Zaterdag 18 mei 2024

Speel bewust

Hof van Justitie steunt EGBA: Europese Commissie moet onderzoek doen naar loterijvergunningen Nederland

EGBA

Woensdag heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) bepaald dat de Europese Commissie een onderzoek moet instellen naar de loterijvergunningen in Nederland. In 2016 diende de European Gaming and Betting Association (EGBA) al een klacht in tegen de vergunningsprocedure, maar vier jaar later oordeelde de Europese Commissie dat onderzoek niet nodig was. Nu het Hof van Justitie de EGBA gelijk heeft gegeven, moet er alsnog een formeel onderzoek worden ingesteld.

In 2016 heeft de European Gaming and Betting Association (EGBA) een klacht ingediend bij de Europese Commissie met betrekking tot de vergunningsprocedure van loterijen in Nederland. De branchevereniging was van mening dat de ‘verlenging van meerdere loterijvergunningen van gevestigde houders, zonder marktconforme vergoeding en zonder een open, transparant en niet-discriminerend toewijzingsproces, onwettige staatssteun vormde’.

Vier jaar na de klacht van de EGBA deed de Europese Commissie uitspraak, maar de conclusie was dat er geen formeel onderzoek nodig was. Volgens de commissie was er bij de procedure geen illegale staatssteun verleend aan de gevestigde loterijen. De EGBA besloot vervolgens in maart 2021 in beroep te gaan bij het Hof van Justitie van de EU (HvJEU).

Zij voerden aan dat de weigering om onderzoek te doen een inbreuk was van haar rechten op grond van de EU-wetgeving.

Hof van Justitie van EU geeft EGBA gelijk

Woensdag heeft het Hof van Justitie van de EU uitspraak gedaan in de zaak. Daarin krijgt de branchevereniging gelijk, want het bevestigt de schending van haar rechten. Het HvJEU verklaarde de beschikking van de Commissie dan ook nietig:

“Aangezien de Commissie in de fase van het vooronderzoek niet naar behoren heeft onderzocht of de bestreden maatregel deze instellingen een indirect voordeel heeft opgeleverd, terwijl de overmaking van een deel van de opbrengst van de activiteit van de concessiehouders aan instellingen die het door die concessies aangewezen algemeen belang dienen, een van de belangrijkste kenmerken van de betrokken regeling was, kan op grond van het feit dat deze kwestie in de bestreden beschikking niet is onderzocht, niet worden uitgesloten dat zich dienaangaande ernstige moeilijkheden voordoen.”

Uitspraak van Hof van Justitie van de EU

Bij twijfel over het mogelijke bestaan van onrechtmatige staatssteun, is de Europese Commissie verplicht om een onderzoek in te stellen. De commissie moet nu dan ook een formeel onderzoek starten om dat te bepalen. Ook moet de EC de juridische kosten van de EGBA betalen.

Maarten Haijer, secretaris-generaal van EGBA, reageerde ook op de uitspraak. Hij liet weten dat ze blij zijn met de uitspraak, maar niet verrast.

“De feiten en gegevens in deze zaak deden ernstige twijfels rijzen over de verenigbaarheid van de Nederlandse licentieprocedure met de EU-wetgeving, wat voor de Commissie aanleiding had moeten zijn om een formeel onderzoek naar staatssteun in te stellen om deze twijfels weg te nemen. We vertrouwen erop dat de Commissie nu een grondig onderzoek zal uitvoeren en we zijn bereid alle noodzakelijke informatie en gegevens te verstrekken. Het is van cruciaal belang dat de Commissie de EU-wetgeving in alle sectoren consequent handhaaft, zonder angst of gunsten, ook in de goksector. De selectieve handhaving van de EU-wetgeving ondermijnt de institutionele rol van de Commissie als hoedster van de Verdragen.”

Maarten Haijer, EGBA

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Meer over

Laat een reactie achter