Zaterdag 20 april 2024

Speel bewust

VVD stelt kamervragen over gokbedrijven Curaçao op sanctielijst Oekraïne

VVD stelt Kamervragen over FTM-artikel over Curaçao en Oekraïne

Twee Kamerleden van de VVD hebben Kamervragen gesteld aan Minister Weerwind over de door Oekraïne op hun sanctielijst gezette gokbedrijven op Curaçao. De Kamerleden vragen opheldering naar aanleiding van een artikel van Follow the Money.

Eerder deze week schreef Follow the Money een artikel(€) over de eerder gepubliceerde sanctielijst van Oekraïne. Op die lijst van bedrijven die in strijd met de belangen van Oekraïne zouden hebben gehandeld, kwamen veel gokbedrijven voor met een adres op Curaçao. De onderzoeksjournalisten van Follow the Money vergeleken die lijst met het handelsregister van Curaçao, en ontdekten om welke gokbedrijven het exact ging. Naast de eerder het bekend geworden Parimatch, bleken ook 1xBet en het Russische BetCity.net op de sanctielijst te staan.

In antwoord op vragen van de Follow the Money-journalisten, gaf een woordvoerder van het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan dat er overleg met internationale partners is over de sanctielijst.

Kamerleden Roelien Kamminga (lead-foto midden) en Ruben Brekelmans (links) van de VVD vragen Minister Franc Weerwind (rechts) nu om opheldering over de zaak. Middels de Kamervragen, mede gericht aan staatssecretaris Alexandra van Huffelen (D66) en minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra (CDA), willen de Kamerleden onder andere weten wie er bedoeld worden met “internationale partners” waarmee overlegd wordt, en hoe dat overleg eruit ziet.

Daarnaast willen de twee VVD’ers weten hoe het zit met het toezicht op de brievenbusfirma’s waarop online casino’s zijn ingeschreven. Ook zijn de Kamerleden benieuwd naar het aantal licenties en sublicenties op Curaçao, en hoeveel belasting de gokbedrijven betalen.

In de afsluitende Kamervragen proberen Kamminga en Brekelmans er achter te komen hoe de relatie is tussen de trustkantoren op Curaçao en de op de sanctielijst van Oekraïne staande gokbedrijven. De twee vragen tot slot of het dossier op de agenda kan komen te staan bij het eerstvolgende Justitieel Vierpartijenoverleg, een halfjaarlijks overleg tussen Aruba, Curaçao, Nederland, en Sint Maarten, waarin gesproken wordt over de gezamenlijke aanpak van gemeenschappelijke justitiële zaken.

Hervormingen Curaçaose kansspelbeleid

Curaçao is al een tijd bezig met hervormingen aan het kansspelbeleid. De nog op te richten onafhankelijke toezichthouder Curaçao Gaming Authority moet licenties gaan verstrekken in plaats de masterlicentiehouders die dat nu doen. De hervormingen moeten dit jaar ingevoerd worden maar verantwoordelijk minister Silvania heeft nog diverse hordes te nemen voordat er begonnen kan worden met het nieuwe stelsel.

2023Z07144 

Vragen van de leden Kamminga en Brekelmans (beiden VVD) aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Ministers van Buitenlandse Zaken en voor Rechtsbescherming over het bericht «Zelensky wil actie tegen Russische gokbedrijven op Curaçao» (ingezonden 19 april 2023). 

Vraag 1: Heeft u kennisgenomen van het bericht «Zelensky wil actie tegen Russische gokbedrijven op Curaçao»?1 

Vraag 2: Was u op de hoogte van het feit dat Oekraïne een aantal op Curaçao gevestigde gokbedrijven op de sanctielijst heeft geplaatst? Zo ja, in hoeverre is dit onderwerp van gesprek tussen u en uw Curaçaose ambtsgenoot? 

Vraag 3: Waaruit bestaat het in het artikel benoemde contact van het Minister van Buitenlandse Zaken met Oekraïne en andere internationale partners en wat is de inzet vanuit Nederland m.b.t. de opgelegde sancties aan gokbedrijven gevestigd op Curaçao? Kan er een nadere toelichting worden gegeven op wie de andere internationale partners zijn? Zo nee, waarom niet? 

