Woensdag 17 april 2024

Speel bewust

Kansspelautoriteit: Nederlanders vergokten half miljard online

Monitoringsrapportage online kansspelen najaar 2022

De Kansspelautoriteit heeft vandaag haar Monitoringsrapportage online kansspelen najaar 2022 gepubliceerd. Uit het rapport blijkt dat er 1,3 miljoen speleraccounts zijn in Nederland. 23.000 mensen zijn ingeschreven in Cruks.

In het rapport is een complete analyse te vinden van de Nederlandse kansspelmarkt op het gebied van brutospelresultaat (BSR), aantal spelersaccounts, kanalisatie, speelgedrag, verslaving(spreventie), en reclames te vinden.

Download PDF (426 KB)

Op 1 oktober 2021 opende de online gokmarkt in ons land met tien aanbieders die een vergunning kregen. In de twaalf maanden die daarop volgden kwamen daar nog twaalf vergunninghouders bij. De meest recente partijen die een vergunning kregen van de Ksa zijn Goldrun Casino en Betnation. Op moment van schrijven zijn beide partijen echter nog niet actief in Nederland.

De Kansspelautoriteit maakte naar eigen zeggen twee piekmomenten mee als het gaat om het aantal vergunningsaanvragen. De eerste was voor de markt openging, de tweede volgde zes maanden later. Eind maart 2022 mochten de online aanbieders die eerder geen aanvraag mochten doen tijdens een cooling-down periode, vanwege de motie Postema, alsnog een vergunningaanvraag doen. De toezichthouder verwacht geen pieken meer en heeft de eerste partijen uit deze laatste groep voorzien van een vergunning.

Online kansspelaanbieders kunnen een vergunning krijgen voor een viertal soorten online kansspelen. Aanbieders kunnen meer dan een vergunning hebben. Per segment is het aantal aanbieders met een dergelijke vergunning als volgt:

  • 19 aanbieders die casinospellen tegen het huis aanbieden
  • 7 aanbieders die casinospellen tegen andere spelers aanbieden
  • 14 aanbieders die sportweddenschappen aanbieden
  • 8 aanbieders die paardenweddenschappen aanbieden

Brutospelresultaat volgens de Monitoringsrapportage Kansspelautoriteit

Het maandelijkse brutospelresultaat is redelijk stabiel met een gemiddelde van € 81,4 miljoen per maand.

In augustus publiceerde NU.nl de cijfers van het CBS over de bedragen die door de Nederlandse staat zijn opgehaald aan kansspelbelasting. Hierin was een stijging te zien van € 38 miljoen aan kansspelbelasting in het eerste kwartaal van 2022 ten opzichte van het kwartaal ervoor. Die stijging is ook te zien in het brutospelresultaat (BSR) van online kansspelaanbieders.

In het vierde kwartaal van 2021 was het brutospelresultaat € 185,5 miljoen. Dit steeg in het eerste kwartaal van dit jaar naar € 239 miljoen. In het tweede kwartaal van 2022 was opnieuw een stijging te zien, maar hier ging het om een stijging van “slechts” € 6 miljoen naar € 245 miljoen. De groei die de Kansspelautoriteit zag in de eerste vier maanden zette niet door. Inmiddels is het maandelijkse BSR redelijk stabiel met een gemiddelde van € 81,4 miljoen per maand.

Casinospelen tegen het huis zijn goed voor 73% van de totale marktomvang.

Het BSR van de online kansspelaanbieders is vooral te danken aan casinospelen tegen huis zoals roulette en blackjack. Deze categorie is verantwoordelijk voor 73% van de totale marktomvang. Sportweddenschappen volgen op gepaste afstand. Dit aandeel zal de komende periode iets gaan stijgen, verwacht de Ksa. Grote sporttoernooien zoals het WK voetbal 2022 kunnen voor een stijging zorgen van het aandeel in het BSR, maar ook van de hoogte van het totale brutospelresultaat.

