Dinsdag 16 juli 2024

Speel bewust

Ondernemingskamer onderzoekt bestuur SportEnt door voormalig BetCity-eigenaren in geschil met VoetbalPrimeur-oprichters

Singels ondernemingskamer VoetbalPrimeur PXR Digital Enterprises JJS Sports

De oprichters van VoetbalPrimeur (Digital Enterprises) stellen dat de familie Singels geen kansspelvergunning had mogen aanvragen met het bedrijf BetEnt. Zij betuigen dat de Singels dit hadden moeten doen met het bedrijf SportsEnt, een bedrijf waar beide partijen aandeelhouder in zijn. De Ondernemingskamer stelt nu een onderzoek in naar het bestuur van SportsEnt door de familie Singels. Gedurende het onderzoek zijn Joey en Mario Singels geschorst als bestuurders van SportsEnt, het bedrijf dat de website DailyOdds nog wel exploiteert.

De jarenlange juridische strijd tussen de oprichters van BetCity, de familie Singels, en de oprichters van VoetbalPrimeur loopt nog altijd, zo blijkt uit een uitspraak van de Ondernemingskamer van 11 januari 2024. In de rechtszaak staat Digital Enterprises, de oprichters van VoetbalPrimeur (tegenwoordig PXR), lijnrecht tegenover JJS Sports, het bedrijf van Joey en Mario Singels.

In 2014 sloten JJS Sports en de bestuurders van Digital Enterprises een overeenkomst waarbij JJS 50% van de aandelen van SportsWeb International (destijds het bedrijf achter de voetbalsite VoetbalPrimeur) in bezit kreeg. Bij deze overeenkomst werd afgesproken om gezamenlijk het bedrijf SportsEnt B.V. op te richten waarbij beide partijen 50% van de aandelen kregen. Hierin werd ook de affiliatewebsite DailyOdds ondergebracht. DailyOdds werd opgericht door Joey Singels en viel daarvoor onder JJS Sports.

Het uiteindelijke doel van de onderneming was om een vergunning onder de Wet Kansspelen op Afstand (Koa) aan te vragen en zo een online casino met sportsbook te starten om onder andere wedden op voetbal aan te kunnen bieden. De partijen hoopten via VoetbalPrimeur bezoekers te genereren voor DailyOdds en de later op te richten goksite.

Conflict VoetbalPrimeur oprichters en Singels

Pas ruim zeven jaar na de gesloten overeenkomst werd de Wet Kansspelen op afstand daadwerkelijk ingevoerd. In de tussentijd waren de bestuurders van Digital Enterprises en JJS Sports met elkaar in conflict geraakt.

Een van de redenen was de koop van Voetbal International door de oprichters van Voetbal Primeur. De familie Singels wilde het voetbalblad gezamenlijk overnemen, maar de oprichters van Digital Enterprises lieten de familie buiten deze overname, zo kwam al in de openbaarheid in een rechtszaak die een jaar geleden diende.

Het conflict was door de jaren heen zo hoog opgelopen dat de bestuurders van beide partijen niet meer met elkaar wilden samenwerken. Volgens Quote zou het zelfs tot een handgemeen zijn gekomen destijds.

In 2020 kwamen de partijen overeen om een bindende adviesprocedure te starten om hun deelname uit SportEnt en uit SportsWebInternational (waar VoetbalPrimeur destijds in ondergebracht was) te ontvlechten:

“2.13 De Ondernemingskamer heeft daarbij overwogen dat het gezien de verstoorde verhoudingen voor de hand ligt dat DE en JJS hun samenwerking beëindigen en hun gemeenschappelijke belangen ontvlechten en dat de in de tussen partijen gesloten aandeelhoudersovereenkomst opgenomen bindend adviesprocedure de mogelijkheid biedt om tot dat resultaat te komen.”

Gerechtshof Amsterdam

Ondanks dat beide partijen niet meer met elkaar wilden samenwerken en het er over eens waren dat zij uit de ondernemingen wilden stappen, werd niemand uitgekocht uit SportsEnt. Op 21 april werd er een bindend advies gegeven waarbij beide partijen een bod moesten uitbrengen voor de aandelen in SportsWeb International én SportsEnt.

Joey en Mario Singels zouden uiteindelijk de aandelen voor € 3,5 miljoen overnemen. Zover kwam het echter nooit, omdat die twee leden van de familie Singels bang waren dat zij een ‘lege huls’ zouden kopen omdat de oprichters van VoetbalPrimeur alle assets zoals de website zelf en de url zouden kunnen overzetten naar een andere BV.

