Vrijdag 24 mei 2024

Speel bewust

Heerema past motie aan over verlaging Kansspelbelasting

Heerema motie Weerwind

Rudmer Heerema heeft er toch voor gekozen om zijn eerder ingediende motie te wijzigen. Hij wilde de eerder voorgestelde verlaging van de kansspelbelasting terugdraaien om met dat geld de sport en de verslavingspreventie te financieren. Heerema wijzigde de motie op verzoek van minister Franc Weerwind. Volgens de minister was de eerder gestelde termijn niet haalbaar.

Tijdens het tweeminutendebat dat een week geleden plaatsvond, onderhandelden Rudmer Heerema (VVD) en minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind al over een motie die het VVD-Kamerlid indiende. Het ziet er nu naar uit dat Heerema gehoor heeft gegeven aan de verzoeken van de minister, want de motie is gewijzigd.

Heerema, verantwoordelijk voor het sportbeleid, maakt zich zorgen over de gevolgen van het naderende reclameverbod voor de sportwereld. Vanaf 2024 mogen evenementen niet meer gesponsord worden door gokbedrijven. Een jaar later wordt ook de sponsoring van de sportwereld verboden voor de gokindustrie. Een besluit dat grote financiële gevolgen heeft voor de sport, zo liet de KNVB al eens weten. Heerema wil dan ook met Weerwind op zoek naar oplossingen om deze financiële klappen op te vangen.

Verlaging kansspelbelasting niet uitvoeren

In het tweeminutendebat stelde hij voor om de eerder afgesproken verlaging van de kansspelbelasting terug te draaien. In het Amendement Van Wijngaarden en Mei Li Vos (januari 2016) werd afgesproken dat de kansspelbelasting, mits de opbrengsten hoog genoeg zouden zijn, binnen drie jaar na invoering van de Wet Kansspelen op afstand (Koa) zou worden verlaagd van 29% naar 25%. Dit zou de legale online casino’s een sterkere concurrentiepositie moeten bieden tegenover het illegale aanbod.

In Heerema’s motie zou de kansspelbelasting dus op 29% blijven. Deze ‘extra’ 4% zou vervolgens gebruikt moeten worden om de sport en het verslavingspreventiebeleid te financieren. Heerema schatte deze 4% op een totaal van € 300 miljoen. Dat zou volgens hem dus neerkomen op € 150 miljoen voor de sport en € 150 miljoen voor verslavingspreventie.

De onderhandeling met minister Weerwind ging over de termijn die Heerema hanteerde om dit door te voeren. Hij wilde dit verwerkt zien worden in de komende voorjaarsnota, maar dat was volgens de minister niet te bewerkstelligen. Hij vroeg Heerema om de motie aan te passen en de termijn te wijzigen zodat de minister de motie kon doorverwijzen naar de Tweede Kamer. Heerema leek daar over te twijfelen, en gaf later toch aan er nog op terug te komen.

Termijn toch gewijzigd

In de gewijzigde motie werd duidelijk dat Heerema inderdaad heeft besloten om water bij de wijn te doen. De eerder genoemde termijn staat niet langer in de motie. Eerder stond de volgende tekst verwerkt in de motie van Heerema:

verzoekt het kabinet te verkennen in hoeverre mogelijke meeropbrengsten van de online kansspelen in gelijke mate ingezet kunnen worden voor de versterking van de sport enerzijds en ter ondersteuning van preventie tegen gokken anderzijds;

verzoekt het kabinet tevens de resultaten van deze verkenning voor de behandeling van de komende Voorjaarsnota met de Kamer te delen,

In de nieuwe motie is deze termijn vervangen door:

verzoekt het kabinet te verkennen in hoeverre mogelijke meeropbrengsten van de online kansspelen in gelijke mate ingezet kunnen worden voor de versterking van de sport enerzijds en ter ondersteuning van preventie tegen gokken anderzijds;

verzoekt het kabinet de resultaten van deze verkenning voor de behandeling van de begrotingsbehandeling voor het jaar 2024 met de Kamer te delen.

Door de motie te wijzigen is Heerema dus ingegaan op het verzoek van Weerwind. Hiermee lijkt de kans groot dat de motie wordt aangenomen. Weerwind gaf immers tijdens het tweeminutendebat al aan wel positief te staan tegenover het voorstel. Dit was echter alleen het geval als de termijn zou worden aangepast.

Over een week, op dinsdag 2 november, zal er in de Tweede Kamer gestemd worden. De Kamerleden zullen dan ook stemmen over de moties die zijn ingediend tijdens het tweeminutendebat.

Lead-foto achtergrond door Husky via Wikimedia. Foto Weerwind via Martijn Beekman / D66. Foto Heerema via VVD.nl.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Jeffrey Noeken CasinoNieuws.nl

Jeffrey Noeken

Senior Redacteur CasinoNieuws.nl
Jeffrey Noeken is senior redacteur bij CasinoNieuws.nl. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse en Curaçaose kansspelwetgeving.

Laat een reactie achter