Vraag 4: Kunt u aangeven in hoeverre er toezicht plaatsvindt op gokbedrijven die via brievenbusfirma’s op Curaçao zijn gevestigd? Welke maatregelen zijn de afgelopen jaren getroffen om het toezicht op gokbedrijven op Curaçao te verbeteren? Welke maatregelen heeft u zelf getroffen en welke maatregelen zijn getroffen door het land Curaçao? 

Vraag 5: Heeft u een idee hoeveel gokbedrijven een Curaçaose licentie hebben? Kunt u aangeven of er naast de gokbedrijven die door Follow the Money worden genoemd nog meer gokbedrijven gevestigd op Curaçao op de sanctielijst van Oekraïne staan? Indien dit niet het geval is, bent u bereid om dit aantal in kaart te brengen? 

Vraag 6: Heeft u een idee hoe hoeveel sublicenties er door masterlicentiehouders op Curaçao worden uitgegeven? Hoe is het toezicht hierop geborgd en hoe kan dit toezicht beter vorm worden gegeven? 

Vraag 7: Kunt u aangeven wat precies de criteria zijn voor de sancties die door Oekraïne worden opgelegd richting bedrijven die «tegen het belang van Oekraïne» hebben gehandeld? Is de Nederlandse regering voornemens om zelf maatregelen te nemen of sancties aan bedrijven met Russische banden gevestigd op Curaçao op te leggen, conform de oproep van Oekraïne aan Europese landen om ook maatregelen te nemen? Indien dit het geval is, waar bestaan deze maatregelen uit? 

Vraag 8: Spaanse autoriteiten hebben de afgelopen twee jaar voor 87 miljoen euro aan boetes opgelegd aan gokbedrijven die op Curaçao gevestigd zijn omdat deze bedrijven zich niet aan de regels hebben gehouden. Hoe staat het met de invoering van een onafhankelijke toezichthouder voor online kansspelen op Curaçao? Kunt u een overzicht geven van de contacten die Nederland en Curaçao hierover hebben gevoerd en wat is het huidige standpunt van Curaçao met betrekking tot het invoeren van een onafhankelijke toezichthou-der? 

Vraag 9: Heeft u een idee hoeveel belasting op Curaçao gevestigde gokbedrijven aan Curaçao afdragen en of er sprake is van constructies waardoor er minder belasting wordt afgedragen dan eigenlijk zou moeten? Zo niet, bent u bereid om hier onderzoek naar te doen of Curaçao aan te sporen hiernaar onderzoek te doen? Ziet u daarnaast mogelijkheden om de winst die door gokbedrijven op Curaçao wordt gemaakt meer ten goede te laten komen aan Curaçao? 

Vraag 10: Bent u bereid om er bij uw Curaçaose ambtsgenoot op aan te dringen om te kijken naar trustkantoren op Curaçao en hun relatie met gokbedrijven die op de sanctielijst van Oekraïne staan? 

Vraag 11: Bent u bereid het toezicht op de Curaçaose goksector te agenderen bij het eerstvolgende Justitieel Vierpartijen Overleg (JVO) en de Kamer over de uitkomsten hiervan informeren? 


1Follow the Money (18-04-2023). «Zelensky wil actie tegen Russische gokbedrijven op Curaçao», via: https://www.ftm.nl/artikelen/curacaose-gokbedrijven-doorn-in-oog-oekraine?share=ePiBq-7wN%2BNhVdS3aqphgovIxM6ZbUkxvm1%2FJObzh3cXvp-OXgIF9%2BgrYvOQXFzus%3D

Foto Roelien Kamminga door VVD via Wikimedia. Foto Ruben Brekelmans door Buck Bijlsma via Wikimedia. Foto achtergrond Curaçao door Matthew T Rader via Wikimedia. Foto Franc Weerwind door Martijn Beekman via rijksoverheid.nl.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Meer over

Laat een reactie achter