Vrijdag 19 juli 2024

Speel bewust

Sons of Slots: Kansspelautoriteit handelde onrechtmatig en onbevoegd door gebruik VPN

Het moederbedrijf van Sons of Slots, L.C.S. Limited, heeft gereageerd op het invorderen van de last onder dwangsom door de Kansspelautoriteit. Volgens het gokbedrijf heeft de toezichthouder onrechtmatig en onbevoegd gehandeld door controles uit te voeren met een VPN-verbinding.

Dinsdag maakte de Kansspelautoriteit (Ksa) bekend dat de dwangsom was ingevorderd van L.C.S Limited, het bedrijf achter het in Nederland onvergunde casino Sons of Slots. De toezichthouder legde L.C.S. Limited een dwangsom van € 165.000 op, maar deze werd niet betaald. Ook na twee herinneringen werd er niet betaald, waarna de Ksa de invorderingsbesluit in werking zette.

In een officiële reactie aan CasinoNieuws.nl uit het gokbedrijf onvrede aangaande de sancties die zijn opgelegd. De Ksa schreef in het invorderingsbesluit dat Sons of Slots’ moederbedrijf de opgelegde last onder dwangsom had overtreden, maar hier is volgens L.C.S. geen sprake:

“L.C.S. Limited kan zich hier absoluut niet mee verenigen en vindt beide besluiten ongerechtvaardigd, vanwege diverse onjuistheden en het onrechtmatig en onbevoegd handelen van de KSA. L.C.S. Limited heeft dan ook bezwaar ingediend tegen beide besluiten.”

L.C.S. Limited

Technische maatregelen

Sons of Slots’ moederbedrijf herhaalt in de reactie, zoals ook in het verweer in de besluiten van de Kansspelautoriteit, dat de benodigde technische maatregelen waren genomen om Nederlanders van de website te weren. In zowel de opgelegde boete als de last onder dwangsom werd het eerste onderzoek naar Sons of Slots op 8 maart 2022 gebruikt. Op die datum was het mogelijk om vanuit Nederland een account aan te maken en te gokken bij Sons of Slots.

Tijdens een hercontrole op 12 juli 2022 was dit opnieuw het geval. Hierop werd op 17 augustus 2022 een last onder dwangsom opgelegd, die op 24 augustus 2022 per aangetekende post bij het gokbedrijf werd bezorgd. De Kansspelautoriteit voerde drie weken later opnieuw een controle uit, zo valt te lezen in het boetebesluit van 25 juni 2023, waaruit bleek dat er geen mogelijkheid meer was om vanuit Nederland deel te nemen aan kansspelen bij Sons of Slots:

“De Kansspelautoriteit heeft onderzocht of er gelegenheid werd gegeven om vanuit Nederland deel te nemen aan kansspelen. Daaruit bleek dat het niet meer mogelijk was om vanuit Nederland deel te nemen aan kansspelen.”

Kansspelautoriteit

Ondanks de genomen maatregelen zou L.C.S. Limited de last onder dwangsom toch hebben overtreden, zo oordeelde de Kansspelautoriteit. In oktober en november 2023 werden opnieuw controles uitgevoerd, maar dit keer op een andere website van het gokbedrijf genaamd Yugibet. Hier was het mogelijk wel mogelijk om als Nederlander te gokken, aldus de Ksa:

“Hiermee is niet aan de last voldaan om alle gelegenheid om vanuit Nederland deel te nemen aan kansspelen op afstand, waarvoor geen vergunning ingevolgde de Wok is verleend, te beëindigen en beëindigd te houden.”

Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit maakt gebruik van VPN tijdens controle

Het moederbedrijf van Sons of Slots is van mening dat de Kansspelautoriteit onrechtmatig en onbevoegd heeft gehandeld door het gebruik van een VPN-verbinding, zoals L.C.S. ook eerder al in haar verweer noemde. Een vergelijkbare reactie kwam vorig jaar ook van Videoslots, een bedrijf dat eveneens te maken kreeg met sancties van de Ksa.

Volgens L.C.S. gebruikte de toezichthouder een VPN-verbinding waardoor het leek alsof er vanuit de Verenigde Staten een account werd aangemaakt bij Yugibet tijdens de hercontroles. De toezichthouder betwistte het gebruik van een VPN-verbinding niet, maar stelde dat de VPN-verbinding een Nederlands IP-adres had.

