Zondag 21 juli 2024

Speel bewust

Yesilgöz: ‘Weerwind werkt aan voorbereiding om overkoepelende limieten mogelijk te maken’

De minister voor Rechtsbescherming werkt aan de voorbereiding om overkoepelende speellimieten mogelijk te maken, zo verzekert minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz. Onderzoeken naar de mogelijkheden zijn al gestart en moeten tegelijkertijd met de evaluatie van de Wet Koa worden afgerond. Pas na deze onderzoeken kunnen er vervolgstappen worden genomen om de overkoepelende speellimieten in te voeren.

Op donderdag heeft minister van Justitie en Veiligheid, Dilan Yesilgöz-Zegerius (VVD), haar antwoorden gedeeld op de vragen die werden gesteld tijdens het begrotingsdebat in de Tweede Kamer. Er werden meerdere vragen gesteld over het dossier online kansspelen, waaronder de aangekondigde motie van Bikker voor overkoepelende speellimieten en het voorstel van Michiel van Nispen om hogere boetes op te leggen aan gokbedrijven.

Weerwind werkt aan voorbereiding om overkoepelende limieten mogelijk te maken

Yesilgöz-Zegerius ging allereerst in op de aangekondigde motie van Mirjam Bikker. Ze benadrukt dat de verantwoordelijke minister, Franc Weerwind, ook het belang ziet van overkoepelende speellimieten. Ook Weerwind en Yesilgöz zelf vinden het onwenselijk dat gokkers bij een andere aanbieder verder gaan gokken zodra zij hun limiet hebben bereikt bij een online casino.

Bikker vroeg de minister om op woensdag al van start te gaan met het mogelijk maken van de overkoepelende limieten. Yesilgöz laat weten dat minister Weerwind al bezig is met de voorbereidingen om deze overkoepelende limieten mogelijk te maken:

“Daarnaast werkt MRb aan de voorbereiding van het mogelijk maken van overkoepelende speellimieten. Om een wettelijke basis te creëren worden privacy en organisatorische aspecten goed uitgewerkt. ”

Dilan Yesilgöz-Zegerius (VVD)

Volgens Yesilgöz is er nog veel onderzoek nodig voor overkoepelende speellimieten eventueel ingevoerd kunnen worden. Zo zal er een nieuw ICT-systeem moeten komen om dit mogelijk te maken en zullen er mogelijk wetswijzigingen moeten worden doorgevoerd om te voldoen aan de privacyregels. De onderzoeken naar deze onderwerpen zijn eerder al van start gegaan en de minister hoopt aan het einde van het jaar duidelijkheid te kunnen geven. Pas als de onderzoeken zijn afgerond kan er gekeken worden naar de vervolgstappen:

“De onderzoeken hiertoe zijn reeds begonnen en parallel met de evaluatie van de Wet kansspelen op afstand in oktober 2024. Een eventuele wetswijziging die overkoepelende speellimieten verplicht stelt kan vervolgens worden uitgewerkt, nadat de onderzoeken en de evaluatie van de wet zijn afgerond.”

Dilan Yesilgöz-Zegerius (VVD)

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

Ook gaat de minister in op het voorstel van Michiel van Nispen om hogere boetes op te leggen aan gokbedrijven die overtredingen begaan. Ze vertelt dat de Kansspelautoriteit meerdere mogelijkheden heeft als het gaat om het opleggen van een sanctie. De toezichthouder moet daarbij goed kijken naar het type overtreding en of er al vaker sprake is geweest van overtredingen door de betreffende aanbieder:

“De keuze voor de op te leggen sanctie is onder meer afhankelijk van de ernst van de overtreding, van de vraag of er sprake is van recidive, van de vraag of de overtreder zelf gemeld heeft en al herstelmaatregelen heeft getroffen en van de vraag hoe groot de schade is. ”

Dilan Yesilgöz-Zegerius (VVD)

Daarnaast moet de sanctie die de Kansspelautoriteit oplegt te allen tijde in overeenstemming zijn met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder proportionaliteit en subsidiariteit. De toezichthouder heeft hierdoor niet de mogelijkheid om bij iedere overtreding een boete van bijvoorbeeld 10% van de omzet op te leggen.

Verdergaand reclameverbod eventueel mogelijk

Tot slot riepen meerdere Kamerleden op om het reclameverbod voor online gokbedrijven verder uit te breiden. Derk Boswijk van het CDA opperde zelfs om een totaalverbod op gokreclames in te voeren. De minister vraagt de Kamerleden om geduld te hebben en wijst hen op de reeds genomen stappen, waaronder het verbod op ongerichte reclame.

Volgens Yesilgöz moet er afgewacht worden tot de evaluatie van de Wet Kansspelen op afstand is afgerond. Mocht uit de evaluatie blijken dat kwetsbare groepen tot op heden onvoldoende beschermd zijn dan kan er besloten worden om een verdergaand reclameverbod in te voeren. Al zal er vooraf ook gekeken moeten worden naar de eventuele gevolgen van een uitbreiding van dit reclameverbod:

“Tevens wordt afgewogen welk effect dergelijke maatregelen hebben op de kanalisatie naar online aanbod. Ook moeten eventuele verdergaande maatregelen opnieuw worden getoetst op proportionaliteit, bijvoorbeeld in relatie tot het recht op het vrije verkeer van diensten. ”

Dilan Yesilgöz-Zegerius (VVD)

Vraag 90 van Mirjam Bikker (ChristenUnie): Oproep aan MRb: Begin vandaag met die wijziging naar één overkoepelende speellimiet binnen het gokbeleid. Graag een reactie.