Casinospelen waarbij spelers tegen elkaar spelen, zoals poker en bingo, zijn maandelijks goed voor ongeveer € 3 miljoen. Een kleine 0,2% van het BSR is afkomstig van paardenweddenschappen. Dit komt neer op gemiddeld € 150.000 tot 200.000 per maand. Door het minieme aandeel van weddenschappen op paarden races zijn die in onderstaande grafiek niet goed zichtbaar.

Monitoringsrapportage Kansspelautoriteit over spelersaccounts

Niet alleen het brutospelresultaat van de online aanbieders steeg in de maanden na het openen van de markt. Ook het aantal accounts dat werd aangemaakt bij de legale aanbieders steeg behoorlijk. Volgens de cijfers in het rapport waren er in juli 2022 ruim 1,3 miljoen accounts. Deze waren echter niet allemaal actief. Minder dan de helft, 563.000, werden die maand gebruikt om te gokken. Dit gaat, net als bij eerdere cijfers, niet om unieke personen, maar om accounts. Een speler kan immers een account hebben bij meerdere aanbieders.

Volgens de cijfers in het Monitoringsrapportage online kansspelen van de Kansspelautoriteit waren er in juli 2022 ruim 1,3 miljoen accounts.

Opvallend is het verschil met de eerder gecommuniceerde cijfers. In de jaarcijfers 2021 van de Kansspelautoriteit meldde de toezichthouder dat er 634.000 geverifieerde accounts waren begin februari. In de cijfers die nu bekend zijn geworden, wordt gesproken over 925.000 accounts in de maand februari. Van deze accounts werd in februari iets meer dan de helft actief gebruikt om online te gokken.

Bijna een half jaar later zijn er dus 1,3 miljoen accounts. Hiervan werden 563.000 gebruikt om online te gokken in de maand juli en 22% daarvan was van een jongere van 18 tot en met 23 jaar oud. Dit betekent dat de groep jongvolwassenen een groot aandeel heeft in het aantal actieve accounts bij online casino’s. Volgens de cijfers van het CBS maken 18-23 jarigen 9,4% van de Nederlandse bevolking uit, zo benadrukt René Jansen nogmaals tegenover NPO Radio 1.

Er kunnen volgens de Ksa meerdere redenen zijn waarom het aandeel van jongvolwassenen groter is dan die van oudere leeftijdsgroepen:

“Wellicht gokken jongvolwassenen vaker, aannemelijk is ook dat zij meer vertrouwd zijn met online toepassingen en/of dat zij gemiddeld meer spelersaccounts hebben.”

Monitoringsrapportage Kansspelautoriteit

Onderzoeken naar online gokken lijken het aantal spelers licht te overschatten.

In de afgelopen twaalf maanden werden meerdere onderzoeken gedaan naar online gokken. De Kansspelautoriteit verwijst in haar rapport naar een drietal onderzoeken: de Kansspelbarometer van Ipsos (opdracht door NOGA), het onderzoek van Kantar in opdracht van minister Franc Weerwind, en het onderzoek van No Ties.

In de onderzoeken komt naar voren dat ongeveer tien procent van de volwassen Nederlanders incidenteel of vaker deelneemt aan een online kansspel.

BronSteekproefgrootteDatum metingPeriodeAandeel volwassenenAandeel jongere spelers
IPSOS/NOGA2.003februari 202212 maanden11%19% (18-34 jaar)
Kantar/J&V2.534juni 20226 maanden10%>12% (18-23 jaar)
No Ties1.000juni 202212 maanden9%21% (18-30 jaar)
Onderzoeken opgenomen in de Monitoringsrapportage van de Kansspelautoriteit

De Kansspelautoriteit betwist deze cijfers en vergelijkt de aantallen met haar eigen statistieken:

“Enquêtes wijzen uit dat circa 10 procent van volwassen Nederlanders incidenteel of vaker deelneemt aan een online kansspel. Dit cijfer lijkt aan de hoge kant in vergelijking met het totale aantal spelersaccounts. Zelfs onder de -onwaarschijnlijke- aanname dat iedere speler maar één spelersaccount heeft, heeft maximaal negen procent van de volwassen bevolking een account bij een legale aanbieder. Alles overwegend lijken de enquêtes het aantal spelers licht te overschatten.”

