Zaterdag 25 mei 2024

Speel bewust

Kansspelautoriteit beschuldigt Wob-verzoeker van misbruik

Ksa misbruik Wob

De Kansspelautoriteit gaat niet in op een Wob-verzoek en beschuldigt de verzoeker van mogelijk misbruik van de voorziening. Volgens de Ksa werd het Wob-verzoek gedaan om te frustreren en te gebruiken in een gerechtelijke procedure die loopt.

Wob

Wob staat voor Wet openbaarheid van bestuur en geeft iedereen de mogelijkheid om informatie over een bestuurlijke aangelegenheid bij een bestuursorgaan op te vragen. Sinds 1 mei is Wob vervangen door Wet open overheid (Woo).

Op 21 april 2022 ontving de Kansspelautoriteit (Ksa) een Wob-verzoek met een verzoek om informatie. De verzoeker wilde dat de Kansspelautoriteit documenten openbaarde uit de periode 2007 tot en met maart 2021 inzake:

  1. het niet (kunnen) waarborgen c. q. verwezenlijken dan wel andere woorden van gelijke strekking van de nagestreefde doelen van het kansspelbeleid (namelijk het beschermen van de consument, het tegengaan van Illegaliteit en criminaliteit en het voorkomen van kansspelverslaving) op het gebied van online kansspelen;
  2. de (on)geschiktheid van de Wet op de kansspelen om de doelstellingen van het kansspelbeleid te waarborgen op het gebied van online kansspelen;
  3. de strijdigheid c.q. schending c.q. onverenigbaarheid van de Wet op de kansspelen met (artikel 56 van) het VWEU op het gebied van online kansspelen;
  4. het niet strafrechtelijk (kunnen) vervolgen van aanbieders van online kansspelen die gevestigd zijn in een andere lidstaat dan Nederland;

De Kansspelautoriteit moest binnen twee weken reageren op dit verzoek, maar deed dit niet. Daarop werd op 23 mei 2022 de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit in gebreke gesteld.

Ksa: Wob-verzoek was om te frustreren

Nu heeft de Ksa toch gereageerd, maar de verzoeker heeft niet gekregen waarop het hoopte.

De toezichthouder geeft aan dat dit verzoek is ingediend door iemand die een partij vertegenwoordigt die verwikkeld is in een gerechtelijke procedure tegen de Kansspelautoriteit. Die partij is betrokken bij overtredingen van de Wet op de kansspelen, aldus de toezichthouder. In die zaak heeft de verzoeker de Kansspelautoriteit en het Openbaar Ministerie gedagvaard.

In haar betoog volgend op het naast zich neerleggen van het Wob-verzoek, is de Ksa niet zuinig met kritische woorden:

“Volgens de raad van bestuur beoogt verzoeker met dit verzoek de werkzaamheden van een of meerdere bestuursorganen te frustreren, in die zin dat verzoeker de Kansspelautoriteit feitelijk verzoekt argumenten te verzamelen en aan te leveren, die verzoeker vervolgens kan aanwenden in een gerechtelijke procedure tegen de Kansspelautoriteit, dan wel tegen het Openbaar Ministerie. Dit is geen doelstelling van de Woo en daarvoor is het recht op toegang tot publieke informatie op grond van artikel 1 van de Woo niet bedoeld.”

Kansspelautoriteit

De Ksa voelt zich in haar beslissing gesterkt door uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State oordeelde dat overheidsorganen Wob-verzoeken naast zich neer mogen leggen als het duidelijk is dat het verzoek “voor een ander doel dan waartoe zij zijn gegeven” wordt gedaan.

De Ksa benoemt in haar reactie niet om welke verzoeker het gaat. Het is niet bekend met hoeveel partijen de Kansspelautoriteit in een gerechtelijke procedure verwikkeld is. De laatste strafrecht-zaak die voor de rechter kwam waar de Kansspelautoriteit een partij was, was die van de oud-eigenaren van Amsterdams Casino.

Lead-foto achtergrond via rijksoverheid.nl.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Frank Op de Woerd

Frank Op de Woerd

hoofdredacteur CasinoNieuws.nl
Frank Op de Woerd is hoofdredacteur van CasinoNieuws.nl. Hij werkt sinds 2006 in de wereld van online kansspelen. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse kansspelwetgeving, landgebonden casino's, en poker.

Laat een reactie achter