Vrijdag 14 juni 2024

Speel bewust

Unibet veroordeeld tot terugbetalen € 93.210 aan gokker

Unibet is deze week veroordeeld tot het terugbetalen van ruim € 93.000. Een gokker spande een rechtszaak aan tegen Unibet om het geld terug te krijgen dat hij verloor in de periode dat het online nog geen vergunning in Nederland had.

Op woensdag diende in de Rechtbank te Groningen de rechtszaak tussen een Nederlandse gokker en Trannel Limited, het bedrijf dat de Europese website van Unibet exploiteerde. De gokker verloor tussen 24 januari 2020 en 18 september 2021 € 93.210,71 bij het online casino en eiste met behulp van advocaat Benzi Loonstein het verloren geld terug.

In november werd Unibet bij verstek al veroordeeld tot het terugbetalen van het door de gokker geëiste bedrag. Unibet liet toen al weten dat het gokbedrijf wel verweer zou voeren waardoor de rechter zich opnieuw over de zaak zou gaan buigen.

Verbod op aanbieden kansspelen zonder vergunning

Volgens de gokker en zijn advocaat was de kansspelovereenkomst die hij sloot met Unibet op 24 januari 2020 nietig, omdat het online casino op dat moment geen vergunning had om kansspelen in Nederland aan te mogen bieden. Het aanbieden van online kansspelen zonder vergunning was daarom een overtreding van artikel 1, lid 1 van de Wet op de kansspelen (Wok):

Artikel 1, lid 1 van de Wok

Behoudens het in Titel Va van deze wet bepaalde is het verboden gelegenheid te geven om mede te dingen naar prijzen of premies, indien de aanwijzing der winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen, tenzij daarvoor ingevolge deze wet vergunning is verleend.

Unibet zag dit anders, zo valt te lezen in de uitspraak. Allereerst stelde Unibet dat er geen wettelijk verbod op online kansspelen was voor de Wet Kansspelen op afstand die op 1 april 2021 werd ingevoerd. De Wok was een wet uit 1964 en kon dus geen rekening hebben gehouden met online kansspelen omdat het internet nog niet bestond, zo redeneerde het gokbedrijf. De ‘onmogelijkheid om een vergunning aan te vragen’ kon volgens Unibet niet worden uitgelegd als een verbod op het aanbieden van online kansspelen.

De rechter ging niet mee in de redenering van Unibet. Er zou in de Wok sprake zijn van een ‘algemeen verbod op het bieden van gelegenheid voor kansspelen zonder vergunning’. Door de website beschikbaar te stellen voor Nederlandse spelers werd er gelegenheid geboden en werd daarmee artikel 1, lid 1 van de Wok overtreden:

“Integendeel, uit jurisprudentie van de Hoge Raad blijkt dat doel en strekking van artikel 1 van de Wok nopen tot een ruime uitleg van het begrip “gelegenheid geven” en dat dit ook omvat -kort gezegd- het aanbieden van kansspelen in Nederland via internet, waarbij het reeds voldoende is dat de deelname vanuit Nederland niet middels software (zgn. Geoblocking) onmogelijk wordt gemaakt.”

Rechter

Kansspelovereenkomst nietig verklaard

Ook andere argumenten van Unibet werden van tafel geveegd door de rechter. Er zou geen sprake kunnen zijn van verjaring, omdat de overeenkomst nietig was. Hiermee was de overeenkomst vanaf het begin al ongeldig en kon er geen beroep gedaan worden op verjaring.

Daarnaast was Trannel van mening dat er sprake was van strekkingsverlies, omdat online gokken volgens hen maatschappelijk geaccepteerd was en er sprake zou zijn geweest van gedoogbeleid. De rechter wees er in de rechtszaak op dat het aanbieden van kansspelen zonder vergunning, ondanks de maatschappelijke acceptatie, nog altijd als illegaal wordt beschouwd. Verder zou er geen sprake zijn van gedoogbeleid waardoor ook van strekkingsverlies geen sprake was.

De rechter kwam dan ook tot de conclusie dat de kansspelovereenkomst tussen de gokker en Unibet nietig was. De vordering werd toegewezen waardoor Unibet werd veroordeeld tot het terugbetalen van de € 93.210,71 die de man verloor bij het online casino. Ook moet Unibet de proceskosten van € 2.692 vergoeden.

Unibet laat tegenover CasinoNieuws.nl weten dat het bedrijf bij haar standpunt blijft en in beroep zal gaan tegen de uitspraak van de rechter:

“Wij hebben kennis genomen van de beslissing van rechtbank Noord-Nederland (Groningen) om de kansspelovereenkomst in dit specifieke geval nietig te verklaren. Wij blijven bij ons standpunt dat onze overeenkomsten niet in strijd zijn met de wet en zijn van mening dat er goede gronden zijn om in hoger beroep te gaan. We beschouwen deze uitspraak als een eerste stap in de lopende juridische procedures.”

Sanna van Doorn, Unibet.

Lead-foto via Rechtspraak.nl. Dit artikel is om 12:15 uur geüpdatet met een reactie van Unibet op de uitspraak van de rechter.

Jeffrey Noeken CasinoNieuws.nl

Jeffrey Noeken

Senior Redacteur CasinoNieuws.nl
Jeffrey Noeken is senior redacteur bij CasinoNieuws.nl. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse en Curaçaose kansspelwetgeving.

Laat een reactie achter