Dinsdag 6 juni 2023

Speel bewust

GfK heeft het totaal aantal gokkers in Nederland onderzocht

Gfk Ksa Weerwind onderzoek totaal aantal gokkers

Onderzoeksbureau GfK heeft in opdracht van de Kansspelautoriteit onderzocht hoeveel gokkers er zijn in Nederland. Daarvoor is het op zoek gegaan naar het gemiddeld aantal accounts per gokker, omdat het totaal aantal accounts al wel bekend is. De uitkomst van het onderzoek ligt momenteel bij de Kansspelautoriteit.

In zijn voorjaarsnota naar de Tweede Kamer, deelde minister Weerwind van rechtsbescherming veel informatie over Cruks 2.0. Daarnaast ging hij in op de drie manieren om te kijken naar de kanalisatie. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de ontwikkeling van de legale markt ten opzicht van de totale markt, kan er gekeken worden naar het:

 1. Bruto spelresultaat
  Volgens de Ksa wordt er in 2022 in Nederland ongeveer € 1 miljard verspeeld. Afgezet tegenover de € 1,4 miljard waar onderzoeksbureau H2 Gambling Capital Nederland in totaal op schatte, laat dat € 400 miljoen voor illegale aanbieders over; een kanalisatie van ruim 71%.
 2. Webverkeer
  De monitoringsrapportage van de Ksa laat een sterke daling zien van het webverkeer naar illegale online casino’s. Het verkeer naar legale sites fluctueert maar in zijn geheel is er een stijgende lijn. Een percentage voor de kanalisatie wat hieruit getrokken zou kunnen worden, deelde Weerwind niet.
 3. Aantal accounts
  In juli 2022 waren er 1,3 miljoen accounts in Nederland, waarvan 563.000 actief, aldus de minister.

GfK onderzoek aantal accounts gokkers

Het totaal aantal actieve accounts zegt niet per definitie iets over het totaal aantal spelers. Gokkers kunnen immers meerdere accounts hebben bij verschillende aanbieders. De Kansspelautoriteit weet echter niet hoeveel actieve spelers er zijn.

Om toch iets te kunnen zeggen over de kanalisatie op dat vlak, heeft onderzoeksbureau GfK in opdracht van de Kansspelautoriteit onderzocht hoeveel accounts een gokker in Nederland gemiddeld heeft.

De uitkomst van dat onderzoek ligt al bij de Kansspelautoriteit die de informatie momenteel analyseert, zo schrijft de minister aan de kamer. Dat moet zorgen voor een completer beeld:

“De verwachting is dat dan duidelijk wordt hoeveel accounts spelers gemiddeld hebben, waarmee in een volgende monitor ook een schatting gegeven kan worden van het aantal spelers. Met behulp van aanvullende enquêtes zal worden bezien of vervolgens een inschatting van het aantal spelers in de illegale markt kan worden gegenereerd.”

Minister Weerwind

Opvallend is dat de minister schrijft dat er aanvullende enquetes nodig zijn om een beeld te krijgen van het aantal spelers in de illegale markt.

Iedere speler deelt bij aanmelding kortstondig zijn of haar BSN met de aanbieder. Op basis van het BSN wordt er een Cruks-code samengesteld die tegen de Cruks-database wordt gecontroleerd. Als een gokker geen BSN heeft, wordt er op basis van een combinatie van identiteitsgegevens een Cruks-code samengesteld. Het is onduidelijk waarom de Kansspelautoriteit niet het totaal aantal gecreëerde Cruks-codes weet om tot een totaal aantal spelers te komen.

Totaal aantal probleemspelers

De minister wil niet alleen graag het totaal aantal actieve gokkers in Nederland met de kamer delen, ook heeft het de opdracht nauwgezet in kaart te brengen hoeveel risico- en probleemspelers er zijn. Ook dat is onderdeel van de evaluatie van de Wet Kansspelen op afstand die voor 2024 op de agenda staat.

Het wil daarvoor drie bronnen gebruiken:

 • LADIS
  Op 1 juli 2022 is die gegevensverzameling voor het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) hervat nadat er eerder om privacy-redenen gestopt moest worden het het systeem. In oktober is de Stichting Informatie Voorziening Zorg begonnen met het analyseren van de aangeleverde data vanuit de verslavingszorginstellingen. Maar conclusies zijn er nog niet:

“Helaas is meer tijd benodigd om de aangeleverde gegevens te analyseren en aan te vullen dan eerder ingeschat. Dit proces zal naar verwachting over enkele maanden afgerond zijn.”

Minister Weerwind
 • Periodieke monitor
  De minister wil een periodieke monitor opzetten, in aanvulling op de cijfers van de Ksa en gegevens uit LADIS. Weerwind verwacht in het najaar van 2023 de eerste resultaten de eerste resultaten in het najaar van 2023 met uw Kamer te kunnen delen en vervolgens uw Kamer jaarlijks te informeren.
 • NRV
  Nationaal Rapporteur Verslavingen proffesor Arnt Schellekens zal jaarlijks rapporteren over de ontwikkeling in en omvang van de verslavingsproblematiek in Nederland. Daaronder valt ook kansspelverslaving. De professor zal adviseren over preventiemaatregelen en het evalueren van genomen maatregelen in de aanpak van verslavingsproblematiek. Schellekens is op 1 december begonnen.

Meer informatie uit de voorjaarsnota

 • De wijziging van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen waar het verbod op ongerichte reclame voor risicovolle online kansspelen in is omschreven, ligt nog steeds voor de Afdeling advisering van de Raad van State. Weerwind herhaalt naar de kamer dat hij zich inspant voor een zo spoedig mogelijke inwerkingtreding van het verbod op gokreclames.
 • Er zit meer geld dan verwacht in het Verslavingspreventiefonds. Daardoor kan er meer onderzoek gedaan worden dan oorspronkelijk ingeschat. Op dit moment vindt de minister het niet nodig om de afdrachten te verhogen.
 • De Ksa onderzoekt momenteel hoe aanbieders in de praktijk invulling geven aan de zorgplicht. De uitkomst van dit onderzoek wordt in het eerste kwartaal van 2023 verwacht. Het onderzoek staat los van de recente aandacht in de media waarbij advocaat Loonstein namens gokkers restitutie eist van aanbieders voor het illegaal opereren in Nederland en het geen goede invulling geven aan de zorgplicht.
 • De Kansspelautoriteit groeide de afgelopen jaren van 80 fte naar 115 fte. De komende drie jaar verwacht de toezichthouder door te groeien naar 135 of 140 fte. Die extra medewerkers moeten vooral ingezet gaan worden voor landgebonden kansspelen:

“De Ksa wil onder andere meer capaciteit inzetten op de aanpak van illegale landgebonden kansspelen, omdat daar in verband met het opengaan van de online markt in het afgelopen jaar minder capaciteit naartoe is gegaan. Daarnaast versterkt de Ksa de capaciteit voor toezicht handhaving op online kansspelen.”

Minister Weerwind

Lead-foto Franc Weerwind door Martijn Beekman via rijksoverheid.nl.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Laat een reactie achter