Dinsdag 28 mei 2024

Speel bewust

Ipsos: geen stijging in aantal online gokkers sinds legalisering

NOGA Online Kansspel Barometer 2022 Ipsos

Sinds de legalisering van de Nederlandse kansspelmarkt zijn er in ons land niet meer mensen gaan gokken. Dat blijkt uit de publicatie van de 2022 Online Kansspel Barometer, een onderzoek van Ipsos in opdracht van branchevereniging NOGA.

In de Online Kansspel Barometer (PDF, 1,9 MB), een jaarlijks onderzoek van Ipsos naar de online kansspelmarkt, is geen toename te zien van het aantal online gokkende Nederlanders. Dit in tegenstelling tot de stijging waar veel mensen bang voor waren. In de resultaten is onder andere te zien dat ruim 78% van de online gokkers uitsluitend gokt bij legale aanbieders. Deze cijfers zijn gepresenteerd door de opdrachtgever van het onderzoek, brancheorganisatie Nederlandse Online Gambling Associatie (NOGA).

De hoofdvraag die in de Online Kansspel Barometer wordt gesteld is: wat zijn de huidige gedragingen en opinies betreffende online kansspelen in Nederland en zijn er trends zichtbaar ten opzichte van de vorige NOGA Kansspel Barometer?

Hierbij is er gekeken naar vier verschillende thema’s:

  • Bekendheid en deelname
  • Reclame
  • Kanalisatie
  • Voorkomen gokverslaving

Het onderzoek werd uitgevoerd onder een groep van 2.003 mensen van 18 jaar en ouders. Deze zijn onderverdeeld in spelers (219) en niet-spelers (1.732), afhankelijk van of zij wel of niet online gegokt hebben in de afgelopen twaalf maanden. De overige

De groep jongvolwassenen (in de Online Kansspel Barometer mensen in de leeftijdscategorie 18 tot 34 in tegenstelling tot de categorie 18-24 die de wet hanteert) bestond uit 828 mensen, verdeeld over spelers (161), niet-spelers (620), en een groep die langer dan een jaar geleden voor het laatst had gespeeld.

Belangrijkste conclusies en aanbevelingen Online Kansspel Barometer

Het profiel en het gedrag van Nederlandse spelers is veelal gelijk gebleven, aldus Ipsos’ Online Kansspel Barometer. De groep bestaat nog altijd voornamelijk uit hoog opgeleide mannen. Ook het aandeel onder jongvolwassenen is stabiel. Jongvolwassenen spelen vaker op hun smartphone, zo blijkt uit het onderzoek. 40% van de spelers kan gezien worden als risicospeler. Indicatoren daarvoor zijn dat mensen ooit wel eens gelogen hebben over de inzet en/of behoefte om meer in te zetten bij het gokken.

Jongvolwassenen vinden het speelgedrag vaker de verantwoordelijkheid van de speler zelf.

Gokreclames zijn alom bekend, maar worden niet positief ontvangen. 25% van de jongeren vindt dat rolmodellen wel gebruikt moeten kunnen worden, terwijl slechts 15% van alle mensen die meewerkten aan de Online Kansspel Barometer die mening was toegedaan.

De bekendheid met legalisering is gegroeid, maar er is nog veel onbekendheid over hoe vergunningen te herkennen. 70% weet niet hoe ze een vergunning kunnen herkennen.

Nederlanders en jongeren vinden nog steeds dat verslaafd raken aan gokspelen een risico is. Jongvolwassenen verwachten hierin minder van de aanbieders dan de groep van 35 jaar en ouder. 31% van de jongvolwassenen vindt het speelgedrag de verantwoordelijkheid van de speler zelf. Bij de totale groep Nederlanders ligt dit op 27% volgens de Online Kansspel Barometer.

Uit de 2022 Online Kansspel Barometer is een drietal aanbevelingen gekomen voor de online kansspel branche:

  1. Informeer Nederlanders over het belang en herkennen van een vergunning voor aanbieders van online gokken;
  2. Verklein ongerustheid door duidelijk te maken hoe legale gokaanbieders gokverslaving en problematisch gokgedrag proberen tegen te gaan;
  3. Doseer reclames en stel bepaalde regels op ten aanzien van gokreclames voor aangesloten leden, zowel voor TV als online uitzendingen.

Het profiel van de gokkende Nederlander

Zoals aangeven is een groot deel van de Nederlandse spelers man en hoger opgeleid (50%). De leeftijdscategorie die het meest vertegenwoordigd is binnen de groep spelers, is de groep van 25 tot en met 34 jaar ouder. Van de Nederlandse spelers is 31% tussen de 25 en 34 jaar oud. Als er wordt gekeken naar het opleidingsniveau, dan is de helft van de spelers hoger opgeleid.

