Woensdag 17 april 2024

Speel bewust

Verbod ongerichte gokreclames uitgesteld

Niet op 1 januari maar waarschijnlijk pas eind maart 2023 van kracht

verbod gokreclames maart 2023

Er komt uitstel voor het verbod op ongerichte gokreclames. Minister Weerwind deelde in het commissiedebat vandaag mede dat 1 januari te vroeg komt omdat de wet nog langs de Raad van State en door de Tweede en Eerste kamer moet. Eind maart 2023 is aannemelijker, aldus de minister.

Tijdens het Commissiedebat Kansspelen blikte Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind terug op een jaar lang gereguleerd online gokken. Hij herhaalde het doel van de Wet Kansspelen op afstand om mensen van het illegale aanbod te leiden naar het vergunde aanbod. De eerste tekenen op dat vlak zijn positief waarbij hij kanalisatie-schattingen van tussen de 70% en 85% aanhaalde, zoals door de Kansspelautoriteit in hun Monitoringsrapportage online kansspelen najaar 2022.

De datum 1 januari 2023 voor de invoering van het verbod op ongerichte reclame voor gokbedrijven gaat waarschijnlijk niet gehaald worden.

De minister prees het feit dat de sector zelf haar verantwoordelijkheid had genomen met een set aan zelfreguleringsmaatregelen. Maar, zo merkte de minister direct daarna op, dat doet niets af aan zijn impressie dat hij de juiste beslissing heeft genomen om een reclameverbod in te stellen, zoals opgedragen in de aangenomen motie vanuit de kamer.

Het was de bedoeling dat het reclameverbod voor gokbedrijven op 1 januari 2023 in werking zou treden. Dat gaat echter waarschijnlijk niet gehaald worden, zo deelde de minister mede. De consultatiefase is weliswaar afgerond en het wijzigingsbesluit was ook al in voorhang bij de Tweede en Eerste Kamer, maar 1 januari komt toch te vroeg volgens Weerwind. Het wijzigingsbesluit moet nog langs de Raad van State voor advies en dat duurt doorgaans drie maanden.

Mirjam Bikker van de ChristenUnie deelde haar zorgen over de latere invoering van het verbod op ongerichte reclame. Ze werd, net als altijd, bijgestaan door Michiel van Nispen maar ook de overige commissieleden deelden haar zorgen. Specifiek maakte het ChristenUnie-kamerlid, dat ook namens de CDA sprak in het commissiedebat, zich zorgen over het WK 2022 in Qatar eind november. Ze voorzag “een laatste reclamefeestje” voor de legale online casino’s in Nederland.

Bikker wees de minister erop dat als het belang erg groot is, de Raad van State ook sneller kan handelen. Ze vroeg zich hardop af of er geen spoedprocedure voor dit wijzigingsbesluit ingesteld kon worden. Michiel van Nispen van de SP herinnerde de aanwezigen van het commissiedebat erop dat de Raad van State zelfs binnen twee werkdagen advies uitbracht tijdens de corona-crisis.

De minister deelde de mening dat het dossier urgent is, maar leek er niets voor te voelen om de procedure te haastig af te wikkelen. Hij wilde de “instituties in hun waarde laten” want ze “moeten secuur hun werk kunnen doen.”

De minister deelde de mening dat het dossier urgent is, maar leek er niets voor te voelen om de procedure te haastig af te wikkelen

Hij beloofde de commissieleden een beroep te doen op de Raad van State maar kon niet garanderen dat een antwoord er snel zou liggen. ”Het verbod kan pas ingevoerd worden als het proces doorlopen is,” herhaalde hij. De reflecties van het commissiedebat en de consultatie horen daarbij. De minister ging niet dieper in op de reacties binnen de consultatie, waarin de twee brancheverenigingen het reclameverbod juridisch onhoudbaar noemden.

De jaarwisseling komt dus te vroeg, maar het WK Qatar komt zelfs nog vroeger. Daarvoor al afspraken maken die een overschot aan reclames voorkomt, zit er volgens Weerwind niet in. Daarvoor in de plaats deed hij een “moreel beroep” op alle actoren in de sector om verantwoord om te gaan met deze laatste fase waarin het verbod op ongerichte reclame nog niet is ingevoerd. Hij benadrukte dat de Kansspelautoriteit het niet zou nalaten interventies uit te voeren als daar reden voor was.

De angst van Bikker voor een tsunami aan gokreclames op televisie rondom het WK in Qatar, lijkt overigens niet helemaal terecht. De laatste wedstrijden zijn om 21:45 Nederlandse tijd afgelopen. Aangezien de branche is overeengekomen om niet voor 22:00 gokreclames uit te zenden op televisie, zullen de bookmakers alleen in de nabeschouwingen te zien zijn waarschijnlijk.

Rudmer Heerema (VVD) had vooral zijn bedenkingen bij het onderdeel sportsponsoring dat in het ontwerpbesluit is opgenomen. Dat een verbod op sportsponsoring in 2025 wordt ingevoerd volgens de plannen, is hem tegen het zere been. Het scheelt de sport en dan met name het voetbal, tientallen miljoenen per jaar die hij graag goed gemaakt wil zien worden. Eerder stemde Heerema namens de VVD wel voor de motie die dit gehele proces in gang zette. Ondanks zijn bedenkingen beloofde Heerema geen motie in te dienen, tot blijdschap van de overige aanwezigen in het commissiedebat.

Bikker beloofde een tweeminutendebat over de invoering van het verbod op ongerichte reclame aan te vragen.

In een bericht op LinkedIn de dag na het debat, gaf de minister aan de noodzaak te zien online reclame fors te beperken en sponsoring op korte termijn te verbieden:

“Ondanks dat de sector zelf ook verantwoordelijkheid heeft genomen door minder buitenreclame en minder uitingen op tv te laten zien, zie ik een toename in online uitingen en sponsorcontracten. Dit laat wat mij betreft de noodzaak zien om online reclame fors te beperken en sponsoring op korte termijn te verbieden.”

Franc Weerwind, Minsiter voor Rechtsbescherming
verbod gokreclames uitstel

7 oktober 2023: Dit artikel is geüpdate met de reactie van de minister op LinkedIn.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Er is 1 reactie op dit artikel

  1. Robert de Zwart

    Dat gaat de sport veel geld kosten. Aan Heerema hebben ze dan niet veel. Stemde eerst voor deze motie, waardoor we nu met deze discussie zitten en gaat blijbaar ook geen motie meer indienen om de boel te repareren.

Laat een reactie achter