Antwoord: MRb heeft aan uw Kamer in december 2023 aangegeven dat hij een groot belang ziet in overkoepelende speellimieten bij het voorkomen van kansspelverslaving en het beperken van onmatig gokgedrag. Op deze manier is het niet meer mogelijk dat spelers na het bereiken van hun limiet bij de ene aanbieder, verder kunnen spelen bij een andere aanbieder, wat onwenselijk is. MRb scherpt momenteel de regels voor speellimieten aan binnen de kaders van de wet, om speellimieten beter te laten werken. Daarnaast werkt MRb aan de voorbereiding van het mogelijk maken van overkoepelende speellimieten. Om een wettelijke basis te creëren worden privacy en organisatorische aspecten goed uitgewerkt. En zal een nieuw ICT-systeem ontwikkeld moeten worden waarmee speellimieten overkoepelend en zoveel mogelijk realtime geregistreerd kunnen worden. Dit vergt nog veel onderzoek. De onderzoeken hiertoe zijn reeds begonnen en parallel met de evaluatie van de Wet kansspelen op afstand in oktober 2024. Een eventuele wetswijziging die overkoepelende speellimieten verplicht stelt kan vervolgens worden uitgewerkt, nadat de onderzoeken en de evaluatie van de wet zijn afgerond.

Vraag 99 van Michiel van Nispen (SP): Kan MRb het reclameverbod voor aanbieders voor online gokbedrijven verder uitbreiden? Wat zijn de mogelijkheden om dit ook online verder aan banden te leggen?

Antwoord: Per 1 juli 2023 heeft MRb ongerichte reclame voor online kansspelen verboden. In juli 2024 gaat het verbod gelden voor sponsoring van evenementen en programma’s en in juli 2025 voor sportsponsoring.

Het is te vroeg om te concluderen of en welke aanvullende beperkende maatregelen voor reclame voor online kansspelen noodzakelijk zijn. De evaluatie dit jaar van de Wet kansspelen op afstand, waartoe de wetgever heeft besloten, zal meer inzicht geven over de effecten van de wet waaronder het verbod op ongerichte reclame.

Zoals MRb heeft aangegeven in zijn brief van 27 oktober 2023 zullen verdere maatregelen overwogen worden indien uit de evaluatie blijkt dat de genomen maatregelen onvoldoende bescherming bieden. Bij deze afweging wordt ook gekeken naar wetenschappelijke inzichten over bekende positieve effecten van verderstrekkende reclamemaatregelen bij middelengebruik. Tevens wordt afgewogen welk effect dergelijke maatregelen hebben op de kanalisatie naar online aanbod. Ook moeten eventuele verdergaande maatregelen opnieuw worden getoetst op proportionaliteit, bijvoorbeeld in relatie tot het recht op het vrije verkeer van diensten.

Vraag 103 van Michiel van Nispen (SP): Welke sancties zijn mogelijk voor bedrijven die zich niet aan de regels rond overkoepelende speellimieten houden? Zijn er naast waarschuwingen ook boetes (bijvoorbeeld 10% van de omzet) mogelijk of is er wel eens een vergunning ingetrokken?

Antwoord: De Kansspelautoriteit (Ksa) is een onafhankelijke toezichthouder en heeft meerdere handhavingsinstrumenten tot haar beschikking als er sprake is van een overtreding: het geven van een aanwijzing, een last onder dwangsom, een boete en uiteindelijk het intrekken van een vergunning. De keuze voor de op te leggen sanctie is onder meer afhankelijk van de ernst van de overtreding, van de vraag of er sprake is van recidive, van de vraag of de overtreder zelf gemeld heeft en al herstelmaatregelen heeft getroffen en van de vraag hoe groot de schade is. De op te leggen maatregel dient altijd in overeenstemming te zijn met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder proportionaliteit en subsidiariteit. Er is nog geen vergunning van een online kansspelaanbieder ingetrokken vanwege het niet naleven van de regels.

Vraag 129 van Derk Boswijk (CDA): Wat vindt MRb van een totaalverbod op gokreclames?

Antwoord: Per 1 juli 2023 heeft MRb ongerichte reclame voor online kansspelen verboden. In juli 2024 gaat het verbod gelden voor sponsoring van evenementen en programma’s en in juli 2025 voor sportsponsoring.

Het is te vroeg om te concluderen of en welke aanvullende beperkende maatregelen voor reclame voor online kansspelen noodzakelijk zijn. De evaluatie dit jaar van de Wet kansspelen op afstand, waartoe de wetgever heeft besloten, zal meer inzicht geven over de effecten van de wet waaronder het verbod op ongerichte reclame.

Zoals MRb heeft aangegeven in zijn brief van 27 oktober 2023 zullen verdere maatregelen overwogen worden indien uit de evaluatie blijkt dat de genomen maatregelen onvoldoende bescherming bieden. Bij deze afweging wordt ook gekeken naar wetenschappelijke inzichten over bekende positieve effecten van verderstrekkende reclamemaatregelen bij middelengebruik. Tevens wordt afgewogen welk effect dergelijke maatregelen hebben op de kanalisatie naar online aanbod. Ook moeten eventuele verdergaande maatregelen opnieuw worden getoetst op proportionaliteit, bijvoorbeeld in relatie tot het recht op het vrije verkeer van diensten.

Lead-foto via Pro Shots / Koen Laureij.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Jeffrey Noeken CasinoNieuws.nl

Jeffrey Noeken

Senior Redacteur CasinoNieuws.nl
Jeffrey Noeken is senior redacteur bij CasinoNieuws.nl. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse en Curaçaose kansspelwetgeving.

Laat een reactie achter