Woensdag 29 mei 2024

Speel bewust

Weerwind: ‘Meerdere technische mogelijkheden gevonden voor overkoepelende speellimieten’

Wetswijzigingstraject voor overkoepelende speellimieten duurt 1 à 2 jaar

Franc Weerwind limieten Regeling werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen inzake speellimieten en aanvullende maatregelen ter bewustwording van het speelgedrag

Er zijn meerdere technische mogelijkheden voor overkoepelende speellimieten, blijkt uit onderzoek in opdracht van minister Weerwind. De minister verwacht aan het einde van dit jaar de contouren van overkoepelende speellimieten klaar te hebben. De benodigde wetswijzigingen duren mogelijk twee jaar. Invoeren voor de zomer wordt “niet realistisch en onhaalbaar” genoemd.

Begin februari diende ChristenUnie-Kamerlid Mirjam Bikker een motie in om nog voor de zomer overkoepelende speellimieten in te voeren die niet verhoogd kunnen worden. Op 13 februari werd de motie van Bikker aangenomen in de Tweede Kamer. Het Kamerlid greep het moment aan om minister Weerwind te vragen om nog voor het kansspeldebat van donderdag 7 maart aan te geven hoe hij invulling zou geven aan de motie.

Vrijdag deelde de minister met de Tweede Kamer hoe hij zou handelen naar aanleiding van de motie. Hij benadrukt voorstander te zijn van overkoepelende speellimieten, maar geeft ook aan dat het een complex proces is om deze te realiseren:

“Daarom werk ik met prioriteit uit hoe een systeem van overkoepelende speellimieten mogelijk kan worden gemaakt. Dit proces kost evenwel aanzienlijk meer tijd dan uw Kamer, gezien de motie, voor ogen heeft.”

Franc Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Niet alleen moeten er wijzigingen worden aangebracht op het gebied van wet- en regelgeving, de minister wil ook dat er wetenschappelijk onderzocht wordt op welke wijze de overkoepelende speellimieten ingevoerd moeten worden. Hij onderzoekt daarom langs vier lijnen hoe de speellimieten ‘effectief en proportioneel’ kunnen worden ingevoerd:

  • Analyse en weging effecten op de kansspeldoelen
  • Verkenning technische oplossingen
  • Beheer en toezicht
  • Wet- en regelgeving

De deadline van ‘voor de zomer’ gaat de minister in ieder geval niet halen, zo staat in de bij de Kamerbrief aangehechte Beslisnota:

“Het voorgestelde tijdspad is echter niet realistisch en onhaalbaar. In de brief wordt uitgelegd dat de complexiteit van het vraagstuk vraagt om een nauwkeurig proces.”

Beslisnota bij kamerbrief

Verantwoordelijkheid van de spelers

Bij het ontwerpen van de Wet Kansspelen op afstand is de ‘eigen verantwoordelijkheid van de spelers’ als uitgangspunt genomen. Uit verschillende onderzoeken bleek dat zelf opgelegde grenzen het meest effectief waren, zo schreef Weerwind. De motie toont echter aan dat de Tweede Kamer van dit uitgangspunt af wil stappen:

“Ik constateer dat uw Kamer nu in meerderheid anders denkt over het uitgangspunt waar destijds door de wetgever nadruk op werd gelegd, namelijk de eigen verantwoordelijkheid van spelers.”

Franc Weerwind

De minister wil zijn beleid nog altijd baseren op wetenschappelijk onderzoek. Er is volgens Weerwind wetenschappelijke onderbouwing nodig “waarom en in welke vorm overkoepelende speellimieten proportioneel en effectief zijn.” Hij laat onderzoeken hoe “een zo groot mogelijk deel van de spelers” zo goed mogelijk kan worden beschermd.

Meerdere technische mogelijkheden voor overkoepelende speellimieten gevonden

In oktober 2022 liet minister Weerwind weten dat overkoepelende speellimieten niet mogelijk waren vanwege technische- en privacy redenen. Na oproepen van onder andere de Nationaal Rapporteur Verslavingen liet de minister eind 2023 opnieuw onderzoek doen naar de technische mogelijkheden voor de invoering van overkoepelende speellimieten.

Daarover laat hij nu weten dat er ‘meerdere technische mogelijkheden’ zijn gevonden tijdens dit eerdere onderzoek. Deze verschillende opties worden op dit moment nader onderzocht.

In december stelde de Consumentenbond voor om Cruks uit te breiden naar een overkoepelend spelerssysteem. De minister spreekt in zijn brief over een ‘nieuw technisch systeem’ waardoor het bouwen van deze overkoepelende speellimieten op de bestaande infrastructuur van Cruks niet aannemelijk lijkt.

Wetswijzigingstraject duurt 1 à 2 jaar

Om een overkoepelend spelerssysteem te introduceren zal er gekeken moeten worden naar de wet- en regelgeving. Aanvankelijk werd bij de opmaak van de wet besloten om geen ‘nationale spelersadministratie’ in te voeren vanuit het oogpunt van privacy. Om dit nu alsnog te doen zijn er wetswijzigingen nodig, aldus Weerwind.

De minister laat weten dat er een wijziging aangebracht moet worden in de algemene maatregel van bestuur (amvb) en waarschijnlijk ook in de wet. Het uitzoeken welke wijzigingen er nodig zijn en het doorvoeren van de wijzigingen kost veel tijd:

“De bovengenoemde werkzaamheden en analyses vragen tijd. De resultaten daaruit moeten vervolgens vertaald worden naar wet- en regelgeving. Vervolgens moet het proces van consultatie, advisering (Adviescollege Toetsing Regeldruk, Autoriteit Persoonsgegevens, Afdeling advisering van de Raad van State) en notificatie (Europese Commissie) nog plaatsvinden.”

Franc Weerwind

Weerwind verwacht dat het nog één of twee jaar kan duren, afhankelijk van de wijzigingen die nodig zijn. Het wijzigen van de amvb zou één jaar kosten, maar een wetswijziging zal zo’n twee jaar in beslag nemen. De minister wil de contouren voor de overkoepelende speellimieten aan het einde van 2024 af hebben en belooft die dan ook met de Tweede Kamer te delen.

Op dit moment is het nog niet duidelijk hoeveel het kost om overkoepelende speellimieten in te voeren. Weerwind denkt dat er daarover een inschatting gemaakt kan worden zodra de contouren aan het einde van dit jaar bekend zijn. Wel is duidelijk waar het systeem (deels) van betaald moet worden:

“De dekking kan mogelijk (gedeeltelijk) gevonden worden in het eigen vermogen van de Ksa.”

Beslisnota Kamerbrief

CasinoNieuws.nl WhatsApp-kanaal

Altijd het laatste nieuws over de Nederlandse kansspelindustrie direct op je telefoon of WhatsApp op je computer? Volg het CasinoNieuws.nl WhatsApp-kanaal en mis niets meer!

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Jeffrey Noeken CasinoNieuws.nl

Jeffrey Noeken

Senior Redacteur CasinoNieuws.nl
Jeffrey Noeken is senior redacteur bij CasinoNieuws.nl. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse en Curaçaose kansspelwetgeving.

Laat een reactie achter