Monitoringsrapportage Kansspelautoriteit

De verschillen met de cijfers uit de onderzoeken die werden uitgevoerd kunnen verschillende verklaringen hebben, zo meldt de toezichthouder. De onderzoeken vragen naar een langere periode waardoor mensen die incidenteel gokken de cijfers kunnen vertekenen. Daarnaast kan er sprake zijn van onjuiste herinneringen waarbij spelers niet precies weten wanneer ze precies gegokt hebben. Als laatste mogelijke verklaring noemt de Ksa het verkeerd interpreteren van vragen in de enquêtes. Het deelnemen aan social casino games, waarbij niet om geld wordt gespeeld maar om credits, wordt genoemd als voorbeeld.

Monitoringsrapportage Kansspelautoriteit over speelgedrag

De actieve spelersaccounts vergokken maandelijks minder dan in de periode van november 2021 – februari 2022. Er zit echter wel weer een stijging in de gemiddelde uitgaven aan online gokken per spelersaccount.

Spelers verloren gemiddeld € 153 per account per maand.

Monitoringsrapportage Kansspelautoriteit

In juli 2022 vergokten de actieve spelersaccounts gemiddeld € 152, dit was € 3 hoger dan de maand ervoor. De maand waarin gemiddeld het hoogste bedrag vergokt werd, was de maand januari 2022 (€ 184).

Gemiddeld over het eerste jaar verloren spelers (inclusief bonusgeld) € 153 per spelersaccount per maand. De daling ten opzichte van januari kan volgens de Kansspelautoriteit te maken hebben met een stijging van het aantal recreatieve spelers. Deze spelers geven gemiddeld minder geld uit aan gokken. Een andere oorzaak kan het aantal spelers zijn met meerdere accounts. Hierbij blijft de gemiddelde uitgave per speler gelijk, maar wordt de uitgave per account lager.

Grootte illegaal aanbod niet altijd duidelijk

Een van de zaken die vaak wordt genoemd in de discussie rondom gokreclames is de kanalisatiegraad. De Wet Kansspelen op afstand heeft als doelstelling om na drie jaar een kanalisatiegraad van 80% te bereiken. Dit betekent dat acht op de tien Nederlandse gokkers moet gokken bij een legale aanbieder op dat moment.

Een op de vijf ondervraagden die gokten voor 1 oktober gaven aan te zijn gestopt sinds de legalisering. Daartegenover was 17% begonnen na 1 oktober.

Monitoringsrapportage Kansspelautoriteit

In de verschillende onderzoeken is ook aandacht besteed aan deze kanalisatiegraad en het illegale kansspelaanbod waar Nederlanders nog spelen. Zo gaf 15% van de ondervraagden in de Kansspelbarometer van Ipsos aan dat zij tussen 1 oktober 2021 en februari 2022 hadden gegokt bij een illegale aanbieder. De toezichthouder meldt wel dat dit percentage hoger zal liggen in de praktijk. In de enquête konden ondervraagden slechts van 22 illegale aanbieders aangeven of ze er hadden gegokt. Er zijn echter veel meer dan 22 illegale aanbieders waardoor deelname aan illegale kansspelen mogelijk wordt onderschat.

Een andere discussie die regelmatig gevoerd wordt, is of de legalisering van de gokmarkt heeft gezorgd voor meer online gokkers. Uit het onderzoek van Ipsos bleek dit niet het geval. Een op de vijf ondervraagden die gokten voor 1 oktober gaven aan te zijn gestopt sinds de legalisering. Daartegenover was 17% begonnen na 1 oktober.

Enkele maanden later liet het onderzoek van Kantar hele andere cijfers zien. In dat onderzoek gaf tussen de 34% en 52% aan te zijn begonnen met gokken na 1 oktober. Dusdanig grote verschillen maken het lastig om iets te zeggen over de kanalisatie.