Eenzelfde patroon zien we bij de jongvolwassenen spelers in de Online Kansspel Barometer. Van de groep 18 tot en met 34 jaar oud is 60% 25 jaar of ouder. Binnen deze groep is 72% man en bij de jongvolwassenen is 53% hoger opgeleid.

Het online gokken lijkt zich daarnaast iets meer te verplaatsen naar de mobiele telefoon. In het onderzoek van vorig jaar stond dat 72% wel eens op een laptop of computer had gegokt, terwijl dat dit keer 69% was. Daartegenover staat een stijging van 68% naar 72% van spelers die ervoor kozen om op hun mobiele telefoon te gokken.

Bij de jongvolwassenen ligt dit, niet geheel verrassend, nog hoger. Van deze groep gebruikte 61% wel eens een laptop of computer en lag het percentage dat wel eens gegokt had via de mobiele telefoon op 87%.

De bookmakers zijn het populairst in Nederland. Van de groep Nederlandse spelers plaatste 59% een online sportweddenschap in de afgelopen twaalf maanden.

Legaal aanbod tegenover illegaal aanbod

Het bezoek aan illegale goksites is drastisch afgenomen, zo blijkt uit de Online Kansspel Barometer. Er is daarnaast een groep spelers die sinds de legalisering niet meer online gegokt heeft. Bij 9% van deze groep kwam dit omdat hun favoriete online aanbieder offline is gegaan.

Van de Nederlandse spelers heeft 91% bij één van de legale aanbieders gegokt. TOTO Sport is hierin de lijstaanvoerder met 49% van de spelers. Holland Casino volgt met 40%, bet365 en BetCity met 17%. De percentages opgesteld komen uit op meer dan 100%, want mensen kunnen gokken bij verschillende aanbieders tegelijkertijd.

Daarnaast heeft 15% van de spelende groep van de Online Kansspel Barometer (ook) gegokt bij een aanbieder zonder vergunning. In het onderzoek zijn verschillende aanbieders zonder kansspelvergunning genoemd. De meeste spelers (3%) speelden bij N1 Casino. Dat casino ging pas in december 2021 offline voor Nederlandse spelers.

Eén van de aanbevelingen uit de Online Kansspel Barometer om spelers bekender te maken met het belang van een vergunning wordt onderstreept door de cijfers. Ongeveer 70% van de mensen geeft aan dat ze niet weten hoe ze een vergunde aanbieder kunnen onderscheiden van een illegale aanbieder.

Toch ziet Peter-Paul de Goeij van NOGA het positief in. Hij richt zich op de groep van 78% die alleen nog speelt bij vergunde aanbieders:

“De Online Kansspel Barometer van Ipsos levert ieder jaar weer bruikbare inzichten op. Zo blijkt dat de kanalisatie van spelers richting het legale aanbod goed op gang is gekomen. We moeten echter alles op alles zetten om die 78% van de spelers die al gekanaliseerd is, te behouden voor het lokaal vergunde aanbod, en de laatste 22% die nu nog wel eens illegaal gokt, ook definitief voor vergunde aanbieders te laten kiezen.”

Peter-Paul de Goeij, directeur NOGA

Online Kansspel Barometer: kansspelreclames veel vaker gezien

Door de legalisatie in oktober 2021 geven veel mensen aan dat ze meer reclames zien dan voorheen. De groep die nog nooit een reclame voor een online casino heeft gezien daalde van 36% naar 10%.

Aan de hand van een aantal stellingen in de Online Kansspel Barometer blijkt dat er steun is voor de aanstaande maatregelen rondom gokreclames: geen rolmodellen in reclames, gokreclames alleen na 21:00 uur, en een verbod op reclame die gericht is op jongeren.

Toch gaf Peter-Paul de Goeij aan dat reclame ook belangrijk is om de kanalisatiegraad nog verder omhoog te krijgen:

“Uit de Barometer blijkt ook dat 5% van de Nederlanders behoort tot de risicogroep voor gokproblemen, en onder jongvolwassenen is dat 8%. Juist die groep moeten we zo goed mogelijk beschermen tegen de risico’s die nu eenmaal aan gokken kleven. Dat kan alleen wanneer ze gokken bij aanbieders met een Nederlandse vergunning. Reclame is irritant, maar het helpt wel om die doelstelling te halen – zeker als nog duidelijker wordt dat alleen legale aanbieders reclame mogen maken.”

Peter-Paul de Goeij, directeur NOGA

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Jeffrey Noeken CasinoNieuws.nl

Jeffrey Noeken

Senior Redacteur CasinoNieuws.nl
Jeffrey Noeken is senior redacteur bij CasinoNieuws.nl. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse en Curaçaose kansspelwetgeving.

Laat een reactie achter