Zaterdag 25 mei 2024

Speel bewust

Meerderheid Tweede Kamer stemt voor niet verlagen kansspelbelasting

moties kansspelen aangenomen

De moties die tijdens het laatste tweeminutendebat over kansspelen werden ingediend zijn allemaal aangenomen. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde onder andere voor de motie van Rudmer Heerema om de eerder afgesproken voorgenomen verlaging van de kansspelbelasting niet door te voeren maar ten goede te laten komen aan sport en verslavingspreventie.

In de Tweede Kamer werd vandaag gestemd over verschillende ingediende moties, waaronder de moties die werden ingediend tijdens het tweeminutendebat Kansspelen op 20 oktober. Tijdens dit debat dienden Rudmer Heerema, Mirjam Bikker, en Michiel van Nispen vier moties in die oordeel kamer kregen. Een andere motie van Bikker over cryptovaluta werd aangehouden en daarom werd daar vandaag niet over gestemd.

Enkele dagen na het tweeminutendebat besloot Heerema nog wel een verzoek van de minister voor Rechtsbescherming in te willigen. Minister Franc Weerwind stelde tijdens het tweeminutendebat al dat de termijn die Heerema voor ogen had, de eerstvolgende voorjaarsnota, niet haalbaar was voor het verzoek van het VVD-Kamerlid. De motie werd gewijzigd en de termijn werd bijgesteld naar 2024 waarna de motie alsnog het oordeel kamer kon krijgen.

Het stemmen over de moties werd gepland voor de week na het herfstreces, op 1 november. De drie Kamerleden die de moties indienden zullen positief gestemd zijn, want alle vier de moties die betrekking hadden op het kansspelbeleid werden aangenomen.

#IndienerMotieUitslag
198ChristenUnieBikkerVoorstellen voor verbetering van de preventie van kansspelverslavingAangenomen
199ChristenUnie
GroenLinks logo
Bikker
Ellemeet
Beschouwing op verslavingsgevoelige elementen in de handel in cryptovalutaAangehouden
200SP Socialistische Partij logoVan Nispen Zorgen voor voldoende capaciteit voor de Kansspelautoritieit om haar taken uit te voerenAangenomen
201SP Socialistische Partij logoVan Nispen In lijn brengen van de reclameuitgaven van kansspelaanbieders met de afdracht aan het VerslavingspreventiefondsAangenomen
202
PvdA logo
Heerema
Mutluer
Meeropbrengsten van online kansspelen inzetten voor de versterking van sport en de preventie tegen gokkenAangenomen

Motie 198: Verbetering verslavingspreventie

ZetelsZetels
1734
524
Wybren van Haga logo314
Gündoğan1SP Socialistische Partij logo9
9
8
6
5
3
JA213
3
Volt politieke partij logo2
BIJ11
Fractie Den Haan logo1
Pieter Omtzigt logo1
BBB boer logo1
26124
Tegen () en voor () de motie voor betere kansspelverslavingspreventie.

Mirjam Bikker, Kamerlid namens de ChristenUnie, diende tijdens het tweeminutendebat een motie in om de preventie van kansspelverslaving te verbeteren. Hierbij wilde zij dat er meer wetenschappelijk onderbouwde interventies plaatsvinden en er een breder preventieaanbod komt die gericht is op risicogroepen. Belangrijk onderdeel van de motie was dat Bikker wilde dat deze verslavingspreventie plaatsvindt zonder inmenging van of in samenwerking met online kansspelaanbieders.

Een grote meerderheid in de Kamer was het met Bikker eens, want de motie werd door zestien van de twintig partijen gesteund. De enige partijen die niet voor de motie stemden waren Groep Van Haga, PVV, Forum voor Democratie, en Lid Gündoğan. Zij zijn goed voor 26 zetels en dat betekent ook dat de partijen die voor stemden samen verantwoordelijk zijn voor 124 zetels.

De aangenomen motie zou ervoor kunnen zorgen dat er meer geïnvesteerd gaat worden in het kansspelverslavingsfonds. Momenteel dragen de legale online kansspelaanbieders 0,25% van hun Gross Gaming Revenue af aan het fonds. Dit leverde in de eerste negen maanden na de legalisering van de markt al € 1,7 miljoen op. Dit was echter volgens een aantal Kamerleden, waaronder Mirjam Bikker, te weinig.

