Zaterdag 4 februari 2023

Speel bewust

Van Nispen en Bikker stellen Kamervragen over stijging gokverslaafden

Bikker Van Nispen

Mirjam Bikker (ChristenUnie) en Michiel van Nispen (SP) hebben Kamervragen gesteld aan Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind. Zij stellen de vragen naar aanleiding van de nieuwsberichten over een stijging van het aantal gokverslaafden en de totale uitgaven aan gokreclames van online casino’s.

Een week geleden publiceerde Trouw een nieuwsbericht waarin verslavingskliniek Hervitas in Zeist aangaf een stijging te zien in het aantal gokverslaafden. Sinds online gokken legaal is in Nederland zou het aantal gokverslaafden dat zich aanmeldde bij de kliniek zijn toegenomen met 50%. De directeur van de kliniek zei dat de golf aan verslaafden komt door het openen van de kansspelmarkt in Nederland.

In zijn reactie op vragen van Evert Jan Slootweg gaf minister Franc Weerwind aan dat een dergelijke conclusie niet wetenschappelijk te onderbouwen is. Dit heeft ermee te maken dat het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) momenteel niet operationeel is. Hierdoor is er op dit moment geen zicht in het aantal gokverslaafden. Vanaf 1 juli zal LADIS weer operationeel zijn en is er meer inzicht in de cijfers. Dat is het moment dat er bepaald kan worden of het aantal gokverslaafden daadwerkelijk is toegenomen

Informatie over aantal gokverslaafden halen bij klinieken

Michiel van Nispen en Mirjam Bikker vragen Weerwind of het geen dooddoener is om te zeggen dat het lastig is om aan te geven of het aantal gokverslaafden is toegenomen. De Kamerleden vragen Franc Weerwind of hij bereid is om de informatie in te winnen bij de verslavingsklinieken zelf.

Daarnaast willen Van Nispen en Bikker weten of er ingegrepen gaat worden wat betreft de speellimieten en gokreclames. De Kamerleden willen weten wat minister Weerwind vindt van het feit dat er al € 100 miljoen is uitgegeven aan voornamelijk ongerichte gokreclames.

Als laatste zijn de twee bang voor meer gokreclames door het stijgende aantal legale aanbieders. De nieuwkomers zullen een plekje in de markt moeten bemachtigen en zullen daarvoor reclame gaan maken. De vraag aan Minister Weerwind is dan ook of hij niet bang is dat partijen die niet zijn aangesloten bij het VNLOK of NOGA de afspraken wat betreft reclames zullen negeren.

Een situatie die lijkt op de situatie rondom Circus. Dat bedrijf zette een compleet nieuwe campagne met voetbalster Ronaldinho op. Dat was nodig om naamsbekendheid te verwerven als nieuwe partij in de Nederlandse markt.

De twee Kamerleden vragen de Minister dan ook of het niet verstandig is om het aantal nieuwe toetreders tot de Nederlandse kansspelmarkt te beperken.

Het bericht dat het aantal gokverslaafden is toegenomen sinds de opening van kansspelmarkt en dat inmiddels al 100 miljoen euro aan gokreclames is uitgegeven (2022D25099)

(ingezonden 15 juni 2022)

Vragen van het lid Kathmann (PvdA) aan de minister voor Rechtsbescherming over gokken door minderjarigen