Beide partijen bleven dan ook aandeelhouder in SportsEnt. Op dat moment waren Joey en Mario Singels vanuit JJS nog altijd enig bestuurder van dat bedrijf, maar Digital Enterprises wilde als aandeelhouder op de hoogte gehouden worden van de gang van zaken. Digital Enterprises ging er op dat moment nog vanuit dat SportsEnt, zoals bij de oprichting afgesproken was, een Koa-vergunning zou aanvragen zodra dit mogelijk was.

Vergunningsaanvraag BetCity

De Koa-vergunning van SportsEnt werd echter nooit aangevraagd. In plaats daarvan richtten Mario en Joey Singels, op advies van hun advocaat, op 24 maart 2021 een nieuw bedrijf op met de naam BetEnt. De aandelen van BetEnt werden onder andere verdeeld onder Mario en Joey Singels. Ook Melvin Bostelaar kreeg 10% van de aandelen in handen. Bostelaar was een voormalig aandeelhouder en medewerker van Digital Enterprises.

Een week na de oprichting op 1 april 2021, vroeg BetEnt een Koa-vergunning aan voor een online casino en sportsbook. In de periode daarna bleef Digital Enterprises vragen om updates over de vergunningsaanvraag van SportsEnt. Begin mei 2021 heeft de advocaat van JJS Sports aan Digital Enterprises laten weten dat een vergunningsaanvraag er niet in zou zitten voor SportsEnt:

“De aan een aanvraag ter zake KOA ten grondslag liggende regelgeving leert ons, dat er gezien het conflict en debat tussen partijen géén aanvraag kan worden ingediend.”

Citaat uit e-mail van advocaat JJS Sports aan advocaat van Digital Enterprises.

Toen Digital Enterprises enkele betalingen zag in de grootboekrekeningen van SportsEnt, riep Digital Enterprises Joey en Mario Singels opnieuw op om een Koa-aanvraag te doen voor SportsEnt:

“Uw cliënte wordt hierbij (…) gesommeerd om binnen 5 dagen na heden schriftelijk te bevestigen dat zij per omgaan overgaat tot het doen van een aanvraag voor een KOA vergunning.

Citaat uit e-mail van advocaat Digital Enterprises aan advocaat van JJS Sports.

In de grootboekrekeningen waren betalingen te zien aan Bureau Brandeis, het advocatenkantoor die BetEnt begeleide bij de Koa-aanvraag. Ook werden er vanuit SportsEnt betalingen gedaan aan het notariskantoor dat had geholpen bij de oprichting van BetEnt. De oprichters van VoetbalPrimeur begrepen daardoor wat de plannen van JJS Sports waren en vroeg hen af te zien van een vergunningsaanvraag voor BetEnt:

“De heer [B] (Mario Singels, red.) wordt hierbij gesommeerd om binnen 5 dagen na heden schriftelijk te bevestigen dat er wordt afgezien van het aanvragen van een KOA vergunning door Betent B.V. (…).”

Advocaat Digital Enterprises aan advocaat JJS Sports.

Toestemming nodig

In een reactie op de e-mails van de advocaat liet JJS Sports aan Digital Enterprises weten dat een vergunningsaanvraag niet mogelijk was zonder de toestemming van alle aandeelhouders. Digital Enterprises zou hier toestemming voor moeten geven en enkele benodigde documenten voor de aanvraag moeten toesturen. Deze toestemming en documenten werden daarop enkele dagen later aangeleverd bij SportsEnt.

Toen de advocaat van Digital Enterprises de advocaat van JJS Sports vroeg of de vergunningsaanvraag was ingediend, legde de advocaat uit dat hij geen opdracht had gekregen om een vergunningsaanvraag in te dienen. Dit verzoek zou zijn neergelegd bij een ander advocatenkantoor, Bureau Brandeis.

Op 2 september 2021 kwam tijdens een regiezitting met de bindend adviseurs ter sprake dat er geen vergunning was aangevraagd voor SportsEnt, maar wel voor BetEnt. In de notulen van de zitting zou de advocaat van JJS Sports hebben gezegd dat de aangevraagde vergunning bedoeld is voor SportsEnt:

“U weet dat partijen niets meer met elkaar kunnen. De lijst van zaken die moeten worden geregeld voor de aanvraag is nog steeds niet voldoende afgewerkt/geregeld. Wat doe je nu als adviseur, en ik heb dat cliënte dus geadviseerd, je moet niet langer tijd verliezen door een vergunning aan te vragen in een andere entiteit met de verplichting om dit als een soort “whitelabel” samen te doen met SE. Dat hoort bij elkaar. Het is dus totaal geen vraag: die vergunning gaat naar SE! Dat moet opgetekend staan. De aanvraag is dus niet bewust in een andere B.V. gedaan om SE te ontlopen of te benadelen.”

