Vrijdag 14 juni 2024

Speel bewust

Bwin wint rechtszaak van gokker: ‘Artikel 1 Wok heeft haar strekking verloren’

In de rechtbank Zeeland-West Brabant diende woensdag een rechtszaak tussen een Nederlandse gokker en Electraworks Europe Limited, het gokbedrijf achter Bwin. De gokker eiste de € 94.000 terug die hij bij Bwin verloor tussen 2017 en 2021, maar de rechter wees zijn vordering af.

Download (17 MB)

De juridische strijd die Nederlandse gokkers voeren tegen gokbedrijven die voor de legalisering actief waren in Nederland heeft een nieuw hoofdstuk gekregen. De rechtbank van Breda oordeelde woensdag namelijk in het voordeel van Bwin in een rechtszaak die was aangespannen door een man die tussen 2017 en 2021 gokte bij het online casino. De gokker eiste dat de overeenkomst nietig verklaard zou worden, zoals eerder gebeurde in rechtszaken Unibet en PokerStars, omdat Bwin geen Nederlandse kansspelvergunning had. Daarnaast zou het bedrijf zich volgens de man niet hebben gehouden aan de zorgplicht.

Strekkingsverlies

Waar rechters eerder oordeelden dat er sprake was van kansspelovereenkomsten die nietig waren, was de rechter in Breda het hier niet mee eens. De overeenkomst was volgens de rechter niet nietig, omdat het verbod uit de Wet op de kansspelen (Wok) verder strekt dan alleen de bescherming van de speler. Het verbod is ook opgenomen om de markt te reguleren en om fraude en gokverslaving te voorkomen. Om die reden kan de overeenkomst niet direct nietig worden verklaard enkel omdat Bwin geen vergunning had, aldus de rechter. In zijn uitspraak verwees de Rechter onder andere naar het Unibet-arrest uit 2016.

De rechter stelde daarentegen dat artikel 1, lid 1 onder a van de Wet op de Kansspelen (Wok), het verbod om kansspelen aan te bieden zonder vergunning, haar strekking had verloren door maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren.

Allereerst gaf de rechter aan dat de Wok niet voorzag in in de mogelijkheid van een vergunning voor het online aanbieden van kansspelen, omdat de wet simpelweg was ingevoerd (1964) voor de komst van het internet. Toch werd er al sinds de jaren negentig op het grondgebied van Nederland ‘volop gelegenheid gegeven tot deelname aan dergelijke online kansspelen’. Daarnaast zou staatssecretaris Fred Teeven jaren geleden al tegenover de Tweede Kamer hebben verklaard dat honderdduizenden Nederlanders al online gokten.

“Door honderdduizenden Nederlanders werd het online gokken dus niet als onwenselijk ervaren.”

Rechter

Niet bestendig en eenduidig gehandhaafd

Ook zou er volgens de rechter niet bestendig en eenduidig zijn gehandhaafd door het ministerie van Justitie en Veiligheid en later de Kansspelautoriteit tot aan het sluiten van de kansspelovereenkomst. Al in september 2011 kreeg Bwin, net als enkele andere grote aanbieders, een brief van het ministerie met een waarschuwing voor illegaal aanbod van kansspelen. Nadat Bwin bij de Staatssecretaris aandrong op een constructief overleg liet het ministerie op 30 november 2011 weten dat de brief met de waarschuwing ‘per ongeluk was verstuurd’. Bwin zou de brief mogen negeren en zou dan ook niet op een zwarte lijst geplaatst worden.

De Staatsecretaris liet daarnaast aan Bwin weten positief tegenover het constructieve overleg te staan. Dit overleg vond dan ook plaats in maart 2012. Bwin gaf hierin aan voorstander te zijn van regulering in Nederland en ‘zich te willen conformeren aan gedragsrichtlijnen op grond waarvan het bieden van gelegenheid om deel te nemen aan online kansspelen in Nederland in de transitiefase kon worden gecontinueerd’.

Deze gedragsrichtlijnen zouden niet veel later volgen in de vorm van prioriteringscriteria, zo valt te lezen in de uitspraak. Op 31 juli 2012 heeft de Kansspelautoriteit aan Bwin bevestigd dat het online casino voldeed aan deze richtlijn. De toezichthouder liet daarnaast weten een constructieve relatie met Bwin na te streven.

Toen de speler zijn account aanmaakte in 2015 (hij begon pas met gokken in 2017) was er niet opgetreden tegen Bwin:

“Op de tweede plaats is van belang dat ten aanzien van aanbieders van online kansspelen in de loop van de tijd van overheidswege niet bestendig en eenduidig is gehandhaafd door daartoe geëigende maatregelen. Dit ondanks het hiervoor genoemde aantal deelnemers en het hieraan gepaarde aantal overtredingen van dat verbod.”

Rechter

Ook het instemmen met het wetsvoorstel Kansspelen op afstand door de Tweede Kamer werd door de rechter in de overwegingen meegenomen. In 2016 stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel dat voorzag in het aanvragen van een vergunning om online kansspelen aan te bieden. Een jaar eerder, toen de kansspelovereenkomst werd gesloten, was er al sprake van dat deze mogelijkheid zou komen.

