Zondag 25 februari 2024

Speel bewust

Björn Fuchs: Wie blaast de kaarsjes uit?

Interview Björn Fuchs

Voor sommigen was het een verrassing, voor anderen was het feest: het vandaag gepubliceerde besluit inzake het verbod op ongerichte reclame voor online kansspelen. De reacties kenden verschillende kleuren. Niet vreemd, want de inhoud van het besluit raakt verschillende branches op diverse en forse manieren.

De feiten inzake reclame, die tot het betreffende besluit hebben geleid, zijn wat ze zijn. De interpretaties van verschillende maatschappelijke en politieke stakeholders behoeven geen toelichting. Evenmin de persoonlijke meningen in diezelfde arena.

Gezond en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap zijn gelukkig mijlen ver verwijderd van kwalificaties zoals ‘zonder scrupules’ en ‘geldbelust’.

Feiten, interpretaties en meningen. Het zou naïef (lees: bijna onmenselijk) zijn om te denken dat de wereld zich alleen maar richt en baseert op feiten. We hebben elkaars interpretaties en meningen simpelweg te respecteren.

Het is echter van een andere orde als meningen, interpretaties en feiten door elkaar heen gaan lopen. Daar sprong vandaag een concreet voorbeeld van in het oog, waarbij de online kansspelbranche werd beschreven, nee bijna generalistisch gedemoniseerd, als “…de geldbeluste gokindustrie, die zich zonder scrupules opdringt aan kwetsbare mensen…”.

Geheel op persoonlijke en individuele titel schrijf ik hier met overtuiging dat ik werkzaam ben bij een bedrijf dat al ruim 60 jaar actief is in Nederland;  waarbinnen het verantwoord aanbieden van kansspelen niet alleen een rode draad is in het bestaan, maar ook in het DNA. Gezond en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap zijn gelukkig mijlen ver verwijderd van kwalificaties zoals ‘zonder scrupules’ en ‘geldbelust’.

Nee, ik zal vanavond geen minuut minder slapen door dat soort woordelijke kwalificaties. Dat deze worden gebezigd zonder een inhoudelijke dialoog met de branche, dat motiveert me. Het motiveert me om te blijven benadrukken dat alle stakeholders, maatschappelijk, politiek, zakelijk etc. met elkaar een actieve dialoog moeten voeren. Een dialoog waarin we ons baseren op feiten en deze met respect spiegelen aan onze interpretaties.

…niet door een lachend dankbare, slinkse, niet vergunde, online casino eigenaar, ergens op een verlaten en onbereikbare rots in het buitenland.

Het slingeren van dergelijke kwalificaties benadrukt de polarisatie in dit dossier. Helaas een brede trend in Nederland. Welk voorland wacht ons zo vlak voor de evaluatie van de KOA wet- en regelgeving? Zijn we als branche al veroordeeld of worden we als markt straks echt op de feiten beoordeeld?

Hoe dan ook, sommigen vieren vandaag een klein feestje, een succes. Althans, het succes dat op 1 juli ingaat in de vorm van forse reclamebeperkingen voor online kansspelen. ‘Meer reclame = meer kansspelverslaving’ laat zich in de realiteit helaas niet 1-op-1 vertalen naar ‘geen reclame = geen kansspelverslaving’.

In de jaren voor 1 oktober 2021 gokten 100.000den Nederlanders online. Zonder dat er ongerichte reclame voor werd gemaakt. De digitale wegen van het illegale, online aanbod waren en zijn zo ondoorgrondelijk als dat ze creatief zijn. De veelal aangehaalde effecten van het Italiaanse reclameverbod spreken boekdelen; een grote stijging van het illegale aanbod.

Voor de Nederlandse consument hoop ik van harte dat kaarsjes van het feestje door de juiste personen worden uitgeblazen en niet door een lachend dankbare, slinkse, niet vergunde, online casino eigenaar, ergens op een verlaten en onbereikbare rots in het buitenland.

Dit is een bijdrage door Björn Fuchs, de Chief Digital Officer van de Janshen-Hahnraths Group, het bedrijf achter Fair Play Online. Het stuk verscheen oorspronkelijk op LinkedIn en is met toestemming integraal overgenomen op CasinoNieuws. Pull-quotes keuze door CasinoNieuws.

Laat een reactie achter