boete voor TOTO van € 400.000 is de eerste boete die de Kansspelautoriteit oplegt aan een vergunninghouder sinds het opengaan van de Nederlandse gokmarkt. Aan vergunninghouders werden tot op heden uitsluitend waarschuwingen, aanwijzingen, en lasten onder dwangsom opgelegd.

Zo gaf de Ksa twee casino’s een aanwijzing voor het overtreden van de Wet Wwft na eerder al een waarschuwing te hebben gegeven. Ook kreeg een niet nader genoemd vergund online casino een last onder dwangsom van € 300.000 voor het aanbieden van autoplay. Daarnaast werd een online casino op de vingers getikt voor het reclame maken op twitter tijdens een wedstrijd.

In februari van dit jaar deelde de Kansspelautoriteit bovendien waarschuwingen uit aan bijna alle aanbieders voor tekortkomingen in het reclamebeleid. Holland Casino Online (voor het adverteren op Eredivisie.nl), Jack’s (reclame op VI), en Unibet (probleem met bonussen) werden al eens een aangesproken door de toezichthouder.

Bij het opengaan van de gokmarkt kende TOTO ook een ander probleem waarvoor het in de buidel moest tasten. In de eerste drie weken na marktopening waren jongvolwassenen in de gelegenheid om hun TOTO verlieslimiet omhoog bij te stellen naar meer dan € 400 per maand. Dat was tegen het eigen beleid van de staatsdeelneming. TOTO herstelde de fout en vergoede de verliezen van jongvolwassenen die hun limiet omhoog hadden bijgesteld én meer dan € 400 hadden verloren in die periode.


Volledige reactie TOTO op de boete:

TOTO respecteert besluit Kansspelautoriteit

Rijswijk, 25 november 2022 – TOTO Online B.V. heeft tussen 1 oktober 2021 (opening onlinekansspelmarkt) en 31 januari 2022 algemene commerciële berichten verstuurd naar spelers met een TOTO-account, die daarvoor zelf toestemming hebben gegeven. Deze berichten waren niet specifiek gericht op jongvolwassenen (18 tot en met 23 jaar), maar zij werden echter in deze vier maanden hiermee wel bereikt. De Kansspelautoriteit (Ksa) is van mening dat het sturen van commerciële berichten aan jongvolwassenen in strijd is met de kansspelwet. TOTO heeft de wet- en regelgeving op dit punt anders geïnterpreteerd dan de Ksa, anders had TOTO jongvolwassenen vanaf het begin geheel uitgesloten. TOTO betreurt dit, omdat TOTO staat voor verantwoord spelen en de bescherming van kwetsbare doelgroepen. TOTO heeft hiervoor een boete opgelegd gekregen van de Ksa van vierhonderdduizend euro.

Aanpak TOTO gaat verder dan kansspelwet

Toen de markt voor onlinekansspelen op 1 oktober 2021 openging, bestond er in deze nieuwe markt onduidelijkheid over de exacte interpretatie van de nieuwe wet- en regelgeving.

TOTO doet er alles aan om te voldoen aan de strenge wet- en regelgeving en neemt zelfs verdergaande maatregelen boven op de wettelijke regels. Zo hebben jongvolwassenen bij TOTO een verplichte maximale verlieslimiet van 400 euro per maand en kunnen spelers niet meespelen met een creditcard. Deze maatregelen heeft TOTO bij marktopening ingesteld. Daarnaast heeft TOTO het initiatief genomen voor een strenge branche-brede reclamecode, waarin onder meer een helder verbod op communicatie met jongvolwassenen is opgenomen.

Het is goed dat de Ksa als toezichthouder van de kansspelmarkt acteert op signalen en duidelijkheid verschaft naar alle online kansspelaanbieders. Sinds 1 februari 2022 heeft TOTO haar beleid op eigen initiatief al in lijn gebracht met de interpretatie van de Ksa. TOTO respecteert derhalve het besluit en boete van de Ksa.

Frank Op de Woerd

Frank Op de Woerd

Hoofdredacteur CasinoNieuws.nl
Frank Op de Woerd is hoofdredacteur van CasinoNieuws.nl. Hij werkt sinds 2006 in de wereld van online kansspelen. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse kansspelwetgeving, landgebonden casino's, en poker.

Er is 1 reactie op dit artikel

  1. Goh een boete van de Staat voor een Staatsbedrijf, daar zullen ze wel van sidderen bij de Toto. Dit is natuurlijk volledig een sigaar uit eigen doos, of wel vestzak-broekzak. Als ze nu de directie van de Toto willen straffen dan moet de hele directie op staande voet worden ontslagen, dan pas doet het pijn. Maar dat gaat natuurlijk een beetje te ver, het is gewoon een onzinstraf dus.

Laat een reactie achter