Vrijdag 24 mei 2024

Speel bewust

Holland Casino naar Raad van State in conflict met Kansspelautoriteit over Wwft

Holland Casino Wwft Raad van State Kansspelautoriteit Ksa

Holland Casino is in een zaak tegen de Kansspelautoriteit naar de Raad van State gestapt. Bij de hoogste bestuursrechter van Nederland eist Holland Casino dat de toezichthouder haar werkwijze en definities op het gebied van naleving van de Wwft herziet.

Het conflict is de nasleep van een toezichtsrapportage uit 2019, aldus het Financieel Dagblad die dit weekend aandacht aan het geschil besteedde. Uit onderzoek van de Kansspelautoriteit bij drie landgebonden vestigingen bleek dat Holland Casino destijds op verschillende punten tekortschoot:

  1. In het merendeel van de klantonderzoeken bleek geen duidelijke risicoanalyse uitgevoerd;
  2. Vijfentwintig ongebruikelijke transacties waren niet gemeld bij de Financial Intelligence Unit (FIU);
  3. De beoordeling wie risicovolle prominente personen zijn, kon bij Holland Casino door “iedere willekeurige manager” genomen worden, terwijl dit alleen door “hoger leidinggevend personeel” gedaan zou mogen worden.

De toezichthouder concludeerde hieruit dat Holland Casino structureel tekortschoot op het gebied van compliance.

In een reactie aan CasinoNieuws.nl laat Holland Casino weten dat de Kansspelautoriteit inderdaad in 2019 vaststelde dat er “aan een aantal regels geen correcte uitvoering was gegeven,” maar sindsdien is er volgens de woordvoerder veel veranderd. De Wwft-afdeling is daarna uitgebreid en gemoderniseerd bij Holland Casino:

“Door extra beleidsadviseurs en een manager voor de Wwft-afdeling aan te nemen zijn zowel de kwaliteit van het beleid als de uitvoering op alle punten sterk geprofessionaliseerd en verbeterd. Daarnaast is geïnvesteerd in de modernisering van de ondersteunende IT-infrastructuur, waardoor de monitoring op zowel kwalitatief als kwantitatief gebied sterk verbeterd is. […] In de afgelopen paar jaar is de centrale afdeling flink in omvang toegenomen. Een investering waar miljoenen euro’s mee zijn gemoeid.”

Frank Verhoef, woordvoerder Holland Casino

In april van dit jaar stelde Holland Casino Melinda Miener aan als Chief Compliance Officer.

Holland Casino wil duidelijkheid

Hoewel Holland Casino naar eigen zeggen miljoenen investeerde in verbeteringen op het gebied van naleving van de Wwft, is het het niet eens met de conclusies van de Kansspelautoriteit.

Het stapte daarom naar de rechter en ging in hoger beroep omdat het van mening is dat de Kansspelautoriteit de Wwft niet op alle onderdelen correct heeft toegepast:

“Omdat de Kansspelautoriteit de Wwft naar haar mening niet op alle onderdelen correct heeft toegepast en Holland Casino meer helderheid wil over de wettelijke voorschriften en hoe zij daar in haar specifieke geval in de praktijk uitvoering aan moet geven.”

Frank Verhoef, woordvoerder Holland Casino

Met het hoger beroep wil Holland Casino ook in de toekomst mogelijke misverstanden en onduidelijkheid en eventuele willekeur voorkomen. Volgens Verhoef van Holland Casino is er een noodzaak om “meer helderheid over de regels en de precieze uitvoerbaarheid daarvan” te krijgen.

Met de gang naar de rechter probeert Holland Casino niet onder haar verantwoordelijkheid uit te komen, want het “deelt de urgentie om extreem scherp te zijn op elke mogelijke vorm van witwassen.” Maar het verschilt op diverse punten van mening met de Kansspelautoriteit, en wil dat de hoogste bestuursrechter van Nederland haar licht daar over laat schijnen:

“Dit reikt van eenvoudige definitiekwesties zoals: welk niveau leidinggevende mag belast worden met het toelaten van PEP’s tot het casino tot uitgebreider vragen over de navolgbaarheid van cliëntenonderzoek. Hierover vragen we de rechter in hoger beroep uitspraak te doen.”

Frank Verhoef, woordvoerder Holland Casino

Kansspelautoriteit

De Kansspelautoriteit wilde tegenover het Financieel Dagblad niet inhoudelijk reageren op de zaak. Het stelde wel te handhaven “op grond van wet- en regelgeving, en niet de als ‘handreiking’ naar de sector omschreven leidraad,” aldus het FD.

Het verwees daarbij naar een uitspraak van de rechter van december vorig jaar. Toen concludeerde de rechter dat Holland Casino “als poortwachter van het financiële stelsel […] zelf verantwoordelijk [is] om te voldoen aan haar verplichtingen op grond van de Wwft en in dat kader invulling te geven aan de daarin neergelegde open normen.”

Ook online casino’s moeten zich houden aan Wwft

In februari vorig jaar publiceerde de Kansspelautoriteit een aangepast leidraad Wwft. Het document werd opgesteld ter voorbereiding op het opengaan van de Nederlandse online kansspelmarkt want ook online casino’s moeten voldoen aan de Wwft.

Toch kregen in mei van dit jaar alle online casino’s in Nederland van de Ksa een waarschuwing voor het niet naleven van de Wwft. Vorige maand kregen twee online casino’s daar bovenop een aanwijzing voor een overtreding van de Wwft.

In augustus van dit jaar bracht de Financial Action Task Force (FATF) een rapport uit over de anti-witwas en het tegengaan van financiering van terrorisme-ontwikkelingen in Nederland. Daarin concludeerde het dat Holland Casino “robuuste en op risico gebaseerde maatregelen” neemt.

Hoewel in Nederland het risico daardoor niet groot lijkt, verhoogde de Europese Commissie vorige maand wel het dreigingsniveau voor het witwassen van geld via online gokken naar het hoogst mogelijke niveau.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Frank Op de Woerd

Frank Op de Woerd

hoofdredacteur CasinoNieuws.nl
Frank Op de Woerd is hoofdredacteur van CasinoNieuws.nl. Hij werkt sinds 2006 in de wereld van online kansspelen. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse kansspelwetgeving, landgebonden casino's, en poker.

Laat een reactie achter