Maandag 4 maart 2024

Speel bewust

Consumentenbond: ‘Cruks uitbreiden naar overkoepelend systeem over speelgedrag’

Consumentenbond stuurt brief aan Minister Weerwind

Nadat de Consumentenbond het onderzoek naar online casino’s publiceerde, verstuurde het een brief aan demissionair minister Franc Weerwind. In de brief doet de Consumentenbond 16 aanbevelingen over het kansspelbeleid in Nederland. Zo wil de organisatie niet alleen overkoepelende speellimieten maar een heel systeem waarin meer informatie over de spelers wordt bijgehouden.

In een antwoord op Kamervragen vertelde demissionair minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind donderdag dat hij samen met de Consumentenbond in gesprek zal gaan met de aanbieders die naar voren kwamen in het onderzoek van de Consumentenbond. De demissionair minister vertelde daarnaast dat de Consumentenbond een toelichting had gegeven op de uitkomsten van het onderzoek. De brief werd verstuurd door Consumentenbond-voorzitter Sandra Molenaar aan de demissionair minister.

In de brief staan 16 aanbevelingen als het gaat om het kansspelbeleid in Nederland. De Consumentenbond zou graag verschillende wijzigingen doorgevoerd zien worden om spelers beter te beschermen. Wel benadrukt Molenaar dat de Consumentenbond niet tegen het aanbieden van online kansspelen is:

“De bovenstaande aanbevelingen kunnen de indruk wekken dat de Consumentenbond tegen het aanbieden van online kansspelen is. Maar dat is niet het geval. ”

Sandra Molenaar, Consumentenbond

De consumentenorganisatie is echter wel van mening dat er meer gedaan moet worden om de beoogde doelstellingen van de Wet Kansspelen op afstand te halen:

“De Consumentenbond beschouwt het als een gegeven dat het met een vergunning sinds 1 oktober 2021 in Nederland is toegestaan om online kansspelen aan te bieden. Dat neemt echter niet weg dat dat eerlijk moet gebeuren. Aan spelers is beloofd dat zij gebruik kunnen maken van een veilig, betrouwbaar en controleerbaar aanbod aan online kansspelen met waarborgen tegen kansspelverslaving. Het is ons duidelijk geworden dat daarvan absoluut (nog) geen sprake is en dat consumenten daardoor worden gedupeerd.”

Sandra Molenaar, Consumentenbond

Minimale inzet, inzetten in euro’s, en beperking van speelduur

De aanbevelingen van de Consumentenbond hebben betrekking op meerdere onderdelen van de kansspelmarkt.

Zo zijn er voorstellen om wijzigingen aan te brengen in de wijze waarop de kansspelen worden aangeboden. Hierbij doet de consumentenorganisatie onder andere de aanbeveling om de weergave van speeltegoeden te reguleren. Bij sommige gokkasten, zoals enkele klassieke gokkasten, wordt het geld van de spelers omgezet naar punten. Dit zou volgens de Consumentenbond verboden moeten worden. Spelers zouden hierdoor minder zicht hebben op het geld dat zij precies vergokken.

Op een ander voorstel uit de brief ging demissionair minister Weerwind al in tijdens zijn antwoord op de Kamervragen: de standaardinzetten die staan ingesteld op online gokkasten. Vaak staan deze gokkasten ingesteld op een standaardinzet die hoger is dan de minimale inzet. Spelers moeten dit handmatig verlagen als zij minder willen inzetten. Dit zou volgens de Consumentenbond ook niet toegestaan moeten zijn. Het voorstel is om het verplicht te stellen dat de minimale inzet als standaard wordt ingesteld.

Verder valt de Consumentenbond over het feit dat enkele kansspelaanbieders nog altijd speellimieten hebben die ingesteld kunnen worden op maximaal 23 uur en 45 minuten per dag. Volgens hen moet er onderzoek gedaan worden naar een grens die vast te stellen is:

“Ongeacht de achtergrond van een speler, kan worden gesteld dat het voor iedere speler ongezond is om – vrijwel – een heel etmaal achtereen te gokken en dat na een kwartier te (kunnen) herhalen. Op basis van wetenschappelijke onderzoek moet er een speelduur aan te wijzen zijn waarna voor alle spelers geldt dat er sprake is van onmatige deelname. Daarom adviseert de Consumentenbond om voor de speelduur wel een beperking in de wet- en regelgeving op te nemen. De speler kan binnen die grens dan alsnog zijn eigen speelduur bepalen.”