Zorgplicht

Tot slot was de gokker van mening dat Bwin zich niet had gehouden aan de zorgplicht die op online kansspelaanbieders rust. De speler verloor tussen 2017 en 30 september 2021 ruim € 94.000 en stelde dat Bwin hem beter had moeten beschermen.

Volgens de rechter was er ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst nog geen sprake van een wettelijke zorgplicht, omdat deze pas is opgenomen in de Wet Kansspelen op afstand van 1 april 2021. Deze zorgplicht zou niet met terugwerkende kracht kunnen worden opgelegd aan Bwin:

“De door [eiser] genoemde wettelijke zorgplichten zijn op 1 april 2021 in werking getreden. De Bwin verweten onrechtmatige gedragingen betreffen dus nagenoeg de gehele periode voorafgaand aan die inwerkingtreding. Artikel 4 Wet algemene bepalingen bepaalt dat de wet geen terugwerkende kracht heeft.”

Rechter

Er kon daarentegen wel gekeken worden of Bwin ‘de naar ongeschreven recht algemene zorgplicht’ had verzaakt. Hier was volgens de rechter echter ook geen sprake van. Het online casino had voldoende hulpmiddelen geboden in het kader van verantwoord spelen zoals speellimieten, mogelijkheid tot zelfuitsluiting, een verantwoord spelen-pagina, verwijzingen naar professionele hulp, en een klantenservice die 24 uur per dag te bereiken was.

Dit zou volgens de rechter onder andere blijken uit een verzoek van de gokker in 2018 om zijn account voor de duur van zes maanden te sluiten. Bwin sloot zijn account voor de gewenste duur en vroeg hem toen hij terugkeerde na de genoemde periode hoe het met hem ging. De gokker zou dit als prettig hebben ervaren.

Ook wees de rechter op de eigen verantwoordelijkheid van gokkers. Zij zouden er zelf voor kiezen om te beginnen met online gokken en zijn volgens de rechter verantwoordelijk voor de bedragen die zij storten en inzetten. Bwin zou voldoende hulpmiddelen hebben geboden voor de gokkers om hun speelgedrag te begrenzen.

De rechter wees de vordering van de gokker af en veroordeelde hem tot het betalen van de proceskosten die werden begroot op € 5.443. De gokker kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak.

Reactie Loonstein

De advocaat van de gokker, Benzi Loonstein, zegt tegenover CasinoNieuws.nl verrast te zijn door uitspraak van de rechter. In eerdere rechtszaken waar hij eveneens de gokker bijstond werd in het voordeel van de gokker geoordeeld. Loonstein ziet toekomstige uitspraken dan ook met vertrouwen tegemoet:

“We hebben kennisgenomen van het vonnis van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. De uitspraak is verrassend, omdat die afwijkt van de vaste rechtspraak. Alle andere rechtbanken die tot op heden uitspraak hebben gedaan, hebben geoordeeld dat de onvergunde casino’s het geld dat zij illegaal verkregen terug moesten betalen.

Tegelijkertijd is het niet verrassend dat gelet op de vele zaken die wij behandelen, er ook altijd rechters tussen zullen zitten met een ander oordeel. In de kansspelzaken in Duitsland en Oostenrijk zag je hetzelfde: in eerste instantie waren er soms afwijkende uitspraken. Maar uiteindelijk werden bij de hogere rechters de kansspelovereenkomsten steevast nietig verklaard.

Inhoudelijk werpt het vonnis veel vragen op. Zo heeft de rechtbank de stelling van Bwin aangenomen dat de Kansspelautoriteit niet bestendig heeft gehandhaafd. De Raad van State heeft juist telkens uitgesproken dat dit wél zo is. We houden dus vast aan deze uitspraken en aan de uitspraken van de rechtbanken Overijssel en Noord-Nederland. We zien nieuwe uitspraken met vertrouwen tegemoet.”

Benzi Loonstein

Bwin wordt internationaal geëxploiteerd door Entain. Dat Britse gokbedrijf is in Nederland actief met het merk BetCity. Bwin laat desgevraagd weten momenteel niet te reageren op de uitspraak.

Heb je het gokken niet meer onder controle? Dan kan je jezelf inschrijven in Cruks (Centraal Register Uitsluiting Kansspelen) via CruksRegister.nl. Eenmaal aangemeld voor die gokstop, kan je niet meer bij landgebonden en online casino’s spelen. Cruks is een middel, niet de ultieme oplossing. Lees onze pagina over bewust spelen en zoek hulp als je er niet alleen uitkomt.

Lead-foto Rechtbank Zeeland-West Brabant Breda door G. Lanting via Wikimedia.

Jeffrey Noeken CasinoNieuws.nl

Jeffrey Noeken

Senior Redacteur CasinoNieuws.nl
Jeffrey Noeken is senior redacteur bij CasinoNieuws.nl. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse en Curaçaose kansspelwetgeving.

Laat een reactie achter