Met het geld uit het kansspelverslavingsfonds zal dit jaar nog het onderzoeksprogramma ‘Preventie van Kansspelverslaving‘ van start gaan. Vanuit dit onderzoeksprogramma, dat ZonMw ontwikkelde in opdracht van de Ksa, financiert men wetenschappelijk onderzoek naar verslavingsproblematiek en andere risico’s van kansspelen.

Motie 200: Zorgen voor voldoende capaciteit bij de Kansspelautoriteit

ZetelsZetels
3424
Wybren van Haga logo317
Gündoğan114
SP Socialistische Partij logo9
9
8
6
5
5
3
JA213
3
Volt politieke partij logo2
BIJ11
Fractie Den Haan logo1
Pieter Omtzigt logo1
BBB boer logo1
38112
Tegen () en voor () de motie voor meer capaciteit bij de Ksa.

Een van de punten waar de Kamerleden over vielen in het tweeminutendebat is hoelang het duurt voor een door de aanbieders opgelegde inschrijving in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks) is verwerkt. Dit leidde uiteindelijk tot een motie van Michiel van Nispen.

Het SP-Kamerlid is een van de Kamerleden die al langer nadrukkelijk aanwezig is in het debat rondom kansspelen. Zo was het een motie van Van Nispen die uiteindelijk leidde tot het verbod op ongerichte reclame door aanbieders van online kansspelen. Die motie werd in december al aangenomen en leidde tot veel discussie over de invoering van het verbod. Zo wilde Van Nispen het verbod zo snel mogelijk in laten gaan, maar dit bleek niet gemakkelijk. Het voorstel om ongerichte reclame te verbieden is in oktober door minister Weerwind verstuurd naar de Raad van State. Zodra het wetsvoorstel langs de Eerste en Tweede Kamer is gegaan kan het daadwerkelijk ingevoerd worden. Weerwind schatte onlangs nog in dat dit in maart 2023 zou zijn, twee maanden later dan oorspronkelijk gepland was.

De motie, met nummer 200, kwam dus ook van de hand van Van Nispen. Hij wilde zorgen voor voldoende capaciteit bij de Kansspelautoriteit (Ksa) zodat de toezichthouder al zijn taken naar behoren kan uitvoeren. Dit is dus niet alleen om het proces van een gedwongen Cruks-inschrijving te versnellen, maar ook om bijvoorbeeld nog meer te doen tegen illegale online casino’s.

Maar liefst zeventien partijen steunden de motie. Slechts drie partijen stemden niet voor het voorstel: VVD, Groep Van Haga, en Lid Gündoğan. Dit betekende een overduidelijke meerderheid waarop de regering nu kan bepalen wat er zal gebeuren met het voorstel. Er zal dan gekeken moeten worden of en hoe de capaciteit van de Kansspelautoriteit vergroot moet worden.

Motie 201: In lijn brengen uitgaven marketing met afdracht aan verslavingspreventie

ZetelsZetels
3424
1714
5SP Socialistische Partij logo9
Wybren van Haga logo39
Gündoğan18
6
5
3
JA213
3
Volt politieke partij logo2
BIJ11
Fractie Den Haan logo1
Pieter Omtzigt logo1
BBB boer logo1
6090
Tegen () en voor () de motie voor het in lijn brengen van de marketinguitgaven met de afdracht aan het verslavingspreventiefonds.

De derde motie die werd ingediend kwam eveneens van de hand van Michiel van Nispen. Volgens hem is de eerdergenoemde 0,25% die online casino’s afdragen aan het verslavingspreventiefonds te laag. In het tweeminutendebat wees hij op de grote verschillen tussen het geld dat gaat naar verslavingspreventie en het geld dat wordt uitgegeven aan reclame-uitingen.

Dit werd nogmaals onderstreept door de cijfers van Nielsen die eerder deze week werden gepubliceerd. In het eerste jaar van de legale online kansspelmarkt in Nederland gaven de online aanbieders samen € 135 miljoen uit aan reclame. Daartegenover staat naar schatting ongeveer € 2 miljoen voor het verslavingspreventiefonds. Van Nispen schatte zelf in, zo valt te lezen in de motie, dat er aan het einde van 2022 ongeveer € 2,5 miljoen in het fonds zal zitten.

