Vrijdag 19 april 2024

Speel bewust

Ipsos: 49% jongvolwassenen van plan om actie te ondernemen om gokproblemen te voorkomen

De helft van de jongvolwassenen wil stappen ondernemen om gokproblemen bij zichzelf te voorkomen. Dat blijkt uit een onderzoek naar gokkende jongvolwassenen van Ipsos I&O. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ruim acht op de tien van de ondervraagde jongvolwassenen zegt zijn gokgedrag onder controle te hebben.

Onderzoeksbureau Ipsos kreeg van het ministerie van Justitie en Veiligheid de opdracht om onderzoek te doen naar jongvolwassenen en hun gokgedrag. Voor het onderzoek stuurde Ipsos een vragenlijst naar jongvolwassen gokkers van 18 tot en met 24 jaar. Jongvolwassenen die alleen meespeelden met loterijen werden uit de resultaten gefilterd waarna een groep van 354 ondervraagden overbleef.

Veertien procent van de ondervraagden hoog-risicogokkers

Een groot deel van deze groep, 40%, was 23 of 24 jaar. Opvallend detail in de groep met ondervraagden is dat 54% vrouw was. In het onderzoek dat Ferro Explore uitvoerde werd gekozen voor een groep die grotendeels uit mannen bestond omdat mannen oververtegenwoordigd zijn in de groep met gokkers. Dit bleek onder andere uit de Online Kansspel Barometer 2023, die ook door Ipsos werd uitgevoerd. Uit dit onderzoek bleek dat 69% van de gokkers man was. Ook bij jongvolwassenen (66%) waren de mannen in de meerderheid.

Er is op basis van de Problem Gambling Severity Index (PGSI), een onderzoeksmethode om problematisch gokgedrag te meten, gekeken naar het risicoprofiel van alle ondervraagden. Een meerderheid (54%) behoorde tot de niet-problematische gokkers. Bijna een kwart behoorde tot de hoogste twee categorieën:

  • 9% behorende tot de gematigd-risicogokkers
  • 14% werd bestempeld als hoog-risicogokker

Helft van de jongvolwassenen wil iets doen om gokproblemen te voorkomen of beperken

De jongvolwassenen kregen onder andere de vraag of zij wel eens iets hebben ondernomen om gokproblemen te voorkomen of beperken. Zij kregen negen voorbeelden voorgeschoteld van maatregelen die zij zouden kunnen nemen om gokproblemen te voorkomen. Zo werden Loket Kansspel, inschrijving in Cruks, een gokstop zonder Cruks, of het maken van afspraken met jezelf of anderen, genoemd als mogelijke maatregelen.

Meer dan de helft van de totale groep (58%) had nooit eerder een dergelijke maatregelen genomen om te voorkomen dat hun gokgedrag erger zou worden. Bijna een net zo grote groep (49%) zei van plan te zijn om dit wel te gaan doen in de nabije toekomst. De meest gekozen maatregel, door 36% van de ondervraagden, is het maken van afspraken met zichzelf over het gokgedrag, bijvoorbeeld op het gebied van wat er maximaal uitgegeven mag worden.

De tweede optie waar de jongvolwassenen het vaakst voor kozen was het tijdelijk stoppen met gokken zonder zich in te schrijven in Cruks. De maatregelen die het minst vaak overwogen werden door de jongvolwassenen betroffen het hulp zoeken bij het Loket Kansspel, de verslavingszorg, of de huisarts.

Het aandeel ondervraagden dat bereid is om een van de stappen te nemen lag aanzienlijk hoger bij de gematigd- en hoog-risicogokkers. Binnen deze groepen zei respectievelijk 84% en 74% een van de acties te ondernemen om hun gokproblemen te beperken.

84% van de ondervraagde jongvolwassenen denkt gokgedrag onder controle te hebben

Op de vraag of de ondervraagde dacht zijn gokgedrag onder controle te hebben, antwoordde 84% dat dit het geval is. De jongvolwassenen zijn er voor een groot deel (75%) van overtuigd dat zij gokproblemen bij zichzelf zullen herkennen zodra hier sprake van is. Op dat moment zullen zij sneller overwegen om een gokstop te nemen, zo leest het onderzoek.

Ongeveer een op de zes ondervraagden verwacht dat hun gokgedrag zich in negatieve zin zal ontwikkelen; zij achten de kans ‘heel groot’ dat ze meer problemen krijgen met het gokken. Bij de hoog-risicogokkers gaf maar liefst 52% van de ondervraagden dit antwoord.

De hoog-risicogokkers gaven daarentegen in mindere mate aan dat zij controle hebben over hun gokgedrag. Ongeveer de helft van hen zegt het gokken nog onder controle te hebben.

Heb je het gokken niet meer onder controle? Dan kan je jezelf inschrijven in Cruks (Centraal Register Uitsluiting Kansspelen) via CruksRegister.nl. Eenmaal aangemeld voor die gokstop, kan je niet meer bij landgebonden en online casino’s spelen. Cruks is een middel, niet de ultieme oplossing. Lees onze pagina over bewust spelen en zoek hulp als je er niet alleen uitkomt.

Laat een reactie achter