Zondag 26 juni 2022

Minister: vanaf 1 juli weer data over kansspelverslaving

Minister LADIS via CasinoNieuws.nl

Het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) komt vanaf 1 juli weer online. Op dat moment is er met terugwerkende kracht weer accurate data beschikbaar over het aantal kansspelverslaafden in Nederland. Dat geeft minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid aan in antwoord op vragen van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid.

Nadat het Ministerie van Justitie en Veiligheid haar jaarverslag over 2021 had ingeleverd, kwam de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid met enkele vragen. De minister, Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD), heeft die vragen inmiddels beantwoord.

De minister geeft onder andere aan dat accurate data over gokverslaving momenteel niet beschikbaar is. Het systeem dat dat registreert, Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS), is namelijk al sinds 2015 niet meer operationeel. LADIS botste in de bestaande vorm met de privacy-wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG).

Inmiddels heeft de de minister voor Langdurige Zorg en Sport (Conny Helder, VVD) een wetsvoorstel ingediend waarmee de benodigde wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking wordt gecreëerd. Het is de verwachting dat die wet op 1 juli 2022 in werking zal treden waarmee de gegevensverzameling weer van start zal gaan. Daarmee is er nog niet direct data voor handen over de afgelopen periode. De minister deelt met de vaste kamercommissie dat in het najaar weer “zicht op de omvang van de hulpvraag in de verslavingszorg op het gebied van gokken” komt. Bovendien komen dan de cijfers met terugwerkende kracht vanaf 2015 weer beschikbaar.

Dat LADIS binnenkort weer beschikbaar komt, volgde op de vragen hoeveel mensen met een gokverslaving jonger dan 30 jaar waren de afgelopen jaren, en hoeveel procent van alle mensen die een beroep doen op de verslavingszorg dit doen vanwege een gokverslaving.

René Jansen, voorzitter van de Kansspelautoriteit, benoemde gister tijdens het rondetafelgesprek over de Wet Kansspelen op afstand al de terugkeer van LADIS.

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid was ook benieuwd naar hoeveel de staatsbedrijven hadden uitgegeven aan marketing. De minister verwees daarvoor naar het jaarverslag van Holland Casino en het jaarverslag van Nederlandse Loterij. Daaruit bleek dat Holland Casino € 23 miljoen uitgaf, terwijl TOTO’s moederbedrijf Nederlandse Loterij € 77,9 spendeerde. Daarbij gaat het niet alleen om gokreclames voor hun online casino’s maar ook om bijvoorbeeld sponsoring en reclames voor het landgebonden aanbod, merkt de minister op.

Mensen die prijzen winnen bij illegale (online) kansspelen moeten ook kansspelbelasting betalen, zo geeft de minister aan. Ze verwijst daarbij naar belastingdienst.nl. Op onze pagina over Kansspelbelasting leggen we ook uit wanneer je wel en wanneer je geen kansspelbelasting dient te betalen.

Alle vragen en antwoorden gerelateerd aan (online) gokken

De Nederlandse belastingheffing is neutraal en daarom moet zowel over prijzen van legale als ook over illegale kansspelaanbieders in beginsel belasting worden betaald. Op Ik heb een prijs gewonnen – moet ik nu kansspelbelasting betalen? (belastingdienst.nl) staat wanneer een speler die in het buitenland een prijs heeft gewonnen belastingaangifte moet doen.

Op grond van de Zorgverzekeringswet loopt de bekostiging van de verslavingszorg via de zorgverzekeraar. Het Rijk speelt geen directe rol bij de bekostiging van de verslavingszorg.

Over het aantal mensen dat een beroep doet op verslavingszorg zijn geen recente gegevens beschikbaar. Het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) is een belangrijke bron om de aard en omvang van de hulpvraag in de verslavingszorg in Nederland te monitoren. LADIS is momenteel niet operationeel, omdat deze niet voldoet aan de vereisten van de AVG. De Minister voor Medische Zorg en Sport heeft een wetsvoorstel ingediend waarmee de benodigde wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking wordt gecreëerd. De inwerkingtreding van de wet zal naar verwachting op 1 juli 2022 plaatsvinden. De gegevensverzameling kan dan weer van start gaan. In het najaar is weer zicht op de omvang van de hulpvraag in de verslavingszorg op het gebied van gokken en komen de cijfers met terugwerkende kracht vanaf 2015 weer beschikbaar.

Over het aantal mensen dat een beroep doet op verslavingszorg zijn geen recente gegevens beschikbaar. Het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) is een belangrijke bron om de aard en omvang van de hulpvraag in de verslavingszorg in Nederland te monitoren. LADIS is momenteel niet operationeel, omdat deze niet voldoet aan de vereisten van de AVG. De Minister voor Medische Zorg en Sport heeft een wetsvoorstel ingediend waarmee de benodigde wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking wordt gecreëerd. De inwerkingtreding van de wet zal naar verwachting op 1 juli 2022 plaatsvinden. De gegevensverzameling kan dan weer van start gaan. In het najaar is weer zicht op de omvang van de hulpvraag in de verslavingszorg op het gebied van gokken en komen de cijfers met terugwerkende kracht vanaf 2015 weer beschikbaar.

In de jaarverslagen 2021 van beide organisaties zijn de volgende uitgaven voor marketing opgenomen: Holland Casino[1] 23,0 mln. en Nederlandse Loterij Organisatie[2] 77,9 mln.
De kosten voor marketing zijn breder dan alleen de uitgaven aan reclame en advertenties en omvatten bijvoorbeeld ook sponsoring. Voor beide bedrijven geldt dat de kosten alle kansspelen betreffen die zij aanbieden, landgebonden en online.

Lead-foto Dilan Yeşilgöz-Zegerius door Martijn Beekman via rijksoverheid.nl.

Laat een reactie achter