Zaterdag 20 juli 2024

Speel bewust

Trimbos en PvdA willen casino-overstijgende speellimieten

In het BNNVARA-programma Kassa heeft Tony van Rooij van het Trimbos instituut geopperd om site-overstijgende speellimieten in te stellen. Henk Nijboer van de PvdA zei in de uitzending dat initiatief te steunen.

Momenteel moet je per online casino je speellimieten instellen. Het gaat daarbij om de volgende limieten die je moet instellen:

  • Maximale speelduur per dag/week/maand
  • Stortinglimiet per dag/week/maand
  • Maximale bedrag in je wallet

In de uitzending BNNVARA-programma Kassa van gisteren werd aandacht besteed aan deze speellimieten. Het zette de verschillende limieten per online casino op een rij, net als CasinoNieuws.nl dat al eerder deed in het artikel over de TOTO die de maximale tijdslimiet verlaagde van 24 uur naar 8 uur.

Tony van Rooij van het Trimbos-instituut in de Kassa-uitzending over speellimieten
Tony van Rooij van het Trimbos-instituut in de Kassa-uitzending over speellimieten

In het programma kwam onder andere Tony van Rooij aan het woord. Van Rooij plette in de uitzending voor casino-overstijgende speellimieten. De maximale duur die je wilt kunnen spelen, zou volgens Van Rooij niet voor één online casino moeten gelden, maar voor alle legale online casino’s in Nederland. Volgens Van Rooij is dit gemakkelijk mogelijk te maken.

Momenteel gelden limieten dus per online casino. Alleen het zelf-uitsluiten kan centraal; als je je als speler inschrijft bij Cruks, dan ben je direct uitgesloten voor alle online en landgebonden casino’s.

In de uitzending van Kassa was Henk Nijboer van de PvdA en die sloot zich bij de oproep voor casino-overstijgende limieten aan. Hij steunde dat initiatief, al is er op dat gebied nog geen motie of wetsvoorstel gedaan.

Henk Nijboer van de PvdA steunt het voorstel om site-overkoepelende speellimieten in te kunnen stellen
Henk Nijboer (PvdA)

De nadelen van casino-overstijgende limieten kwam in de uitzending niet aan bod. Dat het illegale aanbod (dat zich per definitie niet kan aansluiten bij dergelijke limieten) aantrekkelijker wordt als centrale limieten ingesteld worden, werd niet genoemd. De beoogde kanalisatie van 80% zou dientengevolge in gevaar kunnen komen, maar ook dat werd niet benoemd.

Branchevereniging VNLOK weigerde iemand naar de uitzending af te vaardigen omdat het graag de brief van minister Franc Weerwind naar de Tweede Kamer afwacht. Deze brief, die volgens ingewijden aanstaande donderdag wordt verstuurd, zou volgens organisatie Screenforce in ieder geval een volledig reclameverbod beschrijven.

Wel stuurde VNLOK een brief (PDF, 26 kB) die niet in de uitzending naar voren kwam:

Als VNLOK hebben we besloten eerst even deze brief af te wachten. Wij hopen dat ons
standpunt over oa limieten daarin wordt overgenomen.

VNLOK is voorstander van zoveel mogelijk dezelfde speellimieten bij online
kansspelaanbieders en tot het inperken ervan tot een maatschappelijk verantwoorde
hoogte. Over de exacte hoogte ervan lopen op dit moment nog gesprekken.

Aanbieders van online kansspelen willen spelers een veilige spelomgeving bieden. Daarom
nemen zij allerlei maatregelen om spelers te beschermen. Limieten zijn daarvan een
voorbeeld, net als monitoring en analyse van speelgedrag en interventies bij risicovol
speelgedrag. Sinds de opening van de online kansspelmarkt, nog geen half jaar geleden,
blijven aanbieders hun maatregelen aanscherpen.

De leden van VNLOK en de hele sector hebben er belang bij spelers die veilige spelomgeving
te bieden en daar met elkaar afspraken over te maken.

