Zondag 3 maart 2024

Speel bewust

Kosten-batenanalyse en beleidsreactie op NRV-rapport niet controversieel verklaard

https://debatdirect.tweedekamer.nl/zaal-embedded/groen-van-prinstererzaal/?hd=1

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid stemde deze week over het wel of niet controversieel verklaren van de kosten-batenanalyse kansspelen en enkele andere stukken die behoren tot het kansspeldossier. De commissie verklaarde de drie stukken niet controversieel en zette deze op de agenda voor de commissievergadering kansspelen.

Op dinsdag 19 december kwam de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid samen. In de procedurevergadering werden meerdere brieven en stukken behandeld met de vraag of de commissie deze controversieel wilde verklaren. Op de 122 stukken-tellende agenda stonden drie documenten die gerelateerd waren aan kansspelen:

Voor alle drie de agendapunten werd geen verzoek ingediend om de onderwerpen controversieel te verklaren. Er zal dus niet gewacht worden met de behandeling van deze stukken tot het nieuwe kabinet is gevormd.

Commissievergadering kansspelen

Mirjam Bikker verzocht wel om agendapunt 74, het onderzoek indicatieve kosten-batenanalyse kansspelen, te agenderen voor de commissievergadering over kansspelen. Dat verzoek werd ingewilligd, want het onderzoek werd toegevoegd aan de agenda. Datzelfde gebeurde ook met de twee daaropvolgende agendapunten.

Op dat moment was nog niet bekend wanneer de commissievergadering over kansspelen zou gaan plaatsvinden. Inmiddels is bekend geworden dat de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid op 7 maart 2024 om 10:00 uur zal samenkomen om te vergaderen over het kansspeldossier.

Op de agenda staan ook de eerder niet controversieel verklaarde regeringsbrieven van Weerwind. In september stemde de vaste commissie over vier brieven die Weerwind verstuurde, onder andere over de ontwikkelingen van de Wet Kansspelen op afstand en de evaluatie van de Kansspelautoriteit. Alle brieven werden niet controversieel verklaard en geagendeerd voor het commissiedebat.

Lead-foto via tweedekamer.nl.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Laat een reactie achter