Kanalisatiedoelstelling nog niet gehaald

De kanalisatiegraad kan op twee manieren worden gemeten.

Het aantal uren dat wordt doorgebracht op illegale goksites daalt maandelijks een beetje, maar is over het algemeen redelijk stabiel.

Monitoringsrapportage Kansspelautoriteit

Allereerst kan er gekeken worden naar webverkeer, aldus de Kansspelautoriteit in haar Monitoringsrapportage online kansspelen najaar 2022. Hierbij wordt gekeken naar het aantal uren dat Nederlanders doorbrachten op een illegale goksite vergeleken met een legale goksite, gemeten door Similarweb. Hierbij wordt geen verschil gemaakt tussen bezoekers die daadwerkelijk gokken en bezoekers die de website alleen bekijken. Het aantal uren dat wordt doorgebracht op illegale goksites daalt maandelijks een beetje, maar is over het algemeen redelijk stabiel.

Een andere manier waarop de kanalisatiegraad kan worden bekeken is in termen van het brutospelresultaat (BSR). Dit geeft volgens de toezichthouder wel een vertekend beeld. De frequentere gokkers, de highrollers, spelen volgens de toezichthouder doorgaans bij de casino’s met de hoogste uitbetalingspercentages. Dit zijn vaak illegale casino’s omdat die geen kansspelbelasting betalen, zo schrijft de toezichthouder Hierdoor is de kanalisatiegraad qua BSR moeilijker te behalen dan de kanalisatiegraad in termen van spelers.

Dataleverancier H2 Gambling Capital schat dat de kanalisatiegraad in termen van brutospelresultaat in 2022 toch al 76% is. Het bedrijf voorspelt dat de beoogde 80% in 2023 wordt behaald.

TOTO en Holland Casino meest bekende merken

Om de naamsbekendheid van de verschillende online aanbieders te meten, gebruikt de Kansspelautoriteit de cijfers uit het onderzoek van Kantar. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen spontane bekendheid en geholpen bekendheid.

Spontane bekendheid is gebaseerd op een open vraag: welke online kansspelaanbieders kent u? Ondervraagden moesten hier zelf de namen invoeren van de gokbedrijven die zij kenden. Even later volgde de vraag: welke van onderstaande aanbieders kent u zoal, al is het maar van naam? De cijfers die hieruit volgden, werden gebruikt onder de noemer ‘geholpen bekendheid’.

Spontane bekendheidGeholpen bekendheid
TOTO14%71%(+57%)
Holland Casino8%67%(+59%)
Jack’s1%35%(+34%)
BetCity7%27%(+20%)
Tombola1%19%(+18%)
Unibet3%18%(+15%)
Spontane en geholpen bekendheid volgens de Monitoringsrapportage Kansspelautoriteit

Drie grootste aanbieders hebben gezamenlijk marktaandeel van 60% tot 70%

Volgens de Kansspelautoriteit hebben de drie grootste aanbieders een gezamenlijk marktaandeel van 60-70%. Welke drie online casino’s de top drie vormen, beschrijft de toezichthouder niet. Aan de hand van publieke en afgeschermde cijfers, werd aangenomen dat TOTO, Holland Casino Online, en BetCity de Top 3 vormden. Inmiddels heeft Unibet naar eigen zeggen 115.000 actieve klanten en een bruto spelwinst van € 366.000 per dag, wat goed zou zijn voor een Top 3-positie.

De Kansspelautoriteit benoemt in haar Monitoringsrapportage de Herfindahl-index. Met die indexering kan een markt beoordeeld worden. Hoe dichter bij de 0, hoe minder geconcentreerd de markt is. Hoe dichter bij de 1, hoe groter het monopolie. De Nederlandse online kansspelmarkt scoort 0,17, een zelfde cijfer als dat de markt 6 even grote aanbieders zou kennen.

