Maandag 26 februari 2024

Speel bewust

Ksa wijst bezwaren N1 af in zaak Betchan-boete

“Zo dient de betrouwbaarheid van de aanbieder buiten twijfel te staan, hetgeen ten aanzien van N1 allerminst vanzelfsprekend lijkt”

Ksa N1 Betchan

De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft het bezwaar van N1 op de boete van €500.000 voor Betchan afgewezen. De adviescommissie van de toezichthouder veegde alle argumenten van tafel en ging in haar toelichting uitgebreid in op de overtredingen. De boete van €500.000 voor N1 blijft staan.

Na een uitgebreid onderzoek van januari tot en met september 2020, maakte de Kansspelautoriteit een rapport op over de website Betchan van N1. Op 11 februari 2021 gaf N1 tijdens een hoorzitting tekst en uitleg. Op 30 maart 2021 legde de Ksa N1 een boete op van €500.000 voor het overtreden van de Wet op de kansspelen. N1 was verantwoordelijk voor het feit dat online casino Betchan.com Nederlandse spelers accepteerde. De boete viel hoger uit dan normaal, omdat de Ksa diverse boeteverhogende zaken waarnam, waaronder onduidelijke bonusvoorwaarden, het niet verifiëren van de leeftijd van spelers, en het hanteren van een inactivify-fee. Op 13 juli van dit jaar bekend werd die boete pas wereldkundig gemaakt.

N1 maakte op 13 april 2021 bezwaar tegen de boete van de Kansspelautoriteit. Het bedrijf vulde dat bezwaar aan met meer argumenten op 8 juni 2021. Tegelijkertijd reageerde het exclusief tegenover CasinoNieuws.nl op de zaak. In haar reactie liet N1 weten het oneens te zijn met de boete, en gaf het aan een vergunning in Nederland na te streven. Op 6 september 2021 was er een hoorzitting waar N1 haar bezwaar op de boete toelichtte.

Afgelopen vrijdag publiceerde de Kansspelautoriteit haar besluit op bezwaar. De raad van bestuur van de toezichthouder wees het bezwaar volledig af en laat de boete van €500.000 staan.

Argumenten N1

Interessanter dan de beslissing op bezwaar zelf, is het oordeel van de adviescommissie (PDF, 137 kB). Hoewel deze zelden tot nooit een bezwaarmakende partij gelijk geeft, heeft de commissie in dit geval meer uitgebreid dan normaal gereageerd op de punten van N1.

Volgens het rapport van de adviescommissie, had N1 een serie aan gronden waarom het het oneens was met de boete van een half miljoen. Het voerde onder andere aan dat:

  • de Ksa op grond van het territorialiteitsbeginsel niet bevoegd was om N1 een boete op te leggen;
  • N1 zich niet richtte op de Nederlandse markt;
  • de boete in strijd is met artikel 56 VWEU (het verbod op beperking vrije verkeer van diensten);
  • de hoogte van de boete in strijd is met het evenredigheidsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel, en het motiveringsbeginsel;
  • de Ksa niet had aangetoond dat N1 zich richtte op minderjarigen.

Oordeel adviescommissie Ksa inzake N1

De adviescommissie van de Kansspelautoriteit veegde alle bezwaren van tafel. In een uitgebreid antwoord ging het uitgebreid in op de redenering van N1. Het verwees daarbij onder naar jurisprudentie zoals de Ladbrokes-arresten.

Ook met de argumenten dat N1 zich niet richtte op Nederland, maakte de toezichthouder korte metten. Vooral het aanbieden van de bonuscode AMSTERDAM was de Ksa een doorn in het oog. Dat de term AMSTERDAM overal ter wereld bekend is, deed daar volgens de Ksa niets aan af:

“Volgens de commissie miskent N1 hiermee echter het evident Nederlandse karakter van het woord Amsterdam. Verder laat zij buiten beschouwing dat Nederlanders hun hoofdstad bewust of onbewust associëren met hun eigen land.”

