Zaterdag 18 mei 2024

Speel bewust

Evaluatie Kansspelautoriteit: taken goed uitgevoerd maar illegaal aanbod krijgt te veel ruimte

Evaluatie Kansspelautoriteit

Uit de wettelijke evaluatie van het functioneren van de Kansspelautoriteit in de periode 2017 – 2021 blijkt de toezichthouder haar taken goed uitvoerde. Wel leeft er bij betrokkenen het idee dat de Ksa meer had kunnen en moeten doen om illegale online casino’s het leven onmogelijk te maken in Nederland.

De Kansspelautoriteit is een zelfstandig bestuursorgaan van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daardoor moet iedere vijf jaar het functioneren worden beoordeeld. Vandaag heeft Franc Weerwind, minister van Rechtsbescherming, het evaluatierapport (, 1MB) van het functioneren van de Kansspelautoriteit naar de Tweede Kamer. Deze evaluatie is uitgevoerd door onderzoeksbureau KWINK Group.

De evaluatie gaat over de jaren 2017 tot 2021, waarin de toezichthouder zich moest voorbereiden op de opening van de online kansspelmarkt met de invoering van de Wet Kansspelen op afstand in Nederland. Het onderzoeksbureau gaf aan dat de Kansspelautoriteit haar taken tijdens deze roerige periode goed heeft uitgevoerd:

“We concluderen ten eerste dat de Ksa er in de evaluatieperiode in is geslaagd om de meest urgente en verplichte werkzaamheden te blijven uitvoeren terwijl ‘de winkel werd verbouwd’. Zo heeft de Ksa in de evaluatieperiode alle bestaande vergunningen (landgebonden en exploitatie speelautomaten) vernieuwd en de coördinerende rol op het gebied van verslavingspreventie nader ingevuld. Dit is een prestatie op zich.”

Evaluatierapport van KWINK Groep

Kritiek op aanpak illegaal aanbod

Ondanks dat het onderzoeksbureau aangeeft dat de toezichthouder haar taken goed heeft uitgevoerd, was er ook kritiek. Zo zou het bestrijden van het illegale aanbod in Nederland te weinig aandacht hebben gekregen. Marktpartijen en verschillende overheidsorganisaties vinden dat de Ksa hier meer aan had moeten doen, en zal moeten doen:

“Het beeld bij marktpartijen is dat aanbieders op bijvoorbeeld Malta en Curaçao de ruimte kregen en nog steeds krijgen om illegaal hun diensten in Nederland aan te bieden. Zij zijn van mening dat de Ksa hier meer aan kon en kan doen, bijvoorbeeld door er op aan te dringen bij telecompartijen om illegale websites af te sluiten of bij betaaldienstverleners om geen betaaldiensten te verlenen aan illegale aanbieders.”

Evaluatierapport Kansspelautoriteit

Het sentiment dat leeft bij de stakeholders, aldus het evalusatierapport, is dat de toezichthouder meer moet doen met de mogelijkheid om betalingsverkeer af te knijpen:

“Met de inwerkingtreding van de Wet Koa is het verlenen van betaaldiensten aan online aanbod zonder vergunning expliciet verboden en kan de Ksa hiertegen handhavend optreden (via een aanwijzing, last onder dwangsom/bestuursdwang of boete). Aanbieders vinden dat de Ksa nog te weinig gebruik maakt van deze mogelijkheid.”

Evaluatierapport Kansspelautoriteit

Zelf geeft de toezichthouder aan dat het duizenden websites actief monitort met online tools. Toch kunnen ze naar eigen zeggen niet volledig transparant zijn over de aanpak van het illegale aanbod. Daardoor zouden illegale aanbieders makkelijker het onderzoek kunnen beïnvloeden. De Ksa denkt dat hierdoor het beeld kan ontstaan dat ze minder bezig zijn met de aanpak van het illegale aanbod, zo meldt het evaluatierapport.

Aanbevelingen voor Ksa

In de evaluatie heeft het onderzoeksbureau KWINK Groep de volgende aanbevelingen gedaan aan de Kansspelautoriteit:

 1. Versterken van het risicogestuurde toezicht.
 2. Verbeteren van de monitoring van de inzet, resultaten en effecten van het toezichtinstrumentarium.
 3. Ontwikkelen van een strategie voor de invulling van het datagedreven toezicht.
 4. Komen tot een passende, effectieve en werkbare rolverdeling op het terrein van verslavingspreventie.
 5. Verduidelijken van rollen en verantwoordelijkheden op het terrein van voorlichting en informatievoorziening over veilig spelen.
 6. Evalueren van het implementatietraject van de Wet Koa en het betrekken van de lessen daaruit in toekomstige wetgevings- en verandertrajecten.
 7. Onderzoeken van de mogelijkheden om de handhavingscapaciteit te vergroten voor de aanpak van landgeboden illegale kansspelen en ondermijning via kansspelen.
 8. Verbeteren van het stakeholdermanagement, onder andere door een regulier overleg in te richten met vertegenwoordigers van aanbieders.
 9. Verder professionaliseren van de samenwerking tussen Ksa en het ministerie van JenV door:
  • afspraken te maken over informatiedeling (aard, mate van detail en frequentie);
  • meer ruimte te geven aan het open, kritische gesprek over onderwerpen als wetgeving, beleid en (effecten van) prioriteiten in het toezicht.

Reactie Kansspelautoriteit op evaluatie

De Kansspelautoriteit heeft inmiddels op haar website ook een reactie gegeven op de evaluatie. Over de aanbevelingen zegt René Jansen, voorzitter van de Ksa, het volgende:

“De evaluatie geeft de Ksa goede aanbevelingen hoe ze haar doeltreffendheid en efficiëntie kan verbeteren. Ze sluiten bijzonder goed aan bij de professionalisering die de organisatie al heeft ingezet.”

René Jansen, Kansspelautoriteit

Ook geeft de Kansspelautoriteit in haar reactie op de evaluatie aan dat ze onderzoeken of er meer capaciteit kan worden ingezet bij de aanpak van landgebonden illegaal gokaanbod. Minister Weerwind gaf dit ook al in zijn voorjaarsnota. Daarnaast vertelt Jansen dat ze in de afgelopen jaren een fundament hebben gelegd voor datagedreven toezicht:

“Uitdaging is nu te formuleren welke verdere stappen de Ksa de komende tijd gaat zetten naar toezicht en handhaving op basis van data.”

René Jansen

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Laat een reactie achter