Dinsdag 5 december 2023

Speel bewust

Interview René Jansen (Kansspelautoriteit) op ICE London

René Jansen, voorzitter van de Kansspelautoriteit, gaf een interview aan CasinoNieuws.nl op vakbeurs ICE London 2022. Hij blikte terug op de opening van de gereguleerde gokmarkt, keek vooruit en sprak over de kanalisatie en het reclamebeleid.

De voorzitter deelt dat hij met gemengde gevoelens terugkijkt op de opening van de gereguleerde gokmarkt en het daaropvolgende eerste halve jaar. Jansen laat weten dat het zowel positieve kanten als schaduwkanten kende.

De schaduwkanten speelden zich vooral in het begin van de marktopening af. Hij noemt met name de perikelen met uitsluitingsregister Cruks een schaduwkant.

Jansen benadrukt dat er ook genoeg positieve elementen waren aan het openen van de markt. Er zijn nu 634.000 legale spelers accounts en de beweging van illegaal aanbod naar legale aanbieders is goed op gang gekomen, aldus de voorzitter. De kanalisatie is heel hoog op dit moment. Jansen noemt dit een goed begin, maar is van mening dat dit ook op lange termijn vastgehouden moet worden.

Er wordt tevens benoemd dat Cruks als systeem goed en stabiel werkt. Op dit moment staan er meer dan 10.000 mensen in Cruks ingeschreven.

Het aantal illegale spelers ligt lager dan verwacht, maar het aantal uitgaves van het laatste kwartaal ligt hoger dan de verwachting was. De voorzitter is van mening dat er niet te snel conclusies getrokken kunnen worden uit de data, iets wat hij ook al aangaf na de publicatie van de jaarcijfers van de Kansspelautoriteit (Ksa). Wel geeft hij aan dat er vooral gekeken moet worden hoe de markt zich gaat ontwikkelen in de komende periode.

Kansspelen liggen gevoelig

De voorman geeft verder aan hoe gevoelig het onderwerp kansspelen is. Hiermee verwijst hij naar de reclamesituatie binnen de sector. Hij zegt daar het volgende over:

“Hoe gevoelig dat ligt in de samenleving, dat hebben we in de politiek gezien en ook in de publieke opinie […] gezien. De politiek heeft dat opgepakt; heeft haar onvrede getoond, en die onvrede wordt vertaald in restricties.”

René Jansen, voorzitter Ksa

Jansen vindt de stappen die nu gezet worden hoopvol, ondanks dat de eerste Reclamecode Online Kansspelen volgens hem “Too little, too late” was. Er is inmiddels een overzicht verschenen wat de branche zelf qua stappen wil ondernemen en dit noemt hij een goede ontwikkeling.

De Ksa heeft overigens geen rol op dat vlak. René Jansen geeft aan dat ze toezien op wat er in de wet staat en er voor de rest buiten staan, dus de Reclamecode Online Kansspelen is puur zelfregulering.

Staatdeelnemingen niet bevoorrecht

Op een vraag die eerder op een symposium gesteld werd of staatsdeelnemingen bevoorrecht worden, gaf de voorzitter aan dat er geen enkele partij een privilege heeft. Zo vertelde hij:

“Het maakt voor de Ksa niet uit hoe de eigenaarsconstructie in elkaar zit. Of je nu in private handen bent of in staatshanden. De regels zijn de regels en die gelden voor alle vergunninghouders.”

René Jansen, voorzitter Ksa

Over de lopende vergunningaanvragen liet hij weten dat de Ksa voorbereid is op wat gaat komen. En zolang het een complete en goed verzorgde aanvraag is, moet het binnen de zes maanden lukken. Mocht echter de basis voor de controle databank of Cruks niet deugen, dan kost het extra tijd.

Tevens laat hij weten dat er wat nieuwe vergunningen in de zomer zullen komen, maar had geen scherp beeld over de gebeurtenissen van de komende weken.

Illegaal aanbod wordt teruggedrongen

De Ksa heeft veel illegale websites in de gaten gehouden en ook weten te stoppen. Jansen noemt het een positief signaal dat het illegaal aanbod is teruggedrongen. Hij geeft aan dat dit via een zorgvuldig proces in werking gesteld wordt, zodat de consument er niet de dupe van wordt.

Wel geeft hij aan dat het gelijk speelveld is veranderd voor de nieuwe en nog komende online aanbieders. Het is een feit dat die mee moeten werken met de nieuwe veranderde voorwaarden. En hij wil ook geen totaalverbod op reclames. Dat kan de kanalisatie namelijk in de weg staan, vindt Jansen. Het verbod richt zich dan ook uitsluitend op ongerichte reclame van hoog-risico-kansspelen. De voorzitter heeft niet de zorg dat het tot een totaalverbod op reclames gaat komen zoals in Italië te zien is.

Laat een reactie achter