Vrijdag 17 mei 2024

Speel bewust

Moederbedrijf Casino•com en Mansion legt zich neer bij €450.000 boete

Mansion.com's Onisac krijgt €450.000 boete

Een jarenlang slepend procedure van de Kansspelautoriteit tegen Onisac lijkt tot een einde te zijn gekomen. Onisac, het bedrijf achter Casino•com en Mansion.com, heeft haar bezwaar tegen een boete van €450.000 ingetrokken.

In 2012, net na haar oprichting, onderzocht de Kansspelautoriteit meerdere gokwebsites die zich actief op Nederlandse spelers richten. Deze veertig websites werden via aangetekende brief verwittigd dat ze de Wet op de kansspelen overtraden. Daarnaast kregen deze bedrijven een uitleg over het prioriteringsbeleid.

Onisac, het op Malta gevestigde bedrijf achter onder andere Mansion.com en Casino•com, behoorde tot deze aangeschreven partijen. Toen Onisac geen reactie gaf en zich bleef richten op de Nederlandse speler, heeft de Ksa een rapport opgesteld waarin geconcludeerd werd dat er sprake was van een overtreding.

De kansspelaanbieder reageerde ontkennend op het rapport, maar zag haar argumenten niet erkend. De Ksa legde het bedrijf een boete van €150.000 op, zoals toegelicht in het sanctiebesluit (PDF).

Tegen deze boete ging Onisac in beroep. Door diverse aanvragen van uitstel duurde het jaren voordat er een definitieve uitspraak in de zaak werd gedaan. In de tussentijd bleef Onisac haar diensten aan Nederlandse spelers aanbieden via Mansion.com en Casino•com.

Casino•com is sinds halverwege 2018 niet meer bereikbaar voor Nederlandse spelers.

In maart 2018 stelde de Kansspelautoriteit een nieuw onderzoek in naar Casino•com en Mansion.com. Het concludeerde dat de websites nog steeds hun diensten aanboden aan Nederlandse spelers door onder andere de Nederlandse taal aan te bieden en een iDeal logo te tonen. Het legde het bedrijf toen een boete op van €450.000 (PDF).

Ook tegen deze boete heeft Onisac bezwaar gemaakt waardoor de zaak bleef doorslepen. Onisac gaf onder andere aan dat ze inmiddels de website onbereikbaar hadden gemaakt voor Nederlandse spelers. Dit gebeurde na het onderzoek van de Ksa maar voor de publicatie van het rapport.

Nu heeft Onisac haar bezwaar ingetrokken waardoor de zaak nu lijkt afgerond. Of Onisac ook daadwerkelijk is overgegaan tot betaling, is niet bekend.

Of Onisac een vergunning aan gaat vragen wanneer de Nederlandse kansspelmarkt opengaat volgend jaar, is nog maar de vraag. De aanvraag kost €45.000 en die is niet restitueerbaar als de Ksa bepaalt dat het bedrijf geen vergunning krijgt.

Waar bedrijven aan moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een vergunning, hebben we eerder uiteengezet op de pagina Vergunningsvoorwaarden Wet Kansspelen op afstand.

Tijdlijn Ksa tegen Onisac

6 juni 2012

Ksa onderzoekt Casino•com

Op 6 juni 2012 is door een toezichthouder van de Kansspelautoriteit op internet aangetroffen de website Casino•com, die te raadplegen is in de Nederlandse taal. Daarop is nader onderzoek ingesteld naar deze website. Daaruit bleek onder meer dat de website, gelet op o.a. het gebruik van de Nederlandse taal (in elk geval mede) gericht was op de Nederlandse markt en de Nederlandse consument.

8 juni 2012

Ksa verwittigt Onisac

Bij aangetekende brief van 8 juni 2012 heeft de Kansspelautoriteit de aanbieder gewezen op het feit dat zij in strijd met de Wok kansspelen aanbiedt en is het prioriteringsbeleid van de Kansspelautoriteit toegelicht.11 Bij aangetekende brief van 25 juli 2012 is een reminder verstuurd.12 Er is geen reactie ontvangen.

14 augustus 2012

Ksa stuurt herinnering per email

Beide brieven zijn vervolgens nog op 14 augustus 2012 toegezonden aan het emailadres support@Casino•com. 13 Hierop is evenmin een reactie gevolgd. Er is ook geen foutmelding ontvangen, zodat de Kansspelautoriteit aanneemt dat het e-mailbericht de geadresseerde bereikt heeft.

1 juli 2013

Ksa onderzoekt Mansion.com

Op 1 juli 2013 is de website www.mansion.com onderzocht.10 Hierbij is vastgesteld dat Mansion Online Casino de aanbieder is van de website mansion.com. Mansion Online Casino is gevestigd Suite 901. Europort, Gibraltar. Op de homepage van mansion.com wordt Casino•com aangeboden als één van de vier websites waarop gespeeld kan worden.

15 juli 2013

Rapport opgesteld door Ksa

Het rapport is op 15 juli 2013 toegezonden aan Onisac en Mansion Online Casino. In het rapport wordt geconstateerd dat zij hebben gehandeld in strijd met artikel 1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wok door gelegenheid te geven om mede te dingen naar prijzen of premies, waarbij de aanwijzing der winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen, terwijl daarvoor geen vergunning is verleend.

4 oktober 2013

Onisac verdedigt zich tijdens hoorzitting

Onisac en Mansion Online Casino hebben ter hoorzitting aangevoerd:

  • dat Mansion Online Casino geen spelen aanbiedt via Casino•com en reeds om deze reden niet als overtreder kan worden aangemerkt; en
  • dat uit het onderzoek niet is gebleken dat de kansspelen op de website Casino•com ook daadwerkelijk toegankelijk waren voor spelers vanuit Nederland.

