Maandag 27 mei 2024

Speel bewust

Bezwaar Bingoal tegen boete van € 350.000 ongegrond verklaard

Bingoal boete

Het bezwaar dat bookmaker Bingoal had ingediend tegen de opgelegde boete van € 350.000 is ongegrond verklaard. De Kansspelautoriteit volgt hiermee het advies op van de adviescommissie. Bingoal kreeg de boete opgelegd omdat het gokbedrijf drie dagen lang geen Cruks-controles kon uitvoeren. Hierdoor konden vijf spelers die in Cruks stonden toch gokken op de website van de bookmaker.

Op 21 november 2022 heeft Bingoal bezwaar gemaakt tegen de boete van de Kansspelautoriteit (Ksa). Bingoal kreeg op 8 november 2022 een boete van € 350.000 omdat het door een verlopen certificaat op de website drie dagen geen toegang had tot de controles in Cruks. Door het uitblijven van deze verplichte controles konden vijf spelers die ingeschreven stonden in het uitsluitingsregister toch gokken bij de bookmaker.

Binnen de gestelde termijn van zes weken na de bekendmaking van het besluit diende Bingoal een bezwaarschrift in, zo valt te lezen op de website van de Ksa. Bingoal uit in haar bezwaar dat ze de bestreden besluiten rondom de boete allemaal onrechtmatig vinden. Zo is Bingoal van mening dat het boetebesluit onzorgvuldig tot stand is gekomen, en dat het opleggen en de hoogte van de boete onevenredig zijn. Daarnaast zijn ook de gevolgen van het openbaarmakingsbesluit onevenredig, evenals het openbaarmakingsbesluit, zo valt te lezen in het bezwaarschrift.

Bingoal verzocht dan ook om het bezwaar gegrond te verklaren en daaropvolgend het boetebesluit te herroepen of te wijzigen. Ook was de bookmaker van mening dat er een vergoeding moest komen voor de gemaakte juridische bijstandskosten. Tijdens de hoorzitting van 24 januari 2023 werden de bezwaargronden door twee vertegenwoordigers van Bingoal en twee advocaten verder toegelicht. Daarnaast heeft Bingoal op 25 januari en 6 februari 2023 nog nadere stukken toegezonden.

Boetebesluit zorgvuldig tot stand gekomen

De adviescommissie was het niet eens met de aangedragen punten van Bingoal. Ten eerste stelde de commissie vast dat Bingoal de regels had overtreden, door het uitblijven van de verplicht gestelde controles in Cruks.

Ook was de adviescommissie van mening dat het boetebesluit juist zorgvuldig tot stand was gekomen. De raad van bestuur van de Ksa heeft de zienswijze en belangen van Bingoal gemotiveerd beantwoord. Ook is er door de Ksa met voldoende argumenten bekrachtigd waarom er een boete passend is bij de verwijtbare overtreding van de Belgische bookmaker, zo vinden zij zelf. Doordat het niet om een technische storing ging, werd de verwijtbaarheid aangetoond van Bingoal. Het ging immers niet om een technische storing buiten de schuld van Bingoal om.

Bingoal gaf aan dat het onduidelijk was wat het gokbedrijf had moeten doen op het moment dat de controle niet uitvoerbaar was. Ook dit argument werd door de commissie van tafel geveegd. Als een vergunninghouder de verplichte CRUKS-controle niet uit kan voeren, mag de goksite geen registraties goedkeuren.

De bookmaker was van mening dat zij vooral in de geest van de wet hebben gehandeld en daarnaast juist het belang van de speler heeft meegewogen. Het op zwart zetten van de site totdat het probleem was verholpen was volgens Bingoal geen optie. Een van de argumenten die men aandroeg was dat spelers terugvallen op de illegale gokmarkt wanneer de vergunde goksite uit de lucht zou gaan.

Ook stelde Bingoal vast dat het aantal personen dat staat ingeschreven in het uitsluitingsregister vele malen kleiner is dan de spelers die niet staan ingeschreven in Cruks. Wederom werden deze argumenten niet gehonoreerd door de adviescommissie.

Alternatieve sancties

Bingoal betreurt het dat de Ksa niet het pad van een alternatieve sanctie heeft bewandeld, en direct is overgegaan tot een boetebesluit. Zo betoogt de bookmaker dat er ook een berisping of aanwijzing had opgelegd kunnen worden.

Ook de hoogte van de boete zou volgens de gokexploitant niet voldoende gemotiveerd zijn vanuit de waakhond. Bingoal wijst hierbij ook dat de boete te hoog was wanneer men in ogenschouw neemt dat de overtreding slechts drie dagen gepleegd werd. In het bezwaarschrift valt te lezen dat er weliswaar vijf uitgesloten spelers konden spelen bij Bingoal, maar dat er wel voor is gezorgd dat de rest van de spelers niet naar het illegale aanbod hoefde te gaan.

