Zondag 19 mei 2024

Speel bewust

Woo-verzoek legt interne discussie Ksa over rolmodellen bloot

Kansspelautoriteit TOTO rolmodellen 2

De Kansspelautoriteit had haar handen vol aan het verbod op het gebruik van rolmodellen dat minister Franc Weerwind versneld doorvoerde. Vooral de verschillende rolmodellen in de reclames van Koning TOTO kwamen vaak voorbij in de interne mails binnen de Ksa.

Dat blijkt uit documenten gepubliceerd in het kader van een ingewilligd Woo-verzoek (, 203 kB).

Heeft Wesley Sneijder substantieel bereik?

Bij het openen van de Nederlandse kansspelmarkt concentreerden de Kansspelautoriteit-medewerkers zich op het bereik onder minderjarigen van Bekende Nederlanders. Vooral de definitie van wat ‘substantieel bereik’ in de praktijk moest inhouden, werd besproken.

Zo kreeg Wesley Sneijder extra aandacht van de Ksa op het moment dat hij aangekondigd werd als de nieuwe Koning TOTO. Kansspelautoriteit-voorzitter René Jansen vroeg zich in een mail op 18 oktober hardop af of 30% bereik onder jongvolwassenen, acceptabel zou moeten zijn:

Ksa Koning TOTO Wesley Sneijder
Wesley Sneijder als Koning Toto

“Bij elke reclame-uitingen als Koning TOTO met Wesley Snijder accepteren we dus bijna 1/3e ‘collateral damage’, kan een cynische criticaster zeggen. […] Heeft Wesley Snijder als Koning TOTO met (stel: 25% bereik onder < 24j) geen ‘substantieel bereik’ onder jongvolwassenen en minderjarigen? Velen om ons heen zullen die vraag als retorisch beschouwen.”

René Jansen, voorzitter Kansspelautoriteit, interne email op 18 oktober 2021

Ook Rafael van der Vaart die het gezicht werd voor Jack’s, kon rekenen op aandacht van de Kansspelautoriteit. Diens uitspraak dat “Een avondje Jack’s is bij ons thuis al jaren een begrip” kon rekenen op een cynische smiley van iemand binnen de Kansspelautoriteit. De interne mail van 2 september 2021 is afgesloten met de voorspelling dat “de rolmodellen ons waarschijnlijk om de oren [gaan] vliegen.”

Toen Kansino nog snel Dries Roelvink, Ruben van der Meer, en Dennis Weening introduceerde in hun (online) reclames eind juni 2022, zijn die toegevoegd aan een lijst die proactief gemonitord zou gaan worden.

Onderscheid online en landgebonden aanbod

De meeste aandacht ging uit naar de TOTO en haar campagnes met rolmodellen, zo blijkt uit de gepubliceerde documenten. Toen er nog sprake was van een onderscheid tussen landgebonden aanbod van hoog-risico kansspelen en online aanbod van hoog-risico kansspelen wat betreft het gebruik van rolmodellen, is de Koning TOTO-campagne gebruikt als argument binnen de Ksa om dat onderscheid niet te gaan maken.

Op 1 april 2022 schrijft een medewerker van de Kansspelautoriteit het volgende over die mogelijke uitzondering:

“Vwb de eventuele uitzondering voor fysiek: dat zou ik zeer onverstandig vinden. Daarmee is in één klap de nieuwe regeling niet handhaafbaar, omdat de grens tussen wat reclame van een vergunninghouder voor zijn online aanbod of voor zijn fysieke aanbod is, al vrij snel onduidelijk is (denk maar aan: koning Toto).”

Medewerker Kansspelautoriteit, 1 april 2022

Dat de landgebonden aanbieders geen uitzonderingspositie moeten krijgen bij het verbod op rolmodellen, leek unaniem de wens binnen de toezichthouder. Maar, zo merkte Jansen op op 31 maart, het moest eerst afwachten wat een gesprek tussen Holland Casino en de minister in de week van 11 april 2022 zou opleveren.

Uiteindelijk zouden ook de landgebonden aanbieders vallen onder het verbod op het gebruik van rolmodellen. De enige uitzondering daarop wordt gemaakt voor artiesten die optreden in lokale vestigingen van kansspelaanbieders.

Mag TOTO poppen in hun reclame hebben?

Meerdere campagnes van de TOTO zijn intern besproken door de Kansspelautoriteit.

