Dinsdag 27 februari 2024

Speel bewust

Lagere wetgeving Koa openbaar

Koa invoering

De Nederlandse overheid heeft de lagere wetgeving voor de nieuwe wet Kansspelen op afstand (Koa) openbaar gemaakt. Op 20 augustus publiceerde het de ontwerpregeling en het ontwerpbesluit.

Vooruitlopend op deze lagere wetgeving deelde de Kansspelautoriteit op diverse momenten informatie over wat in hun ogen de uitwerking van de Wet Kansspelen op afstand zou zijn. Wij bundelden deze informatie op de pagina met vergunningsvoorwaarden.

Download de documenten

De gepubliceerde ontwerpregeling wijkt niet op fundamentele punten af van de eerder bekendgemaakte informatie. Wel concretiseert ontwerpregeling zaken en werkt het elementen uit die voorheen niet specifiek benoemd werden.

De kosten voor de aanvraag van een vergunning zullen €48.000 bedragen. In 2019 sprak de Ksa uit dat het raamde dat een vergunningaanvraag ongeveer €45.000 zou gaan kosten. De Ksa schreef eerder dat het verwachte dat de financiële garantstelling €830.000 per vergunninghouder zou gaan worden, maar deze garantstelling komt niet in de ontwerpregeling voor. In het ontwerpbesluit wordt de bankgarantie nog wel vermeld, maar is geen specificatie opgenomen.

Wedden op wie een gele kaart krijgt niet toegestaan

Een belangrijk onderdeel van de uitgewerkte lagere wetgeving is de integriteit aangaande sportweddenschappen. In de ontwerpregeling is een uitgebreide lijst opgenomen van zaken waar niet op ingezet mag worden. Zo zal er niet gebet mogen worden op wie een gele of rode kaart zal krijgen in een voetbalwedstrijd, en mag er ook niet gegokt worden wie er met een blessure een wedstrijd verlaat. Beide zaken zijn te fraude gevoelig; het is te gemakkelijk voor een speler of scheidsrechter om invloed uit te oefenen op de uitkomst van deze weddenschap.

Hierbij kan onder meer worden gedacht aan gele en rode kaarten, tijdstraffen, schorsingen, of uitsluiting vanwege het schenden van het dopingreglement. Daarnaast kan het gaan om negatieve gebeurtenissen in de niet-disciplinaire sfeer, zoals het uitvallen van een wedstrijddeelnemers wegens een blessure. 

Ontwerpregeling Kansspelen op afstand

Ook voetbalwedstrijden van Jong Oranje, wedstrijden van de 3e divisie of lager, en oefendueles niet georganiseerd door de FIFA of lokale bonden zijn uitgesloten van weddenschappen.

Live Casino’s

In de ontwerpregeling wordt uitgebreid ingegaan op de zogenaamde Live Casino’s. Deze spellen, waar je via een webcam live meekijkt naar een croupier in een landgebonden casino die een fysieke toevalsgenerator gebruikt, zijn nadrukkelijk wel toegestaan binnen de nieuwe wetgeving.

Live Casino’s zijn nadrukkelijk wel toegestaan en hoeven niet in Nederland georganiseerd te worden.

De populaire variant van casinospellen hoeft niet georganiseerd te worden binnen de Nederlandse landsgrenzen, het staat aanbieders vrij de uitvoering te laten doen in een ander land. Evolution Gaming, de grootste aanbieder van Live Casino-spellen ter wereld, heeft haar live casino’s bijvoorbeeld in onder andere Roemenië, Letland, Litouwen, en Malta staan. Voor de Belgische markt organiseren ze de Live Casino-spellen wel op locatie in Casino Spa.

Als de Kansspelautoriteit een controle wil uitvoeren van een Live Casino, staat het haar vrij om de lokale toezichthouder onderzoek te laten doen op locatie.

Spread betting en online loterijen verboden

Spread-betting is expliciet niet toegestaan binnen de nieuwe wet. Bij spread-betting is het afhankelijk van de uitslag hoeveel geld je wint of verliest. Het is daarmee het tegenovergestelde van fixed-odds betting waar je van te voren exact weet hoeveel je verliest of wint bij een bepaalde uitkomst. Omdat bij spread betting het voor een speler niet op voorhand duidelijk is hoeveel hij of zij inzet, kleven er grotere financiële risico’s aan deze vorm van betting. Het verbod komt niet als een verrassing, de regering is altijd voornemens geweest deze (vooral in Engeland en Amerika populaire) vorm van sportsbetting te verbieden.

