Maandag 27 juni 2022

GroenLinks pleit voor verbod op gokreclames in Amsterdam

gokreclames bushokjes Outreach

Sinds de opening van de online kansspelmarkt in Nederland zijn de gokreclames het belangrijkste onderwerp van gesprek. De hoeveelheid aan gokreclames heeft gezorgd voor veel weerstand in Den Haag. GroenLinks Amsterdam heeft inmiddels gepleit voor een verbod op gokreclames in onze hoofdstad.

De Amsterdamse fractie van GroenLinks heeft vorige week gepleit voor een verbod op gokreclames in de openbare ruimte in onze hoofdstad. Vorige week diende het schriftelijke vragen (PDF, 145 kB) in, zoals onder andere gerapporteerd door AT5.

GroenLinks Amsterdam zou zich zorgen maken over de grote hoeveelheid van gokreclames in de hoofdstad. Dit zou volgens de partij het risico op problematisch gokken en verslaving vergroten.

In Nederland mogen gemeenten zelf eisen stellen aan buitenreclames. Daardoor heeft de locale fractie van GroenLinks nu opgeroepen om posters voor online gokken in openbare ruimtes te verbieden in Amsterdam.

Ook geeft Groenlinks aan dat ze gokreclames willen verbieden op plaatsen waar veel jongeren zijn, zoals scholen. Daarnaast heeft de politie partij laten weten dat gokreclames en risico’s in schoolprogramma’s over mediawijsheid moeten komen.

  1. Is het college het met de fractie van GroenLinks eens dat de grote hoeveelheid aan gokreclame het risico op problematisch gokgedrag en risico op verslaving vergroot?
  2. Is het college bereid om te bezien welke mogelijkheden er zijn om, in afwachting van een mogelijk landelijk besluit, gokreclames in de openbare ruimte te weren?
  3. Wanneer worden de overeenkomsten met aanbieders van buitenreclame herzien?
  4. Wat zijn de mogelijkheden om in deze overeenkomsten op te nemen dat geen reclame wordt getoond die gokverslaving in de hand kan werken?
  5. Is het college bereid om met verantwoordelijke partijen hierover in overleg te gaan?
  6. Kan het college daarbij in het bijzonder kijken naar die plaatsen waar veel jongeren komen, zoals scholen, om te bezien of een verbod dan wel afspraak om daar dergelijke reclames niet te plaatsen mogelijk is?
  7. Ziet het college mogelijkheden om via bestaande programma’s rondom mediawijsheid de risico’s van (online) gokverslaving/gokreclames mee te nemen en onder de aandacht te brengen?

Vragen Groenlinks over gokreclames Amsterdam

Amsterdam zou niet de eerste gemeente zijn met een verbod op buitenreclames voor online gokken. Vanaf 2023 geldt er al een verbod in Tilburg, een gemeente waar GroenLinks de grootste partij in de gemeenteraad is.

Ook is de branche zelf eerder al gekomen met een pakket aan beperkingen op reclame. Brancheorganisaties VNLOK en NOGA kwamen onder andere overeen dat er gestopt wordt met reclame in de buitenruimte. De sector streefde daarbij om de afspraken op 1 april 2022 in te laten gaan. Eind april bleek uit een rondgang van CasinoNieuws.nl dat veel gokbedrijven nog wel buitenreclame maken door lopende contracten. Inmiddels lijken de gokbedrijven al veel minder buitenreclame te maken.

Vanaf 30 juni 2022 komt er in Nederland een verbod op het gebruik van rolmodellen in reclames voor risicovolle kansspelen. De Kansspelautoriteit heeft vorige week al een brief gestuurd naar de legale online casino’s in Nederland. Ze wijzen in de brief op het naderende verbod en geven aan dat er direct gehandhaaft zal worden.

Bekende sporters, acteurs, en andere bekendheden zullen vanaf die datum niet meer verschijnen in gokreclames op tv, radio, internet, en op abri’s in bushokjes. Sportsponsoring is nadrukkelijk uitgesloten van dit verbod.

Medio maart kwam naar buiten dat minister Franc Weerwind werkt aan een wettelijk verbod op ongerichte gokreclames. Het was toen echter al duidelijk dat het wijzigen van de wet minimaal een jaar zou duren.

Toelichting door indieners:

Sinds per 1 oktober 2021 de online gokmarkt gelegaliseerd is, worden we in Nederland overstroomd met reclames voor (online) gokken. Zowel op TV, internet als in de openbare ruimte zijn de reclames zichtbaar en aanlokkelijk.

In de gemeenteraad hebben we in 2021 gesproken over de preventie en behandeling van gokverslaving. Wat in ieder geval al heeft geleid tot opname van het de problematiek in de nota Gezondheidsbeleid. En de komende periode wil de GroenLinks fractie hier verder over van gedachten wisselen met het college hoe er verder inhoud aan wordt gegeven. Uit alle verhalen van (ex)gokverslaafden en de behandelaren blijkt hoe heftig deze vorm van verslaving is; het brengt mensen, soms al op jonge leeftijd, volledig aan de grond; in sociaal,mentaal en financieel opzicht.

Met de overvloed aan reclames, ook bij plekken waar veel jongeren komen zoals scholen, wordt gokken genormaliseerd met toenemend risico op problematisch gokken en verslaving.

In de Tweede Kamer is al diverse malen gedebatteerd over, en aangedrongen op, een verbod op gokreclames. De minister van Rechtsbescherming heeft hierover aangegeven mee aan de slag te gaan. Eer dat een dergelijk verbod in werking treedt zijn we echter misschien wel een jaar verder.

Een jaar waarin het aantal blootstellingen aan groepen die hier gevoelig voor zijn, waaronder jongeren, is toegenomen met de navenante problemen van dien. Het gaat hierbij zowel om reclames in de openbare ruimte als in de online omgeving.

De gemeente heeft in het beleid over buitenreclame waarin eisen worden en kunnen worden gesteld aan deze reclame. Zo staat daarin onder meer op pagina 17:

“Reclame voldoet minimaal aan de Nederlandse Reclame Code van de Stichting Reclame Code, maar de gemeente kan in de overeenkomsten ook nog aanvullende bepalingen, bijvoorbeeld ten aanzien van kindermarketing e.d., opnemen.”

Daarnaast heeft de gemeente ook diverse programma’s over / voor mediawijsheid, speciaal gericht op jongeren.

Lead-foto via Outreach.nl.

Laat een reactie achter