De adviescommissie was hier echter een andere mening toebedeeld. Zij stellen voor dat ondanks het feit dat de Ksa andere maatregelen kan nemen, dit boetebesluit niet onrechtmatig was. Ook het boetebesluit werd voldoende gemotiveerd door de toezichthouder.

Het niet voeren van de controles in Cruks door Bingoal heeft er voor gezorgd dat uitgesloten spelers het risico liepen op een snelle terugval. Het online casino heeft dan ook het belang van het bestrijden en voorkomen van kansspelverslaving volledig ondermijnt, zo meent de adviescommissie.

Bingoal kan niet aantonen schade te hebben geleden

Bingoal had ook een bezwaarschrift ingediend tegen het openbaarmakingsbesluit. Dit omdat de raad van bestuur van de toezichthouder met de openbaarmaking veel schade berokkend jegens de bookmaker. Door de publicatie zouden leveranciers mogelijk de samenwerkingen met het bedrijf stoppen. Ook zouden spelers bij het online casino hun geld van de accounts afhalen, en zo een financiële strop vormen voor Bingoal.

De commissie ziet geen enkele reden waarom dit zou gebeuren, en wijst ook dit bezwaar af. Het openbaarmaakingsbesluit is inmiddels al langere tijd gepubliceerd, en daaruit is niet gebleken dat Bingoal daar veel hinder van ondervindt. Ook de stukken die Bingoal ter onderbouwing van dit feit heeft aangebracht laat de commissie niet van gedachten veranderen. Het gokbedrijf heeft namelijk niet aannemelijk kunnen maken dat spelers bij Bingoal massaal een uitvlucht hebben genomen na publicatie van het boetebesluit.

Bingoal claimde ook dat het vertrek van aandeelhouder Niek Hommerson uit Bingoal Nederland gezien moest worden als negatieve consequentie en dus boeteverlichtend:

“Ook stelt Bingoal dat zij al in enige mate te maken gekregen met de consequenties van het voorval. Een aandeelhouder en bestuurder, die medefinancier en een belangrijke businesspartner met ervaring was, is vertrokken. [xxx]”

Ook in die gedachte ging de Adviescommissie van de Kansspelautoriteit niet mee:

“In het argument dat een aandeelhouder en bestuurder is vertrokken, ziet de commissie geen reden om van het opleggen van een boete af te zien, noch om de boetehoogte te verlagen. In het boetebesluit is voldoende gemotiveerd dat het gaat om een ernstige en verwijtbare overtreding door Bingoal en waarom de boete is opgelegd. De commissie kan de raad van bestuur daarin volgen. Het vertrek van de aandeelhouder maakt dat niet anders. Tot slot wijst de commissie er voor alle duidelijkheid op dat de gevolgen van het vertrek van de aandeelhouder geen punitieve sanctie vanwege de overtreding vormen, in tegenstelling tot wat Bingoal meent.”

Het advies van de commissie luidde dan ook dat het bezwaar van de bookmaker ongegrond te verklaren en de huidige genomen besluiten in tact te houden. Ook de vergoeding van de gemaakte kosten werden afgewezen door de commissie.

De raad van bestuur van de Ksa nam dit advies volledig over, wat inhoudt dat de besluiten van 8 november 2022 gehandhaafd worden. Bingoal zal dus de opgelegde boete van € 350.000 moeten betalen. Bingoal kan nu als volgende stap bij de rechtbank bezwaar maken tegen de boete van de Kansspelautoriteit. Of dit daadwerkelijk ook gebeurd is, is op dit moment niet bekend.

Bingoal blijft met technische problemen kampen

In april 2023 kampte Bingoal ook met een technische storing. Door een DDoS-aanval was de website van de Belgische aanbieder van kansspelen enkele dagen niet bereikbaar. De bookmaker benadrukte wel dat er tijdens deze aanval geen persoonlijke gegevens verloren zijn gegaan.

Bingoal Nederland behoorde tot de eerste tien legale online casino’s in het land sinds de wet kansspelen op kansspelen werd ingevoerd. In eerste instantie begon de bookmaker als joint venture tussen Bingoal en de Nederlandse kansspelaanbieder Hommerson, maar laatstgenoemde trok zich in augustus terug als aandeelhouder.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Jimmy Driessen

Jimmy Driessen

Redacteur CasinoNieuws.nl
Jimmy Driessen is redacteur bij CasinoNieuws.nl en schrijft over de Nederlandse, Belgische, en Duitse Kansspelmarkt. Hij is groot voetballiefhebber en een expert op het gebied van Amerikaanse sporten.

Laat een reactie achter