Advocaat JJS Sports

Een week later kwam de advocaat hier per e-mail op terug. Hij legde uit dat de vergunning via BetEnt aangevraagd moest worden, omdat de bestuurders van Digital Enterprises geen aandeelhoudersvergaderingen van SportsEnt meer wilden bijwonen en dus geen toestemming konden geven voor de vergunningsaanvraag. Daarnaast zouden zij niet zijn getoetst door de Kansspelautoriteit, iets wat wel moet gebeuren om de Koa-vergunning te krijgen.

Uiteindelijk kreeg BetEnt de vergunning waarmee het online casino BetCity werd gestart. Inmiddels is het online casino verkocht aan de Britse gokgigant Entain. De voormalig eigenaren van BetCity zijn ook met het Britse gokbedrijf verwikkeld in een juridisch gevecht.

Onderzoek naar Singels beleid SportsEnt

Volgens Digital Enterprises heeft JJS Sports het bedrijf SportsEnt een ‘corporate opportunity’ ontnomen door de vergunningsaanvraag nooit in te dienen. Zij zouden in strijd hebben gehandeld met het ‘vennootschappelijk doel’ van SportsEnt, omdat het doel van de onderneming was om een online kansspelaanbieder te starten met het bedrijf.

Volgens JJS Sports zou er terecht zijn afgezien van een aanvraag voor SportsEnt omdat die vergunning nooit zou zijn verleend vanwege het lopende conflict. Bovendien zou de samenwerking met Digital Enterprises al in 2020 zijn beëindigd, zo valt te lezen in het bezwaar.

Daarom moest de Ondernemingskamer vorige maand bepalen of er, zoals Digital Enterprises eiste, een onderzoek gestart moest worden naar het handelen van JJS Sports als bestuurder van SportsEnt.

Ondernemingskamer schorst JJS Sports als bestuurders van SportsEnt

Ondanks het verweer van JJS Sports is de Ondernemingskamer van mening dat er gegronde redenen zijn ‘om te twijfelen aan een juist beleid en een juiste gang van zaken van SportsEnt’. Het door Digital Enterprises gevraagde onderzoek zal er dan ook komen. Hierbij wordt gekeken naar het beleid van SportsEnt vanaf 1 januari 2020.

Een tweede eis van Digital Enterprises was dat JJS Sports geschorst zou worden als bestuurders van SportsEnt. Daarbij zou Digital Enterprises (tegenwoordig PXR) benoemd willen worden als tijdelijke bestuurder van de onderneming.

De Ondernemingskamer ging deels mee in dit verzoek en schorste JJS Sports als bestuurder van SportsEnt zolang het onderzoek naar het beleid van de onderneming loopt. Er zal in de tussentijd een derde partij als tijdelijk bestuurder worden aangewezen. Hoewel in het uittreksel van de KVK zoals vandaag opgevraagd door CasinoNieuws.nl nog staat dat JJS Sports nog als bestuurder van SportsEnt B.V optreedt, heeft CasinoNieuws.nl begrepen dat er inmiddels wel een nieuwe externe bestuurder is aangesteld.

Een jaar geleden kreeg de Kansspelautoriteit een Woo-verzoek van een partij die opzoek was naar informatie over een mogelijke samenwerking tussen Voetbal International en LeoVegas. De toezichthouder gaf toen aan geen informatie op dat vlak in het bezit te hebben.

Digital Enterprises gaat sinds oktober 2022 door het leven als PXR. Naast VoetbalPrimeur is het de uitgever van onder andere Voetbal International, Bright, VoetbalNieuws.nl, BabyBites, Voetbal Vandaag, en GP Blog.

PXR (voorheen Digital Enterprises) is gevraagd om een reactie. Dit artikel wordt voorzien van een update indien die ontvangen wordt. De familie Singels koos ervoor niet te reageren.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Jeffrey Noeken CasinoNieuws.nl

Jeffrey Noeken

Senior Redacteur CasinoNieuws.nl
Jeffrey Noeken is senior redacteur bij CasinoNieuws.nl. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse en Curaçaose kansspelwetgeving.

Laat een reactie achter