Zondag 25 februari 2024

Speel bewust

Kamer stemt voor aanscherping limieten bij online casino’s

Loterijen mogen oude slogan houden

Tweede Kamer moties aangenomen 15 februari 2021 limieten online casino's

De kamer heeft de motie aangenomen die het kabinet opdraagt ervoor te zorgen dat in te stellen limieten bij online casino’s, ook echt zelfbeperkend werken. De kamer stemde tevens voor de motie dat de loterijen de oude slogan (Speel bewust 18+) mogen blijven voeren in plaats van de nieuwe (Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+). Tot slot stemde de kamer weer voor de motie van Van Nispen die het kabinet maant gokreclames aan banden te leggen.

Uit onvrede dat zijn motie voor een verbod op gokreclames van december 2021 nog niet was uitgevoerd, vroeg Michiel van Nispen (SP) een interepellatiedebat aan. Dat debat vond afgelopen vrijdag (11 februari 2022) plaats in de Tweede Kamer. Er werden daarbij drie moties ingebracht en daarop werd vandaag gestemd.

Motie verbod gokreclames

In het debat werden drie moties ingebracht, waaronder die van Van Nispen zelf die aanleiding was voor het debat. De motie droeg de minister op “zo spoedig mogelijk uitvoering te geven aan de aangenomen motie door een verbod in te stellen op ongerichte reclames voor risicovolle kansspelen.”

Vandaag werd er gestemd over alle drie de moties en de motie van Van Nispen zelf (PDF, 37 kB) werd aangenomen. Dat mag weinig verrassend genoemd worden, maar de druk op minister Franc Weerwind (D66) loopt daarmee wel nog meer op.

Het ministerie is momenteel druk bezig met het praten met alle stakeholders. De minister zal waarschijnlijk voor eind maart met een brief aan de kamer komen over hoe het invulling aan de motie gaat geven.

Motie aanscherping limieten bij online casino’s

Tijdens het interepellatiedebat werd ook onvrede geuit over de limieten die je als gokker kan instellen. In de Wet Kansspelen op afstand is opgenomen dat online casino’s al hun spelers limieten moeten laten instellen aangaande:

  • Hoeveel geld er maximaal in het spelersaccount kan zitten voordat het overige automatisch wordt uitgekeerd naar de tegenrekening;
  • Hoeveel geld er per dag/week/maand gestort kan worden;
  • Hoeveel tijd er per dag/week/maand gespeeld kan worden.
Fair Play Online heeft strengere limieten dan de meeste online casino's
Bij Fair Play Online zijn de limieten al strenger dan bij veel andere online casino’s.

Bij de meeste online casino’s kan je voor alle drie de limieten onbeperkte maxima instellen. Zo kan je instellen dat je 24 uur per dag kan spelen, €100.000 per maand kan storten, en dat er nooit direct wordt uitgecasht naar je bankrekening.

Die onbeperkte maxima was tegen het zere been van Van Nispen (SP) en Nijboer (PvdA) die in een motie het kabinet verzochten er “zorg voor te dragen dat de zelfbeperkende maatregelen ook zelfbeperkend werken.”

Ook deze motie (PDF, 37 kB) werd aangenomen. De minister kan met een aanscherping van de regels komen, of de branche kan zelf de handschoen opnemen. Online casino Fair Play Online zou daarbij als voorbeeld kunnen dienen. Dat online casino heeft al vanaf haar lancering een maximum van € 2.000 per dag en € 10.000 per week en maand als stortingslimiet, en een maximum speelduur van 8 uur per dag.

Fair Play Online biedt echter geen wedden op sport aan en heeft ook geen poker in haar aanbod. Bij beide verticals is het niet uitzonderlijk als gokkers langer dan 8 uur per dag ingelogd zijn. Bij het wedden op sport kijken spelers een livestream via het platform en spenderen ze zodoende soms een hele (zon)dag ingelogd. Pokertoernooien duren soms ook langer dan 8 uur en professionele en recreatieve spelers maken vaak speelsessies van langer dan 8 uur.

Motie slogan voor loterijen

Met de invoering van de Wet Kansspelen op afstand, moest ook de slogan “Speel Bewust 18+” veranderen, het resultaat van een aangenomen amendement van Mei Li Vos uit 2016. Hoewel de gokbranche wilde gaan voor “Voorkom Spijt, Stop op Tijd 18+,” werd de nieuwe slogan uiteindelijk “Wat Kost Gokken Jou? Stop Op Tijd. 18+.” Sommige gokbedrijven voeren de nieuwe slogan nu al, maar pas vanaf 1 april 2022 wordt dat verplicht.

Het amendement van Vos leek bedoeld voor de risicovolle kansspelen zoals een online casino, maar geldt momenteel voor alle kansspelen, ook de minder risicovolle varianten zoals loterijen.

Kamerlid Rutger Heerema (VVD) uitte al eerder zijn onvrede over het feit dat de nieuwe slogan gevoerd moet worden door alle kansspelen, inclusief de loterijen. Tijdens de stemming op 17 december 2021 werd zijn motie om loterijen de oude slogan te laten behouden, echter verworpen. Dat kwam doordat onder andere regeringspartij de ChristenUnie niet voor de motie stemde.

Tijdens het debat afgelopen vrijdag uitte Heerema (VVD) andermaal zijn onvrede op dit vlak. Hij diende nogmaals een motie (PDF, 37 kB) in die de regering verzocht om “loterijen vanwege hun risicoarme spelaanbod toe te staan de huidige waarschuwende tekst te hanteren bij hun wervings- en reclameactiviteiten.”

Dit keer vond Heerema wel een meerderheid voor zijn motie en dus werd die aangenomen. Omdat de nieuwe slogan en het opgaan voor alle kansspelen verankerd ligt in de wet, is er wel een wetswijziging nodig om invulling te geven aan deze motie. Bovendien stelt de aangenomen motie wel verplicht dat de effecten van de oude slogan gemonitord moeten worden “en de uitkomsten hiervan te betrekken bij de evaluatie van de Wet Kansspelen op afstand.”

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Laat een reactie achter