 1. Heeft u kennisgenomen van het bericht dat het aantal gokverslaafden is toegenomen sinds de opening van de kansspelmarkt? 1)
 2. Erkent u dat, doordat een goede nulmeting ontbrak (wegens problemen met het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS)) van het aantal verslaafden voordat de online kansspelmarkt werd vrijgegeven, het nu een dooddoener is om te zeggen dat het lastig is om aan te geven of het aantal verslavingen is toegenomen? Zo ja, bent u bereid bij de verslavingsklinieken zelf uit te vragen of zij een stijging in het aantal gokverslavingen zien sinds de opening van de online kansspelmarkt en de resultaten van deze uitvraag met de Kamer te delen?
 3. Kunt u op basis van wetenschappelijke onderzoeken de noodzaak voor het ontbreken van strenge geldlimieten en limieten voor speelduur in het kader van kanalisatie naar legaal aanbod aantonen? Zo nee, bent u dan bereid om de speellimieten wettelijk aan banden te leggen, zodat het niet meer mogelijk is voor mensen, in het bijzonder jongeren, om duizenden euro’s per maand te verspelen en meerdere uren per dag te gokken?
 4. Heeft u tevens kennisgenomen van het bericht dat er inmiddels al voor 100 miljoen euro aan gokreclames uit is gegeven? 2)
 5. Wat vindt u ervan dat, zoals uit de gegevens van de Volkskrant blijkt, vooral veel geld aan ongerichte reclames (tv, billboards en abri’s) wordt uitgegeven, reclames die dus iedereen, van jong tot oud, bereiken?
 6. Wat vindt u ervan dat bijna 1 op de 5 gokkers op dit moment jonger is dan 25 jaar en van de spelers die nu online gokken 17 procent dat voor de legalisering nog niet deed? Hoe is dit te rijmen met de regels die we van te voren hadden gesteld, namelijk kanalisatie van illegaal naar legaal aanbod, zonder daarbij nieuwe spelersgroepen aan te boren én om jongeren te beschermen tegen gokverslavingen?
 7. Klopt het dat er inmiddels 19 partijen zijn toegetreden tot de online kansspelmarkt? Zo ja, wanneer is voor u het maximum aantal aanbieders bereikt of zit hier wat u betreft geen maximum aan?
 8. Snapt u dat hoe meer aanbieders er zijn, hoe meer reclame er ook gemaakt moet worden door bedrijven om op te vallen tussen het grote aanbod? Zou het in het kader van het beperken van reclame dan ook niet wenselijk zijn om hier rekening mee te houden bij het aantal aanbieders? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke manier, en op welke termijn, gaat u het aantal aanbieders beperken?
 9. Klopt het dat u wel afspraken hebt gemaakt met de branchevereniging voor Vergunde Nederlandse Online Kansspelaanbieders (VNLOK) over het aantal reclames en ook waar deze reclames getoond worden, maar dat u met de bedrijven die niet zijn aangesloten (het overgrote merendeel van de inmiddels vergunde ondernemingen) geen bindende afspraken heeft gemaakt? Zo ja, bent u bereid dit alsnog zo snel mogelijk te doen?
 10. Op welke manier kunt u nieuwe toetreders tot de markt nu al, dus zonder te wachten op de nieuwe beleidsregels dan wel wetgeving, bewegen om mee te werken aan de afspraken die u al met de VNLOK heeft gemaakt?
 11. Als u nieuwe toetreders niet kunt bewegen om zich te committeren aan de afspraken die met de VNLOK zijn gemaakt, bent u dan bereid de toetreding zo lang op te schorten tot de nieuwe beleidsregels/wetgeving in werking zijn getreden? Zo nee, waarom niet?
 12. Hoe kan het dat tot op de dag van vandaag mensen gigantische bedragen kunnen vergokken, verspreid over meerdere aanbieders, maar hier geen totaaloverzicht van is en aanbieders afzonderlijk dus kunnen zeggen dat ze niet weten of iemand een probleemgokker is of niet en mensen die mogelijk dus wel degelijk verslavingshulp nodig hebben daar niet naartoe worden geleid?
 13. Wat vindt u van het idee om voor een overkoepelend systeem te zorgen, waarbij kan worden bijgehouden hoeveel iemand in totaal vergokt en daarmee dus een completer beeld kan worden gecreëerd van iemand zijn gokpatronen, en iemand op basis van een totaalplaatje al dan niet in contact kan worden gebracht met verslavingshulp?

1) Trouw | Nieuwe kansspelwet zorgt voor meer gokverslaafden
2)
Volkskrant | Online casino Unibet nu ook legaal, mogelijk nóg meer gokreclames

Foto Mirjam Bikker via ChristenUnie.nl. Foto Michiel van Nispen via SP.nl.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Laat een reactie achter