Om het verhaal van L.C.S. te controleren nam de Kansspelautoriteit in januari 2024 contact op met NordVPN, het bedrijf achter de gebruikte VPN-verbinding. NordVPN liet weten dat het wel degelijk mogelijk is dat er een verkeerde IP-locatie wordt vertoond:

“De Kansspelautoriteit heeft op 16 januari 2024 informatie hierover gevorderd bij NordVPN. NordVPN gaf hierop aan dat zij geen uitspraken kan doen over de specifieke werking van een GEO-locatiedatabase van een derde partij (in casu de overtreder), omdat de werking van GEO-locatietools los staat van hun eigen dienstverlening. Wel zegt ze dat de werking van GEO-locatiemiddelen in de praktijk sterk afhankelijk is van wat het specifieke middel wel en niet kan en hoe vaak deze wordt geüpdatet n.a.v. nieuwe informatie. Als de database niet up-to-date is, kan er tijdelijk een onjuiste (verouderde) IP-locatie vertoond worden.”

Kansspelautoriteit

Desondanks is de Kansspelautoriteit van mening dat de fout ligt bij L.C.S. Limited. De oorzaak van de foutieve locatie zou liggen in de systemen van het moederbedrijf van Sons of Slots:

“De Kansspelautoriteit acht het op basis van deze uitleg zeer aannemelijk dat indien het systeem van overtreder het voor het onderzoek gebruikte IP-adres niet heeft herkend als zijnde een Nederlands IP-adres, de oorzaak daarvoor gezocht moet worden in de werking van diens eigen GEO-locatiedatabase. Dit komt evenwel voor rekening en risico van overtreder.”

Kansspelautoriteit

‘Invorderen kan worden gezien als onredelijk’

Het gokbedrijf laat in de reactie aan CasinoNieuws.nl weten dat het van het grootste belang is om alle verwarring weg te nemen die zou zijn ontstaan in de media. L.C.S. wil ‘expliciet duidelijk maken’ dat de goksites van het bedrijf zich niet opnieuw op de Nederlandse markt hebben begeven. Het invorderen van de last onder dwangsom kan volgens het bedrijf dan ook gezien worden als onredelijk.

Met behulp van een Nederlands advocatenkantoor vecht Sons of Slots’ moederbedrijf de opgelegde sancties aan. De volledige reactie van L.C.S. Limited is hieronder te lezen:

Officiële verklaring L.C.S. Limited

L.C.S Limited wil een resolute reactie geven op de recente acties van de Kansspelautoriteit (KSA) in Nederland, in het bijzonder het invorderingsbesluit en openbaarmakingsbesluit van 2 mei 2024, welke door de KSA op 11 juni 2024 zijn gepubliceerd. De KSA stelt zich in het invorderingsbesluit op het standpunt dat de aan L.C.S. Limited opgelegde last onder dwangsom zou zijn overtreden en dat derhalve van rechtswege dwangsommen zijn verbeurd. L.C.S. Limited kan zich hier absoluut niet mee verenigen en vindt beide besluiten ongerechtvaardigd, vanwege diverse onjuistheden en het onrechtmatig en onbevoegd handelen van de KSA. L.C.S. Limited heeft dan ook bezwaar ingediend tegen beide besluiten.

Laat er geen misverstand over bestaan: wij nemen onze verplichtingen op grond van de Nederlandse wet serieus. Het invorderingsbesluit is gezien de feiten onrechtvaardig. L.C.S. Limited heeft diverse technische maatregelen getroffen om spelers uit Nederland de toegang te ontzeggen dan wel te belemmeren. Het is onnavolgbaar dat de KSA stelt dat L.C.S. Limited geen technische maatregelen heeft getroffen en de last heeft overtreden, terwijl de KSA door het gebruik van een VPN en valse gegevens probeert deel te nemen aan kansspelen op de website.

Juist vanwege de bevestiging van de KSA zelf dat we alle activiteiten in Nederland hebben gestaakt en dat aan de lastgeving is voldaan sinds 14 september 2022, zoals blijkt uit de officiële verklaring van de KSA, die hier toegankelijk is: https://kansspelautoriteit.nl/aanpak- misstanden/sanctiebesluiten/beperkt/. In dit opzicht is de eigen bevestiging van KSA een vanzelfsprekend bewijs van onze naleving van de regelgeving. Het invorderen van vermeende verbeurde dwangsommen kan worden gezien als onredelijk en als een schending van de bescherming van het gewettigd vertrouwen van elke redelijke entiteit.

Het is van het grootste belang om alle verwarring weg te nemen die is ontstaan door recente berichten in de media. We willen expliciet duidelijk maken dat L.C.S Limited zich in geen enkele hoedanigheid opnieuw op de Nederlandse markt heeft begeven.

We betwisten deze ongerechtvaardigde invordering en blijven ons onverminderd inzetten voor naleving en eerlijkheid in onze activiteiten.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Jeffrey Noeken CasinoNieuws.nl

Jeffrey Noeken

Senior Redacteur CasinoNieuws.nl
Jeffrey Noeken is senior redacteur bij CasinoNieuws.nl. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse en Curaçaose kansspelwetgeving.

Laat een reactie achter