Ksa Koning TOTO meeuwen
TOTO meeuwen

Op 11 oktober 2021, net na het openen van de Nederlandse gokmarkt, ging het concreet in op de vraag of Wesley Sneijder (TOTO Sport) en Kim Feenstra en Hans Klok (TOTO Casino) mochten figureren in de reclames van TOTO. Daarop was het antwoord intern onomwonden ja, want ze waren alle drie ouder dan 25 jaar en hadden geen substantieel bereik onder minderjarigen.

Ook de vraag of de twee meeuwen van de Koning TOTO reclames wel door de beugel konden, is intern positief beantwoord bij de Ksa. “Het enkele feit dat er twee poppen in de reclame voorkomen, maakt niet dat de reclame zich richt op minderjarigen,” zo besloot een medewerker van de Kansspelautoriteit.

Dick Advocaat die tijdens de wedstrijd inzet

Een andere reclame van TOTO kon wel rekenen op interne kritiek.

Toen de nieuwe reclame met Dick Advocaat is gelanceerd, is er aanvankelijk verondersteld dat de discussie of hij een rolmodel was wat minder heftig zou zijn. Een uur later vroeg iemand binnen de Ksa zich wel in de email-chain af of de tekst van de Koning TOTO-reclame wel kon:

“Trouwens, zingen ze nou echt ‘zet ie LIVE in voor de buis, lekker relaxt TIJDENS de wedstrijd thuis?’”

Medewerker Kansspelautoriteit, 9 februari 2022

Een half uur later sloot iemand zich vanuit de organisatie van de Kansspelautoriteit zich bij deze opmerking aan:

“Zeker! Even denken. Strikt genomen mag deze reclame dan dus niet uitgezonden worden op een andere plek dan op de website van Toto, tijdens wedstrijden waar op dat moment op de website van Toto op gewed kan worden. Dus ook niet tijdens de rust van een wedstrijd. Op ieder ander moment telt deze reclame dan als ‘algemene reclame voor het live betting aanbod van Toto’.”

Medewerker Kansspelautoriteit, 9 februari 2022

Tot een waarschuwing of ingrijpen kwam het niet. De bewuste reclame waar Wilfred Genee Dick Advocaat toezingt, is nog steeds beschikbaar.

Vertrouwen op zelfregulering van de sector

Nog voor het invoeren van het verbod op het gebruik van rolmodellen, leefde binnen het Ministerie van Justitie en Veiligheid en binnen de Kansspelautoriteit, al de vrees dat verdere reclamebeperkingen niet ingevoerd zouden kunnen gaan worden voor het WK Qatar dat binnenkort begint.

Al op 21 maart 2022 vroeg een Senior adviseur internationale zaken binnen de Kansspelautoriteit in een mail aan het ministerie aandacht voor het aanstaande voetbaltoernooi:

“Als aandachtspunt willen we jullie meegeven dat het WK voetbal eind dit jaar in Qatar plaats zal vinden. Uit ervaringen van andere landen weten we dat rondom grote sporttoernooien er vaak zeer veel reclame verschijnt van kansspelaanbieders. […] We vragen ons daarom af of jullie planning is dat voor die tijd het verbod op ongerichte reclame al in werking zal zijn getreden of dat jullie voor de hoeveelheid reclame vertrouwen op de zelfregulering van de sector om problemen rondom het WK voetbal te voorkomen?”

Senior adviseur internationale zaken Kansspelautoriteit, 21 maart 2022

Het antwoord vanuit het ministerie volgde dezelfde dag en was duidelijk: invoering voor het WK gaat waarschijnlijk niet lukken. De conclusie was helder:

“Wat de Wet en AMvB betreft koersen we erop om voor het zomerreces een voorstel gereed te hebben voor consultatie. Ook die termijn is dus behoorlijk krap en snel. Hoewel snel, is de kans groot dat het verbod er niet is tijdens het WK. We hebben dus niet echt veel keuze dan in grote mate te vertrouwen op de zelfregulering van de sector.”

Medewerker Ministerie van Justitie en Veiligheid, 21 maart 2022

Het verbod op het gebruik van rolmodellen in gokreclames werd uiteindelijk op 30 juni 2022 ingevoerd. De wetswijziging die in een algeheel verbod op ongerichte gokreclames voor legale online casino’s voorziet, ligt momenteel bij de Raad van State. Aanvankelijk was invoering begin 2023 het doel. Sindsdien lijkt het erop dat invoering in de maand maart 2023 aannemelijk is.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Laat een reactie achter