Monitoringsrapportage Kansspelautoriteit over verslaving en verslavingspreventie

Begin juni maakte minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid dat het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) vanaf 1 juli weer online zou komen. Op dat moment moest er met terugwerkende kracht weer accurate data beschikbaar komen over het aantal kansspelverslaafden in Nederland. De cijfers over de afgelopen zes jaar waren op het moment van het verschijnen van Monitoringsrapportage van de Kansspelautoriteit echter nog niet beschikbaar.

IPSOS

Door het ontbreken van de cijfers in LADIS was de toezichthouder voor het in kaart brengen van het aantal gokverslaafden afhankelijk van de enquete van IPSOS, een minder betrouwbare bron op dat gebied.

In 2021 gaf 37% aan wel eens gelogen te hebben over de hoeveelheid gokken of de drang voelden meer geld in te zetten. In 2022 was dat aandeel gestegen naar 40%.

Monitoringsrapportage Kansspelautoriteit

In 2021 met 2022 vroeg IPSOS haar panel twee relevante vragen op dit gebied om mogelijk risicogedrag te signaleren:

  1. Heeft u ooit tegen mensen die voor u belangrijk zijn gelogen over hoeveel u gokte?
  2. Heeft u ooit de behoefte gevoeld om steeds meer geld in te zetten bij het gokken?

In 2021 gaf 37% aan wel eens gelogen te hebben over de hoeveelheid gokken (vraag 1) of de drang voelden meer geld in te zetten (vraag 2). In 2022 was dat aandeel gestegen naar 40%. Vijftien procent van de respondenten beantwoordde beide vragen positief. De cijfers onder jongvolwassenen waren in 2022 vergelijkbaar met de cijfers voor de gehele populatie volwassenen.

Loket Kansspel

Het Loket Kansspel houdt bij hoeveel contact er gezocht wordt, wat net als het IPSOS-onderzoek een indicatie zou kunnen zijn hoe het gesteld is met het aantal kansspelverslaafden in Nederland.

In het tweede kwartaal van 2022 steeg het aantal contactmomenten met Loket Kansspel naar 539 keer.

Monitoringsrapportage Kansspelautoriteit

In het laatste kwartaal van 2021, de maanden oktober, november, en december toen de markt net open was, werd er 679 keer contact gezocht. In de volgende drie maanden (Q1 2022; januari, februari, maart), daalde dat naar 439 keer. In het tweede kwartaal van 2022 (april, mei, juni) steeg het aantal contactmomenten naar 539 keer.

Het laatste kwartaal van 2021, toen de markt dus net open was, werd het Loket Kansspel veelal gecontacteerd voor informatie. In het eerste halfjaar van 2022 was er veel vaker sprake van hulpgesprekken.

Loket Kansspel kan volledig anoniem gecontacteerd worden. Accurate informatie over de samenstelling van de mensen die contact zoeken, is dan ook niet voorhanden. De eigen inschatting van de medewerkers van Loket Kansspel is dat het overwegend mannen jonger dan 40 jaar zijn die contact zoeken.

In 2021 had Loket Kansspel nog de mogelijkheid contact te zoeken via e-mail. Die mogelijkheid is van de website verdwenen waardoor het in 2022 niet meer op die manier is benaderd. Eind juni lanceerde Loket Kansspel een forum, maar het bereik daarvan is niet opgenomen in de Monitoringsrapportage van de Kansspelautoriteit. Op het forum zelf is te zien dat er sinds lancering 20 berichten zijn geplaatst.

Cruks

Het Centraal Register Uitschrijving Kansspelen moest op 1 oktober 2021 gelanceerd worden maar inschrijven was uiteindelijk pas vanaf 4 oktober 2021 mogelijk. Later werd duidelijk dat het pas werkte vanaf 21 oktober 2021.

In september 2022 stonden er 23.000 mensen in Cruks.

Monitoringsrapportage Kansspelautoriteit

Sinds de lancering stroomt het register met een stabiele voortgang vol. In september 2022 stonden er 23.000 mensen in Cruks. De minimale duur van een registratie in Cruks is 6 maanden. De inschrijving van 1.929 gokkers is inmiddels beëindigd.