Consumentenbond

Overkoepelend systeem met spelersinformatie door Cruks uit te breiden

Kort na de publicatie van het rapport van de Nationaal Rapporteur Verslavingen liet demissionair minister Weerwind weten dat hij toch zou gaan kijken of hij overkoepelende speellimieten mogelijk kan maken. Ook de Consumentenbond hoopt dat er een maximum ingesteld kan worden als het gaat om het te storten bedrag over een bepaalde periode.

Daarnaast ziet de organisatie ook heil in een overkoepelend systeem. Hier zou het echter niet alleen gaan om overkoepelende speellimieten. De Consumentenbond beveelt een systeem aan waar veel meer informatie over de spelers wordt opgeslagen: speelduur, stortingsbedragen, saldo’s, en verloren geldbedragen. In de brief wordt voorgesteld om het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks) uit te breiden:

“Daarom adviseert de Consumentenbond om een overkoepelend informatiesysteem op te richten en daarbij rekening te houden met de privacy volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door uitbreiding van het Cruks.”

Consumentenbond

Tot slot vraagt de Consumentenbond aan de demissionair minister of hij ervoor wil zorgen dat de Kansspelautoriteit beter toezicht kan houden. De Kansspelautoriteit zou de mogelijkheid moeten krijgen om valse identiteitsbewijzen te gebruiken. Hiermee zou het vervolgens betere controles kunnen uitvoeren bij kansspelaanbieders zonder dat snel ontdekt wordt dat het om toezichthouders gaat. Eerder dit jaar vroeg de Kansspelautoriteit zelf ook al om een dergelijke bevoegdheid.

De Consumentenbond was al voor het opengaan van de gokmarkt nadrukkelijk betrokken bij het dossier. Op 1 oktober 2021, de dag dat de markt openging, maakte de consumentenorganisatie kenbaar uit het gesprek over een reclamecode voor de gokbranche te stappen.

Een jaar later, september 2022, gaf de Consumentenbond aan liever helemaal geen gokreclames te zien. De organisatie gaf dit aan in de consultatieronde die opengesteld werd naar aanleiding van het toekomstige verbod op ongerichte gokreclames.

Aanbevelingen Consumentenbond aan demissionair minister Franc Weerwind:

 1. Verbied standaardinstellingen die ten nadele van de speler zijn. Vooraf ingevulde
  bedragen mogen niet hoger zijn dan de minimaal vereiste bedragen.
 2. Verplicht online kansspelaanbieders om de spelinzet en het spelte goed altijd uit te drukken in euro’s.
 3. Verzeker dat spelers een reële mogelijkheid hebben om op elk gewenst moment te stoppen met spelen.
 4. Zorg voor een gezonde beperking in speelduur.
 5. Zorg voor beperkingen van stortingsbedragen, maximumsaldo’s en/of verliezen.
 6. Zorg voor een overkoepelend systeem met relevante spelersinformatie.
 7. Voorkom dat online kansspelaanbieders spelers bewegen door te spelen wanneer zij vragen om beëindiging van hun inschrijving.
 8. Maak duidelijker wanneer online kansspelaanbieders geen bonussen aan spelers mogen aanbieden
 9. Verbied online kansspelaanbieders bonussen aan te bieden aan spelers die aangeven daarvoor niet meer in aanmerking te willen komen.
 10. Verbied online kansspelaanbieders wervings- en reclameactiviteiten toe te sturen aan personen die hun inschrijving als speler hebben beëindigd.
 11. Verbied online kansspelaanbieders om consumenten persoonlijk te werven, of kies voor een actieve opt-in.
 12. Vul de grenzen van het speelgedrag aan met opties waardoor de speler beter in staat is zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen.
 13. Maak informatie over de verslavingsrisico’s van de aangeboden online kansspelen en aan de hand daarvan getroffen maatregelen en voorzieningen openbaar beschikbaar.
 14. Maak mogelijk dat KSA toezicht kan houden.
 15. Zorg er vanuit het oogpunt van preventie voor dat aan (bepaalde) overtredingen van weten regelgeving door online kansspelaanbieders afschrikwekkende sancties zijn verbonden.
 16. Zorg ervoor dat spelers een betere mogelijkheid hebben om online kansspelaanbieders privaatrechtelijk aansprakelijk te stellen.

Lead-foto is een mock-up door CasinoNieuws.nl.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Er is 1 reactie op dit artikel

 1. De Consumentenbond. Haha. Is dat niet die partij die claimt ‘onafhankelijk’ te zijn maar vervolgens de consumenten laat betalen om op zeer goed gefunnelde affilaite links te klikken?

Laat een reactie achter