VNLOK
VNLOK wilde niet in de uitzending van Kassa reageren op speellimieten, en wilde de brief van de minister afwachten
Branchevereniging VNLOK wilde niet in de uitzending op de speellimieten reageren omdat ze de brief van de minister willen afwachten.
Maximale tijdslimietStortingslimiet per dagWalletlimiet
Fair Play Casino logo8 uur€ 5.000€ 9.000.000
8 uur€ 15.000€ 99.999
bet365 logo groen en geel via CasinoNieuws.nl12 uur€ 60.000€ 100.000
BetCity.nl logo18 uur€ 999.999€ 999.999
Tombola logo24 uur1 € 100€ 999.999.999
ZEbet logo via CasinoNieuws.nl24 uur2 € 250€ 999.999
GGPoker logo breed24 uur3 $ 2.000$ 999.999.999
JACK's Casino Online logo rood4 24 uur€ 14.990€ 999.999.999
24 uur€ 20.000€ 500.000
Holland Casino Online logo PNG via CasinoNieuws.nl24 uur€ 500.000.000€ 500.000.000
Bingoal Nederland logo liggend via CasinoNieuws.nl24 uur€ 999.999.999€ 999.999.999
de maximale tijdslimiet, stortingslimiet, en walletlimiet van de actieve legale online casino’s in Nederland

Reacties online casino’s op speellimieten

Ook de verschillende legale aanbieders in Nederland schreven een brief, maar ook die kwamen in de uitzending niet naar voren. Voor de volledigheid zijn de volledige reacties van de legale online casino’s in Nederland, hier integraal overgenomen:

Het is belangrijk om consumenten en in het bijzonder kwetsbare groepen consumenten
goed te beschermen. Daarom heeft Holland Casino als een van de eerste aanbieders – haar
stortingslimiet voor de groep jongvolwassenen (18 tot 24) gesteld op maximaal 500 euro per
30 dagen.

Dit hebben we in januari 2022 – op eigen initiatief, en zonder dat de wet het voorschrijft –
gedaan om deze spelers zo goed mogelijk te beschermen. Hiervoor is speciale software
geprogrammeerd. Jongvolwassenen kunnen zelf wel hogere bedragen invullen, maar dus
nooit storten.

Holland Casino

Wij herkennen ons in deze limieten die u schetst voor ‘jongvolwassenen’:
– een stortingslimiet kan instellen van 10.000 euro per dag
– en een tijdslimiet van 24 uur per dag
– er geldt geen maximale verlies limiet

Er loopt al langere tijd een traject met brancheorganisatie VNLOK en de aangesloten online kansspelaanbieders. Wij ondersteunen verdere aanscherping van limieten voor deze doelgroep en nemen hierin onze verantwoordelijkheid. Samen met VNLOK wordt gewerkt aan een pakket beperkende maatregelen die wij ondersteunen.”

Kansino

De tekst op het scherm is fout en zal worden aangepast. Op het scherm bij het uitloggen
staat het wel goed vermeld als het goed is. Dit is niet goed gegaan bij de vertaling. Neemt
niet weg dat technisch gezien de limiet wel werkt en er nooit meer dan €250 per week
gestort kan worden door een jongvolwassene, ook niet als de maandlimiet ingesteld staat op
€1.000. We zijn overigens met onze branchegenoten in overleg om deze limieten nog verder
aan te scherpen middels zelfregulering. Ik verwacht daarom dat er op korte termijn nog
wijzigingen op dit vlak zullen worden doorgevoerd.

Uw stelling over het verlieslimiet klopt, de stortingslimiet zou voldoende waarborgen
moeten geven om ook het verlies te beperken. Vanuit onze zorgplicht monitoren we echter
naast de aangegeven limieten tevens op individueel niveau het speelgedrag van onze
klanten, en plegen interventies daar waar nodig.

De tijdslimiet kan inderdaad ingesteld worden op 24 uur per dag. Dit heeft te maken met het
type kansspel dat we aanbieden. Wij bieden namelijk alleen weddenschappen op sport en
paardenraces aan en niet op casinospelen.

ZEbet

Het is voor Betcity.nl belangrijk om op een progressieve en effectieve manier een
verantwoord spelbeleid toe te passen. Wij baseren ons beleid op basis van kennis van zaken
en wetenschappelijk onderbouwde inzichten. Dit is uiteraard in lijn met de wetgeving.
Het instellen van limieten bij BetCity.nl kan bijdragen aan verantwoord spelgedrag van de
spelers, maar het is slechts een onderdeel van ons uitgebreide verslavingspreventiebeleid.
Bij BetCity.nl hebben wij een intensief trainingsprogramma voor onze werknemers wat erop
is gericht om problematisch speelgedrag in een vroeg stadium te herkennen.

Daarnaast maken wij gebruik van een uitgebreid innovatief detectiesysteem dat onze spelers
24/7 monitort op risicovol speelgedrag. Wij maken hierbij gebruik van een scala aan
indicatoren. De opmaak en toepassing van dit systeem zijn wetenschappelijk onderbouwd
en blijkt in de praktijk effectief.

Binnen dit systeem houden wij jongvolwassenen extra scherp in de gaten. Wanneer blijkt
dat een jongvolwassene risicovol speelgedrag vertoont, vindt hierop een passende
interventie plaats. Hiermee kan BetCity.nl waarborgen dat jongvolwassenen extra worden
beschermd, zonder dat wij restricties opleggen aan de door hen zelf ingestelde limieten.

