Vrijdag 24 mei 2024

Speel bewust

Ksa werkt aan nieuwe versie Cruks, landgebonden TOTO blijft uitgezonderd

Cruks 2.0

De Kansspelautoriteit werkt aan een nieuwe versie van het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks). Cruks 2.0 moet gebruiksvriendelijker en toegankelijker worden. De landgebonden verkooppunten van TOTO sportweddenschappen blijven uitgezonderd van Cruks-controle.

In zijn Beslisnota najaarsbrief ontwikkelingen kansspelen op afstand en evaluatie Ksa informeert Minister Weerwind de Tweede Kamer op diverse punten over Cruks.

De laatste update van het aantal mensen geregistreerd in Cruks dateert van drie en een halve week geleden. Op 11 november 2022 stonden er 26.621 mensen in Cruks. In zijn brief aan de Tweede Kamer, laat Weerwind weten dat er momenteel ruim 27.000 spelers in Cruks staan, een stijging van ten minste 379 gokkers.

Cruks 2.0

Cruks Stap 1 via CasinoNieuws.nl

De bovenste gegevens staan al ingevuld na het inloggen met DigiD, maar de extra gegevens daar onder moeten nog worden ingevuld in Cruks 1.0.

De Kansspelautoriteit werkt aan een update voor Cruks; Cruks 2.0 gedoopt. Volgens de minister moet de nieuwe versie van het zelfuitsluitingsregister dingen vooral gemakkelijker maken voor spelers. Het inschrijfproces om opgenomen te worden, moet vereenvoudigd worden. Op welke manier het proces precies simpeler wordt, verduidelijkt de minister in zijn brief aan de kamer niet.

Momenteel moeten spelers na het inloggen met DigiD nog diverse additionele gegevens invoeren zoals de voornaam, tussenvoegsels, achternaam, geboortedatum, en geboorteplaats. Deze stap bestond aanvankelijk niet, maar het ontbreken ervan zorgde ervoor dat er een mismatch kon ontstaan tussen Cruks en de gegevens zoals beschikbaar bij de aanbieders. Het lijkt aannemelijk dat de minister doelt op een versimpeling van deze stap van het inschrijfproces.

Het gemakkelijkere proces wordt vooraf getest bij spelers volgens de minister. Toch moet Cruks 2.0 al in januari 2023 ingevoerd worden.

Geen Cruks-controle bij TOTO in de winkel

Bij al het landgebonden aanbod van hoog-risico kansspelen – de veertien vestigingen van Holland Casino en de speelautomatenhallen in Nederland – en bij de vergunde online casino’s is Cruks verplicht.

De enige vorm van hoog-risico kansspelen uitgesloten van Cruks, zijn de landgebonden verkooppunten van de TOTO. Wie bij de sigarenboer een TOTO-formulier invult, hoeft zich niet te legitimeren en dus wordt er niet gecontroleerd of iemand in Cruks staat of niet.

Hoewel Weerwind erkent dat de landgebonden sportweddenschappen ook risicovol zijn, wordt Cruks bij deze verkooppunten niet ingevoerd. Volgens de minister is het risico op problematisch speelgedrag lager en is het niet praktisch uitvoerbaar:

Toto terminal easyplay (bron: https://nieuws.nederlandseloterij.nl/beeldbank/)

“Bij de fysieke verkoop van risicovolle kansspelen, zoals landgebonden sportweddenschappen, hoeft deze controle niet plaats te vinden. Hoewel deze kansspelen ook risicovol zijn, is het risico op het ontwikkelen van problematisch speelgedrag hierbij lager. Daarnaast is het praktisch niet uitvoerbaar en niet handhaafbaar om identiteitsgegevens te laten registreren en speelgedrag te laten volgen op fysieke verkooppunten.”

Minister Weerwind

Speellimieten niet gekoppeld aan Cruks, onderzoek naar bovengrens

Tijdens het Commissiedebat Kansspelen van 6 oktober gaf minister Weerwind al aan dat overkoepelende speellimieten niet haalbaar waren. In zijn najaarsbrief herhaalde Weerwind dat inzicht nog eens. Volgens de minister zou het Cruks-systeem inzetten voor speellimieten een complete herziening van het systeem betekenen:

“Daarnaast blijft de uitwijkmogelijkheid naar illegaal aanbod bestaan. Niet alleen wanneer limieten worden bereikt, maar ook wanneer het systeem traag of met fouten werkt is de overstap naar illegale partijen snel gemaakt.”