Ook het aanbieden van online loterijen is nadrukkelijk niet toegestaan. Het verlenen voor vergunningen voor loterijen is niet opgenomen in de Wet Kansspelen op afstand en zal blijven vallen onder de huidige Wet op de Kansspelen (WOK).

Bonussen, speelgedrag, en de kans op kansspelverslaving

De debatten over de Wet Kansspelen op afstand zijn sinds het begin gedomineerd door kamerleden die kansspelverslaving onder de aandacht wilden brengen. De kans op verslaving bij kansspelen is dé reden geweest waarom voorheen online gokken niet was toegestaan.

De ontwerpregeling gaat met veel oog voor detail in op de zaken die vergunnnghouders moeten doen om de kans op kansspelverslaving te verkleinen. Zo moeten spelers actief gemonitord worden en moeten afwijkingen in speelgedrag in kaart gebracht worden.

Hoofdstuk 3 is in zijn geheel geweid aan dit fenomeen. Onder Artikel 17 zijn diverse veranderingen van gedrag die kansspelverslaving kunnen indiceren opgesomd die aanbieders moeten signaleren. Spelers die plots veel meer gaan spelen of veel langere sessies maken, of bijvoorbeeld hun frustratie uiten in de chat moeten geregistreerd worden en daarop moet worden gehandeld. Als je bijvoorbeeld na een verloren hand in poker de chatbox vol scheldt, kan je dus rekenen op gevolgen.

Als externe signalen zijn in ieder geval aan te merken sociaal ongepaste behandeling van of uitingen richting personen, zoals andere spelers of het personeel van de vergunninghouder, en (fysieke) uitingen van frustratie of ongemak, zoals nerveus gedrag.

Ontwerpregeling Kansspelen op afstand

Als je een tijdelijk verbod hebt gekregen, bijvoorbeeld om even af te koelen als de aanbieder vermoedt dat je jezelf niet onder controle hebt, mag je niet kort daarop een bonus aangeboden krijgen.

Het gebruik van rolmodellen jonger dan 25 jaar in reclame-uitingen zal verboden zijn. Ook rolmodellen die ouder zijn dan 25 maar voornamelijk populair zijn bij jongeren en jongvolwassenen, mogen niet gebruikt worden in advertenties voor gokken.

Daarnaast is opgenomen dat de klantenservice binnen 72 uur moet reageren op een klacht. Daarmee is niet gezegd dat de klacht binnen drie dagen opgelost moet zijn. Een automatische ontvangstbevestiging is dan ook al genoeg voor de aanbieder om aan deze eis te voldoen.

Koa vertraging

De ontwerpregeling en het ontwerpbesluit zijn aan de Europese Commissie genotificeerd, een vast onderdeel voor iedere nieuwe wetgeving. Het ontwerpbesluit is daarnaast ook aangeboden aan de Raad van State. Laatstgenoemde kan een adviserende rol in deze fase vertolken, maar kan implementatie niet verder beïnvloeden.

[er] wordt vermeld dat de inwerkingtreding inderdaad waarschijnlijk later dan oorspronkelijk gepland zal plaatsvinden.

De daadwerkelijke implementatie van de Wet Kansspelen op afstand stond gepland voor 1 januari 2021. De doorlooptijd van de vergunningaanvragen is gesteld op zes maanden waardoor de oorspronkelijke dag van live gaan voor 1 juli 2021 stond. Al lange tijd is er door de diverse bij de wet betrokken partijen gezinspeeld op een vertraging. De officieuze datum die nu gehanteerd wordt is invoering per 1 maart en live gaan op 1 september 2021. In de aankondiging van de lagere wetgeving op Rijksoverheid.nl wordt vermeld dat de inwerkingtreding inderdaad waarschijnlijk later dan oorspronkelijk gepland zal plaatsvinden. Een specifieke datum wordt niet vermeld.


Meer informatie over de Wet Kansspelen op afstand vind je op onze speciale pagina ‘Wetgeving.’ Daar lees je onder andere over de voorgestelde Cooling Down periode, de centrale database Cruks, en de lange geschiedenis van de Wet Kansspelen op afstand.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Laat een reactie achter