Vrijdag 24 mei 2024

Speel bewust

Leidraad Wwft geeft mogelijk aanwijzingen speellimieten 

Leidraad Wwft Kansspelautoriteit

Een nieuwe leidraad Wet ter voorkoming witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) die de Kansspelautoriteit aan vergunninghouders heeft gestuurd ter consultatie, geeft mogelijk een inkijkje in wat er qua speellimieten ingevoerd kan gaan worden. Ook benoemt de toezichthouder nadrukkelijk de overlap tussen Wwft en Verantwoord Spelen.

Begin deze maand heeft de Kansspelautoriteit een nieuwe versie van de leidraad Wwft gedeeld met de vergunninghouders. Binnen de besloten consultatie kunnen vergunninghouders hun gedachten geven bij het document. De leidraad, een niet bindend document met aanwijzingen hoe de toezichthouder de wetgeving interpreteert, is toe aan de derde versie. De vorige versie was van eind januari 2021, de eerste leidraad werd op 4 juli 2019 gepubliceerd.

De leidraad, ingezien door CasinoNieuws.nl, is op diverse punten gewijzigd ten opzichte van de vorige editie. Het document is vooral concreter en bevat meer voorbeelden om situaties te illustreren.

Hoeveel geld kan iemand vergokken?

Minister Weerwind heeft aangegeven dat nog dit jaar verplichte speellimieten ingevoerd gaan worden. Gokkers moeten al verplicht speellimieten instellen bij het aanmaken van een account. De minister wil echter een bovengrens instellen die waarschijnlijk alleen aangepast kan worden als er documentatie overlegd wordt.

De hoogte van het Nederlandse speellimiet, is nog niet duidelijk. Omdat iedereen een ander salaris heeft en daardoor het bedrag dat mensen zich kunnen permitteren om te vergokken zeer uiteenloopt, is de hoogte van dat speellimiet lastig vast te stellen.

In de leidraad Wwft worden echter wel bedragen genoemd over de bestedingsruimte van Nederlanders. Het is aannemelijk dat het ministerie werkt met dezelfde cijfers bij het bepalen van de hoogte van de speellimiet.

De hoogte van de transacties is onderdeel van het transactiepatroon die online casino’s in de gaten moeten houden bij de beoordeling of ze een onderzoek naar een account moeten instellen. Daarbij merkt de Kansspelautoriteit op dat er een belletje moet afgaan als iemand meer dan € 2.500 stort in een maand:

“Het uitgeven van grote bedragen aan kansspelen is maar voor weinig mensen weggelegd; een gemiddeld netto maandsalaris is immers ongeveer €2.500. Daarbij geldt in het algemeen dat lagere leeftijdsgroepen minder verdienen dan hogere leeftijdsgroepen. Het instellen van een alarm bij een netto-storting in een bepaalde periode is dan ook aan te raden. Een voorbeeld is wanneer er méér dan €2.500 in 30 dagen wordt gestort. Het gaat hierbij om een netto-storting: de stortingen min de uitbetalingen.”

Leidraad Wwft

De Kansspelautoriteit geeft later een voorbeeld van een vrachtwagenchauffeur die 30% van zijn netto-inkomen besteed aan gokken. Volgens de Kansspelautoriteit is dat veel, maar het noemt het aannemelijk dat het geld dan legaal is:

“De speler geeft aan vrachtwagenchauffeur te zijn en een maandelijks netto inkomen van ongeveer €2.500 te hebben. De kansspelaanbieder legt in de risicoanalyse vast dat hoewel het verlies de afgelopen maand hoog was, het verlies het afgelopen jaar 30% van het netto-inkomen betreft. Het geld komt van de bankrekening van de speler. Het is aannemelijk dat de speler legaal 30% van zijn/haar netto-inkomen zou kunnen uitgeven aan gokken.”

Leidraad Wwft

Bij het voorbeeld noemt de Kansspelautoriteit dat er in dit geval, wel een verlieslimiet van € 750 ingesteld zou kunnen worden. Als de speler dit limiet zou willen verhogen, zou die dan eerst documentatie moeten aanleveren, zo schrijft de toezichthouder.

Overlap Wwft en verantwoord spelen in leidraad Wwft

De overlap tussen maatregelen die getroffen worden in het kader van Wwft, worden voor het eerst nadrukkelijk verbonden aan maatregelen die genomen (moeten) worden in het kader van verslavingspreventie. De koppeling tussen de twee, werd niet eerder zo nadrukkelijk onderschreven:

“Naast het witwasrisico kan er ook een verslavingsrisico zijn. Door het witwasrisico te mitigeren wordt aannemelijk gemaakt dat de speler met legaal geld speelt. Of het ook verantwoord is om met dit legale geld te spelen, is een vraag vanuit het oogpunt van verslavingspreventie.69 Maatregelen die worden genomen om het witwasrisico te mitigeren kunnen wel bijdragen aan het mitigeren van het verslavingsrisico. Er is dus sprake van een gedeeltelijke overlap maar het kan noodzakelijk zijn om nog aanvullende maatregelen in het kader van verslavingspreventie te nemen.”

