Donderdag 11 april 2024

Speel bewust

Ksa gaf BetCity en Kansino aanwijzing voor overtreden Wet Wwft

Wwft Kansino BetCity Kansspelautoriteit

Eind vorig jaar kregen de moederbedrijven van BetCity en Kansino een officiële aanwijzing in het kader van de Wet Wwft van de Kansspelautoriteit. De online casino’s kregen die aanwijzingen omdat onderzoek uitwees dat spelers veel geld konden verliezen zonder dat er een onderzoek naar de oorsprong van het geld werd ingesteld. Ook zijn er niet in alle gevallen meldingen gedaan bij de FIU.

In een nieuwsbericht op haar website geeft de Kansspelautoriteit woensdag ruchtbaarheid aan het openbaar maken van twee aanwijzingen in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft). De aanwijzingen zelf zijn te vinden in een aparte sectie op de website van de Kansspelautoriteit, samen met andere sanctiebesluiten zoals lasten onder dwangsom en boetes.

In november vorig jaar maakte de Kansspelautoriteit al bekend dat het twee online casino’s aanwijzingen had gegeven voor het overtreden van de Wet Wwft. Nu maakt het voor het eerst bekend om welke twee goksites het ging, omdat ze sinds vandaag onherroepelijk zijn.

De Kansspelautoriteit deelde de aanwijzing voor het overtreden van de Wwft aan de moederbedrijven van BetCity en Kansino, respectievelijk Betent B.V. en Play North Limited.

Overtredingen Wet Wwft

Bij BetCity en Kansino ging het volgens de Ksa op drie punten verkeerd. De toezichthouder concludeerde dat de goksites het tweede en achtste lid van Artikel 3 van de Wwft niet naleefden. Ook aan het eerste lid van Artikel 16 van die wet is in de praktijk niet afdoende invulling gegeven.

ArtikelLidInhoud
32Deen voortdurende controle op de zakelijke relatie en de tijdens de duur van deze relatie verrichte transacties uit te oefenen, teneinde te verzekeren dat deze overeenkomen met de kennis die de instelling heeft van de cliënt en diens risicoprofiel, met zo nodig een onderzoek naar de bron van de middelen die bij de zakelijke relatie of de transactie gebruikt worden;
38Een instelling stemt het cliëntenonderzoek aantoonbaar af op de risicogevoeligheid voor witwassen of financiering van terrorisme van het type cliënt, zakelijke relatie, product of transactie.
161Een instelling meldt een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie onverwijld nadat het ongebruikelijke karakter van de transactie bekend is geworden, aan de Financiële inlichtingen eenheid.
Punten van de Wet Wwft die BetCity en Kansino niet voldoende opvolgden

In het geval van Kansino ging er bij bij elf van de veertien aangeleverde cliëntenonderzoeken iets niet goed. Bij BetCity ging het in twaalf van de zeventien gevallen niet goed. De Kansspelautoriteit concludeerde het volgende:

“[Play North/Betent] is niet in staat een voortdurende controle op de spelers en diens transacties uit te oefenen en daardoor niet verzekerd dat deze overeenkomen met de kennis die Betent heeft van de spelers en diens risicoprofiel, met zo nodig een ojnderzoek naar de bron van de middelen. Het cliëntenonderzoek is daarmee niet aantoonbaar afgestemd op de risicogevoeligheid voor witwassen van het type cliënt.”

Kansspelautoriteit

Speler verloor € 135.000 in twee maanden

Bij BetCity waren er spelers die in één maand netto respectievelijk € 25.000, € 110.000, € 25.000, € 55.000, en € 12.500 konden verliezen zonder dat er een onderzoek naar de bron van het (verloren) geld werd gestart. Andere gokkers van BetCity verloren € 15.000 in drie maanden, € 85.000 in een half jaar, en € 15.000 in drie maanden zonder dat dat resulteerde in een onderzoek.

Bij Kansino verloor een speler € 135.000 in twee maanden zonder dat er een onderzoek werd gestart. Andere spelers verloren respectievelijk € 20.000 (twee maanden), € 12.000 (anderhalve week), € 25.000 (twee weken), en € 15.000 (anderhalve week). Eén speler kon € 25.000 in een uur storten zonder dat er een onderzoek naar de oorsprong van dat geld werd gedaan. Een andere speler verloor € 20.000 op een dag zonder dat er een onderzoek werd gestart.

Alarmbellen gingen er wel af bij Kansino. Maar ondanks alerts als “binge gambling”, “increased spending”, “chasing losses”, “increased playing duration”, en “deposit frequency”, werd er geen onderzoek gestart.

Ook meldingen naar de Financial Intelligence Unit zijn niet in alle gevallen gedaan. Bij Kansino ging dat om negen gevallen waar dat wel gedaan had moeten worden. Bij BetCity ging het in drie gevallen verkeerd.

Zienswijze BetCity en Kansino

In haar zienswijze gaf BetCity aan de constateringen van de Kansspelautoriteit te betreuren. Het Amsterdamse gokbedrijf maakte afspraken met haar leveranciers op het gebied van het monitoren van spelers. Daarbij beloofde het prioriteit te geven aan de spelers met de hoogste netto stortingen.

Betent B.V. gaf aan dat de leidraad Wwft van de Kansspelautoriteit op een bepaald punt geen specifieke uitleg gaf. In de goedkeuring van de vergunningsaanvraag waarvoor de anti-witwasbeleid procedures waren gedeeld, zag het ook een goedkeuring van dat opgestelde beleid. Schaarste aan de juiste analisten en juist een enorme groei van het aantal spelers bij BetCity, lag volgens het bedrijf ten grondslag aan het feit dat de aanpassingen enige tijd in beslag hadden genomen.

In het geval van Kansino had de Kansspelautoriteit ook de nodige bedenkingen bij de rapporten die het ontving. De vorm daarvan deed de toezichthouder vermoeden dat die specifiek voor deze opvraag waren samengesteld, en dat er geen vaste manier van het opslaan in een intern systeem was om deze vast te leggen. Kansino’s moederbedrijf gaf aan dat de vorm kwam omdat er uit verschillende systemen data moest worden gecombineerd en deze vertaald moesten worden. Ook met de aangeleverde tabellen over FIU-meldingen, kon de toezichthouder onvoldoende uit de voeten.

Geen boetes

BetCity en Kansino hadden na de aanwijzing die ze op 10 november 2022 kregen, drie maanden de tijd om daar opvolging aan te geven. Gaven de goksites geen (voldoende) invulling aan de aanwijzing, dan hing ze een last onder dwangsom boven het hoofd.

Zowel Kansino als BetCity ontvingen voor het niet voldoende naleven van de Wet Wwft voor zover bekend geen last onder dwangsom. In april 2023 kreeg BetCity wel een boete van € 400.000 voor het sturen van reclames aan jongvolwassenen. Kansino ontving geen boetes sinds het in oktober 2021 zich begaf op de legale Nederlandse kansspelmarkt.

Eerder vandaag deed verantwoordelijk minister Weerwind uit de doeken de procedure die de Kansspelautoriteit doorloopt bij het optreden tegen een legaal Nederlands online casino. In gesprek met onder andere Mirjam Bikker (ChristenUnie) die de legalisering van gokken mislukt noemde, legde Weerwind uit dat informele en formele gesprekken voorafgaan aan boetes, schorsingen, en het intrekken van vergunningen.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Laat een reactie achter