Zondag 21 juli 2024

Speel bewust

Van Nispen wil boetes ter hoogte van 10% van de omzet voor gokbedrijven

Michiel van Nispen via proshots credit Pro Shots : Koen Laureij sportsponsoring gokbedrijven online casino's sportsponsoring gokbedrijven

Gokbedrijven die de regels overtreden moeten zwaar bestraft worden met boetes ter hoogte van 10% van de omzet, zo opperde Michiel van Nispen tijdens het begrotingsdebat van Justitie en Veiligheid. Het Kamerlid hoopt daarnaast dat het huidige verbod op gokreclames zal worden uitgebreid zodat ook online reclame aan banden wordt gelegd.

Het SP-Kamerlid Michiel van Nispen wil dat gokbedrijven in het vervolg boetes krijgen ‘die echt pijn doen’. Dit zei hij woensdag tijdens het begrotingsdebat van Justitie en Veiligheid waarna hij de motie formeel indiende.

Meerdere Kamerleden gebruikten hun spreektijd om de Nederlandse kansspelsector te bespreken. Zo kondigde Mirjam Bikker (ChristenUnie) aan dat zij een motie in zou dienen voor de invoering van een overkoepelende speellimiet.

Van Nispen en Bikker kunnen zich vaak vinden in elkaars standpunten als het gaat om het dossier online gokken. Zij waren ook de Kamerleden die de motie indienden voor een verbod op ongerichte reclame. Deze motie van Van Nispen (SP, 5 zetels) wordt naast Bikker (ChristenUnie, 3 zetels) ook ingediend door Joost Eerdmans (JA21, 1 zetel), Mikal Tseggai (GroenLinks-PvdA, 25 zetels), Derk Boswijk (CDA, 5 zetels), en Ismail el Abassi (DENK, 3 zetels). De indieners hebben in totaal daarmee 42 zetels.

Reclameverbod uitbreiden

Hoewel het reclameverbod op 1 juli 2023 is ingevoerd, is dit hoofdstuk nog niet afgesloten voor Van Nispen. Het SP-Kamerlid wil samen met zijn mede-indieners verder gaan dan het huidige reclameverbod:

“Op initiatief van de SP en de ChristenUnie is er nu een verbod op ongerichte gokreclames, maar hoe kunnen we dit reclameverbod nog verder uitbreiden, vraag ik aan de minister.”

Michiel van Nispen (SP)

Van Nispen is van mening dat gokreclames op internet ook moeten verdwijnen. Die mening wordt gedeeld door Derk Boswijk van het CDA. Boswijk herinnerde de aanwezige Kamerleden eraan dat er een initiatiefwet zal komen vanuit het CDA om de Wet Kansspelen op afstand terug te draaien. In de tussentijd vraagt hij om een totaalverbod op gokreclame:

“Op voorhand alvast de vraag of de minister openstaat voor een totaalverbod op gokreclames. Door gokreclames wordt een breed publiek van kinderen, jongeren en jongvolwassenen bereikt, bijvoorbeeld door sponsoring op de T-shirts van voetbalteams.”

Derk Boswijk (CDA)

Het huidige verbod op ongerichte reclame verbiedt de door Boswijk genoemde vorm van sponsoring op dit moment nog niet. De sponsoring van sportteams is toegestaan tot 1 juli 2025, twee jaar na de invoering van het reclameverbod. Er mogen in de tussentijd geen nieuwe sponsorcontracten meer worden afgesloten. De uitzondering tot 2025 geldt alleen voor sponsorcontracten die zijn afgesloten voor 1 juli 2023.

Boetes ter hoogte van 10% van de omzet

Naast een verdergaand reclameverbod is Michiel van Nispen van mening dat er harder moet worden opgetreden tegen gokbedrijven die de regels overtreden. Hij denkt dat gokbedrijven onvoldoende doen om gokverslaafde spelers te beschermen, omdat hen dit alleen maar geld zou kosten. Daarnaast zouden de consequenties voor het niet naleven van de regels volgens het Kamerlid te mild zijn:

“Als je verslaafde spelers tegen zichzelf in bescherming moet nemen, dan kost je dat allen maar geld. Dus waarom zou je dat doen? Je wordt toch niet of nauwelijks gecontroleerd of aangepakt.”

Michiel van Nispen

Hij stelt daarom voor om ‘serieuze maatregelen en boetes’ in te voeren. Nadat een gokbedrijf een waarschuwing heeft gekregen voor een overtreding moet het bedrijf bij een volgende overtreding zwaar bestraft worden, zo stelt Van Nispen. Hij noemt als voorbeeld boetes ter hoogte van 10% van de omzet van het betreffende gokbedrijf.

Als de overtreding daarna nog steeds of alweer voorkomt, dan moet er volgens het Kamerlid hard ingegrepen worden door de vergunning van het gokbedrijf in te trekken:

“Ook moeten vergunningen wat ons betreft worden ingetrokken, bijvoorbeeld bij recidive. Is dat überhaupt weleens gebeurd, het intrekken van een vergunning? Volgens mij niet. Wat ons betreft: einde verhaal voor de cowboys zonder moraal.”

Michiel van Nispen

MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S.
Voorgesteld 8 februari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er na de legalisering van het onlinegokken honderdduizenden nieuwe gokkers bij zijn gekomen en de winsten van de gokbedrijven astronomisch zijn gestegen;

overwegende dat de Kansspelautoriteit waarschuwt dat gokbedrijven de zorgplicht die zij hebben ver overschrijden en dat de Consumentenbond en de Nationaal Rapporteur Verslavingen beiden grote weeffouten hebben geconstateerd in het huidige beleid en aanbevelingen hebben gedaan om snel bij te sturen;

spreekt uit dat onwettige praktijken van de legale onlinegokbedrijven hard moeten worden aangepakt, dat na een eerste waarschuwing een forse boete moet volgen en ook vergunningen moeten worden ingetrokken zodra kansspelaanbieders tekortschieten in de zorgplicht en het verslavingspreventiebeleid;

verzoekt de regering met spoed in overleg te treden met de Kansspelautoriteit en te bezien wat er voor nodig is, ook qua bevoegdheden en middelen, om effectiever en steviger op te treden tegen deze gokbedrijven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen
Bikker
Boswijk
Tseggai
El Abassi
Eerdmans

Lead-foto via Pro Shots : Koen Laureij. Dit artikel verscheen oorspronkelijk op 8 februari 2024. Op 9 februari 2024 is deze geüpdatet met een verwijzing naar de ingediende motie.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Jeffrey Noeken CasinoNieuws.nl

Jeffrey Noeken

Senior Redacteur CasinoNieuws.nl
Jeffrey Noeken is senior redacteur bij CasinoNieuws.nl. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse en Curaçaose kansspelwetgeving.

Meer over

Laat een reactie achter