Adviescommissie Kansspelautoriteit

Dat N1 ook andere hoofdsteden als bonuscode aanbood sprak juist niet in haar voordeel, oordeelde de Ksa, omdat de andere hoofdsteden ook van landen waren waar N1 actief was.

“Zo dient de betrouwbaarheid van de aanbieder buiten twijfel te staan, hetgeen ten aanzien van N1 allerminst vanzelfsprekend lijkt”

Adviescommissie Kansspelautoriteit

De Kansspelautoriteit ging uitgebreid in op het argument dat het vrije verkeer van diensten binnen de Europese Unie in het geding zou zijn. De Ksa wees erop dat de aangehaalde verordening, niet van toepassing is op kansspelen, zoals blijkt uit artikel 1, derde lid van die verordening.

Wat misschien nog wel het meest in het oog springt, is punt 51 van de reactie van de adviescommissie. Daarin stelt het onomwonden dat de betrouwbaarheid van N1 niet buiten twijfel staat, waardoor een vergunning bemachtigen voor N1 Interactive Limited in haar ogen praktisch onmogelijk is:

“51. In de derde plaats wijst de commissie erop dat onder de Wet kansspelen op afstand het aanbieden van kansspelen zonder vergunning verboden blijft en dat er strenge voorwaarden gelden voor verkrijging van zo’n vergunning. Zo dient de betrouwbaarheid van de aanbieder buiten twijfel te staan, hetgeen ten aanzien van N1 allerminst vanzelfsprekend lijkt, gelet op onder meer artikel 3.8 van de Beleidsregels vergunningverlening kansspelen op afstand.”

Adviescommissie Kansspelautoriteit

Niet alleen worden sommige argumenten van N1 door de door hun zelf aangehaalde jurisprudentie onderuit gehaald, ook concentreerde de argumentatie zich soms op verkeerde gronden, aldus de Kansspelautoriteit. Zo argumenteerde N1 tegen een bezwaargrond die door de Ksa zelf niet werd aangehaald als reden voor de boeteverhoging, schreef de adviescommissie. Op het gebied van de €100.000 voor het niet uitvoeren van leeftijdscontrole, kon de adviescommissie niet meegaan in de argumenten van N1.

Tegen het besluit van de Raad van Bestuur van de Kansspelcommissie om het bezwaar van N1 niet toe te kennen, kan N1 beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank Den Haag. Het is aannemelijk dat N1 deze stap neemt of inmiddels al genomen heeft, omdat het in een eerdere reactie aan CasinoNieuws al liet weten naar de Hoge Raad te stappen als haar bezwaar afgewezen zou worden. Hoewel direct naar de Hoge Raad stappen niet mogelijk is, lijkt het logisch dat ze wel de gang naar de rechter nemen.

Vergunning voor N1 ver weg

De motie van Nispen, naar indiener Michiel van Nispen die we vandaag nog interviewden op CasinoNieuws, voorziet erin “dat aanbieders van illegale onlinekansspelen die zich ook na de parlementaire behandeling van de Wet kansspelen op afstand actief zijn blijven richten op de Nederlandse markt, voorlopig geen kans krijgen en dat de eerste vergunningen verstrekt zullen worden aan betrouwbare, bonafide nieuwe aanbieders.” Omdat N1 volgens het boetebesluit zich na het aannemen van de wet door de Eerste Kamer (februari 2019) zich nog richtte op Nederlandse spelers, lijkt een vergunning voor N1 ver weg.

N1 zorgde er wel voor dat de website Betchan.com niet meer toegankelijk is voor Nederlandse spelers. Andere aanbieders op het platform dat N1 aanbiedt, staan nog wel Nederlandse spelers toe. Ook het door N1 zelf geëxploiteerde N1Casino accepteert nog Nederlandse spelers. iDEAL wordt niet meer aangeboden, al lijkt dit geen eigen initiatief van N1 te zijn, maar van de betalingsprovider. De casino’s van N1 bieden nu Brite aan als stortingsmethode, al gebruiken ze daarvoor de term Instant Bank Transfer.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Laat een reactie achter