Leidraad Wwft

69 Hiervoor gelden andere wettelijke vereisten in het kader van de zorgplicht uit de Wet op de Kansspelen

De invulling van de zorgplicht en daarmee het beleid op het gebied van Verantwoord Spelen, was deze week onderwerp van gesprek in de Nederlandse politiek.

Op dinsdag publiceerde de Kansspelautoriteit een rapport waaruit bleek dat de vergunninghouders op dat gebied nog veel moeten verbeteren. Mede naar aanleiding van dat rapport, bekritiseerde de ChristenUnie de legalisering van online gokken nog eens. Op de vraag wanneer hij nou eens vergunningen ging intrekken, antwoordde verantwoordelijk minister Weerwind dat er een traject met vijf treden is voordat een vergunning wordt ingetrokken.

Een van de treden, het opleggen van een boete, last onder dwangsom, of aanwijzing, kwam dezelfde dag online. De Kansspelautoriteit publiceerde een aanwijzing in het kader van Wwft aan Kansino en BetCity.

Wat te doen met het geld van geschorste accounts

Als een account wordt geschorst in het kader van de Wwft, mag een gebruiker niet uitbetaald worden. Het spelerstegoed staat dan vast voor de periode van onderzoek. Als de schorsing wordt omgezet in een definitieve opschorting van het account, dan vervalt het recht van de eigenaar van het account op het spelerstegoed.

In de Leidraad Wwft van de Kansspelautoriteit staat niet gespecificeerd wat goksites uiteindelijk met dat geld moeten doen. De Kansspelautoriteit vraagt zich af wat er precies gebeurt met dit mogelijk witgewassen geld: wordt dit behouden als afgescheiden spelerstegoed, of wordt dit bijvoorbeeld toegevoegd aan het eigen vermogen? De toezichthouder spreekt zich niet uit over wat het denkt dat de beste oplossing is voor deze situatie:

“Het geld dat de kansspelaanbieders niet uitbetalen, is mogelijk witgewassen geld, dat de aanbieder nu in bezit heeft. Het roept de vraag op wat aanbieders met dit geld doen (behouden als afgescheiden spelerstegoed of toevoegen aan eigen vermogen). Deze situatie zou slechts zeer beperkt voor moeten komen, zie hiervoor ook paragraaf 3.5.3.”

Leidraad Wwft

Leidraad Wwft: focus op storting, niet op uitbetalen

In de nieuwe Leidraad Wwft wordt benadrukt dat het moment van storten de bepalingen moet doen afgaan. Op het moment dat mensen geld storten bij online casino’s, moeten de controles uitgevoerd worden om zeker te stellen dat het geld is van een schone bron. Na het online gokken bij legale casino’s en dan weer uitcashen, is er immers per definitie sprake van een legitieme bron (het online casino zelf). Pas controles uitvoeren bij het uitbetalen, is dan ook niet de juiste manier:

“Het opschorten van transacties bij uitbetalingen, nadat het gestorte geld al is ingezet, is slechts zeer beperkt van toepassing. Immers is de uitbetaling – na inzet – gegenereerd door het  kansspelaanbod van de aanbieder zelf. Daarmee is dat geld verzekerd van een legale herkomst, in tegenstelling tot de storting. Een uitzondering kan zijn wanneer spelers bijvoorbeeld samenspannen om zo door middel van het kansspelaanbod wit te wassen of spelers die storten, niet spelen en meteen weer willen uitbetalen.”

Leidraad Wwft

Ondanks deze verduidelijking, blijft de meldgrens naar de Financial Intelligence Unit (FIU) van € 15.000 bestaan. Als een account € 15.000 uitcasht, moet er een melding gedaan worden naar de FIU, omdat het een objectieve indicator is. De Kansspelautoriteit onderschrijft de zienderogen twijfelachtige tegenstelling, maar schrijft als voetnoot dat dit nou eenmaal zo is vastgesteld:

“De Kansspelautoriteit verduidelijkt daarnaast dat het bij een girale betalingstransactie voor een bedrag van €15.000 of meer gaat om transacties van en naar de speelrekening.110

110 De Kansspelautoriteit begrijpt dat een opname van €15.000 of meer meestal geen witwasrisico oplevert maar benadrukt dat de wetgever nu eenmaal heeft bepaald dat dit objectief moet worden gemeld.

Leidraad Wwft

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Frank Op de Woerd

Frank Op de Woerd

hoofdredacteur CasinoNieuws.nl
Frank Op de Woerd is hoofdredacteur van CasinoNieuws.nl. Hij werkt sinds 2006 in de wereld van online kansspelen. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse kansspelwetgeving, landgebonden casino's, en poker.

Laat een reactie achter