Franc Weerwind, Minister voor rechtsbescherming

Weerwind benadrukt dat in België juist is overgestapt van overkoepelende limieten terug naar een limiet per aanbieder. In Duitsland wordt wel getracht overkoepelende limieten in te voeren, een ontwikkeling die Weerwind op de voet volgt.

Op een ander vlak is er nog wel onderzoek lopende naar speellimieten. De minister geeft aan een bovengrens te onderzoeken. Niet alleen de Kansspelautoriteit en verslavingsdeskundigen worden voor dat onderzoek geraadpleegd, ook de banken zijn daarbij betrokken:

“Vervolgens kijk ik in het eerste kwartaal van 2023 met verschillende partijen, zoals verslavingsdeskundigen, de Ksa en banken hoe met aanscherpingen de speellimieten beter beschermend kunnen werken.”

Minister Weerwind

Weerwind belooft de kamer de regelgeving in concept op dit gebied in de eerste helft van 2023 af te hebben. Daarna moet er een pilot gestart worden met aanbieders en wetenschap om tot “gedragsinterventies te komen waardoor spelers lagere limieten instellen.”

Melding als Cruks is afgelopen in onderzoek

Begin oktober opperde Holland Casino CEO Petra de Ruiter het idee om een nagesprek te voeren met mensen die weer gaan spelen na eerder opgenomen te zijn geweest in Cruks.

De Kansspelautoriteit riep op het wijzigen van Cruks heel goed te doordenken. Om een nagesprek mogelijk te maken, zou immers het anonieme karakter van Cruks komen te vervallen. Weerwind geeft aan dan ook niet over één nacht ijs te gaan en onderzoekt nauwkeurig de impact van een dergelijke wijziging:

“Momenteel onderzoek ik samen met de Ksa in hoeverre het praktisch, technisch en juridisch mogelijk en wenselijk is dit te bewerkstelligen.”

Minister Weerwind

Weerwind belooft de kamer in het voorjaar van 2023 hierover te informeren.

Holland Casino benadrukte al in haar originele suggestie dat het nagesprek niet perse door de aanbieder gevoerd hoeft te worden. Ook een andere instantie zou dit voor haar rekening kunnen nemen, zo stelde het staatscasino destijds voor.

De doorlooptijd voor de onvrijwillige inschrijving in Cruks kan niet gemakkelijk verkort worden, zegt de minister. Kamerleden hadden hun vraagtekens gezet bij het feit dat het doorgaans zes weken duurt voordat iemand is opgenomen in het zelfuitsluitingsregister als niet zij zelf maar iemand anders dat nodig acht. Volgens de minister geeft de Ksa aan dat het proces zo lang nodig heeft om de benodigde zorgvuldigheid te kunnen garanderen, mede doordat advies van externe deskundigen ingewonnen dient te worden.

Marketing voor Cruks

In zijn brief aan de kamer onderstreept Weerwind het belang dat gokkers weet hebben van Cruks en andere hulpmiddelen zoals Loket Kansspel. Daarom zet de minister in op meer voorlichting en bewustwording, al gaat hij daarbij wel voorzichtig te werk:

“Het uitgangspunt is om gericht te werk te gaan. Daarmee moet worden voorkomen dat bewustwordingscampagnes onbedoeld juist interesse voor kansspelen wekken en onverhoopt deelname aan kansspelen stimuleren.”

Minister Weerwind

Niet alleen de Ksa en het minister van VWS zijn betrokken bij het uitwerken van de plannen, ook het Trimbos-instituut is ingeschakeld voor advies. De lessen die Loket Kansspel trekt uit de campagne rondom het WK worden eveneens meegenomen.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Frank Op de Woerd

Frank Op de Woerd

hoofdredacteur CasinoNieuws.nl
Frank Op de Woerd is hoofdredacteur van CasinoNieuws.nl. Hij werkt sinds 2006 in de wereld van online kansspelen. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse kansspelwetgeving, landgebonden casino's, en poker.

Laat een reactie achter