Vrijdag 19 april 2024

Speel bewust

Rechter: geen wettelijke grond voor Cruks-inschrijving via kantonrechter

bewindvoerder cruks

De kantonrechter heeft een bewindvoerder geen toestemming gegeven om haar cliënte in te schrijven in Cruks. De bewindvoerder had op de website van de Kansspelautoriteit gelezen dat een kantonrechter vervangende toestemming kan geven voor de inschrijving, maar volgens de rechter is hier geen wettelijke grond voor. De Kansspelautoriteit geeft aan zich te beraden op de uitspraak.

Een bewindvoerder uit Den Haag heeft bij de kantonrechter niet de hulp gekregen waar zij op hoopte. De bewindvoerder wilde een van haar cliënten inschrijven in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks), maar de cliënte weigerde zich in te schrijven. De bewindvoerder stapte hierop naar de rechter om ‘vervangende toestemming’ te krijgen, maar hier werkte de kantonrechter niet aan mee. Dit blijkt uit een uitspraak gepubliceerd op rechtspraak.nl.

De betreffende cliënte is van mening dat zij niet verslaafd is en wil zich daarom niet in laten schrijven in Cruks. De bewindvoerder ziet dit echter anders, omdat een groot deel van haar besteedbare inkomen op gaat aan (online) gokken. Hierop besloot de bewindvoerder om toestemming te vragen aan de kantonrechter. De website van de Kansspelautoriteit (Ksa) geeft namelijk aan dat dit de eerstvolgende stap is:

Iemand inschrijven als curator, bewindvoerder of mentor

Als curator kunt u uw cliënt zonder zijn of haar toestemming inschrijven. Voeg bij uw verzoek het vonnis van de ondercuratelestelling.

Als bewindvoerder of mentor heeft u wel toestemming van uw cliënt nodig. Ook als u zowel bewindvoerder als mentor bent. Uw cliënt is immers handelingsbekwaam. Probeer eerst om samen met uw cliënt de inschrijving te doen via DigiD of het papieren formulier. Dit is de makkelijkste en snelste manier. Als u kiest voor het papieren formulier moet de cliënt het formulier zelf ondertekenen. Als u het formulier zelf ondertekent, moet u bewijs bijvoegen dat uw cliënt daarmee heeft ingestemd. Geeft uw cliënt geen toestemming? Dan kunt u de kantonrechter om vervangende toestemming vragen.

Om haar stappen uit te leggen leverde de bewindvoerder meerdere bankafschriften van de cliënt aan die, zo is te lezen in de toelichting van de budgetbeheerder, de verslaving aantonen. Verder laat de bewindvoerder weten dat de cliënte niet kan verantwoorden waar de kinderbijslag aan is besteed. Hierdoor vermoed zij dat ook dit geld wordt gebruikt om mee te gokken.

Geen wettelijke grond

De rechter kan echter niet mee gaan in het verzoek. Volgens de rechter bestaat er geen wettelijke grond voor dat wat gesteld wordt op de website van de Kansspelautoriteit:

“De kantonrechter kan niet vast stellen waar deze informatie op is gebaseerd. In de Wet op de Kansspelen is de toestemming van de kantonrechter aan een bewindvoerder voor inschrijving van een betrokkene in het CRUKS niet geregeld.”

Kantonrechter

Omdat de Wet op de Kansspelen niet voldoet, moet de rechter kijken naar wat het Burgerlijk Wetboek zegt. De rechter stelt hierbij dat alleen artikel 1:441, lid 2 overblijft om te kijken of hij als kantonrechter deze vervangende toestemming, waar de Ksa over spreekt, kan geven.

Volgens de rechter kan hij de inschrijving in Cruks niet onderbrengen bij een van de genoemde zaken in artikel 1:441, lid 2. Hij wijst hierom het verzoek van de bewindvoerder af.

Artikel 441

Lid 2.

Hij behoeft echter toestemming van de rechthebbende of, indien deze daartoe niet in staat of weigerachtig is, machtiging van de kantonrechter voor de volgende handelingen:

a. beschikken en aangaan van overeenkomsten tot beschikking over een onder het bewind staand goed, tenzij de handeling als een gewone beheersdaad kan worden beschouwd of krachtens rechterlijk bevel geschiedt;

b. een making of gift waaraan lasten of voorwaarden zijn verbonden, aannemen;

c. geld lenen of de rechthebbende als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbinden;

d. overeenkomen dat een boedel, waartoe de rechthebbende gerechtigd is, voor een bepaalde tijd onverdeeld wordt gelaten;

e. het aangaan, buiten het geval van artikel 87 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, van een overeenkomst tot het beëindigen van een geschil, tenzij het voorwerp van het geschil een waarde van € 700 niet te boven gaat;

f. andere bij de instelling van het bewind of nadien aangewezen handelingen.

Reactie Kansspelautoriteit

Dit betekent echter niet dat de bewindvoerder de inschrijving in Cruks niet alsnog kan bewerkstelligen. De laatste stap die overblijft is een onvrijwillige inschrijving.

Dit is ook het advies van de kantonrechter. Een onvrijwillige inschrijving kost echter meer tijd, want deze treedt doorgaans pas in werking na zes weken. Dit komt onder andere omdat de cliënt nog de mogelijkheid zal hebben om bezwaar te maken tegen het besluit van de bewindvoerder.

De Kansspelautoriteit geeft tegenover CasinoNieuws.nl aan zich te beraden op de uitspraak:

“We beraden ons op deze uitspraak, ook omdat in het verleden andere kantonrechters ons wel in het gelijk hebben gesteld.”

Jan Erik van der Werff, Hoofd Communicatie & Strategie Kansspelautoriteit

Gevraagd of het de wetgever zal vragen om aanpassingen, geeft de Kansspelautoriteit aan dat dat inderdaad “een goede mogelijkheid” is en onderdeel is van hun beraad.

Heb je het gokken niet meer onder controle? Dan kan je jezelf inschrijven in Cruks (Centraal Register Uitsluiting Kansspelen) via CruksRegister.nl. Eenmaal aangemeld voor die gokstop, kan je niet meer bij landgebonden en online casino’s spelen. Cruks is een middel, niet de ultieme oplossing. Lees onze pagina over bewust spelen en zoek hulp als je er niet alleen uitkomt.

Laat een reactie achter