4 november 2013

Ksa legt Onisac boete op van €150.000

“Gelet op bovenstaande acht de Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit een boete van EUR 150.000,- passend en geboden.”

7 november 2013

Onisac dient bezwaar in tegen boete

Onisac diende drie dagen na het opgelegd krijgen van de boete, bezwaar in. Daarbij brachten zij nog geen gronden waarop dit bezwaar werd aangetekend naar voren. Onisac vroeg (en kreeg) hierop uitstel.

13 januari 2014

Onisac vult gronden van bezwaar aan

Onisac maakt per brief haar gronden voor het bezwaar op de €150.000 boete kenbaar. Onisac maakt op 30 januari 2014 bekend geen gebruik te maken van de mogelijkheid om op 6 februari het bezwaarschrift op een hoorzitting toe te lichten.

14 februari 2014

Adviescommissie veegt bezwaarschrift Onisac van tafel

“Op grond van het bovenstaande adviseert de commissie de bezwaren ongegrond te verklaren en de besluiten, onder aanvulling van de motivering van het sanctiebesluit zoals weergegeven in randnummer 68 van dit advies, in stand te laten.” Adviecommissierapport

25 februari 2014

Ksa handhaaft het besluit op de boete van €150.000

De Ksa volgt de aanbevelingen van de Adviescommissie en blijft bij haar besluit om een boete van €150.000 op te leggen. Onisac tekent hierop beroep aan bij de Rechtbank Den Haag.

13 juli 2017

Rechter oordeelt in voordeel Ksa

De Rechtbank Den Haag oordeelt in het voordeel van de Kansspelautoriteit en beoordeelt de opgelegde boete van €150.000 als wettelijk.

“De Kansspelautoriteit heeft terecht bestuurlijke boetes opgelegd aan in het buitenland gevestigde kansspelaanbieders vanwege overtreding van het verbod om online kansspelen aan te bieden. Ook de openbaarmaking van deze boetebesluiten is op juiste gronden gebeurd. Beroepen ongegrond.”

Onisac gaat hierop in Hoger Beroep.

9 maart 2018

Ksa doet opnieuw onderzoek naar Casino•com

De Ksa onderzoekt nogmaals Casino•com en concludeert dat de website bereikbaar is voor Nederlandse spelers en dat het logo van iDeal getoond op de website. In de Apple App Store is de app te downloaden. Een maand later, op 9 april 2018, stort de Ksa zonder problemen €20 op een account.

1 juni 2018

Opnieuw controle Casino•com door Ksa

Ook tijdens de controle op 1 juni kan de Ksa de website Casino•com zonder problemen bezoeken en is het iDeal logo zichtbaar op de website.

26 september 2018

Raad van State oordeelt in voordeel Ksa

De Raad van State gaat niet mee in de gronden waarop Onisac het Hoger Beroep heeft aangetekend. “Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd,” leest de uitspraak.

3 oktober 2018

Onisac maakt Casino•com onbereikbaar voor Nederlandse bezoekers

In een later verweer claimt Onisac dat sinds 3 oktober 2018 Casino•com niet meer bereikbaar is voor Nederlandse spelers. En hoewel het iDeal logo zichtbaar was op de website, werd het betaalmiddel niet daadwerkelijk aangeboden.

9 november 2018

Ksa stelt rapport op

De Ksa stelt in november 2018 een rapport op met de bevindingen van het onderzoek naar Casino•com in maart, april, en juni van dat jaar. Deze worden per aangetekende brief en e-mail aan Onisac gestuurd.

8 januari 2019

Onisac verdedigt zich

Er vindt een zitting plaats waar Onisac verschijnt. Ze claimen daar sinds 3 oktober de site niet meer bereikbaar te hebben gemaakt voor Nederlandse bezoekers, na het onderzoek maar voor het uitkomen van het rapport dus. Ook iDeal werd niet daadwerkelijk aangeboden, zo claimen ze.

24 januari 2019

Ksa legt Onisac een boete op van €450.000

De Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit legt de argumenten aangedragen door Onisac naast zich neer. Het legt het bedrijf een boete op van €450.000 voor het overtreden van de Wet op de kansspelen.

De boete is hoger dan de boete in 2013, omdat er sprake is van een harhaalde overtreding. Ksa voorzitter René Jansen in een persbericht: ‘Het gaat hier om een recidivist. Dat maakt de overtreding extra kwalijk en is reden de boete te verdubbelen.’

7 februari 2020

Onisac maakt bezwaar

Op 7 februari maakt Onisac bezwaar tegen de opgelegde boete . Op 15 maart vullen zij hun bezwaarschrift aan met de exacte gronden waarop ze bezwaar maken. Van de mogelijkheid tot een hoorzitting op 8 april wordt geen gebruikgemaakt door Onisac. Onisac is van mening dat de Ksa niet bevoegd is boetes op te leggen, dat de boete in strijd is met het gelijkheidsbeginsel en het verbod op willekeur, en dat de hoogte van de boete disproportioneel is.

30 april 2019

Ksa verklaart bezwaar ongegrond

De raad van bestuur van de Ksa adviseert te blijven bij de boete van €450.000 en verklaart de bezwaren van Onisac ongegrond. De Ksa neemt dit advies over.

31 mei 2019

Onisac tekent beroep aan

Binnen zes weken na het besluit van de Ksa, tekent Onisac bezwaar aan tegen de uitspraak bij Kansspelautoriteit.

24 juli 2020

Onisac trekt bezwaar in

Het bezwaar van Onisac tegen de boete van €450.000 is ingetrokken. Daarmee lijkt een einde te komen aan de jarenlange strijd tussen Onisac en de Kansspelautoriteit.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Laat een reactie achter