BetCity.nl

Thans is hier nog geen differentiatie in leeftijd zichtbaar op dit deel van de website. Maar
door systeemcontroles en het toezicht van onze medewerkers aan de achterkant (back
office) is het voor jongvolwassenen niet mogelijk om dergelijke bedragen te storten. Door de
technische implementatietijd is dit nu nog niet zichtbaar. Maar over niet al te lange tijd zal
het ook voor de speler zichtbaar zijn dat de maandelijkse stortingslimiet maximaal 400 euro
bedraagt. Tevens zal zeer binnenkort de standaard maximale tijdslimiet van 8 uur voor alle
spelers zichtbaar worden.

We beseffen dat ons entertainmentaanbod ook risico’s met zich mee kan brengen en kan
leiden tot onmatig of problematisch speelgedrag, met name bij kwetsbare groepen. We
nemen onze zorgplicht zeer serieus. Het is voor ons vanzelfsprekend om passend en
verantwoord om te gaan met zowel ons spelaanbod als het speelgedrag van onze spelers.

Jack’s Casino & Sports

“…Fairplaycasino.nl werkt structureel aan de verbetering van haar diensten en haar
platform, in het kader van de wettelijk zorgplicht. Hierbij spelen actieve monitoring van
speelgedrag, stort- en tijdslimieten een grote rol. Ten tijde van het onderzoek van Kassa
waren wij bezig met de technische implementatie van een maximum stortlimiet van € 400,-
per maand voor jongvolwassenen. Deze implementatie verwachten wij zeer binnenkort af te
ronden…”

Fair Play Casino

TOTO staat voor verantwoord spelen en daarom hebben wij onze opwaardeerlimiet en
tijdslimiet voor alle spelers aanzienlijk verlaagd. TOTO beschermt kwetsbare
jongvolwassenen door speelgedrag extra te monitoren en te analyseren en door 18- tot en
met 23-jarigen een verplichte maximale verlieslimiet op te leggen.

TOTO is tot op heden de enige aanbieder van online kansspelen met deze verplichte
maximale verlieslimiet voor 18- tot en met 23-jarigen.

Deze limiet en andere maatregelen (zie hieronder) nemen wij bovenop de strenge wet- en
regelgeving. De wet schrijft diverse andere verplichte limieten voor, evenals het intensief
monitoren en analyseren van het speelgedrag van spelers en het voeren van
interventiegesprekken met spelers bij risicovol speelgedrag.

TOTO doet dus meer dan de wet voorschrijft:
• Het is bij TOTO niet mogelijk om op te waarderen met een creditcard; spelers kunnen
dus niet spelen met geld dat ze niet hebben.
• TOTO werkt met een verlieslimiet, die spelers zelf kunnen instellen.
• Voor spelers van 18 tot en met 23 jaar geldt een verplichte maximale verlieslimiet van
400 euro per maand.
• TOTO biedt spelers een speelplanner met een weekagenda aan, om bepaalde
speelmomenten uit te sluiten.
• TOTO werkt met een spelersdashboard met een overzicht van speeltijd, opgewaardeerd
geld, inzet en resultaat winst/verlies tot zes maanden terug in de tijd.

TOTO

Bingoal heeft alle wettelijke verplichtingen omtrent het aanbod van online kansspelen voor
jongvolwassenen zorgvuldig geïmplementeerd. Bijgevolg bieden wij jongvolwassenen
bijvoorbeeld geen bonussen aan. Verder worden jongvolwassenen steeds consequent
uitgesloten uit displaycampagnes, social media ads ed.

Bovendien versturen wij aan jongvolwassenen, die als een kwetsbare groep werden
gecatalogeerd door de wetgever, op frequente basis e-mails waarin wij hen uitdrukkelijk
wijzen op verantwoord speelgedrag en hen wijzen op de bij ons beschikbare middelen om
hun speelgedrag indien nodig te matigen door het instellen van speellimieten en het gebruik
van tools om hun speelgedrag onder controle te houden.

Als verantwoorde operator van online kansspelen nemen wij onze verantwoordelijkheid op
om kwetsbare groepen in deze nieuwe gereguleerde markt van online kansspelen extra te
beschermen en te monitoren. Wij zijn ervan overtuigd dat het veel meer aangeraden is de
speler te begeleiden en hem of haar tools aan te reiken om zelf hun speelgedrag onder
controle te houden dan allerlei limieten verplicht zeer laag in te stellen. Opvoeden is beter
dan verbieden. Bovendien is het gevolg van een te restrictief beleid een vlucht van de speler
naar het illegale aanbod aan online kansspelen dat nog steeds zeer welig tiert in Nederland
en waar van de bescherming van de speler geen sprake is.