Tot en met juli 2022 waren er 10 onvrijwillige inschrijvingen. Dat zijn inschrijvingen zoals voorgesteld door aanbieders en/of naasten van gokkers. In 18 gevallen kwam er een verzoek van een online casino of bookmaker om iemand in te schrijven, maar dat werd dus meer dan eens niet opgevolgd door de Kansspelautoriteit. Tijdens de vorige publicatie over het aantal cijfers, waren er nog geen onvrijwillige inschrijvingen. In totaal maakten 43 mensen bezwaar tegen hun eigen vrijwillige inschrijving.

Aanbieders deden 18 verzoeken tot inschrijving

In de maand januari 2021 werd Cruks in totaal 16,7 miljoen keer geraadpleegd. Op dat moment waren de speelhallen en Holland Casino – die beiden ook Cruks moeten raadplegen bij iedere bezoekers – nog gesloten. Toen de landgebonden speelautomatenhallen en casino’s weer open gingen in februari 2022, steeg het aantal “hits” op Cruks naar 26,5 miljoen.

Monitoringsrapportage Kansspelautoriteit over reclame

De Kansspelautoriteit gaat in haar Monitoringsrapportage uitgebreid in op reclame en marketing door kansspelaanbieders. Het maakt daarvoor gebruik van data van onderzoeksbureau Nielsen, dezelfde data als die CasinoNieuws.nl regelmatig publiceert.

In de loop der maanden liep de gemiddelde besteding per aanbieder sterk terug. Was die op het hoogtepunt in november nog € 890.000 per maand, daar daalde dat naar € 319.000 per aanbieder in augustus 2022. Maar, zo merkt de toezichthouder op in haar rapportage, zijn er grote verschillen tussen de aanbieders. Welke aanbieder hoeveel uitgaf, beschrijft de Ksa niet in haar rapport. CasinoNieuws.nl publiceerde dat overzicht eerder wel.

De focus in de rapportage ligt op de online casino’s, maar de dataset van Nielsen bevat ook informatie over loterijen. Daaruit blijkt dat de loterijen, die worden gezien als minder verslavingsgevoelig, meer uitgeven aan reclame dan de online casino’s. Net als CasinoNieuws.nl maakt ook de Kansspelautoriteit melding van het feit dat het niet in alle gevallen duidelijk is of een reclame voor de landgebonden of online tak van een organisatie wordt gemaakt. Er wordt vrijwel geen reclame gemaakt die uitsluitend gaat over landgebonden risicovol aanbod.

Online reclame

Het aantal online reclame-uitingen is volgens de Monitoringsrapportage van de Kansspelautoriteitflink flink gestegen sinds januari 2022. Deze stijging is te zien bij zowel de loterijen als bij de online aanbieders. Op social media is er juist een daling te zien van de bruto mediabestedingen en het aantal advertenties. Advertenties op social media wordt vooral ingezet door de loterijen.

Sponsoring

De toezichthouder noemt het opvallend dat er veel langlopende contracten worden gesloten, terwijl sportsponsoring vanaf 2025 verboden zal gaan worden.

Monitoringsrapportage Kansspelautoriteit

De Kansspelautoriteit gaat in haar Monitoringsrapportage ook kort in op sportsponsoring. De toezichthouder noemt het opvallend dat er veel langlopende contracten worden gesloten, terwijl sportsponsoring vanaf 2025 verboden zal gaan worden.

Vooral voetbal is populair bij de vergunninghouders. Elke Eredivisieclub sloot een samenwerkingsverband met een online aanbieder, maar ook teams in de KeukenKampioen Divisie en Jack’s League gingen samenwerkingen aan.

Daarnaast was er sprake van de sponsoring van een voetbalstadion (Bingoal Stadion van ADO Den Haag), andere evenementen en concertzalen, volgens de Kansspelautoriteit in haar Monitoringsrapportage.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Laat een reactie achter