Om deze scheve verhouding recht te trekken diende Van Nispen motie 201 in. Hierin wil hij de uitgaven aan marketingactiviteiten en de afdracht aan het fonds gelijktrekken. Het liefst ziet het Kamerlid voor elke euro die een online casino uitgeeft aan marketing, ook een euro in het potje van het verslavingspreventiefonds gaan. Zo stellig verwoordde hij het echter niet in de motie zelf. Daar sprak hij over het in lijn brengen van de uitgaven met de afdracht, omdat de verhoudingen niet zouden kloppen:

“van mening dat de balans tussen aan de ene kant wervende activiteiten van de gokbranche en aan de andere kant de activiteiten om verslavingen te voorkomen zoek is.”

Van Nispen, in motie 201

Ook deze motie kreeg een steun van een meerderheid in de Kamer. Van de grootste partijen stemden de VVD en PVV tegen, maar het voorstel werd gesteund door D66 en het CDA. Uiteindelijk kreeg de motie steun van 90 van de 150 Kamerleden.

Motie 202: Verlaging kansspelbelasting terugdraaien voor sport en preventie

ZetelsZetels
1434
524
517
3SP Socialistische Partij logo9
Wybren van Haga logo39
Pieter Omtzigt logo18
Gündoğan16
3
JA213
Volt politieke partij logo2
BIJ11
Fractie Den Haan logo1
BBB boer logo1
32118
Tegen () en voor () de motie voor terugdraaien verlaging kansspelbelasting om het vrijgekomen geld te gebruiken om de sport en verslavingspreventie te steunen.

Tot slot werd er gestemd over de gewijzigde motie van Rudmer Heerema. Tijdens de debatten over het kansspelbeleid heeft hij zich altijd hard gemaakt voor de sport en meermaals zijn zorgen uitgesproken.

In het verbod op ongerichte reclame is opgenomen dat sportsponsoring ook zal worden verboden. Vanaf 2025 mogen online kansspelaanbieders geen sportclubs en evenementen meer sponsoren en dat heeft volgens Heerema grote gevolgen. Ook de Nederlandse voetbalbond, de KNVB, sprak haar zorgen uit. Volgens de voetbalbond zou het sponsorverbod de voetbalwereld alleen al jaarlijks € 70 miljoen kosten.

Dat was niet het enige waar Heerema zich zorgen om maakt. Een jaar voor het sponsorverbod in de sportwereld gaat het verbod op sponsoring van evenementen in. Volgens Heerema, die ook een rol vervult als woordvoerder sportbeleid, heeft dat grote gevolgen voor de toekomst. Het verbod op sponsoring van evenementen zou ervoor kunnen zorgen dat Nederland grote sportevenementen niet meer binnen kan halen, omdat evenementen regelmatig goksponsoren hebben. Als Nederland deze sponsoren zou weren, dan kunnen de evenementenorganisaties eerder kiezen voor landen waar de sponsoren wel welkom zijn.

Pogingen om het sponsorverbod uit het reclameverbod te halen mislukten en daarom besloot Heerema het over een andere boeg te gooien. Hij opperde om de eerder overeengekomen verlaging van de kansspelbelasting (van 29% naar 25%) niet door te voeren. Het geld wat daarmee gemoeid is, wil hij in tweeën delen. Het ene deel zou dan bestemd zijn voor de sport en het andere deel voor verslavingspreventie. Heerema schatte dit bedrag in het tweeminutendebat op € 300 miljoen. Dat zou dus € 150 miljoen zijn voor de sport en € 150 miljoen voor verslavingspreventie.

Opvallend in de stemmingsuitslag is dat de ChristenUnie niet voor de motie stemde.

Ondanks dat het CDA en de ChristenUnie niet voor het voorstel stemden, was er wel een meerderheid het eens met Heerema. Na de stemming trad hij naar voren om nog een verzoek neer te leggen bij minister Franc Weerwind. Hij wilde per brief bevestigd krijgen dat de minister zou gaan voldoen aan de overeengekomen termijn, waarvoor Heerema zijn motie wijzigde.

Lead-foto via Tweedekamer.nl.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Jeffrey Noeken CasinoNieuws.nl

Jeffrey Noeken

Senior Redacteur CasinoNieuws.nl
Jeffrey Noeken is senior redacteur bij CasinoNieuws.nl. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse en Curaçaose kansspelwetgeving.

Laat een reactie achter