Bingoal

Bedankt voor uw e-mail, evenals de mogelijkheid om uit te leggen op welke manier wij jonge
volwassenen beschermen tegen een mogelijke gokverslaving, hier bij GGPoker.
Wij nemen verslavingspreventie zeer serieus en nemen daarom maatregelen die verder gaan
dan de minimumvereisten in de wet, met het concept van ‘standaard maximale
stortingslimieten’ in de registratiefase.

Het is onjuist om te zeggen dat een jongvolwassene een stortingslimiet zonder limiet kan
instellen. Bij registratie leggen we een maximale stortingslimiet op van $ 500 per dag, $ 1000
per week en $ 1500 per maand voor alle jonge volwassenen. Jongeren worden uitgenodigd
om aangepaste limieten in te stellen, maar deze kunnen alleen lager zijn dan deze bedragen.

Als ‘geen stortingslimiet’ is gekozen, betekent dit dat er geen aangepaste limieten worden
ingesteld en worden de standaardlimieten automatisch toegepast. De enige manier om deze
limieten te verhogen is door middel van een betaalbaarheidscontrole rechtstreeks bij ons
Safer Gambling-team, waarbij de speler moet bewijzen dat hij voldoende inkomen heeft om
de maximale limieten te dekken die ze willen instellen, en ook maatregelen moeten
passeren om er zeker van te zijn dat ze geen probleemgokkers zijn. Over het algemeen staan
we een dergelijke verhoging van de stortingslimiet echter niet toe voor jonge volwassenen.

Hoewel je gelijk hebt met betrekking tot de tijdslimiet en de verlieslimiet, onderneemt
GGPoker verschillende maatregelen om zijn spelers te beschermen door middel van een
systeem van interne op risico gebaseerde triggers, die verschillende reacties uitlokken. We
beperken de tijd niet, aangezien poker toernooien soms behoorlijk lang kunnen duren
vanwege de aard van het evenement.

Om buitensporige deelname aan kansspelen te detecteren, hebben we automatische waarschuwingen om spelers te detecteren die lange uren spelen, en onze medewerkers van Safer Gambling controleren al die spelers handmatig of het buitensporig gokken is of dat de speler deelneemt aan een toernooi. Als een speler zestig minuten aan het spelen is, wordt er bovendien een pop-up weergegeven die spelers laat weten dat ze al een tijdje spelen.

We hebben een complex systeem van op risico’s gebaseerde triggers die ons Safer
Gambling-personeel aangeven wanneer ze contact moeten opnemen met een speler, en de
nodige interventiemaatregelen nemen om te voorkomen dat de speler gokgerelateerde
schade oploopt. De interventiemaatregelen variëren in reikwijdte, van het simpelweg
informeren van de speler over zijn opties en beschikbare hulpmiddelen om zijn spel te
beperken, tot een besluit van onze medewerkers om de speler uit te sluiten.

Jongvolwassenen worden gezien als een kwetsbare groep en daarom wordt er strenger
gecontroleerd.

GGPoker

Tombola heeft vanaf lancering 21 oktober 2021 al veruit de laagste stortingslimiet in de
markt;
• € 100,- per week, en die kan inderdaad op 1 dag opgenomen worden. Een
eerstvolgende storting kan pas weer op een maandag (reset zondag op maandag) en
zo wekelijks verder.

Betreft tijdslimiet klopt, die staat bij tombola op maximaal 24 uur per dag en kan de speler
zelf instellen. Een voorstel vanuit de gokindustrie (en dus ook tombola) ligt nu bij Minister
Weerwind om tijdslimiet te maximaliseren naar 8 uur.

Verlieslimiet instelling hebben we niet omdat we al een zeer lage stortingslimiet hanteren.

Een verlieslimiet komt bij tombola op €100 per week / €400 per maand. Dit zijn de maximale
verlieslimieten die wij zoals in uw test voorbeeld een 21-jarige speler al opleggen. Uiteraard
als de speler zelf zijn of haar stortingslimiet lager dan die van tombola instelt gaat
verlieslimiet ook omlaag.

tombola
Frank Op de Woerd

Frank Op de Woerd

Hoofdredacteur CasinoNieuws.nl
Frank Op de Woerd is hoofdredacteur van CasinoNieuws.nl. Hij werkt sinds 2006 in de wereld van online kansspelen. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse kansspelwetgeving, landgebonden casino's, en poker.

Laat een reactie achter