Zondag 25 februari 2024

Speel bewust

Heerema stelt Kamervragen over afdracht Nederlandse Loterij

VVD stelt kamervragen over niet functioneren Cruks Rudmer Heerema

Is de stijging in afdracht van de Nederlandse Loterij te laag vergeleken met de stijging in de netto-omzet van de staatsdeelneming? Rudmer Heerema (VVD) vraagt aan minister Weerwind welke maatregelen er worden genomen om te zorgen dat de afdracht van de Nederlandse Loterij zal stijgen.

Rudmer Heerema (VVD) heeft enkele Kamervragen gesteld aan de minister voor Rechtsbescherming over de afdracht van de Nederlandse Loterij. Het Kamerlid deed dit naar aanleiding van een artikel in De Telegraaf ‘Inleg verdubbeld, maar goede doelen winnen nauwelijks bij Koning TOTO‘.

In het artikel wordt gekeken naar de netto-omzet van de Nederlandse Loterij en de afdracht aan de staat, de sport, en de goede doelen. De netto-omzet van de staatsdeelneming steeg in 2022 met € 155 miljoen naar een bedrag van € 691 miljoen, zo bleek uit het jaarverslag. Tegenover een stijging van € 155 miljoen in netto-omzet stond echter een stijging in de afdracht van € 7 miljoen. De Telegraaf zette hier vraagtekens bij, en dat doet Heerema ook.

Niels Onkenhout, CEO van de Nederlandse Loterij, liet tegenover de krant weten dat dit te maken had met het hogere uitbetalingspercentage bij online casinospelen die het aanbiedt via TOTO. Het uitbetalingspercentage is bij deze spellen een stuk hoger dan bij de andere spellen die de Nederlandse Loterij al jaren exploiteert. Hierdoor zou er minder aan de strijkstok blijven hangen.

Meer naar de sport

In totaal bedroeg de afdracht van de Nederlandse Loterij € 195 miljoen. Hiervan ging bijna € 123 miljoen (63%) naar de Nederlandse staat. Sportorganisatie NOC*NSF kreeg iets meer dan een kwart van het totaalbedrag; € 52,3 miljoen. Het overige deel, bijna € 20 miljoen, ging naar de achttien goede doelen die de Nederlandse Loterij steunt.

Heerema vraagt zich af of deze bedragen niet hoger hadden moeten zijn. Al stelt hij eerst een andere vraag aan minister Franc Weerwind. Het Kamerlid is van mening dat het aanbieden van kansspelen geen kerntaak is van de overheid en vraagt Weerwind of hij het daarmee eens is. Deze vraag volgt een dag nadat bekend werd dat de staat besloot om de verkenning te starten over het eventuele privatiseren van de Nederlandse Loterij.

Als de overheid toch besluit kansspelen aan te bieden met een staatsdeelneming zoals de Nederlandse Loterij, dan moet een ‘aanzienlijk deel’ van de opbrengsten ten goede komen aan de sport, zo stelt Heerema.

Heerema wil van de minister weten welke maatregelen hij neemt om ervoor de zorgen dat de sport zal profiteren van de opbrengsten van de Nederlandse kansspelaanbieders. Heerema heeft sportbeleid immers in zijn portefeuille zitten en roept al langer op om meer geld vrij te maken voor de sport.

Zo ook in de motie die hij en Songül Mutluer (PVDA) indienden. Hierin stelden de Kamerleden voor om de meeropbrengsten uit kansspelen in te zetten voor de sport en voor de verbetering van de preventie van kansspelverslaving. Heerema sluit zijn Kamervragen af met het verzoek om een update over de voortgang van deze aangenomen motie.

2023Z09141

(ingezonden 24 mei 2023)

Vragen van het lid Rudmer Heerema (VVD) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Inleg verdubbeld, maar goede doelen winnen nauwelijks bij Koning Toto’

  1. Bent u bekend met het artikel ‘Inleg verdubbeld, maar goede doelen winnen nauwelijks bij Koning Toto'[1]?
  2. Bent u het eens dat het aanbieden van kansspelen geen kerntaak van de overheid is?
  3. Bent u het eens dat wanneer de overheid toch kansspelen aanbiedt, bijvoorbeeld via een overheidsorganisatie als de Nederlandse Loterij (NLO), de overheid een opdracht heeft om een aanzienlijk deel van de opbrengsten ten goede te laten komen aan de sport? Zo ja, welke maatregelen treft u om dat te bevorderen? 
  4. Vindt u het wenselijk dat de netto-omzet van de NLO groeide met € 155 miljoen tot € 691 miljoen (plus 29 procent) terwijl de afdrachten aan goede doelen nauwelijks toeneemt? Zo nee, welke maatregelen treft u om de afdrachten van NLO en andere online kansspelaanbieders aan de sport te laten stijgen?
  5. Kunt u de laatste stand van zaken geven met betrekking tot de uitvoering van de Motie-Heerema/Mutluer (Kamerstuk 24557, nr. 204) en de verkenning over de meeropbrengsten van online kansspelen in gelijke mate in te zetten voor de versterking van de sport enerzijds en ter ondersteuning van preventie tegen gokken anderzijds?
[1] De Telegraaf, 15 mei 2023, Inleg verdubbeld, maar goede doelen winnen nauwelijks bij Koning Toto.

Lead-foto via VVD.nl.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Laat een reactie achter