Zaterdag 20 april 2024

Speel bewust

Kansspelautoriteit: wijzigen Cruks heel goed doordenken

De Kansspelautoriteit is niet op voorhand tegen een nagesprek voor spelers die weer willen gaan gokken nadat ze ingeschreven stonden bij Cruks, zoals voorgesteld door Holland Casino. Maar er is wel onderzoek nodig naar de juridische en technische haalbaarheid, en de sociale wenselijkheid van het plan. De Kansspelautoriteit geeft dat aan in een reactie aan CasinoNieuws.nl over het eventueel wijzigen van Cruks.

Afgelopen maandag gaf Petra de Ruiter haar eerste interview in haar rol als nieuwe CEO van Holland Casino. In gesprek met het AD ging de voormalig COO van Transavia in op de sociale verantwoordelijkheid van het bedrijf.

Als onderdeel daarvan stelde De Ruiter voor om een nagesprek in te voeren voor mensen die in zelfuitsluitingsregister Cruks staan. Voordat spelers die zo’n verbod hebben gehad weer kunnen gaan gokken, moeten ze dan eerst een preventiegesprek met een verslavingsdeskundige hebben.

In de online versie van het interview scharen brancheverenigingen NOGA en VNLOK zich achter de oproep een nagesprek in te voeren. Ook is een reactie van de Kansspelautoriteit op het eventueel wijzigen van Cruks opgenomen in het stuk op AD.nl.

Onderzoek nodig voor wijzigen van Cruks

In een reactie aan CasinoNieuws.nl geeft de Kansspelautoriteit aan dat de haalbaarheid van een dergelijk plan wel moet worden onderzocht:

“De Kansspelautoriteit staat niet in principale negatief tegenover een preventiegesprek voor mensen die in Cruks ingeschreven hebben gestaan. Maar een dergelijke verandering vraagt wel nader onderzoek. Hoe dan ook, dit kost veel tijd, de aanbieders zullen ook op korte termijn de zorgplicht vorm moeten geven.”

Jan Erik van der Werff, Kansspelautoriteit

Juridische haalbaarheid

Allereerst moet de juridische haalbaarheid getoetst worden. Als een preventiegesprek na Cruks moet plaatsvinden, moet de wet aangepast worden. Momenteel schrijft de wet een dergelijke follow-up niet voor. Een wetswijziging is benodigd om alle legale aanbieders te verplichten deze taak op zich te nemen.

Ook moet er goed gekeken worden naar het privacy-aspect van een dergelijke ingrijpende verandering, geeft de Kansspelautoriteit aan. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) legt op dit vlak strenge voorwaarden op. Die moeten in acht worden genomen als het voeren van een nagesprek ingesteld zou willen worden.

Technische haalbaarheid

Naast de juridische haalbaarheid, dient ook de technische haalbaarheid bekeken te worden, zo geeft de Kansspelautoriteit aan. Momenteel geeft het register slechts een ja of nee antwoord als die benaderd wordt door de aanbieders; iemand staat wel of niet in de database. Om het mogelijk te maken dat de database aangeeft dat iemand net uit Cruks is en voor het eerst weer wil gaan gokken, moet het Cruks-systeem aangepast worden.

Impact op aantal inschrijvingen

Tot slot merkt de Kansspelautoriteit tegenover CasinoNieuws.nl op dat er ook onderzoek gedaan moet worden of een dergelijke aanpassing van de procedure wel de veronderstelde positieve gevolgen heeft.

Ook de impact van een dergelijke aanpassing van het systeem moet eerst onderzocht worden, aldus de Kansspelautoriteit. Cruks is momenteel op anonimiteit gestoeld. Als een nagesprek ingesteld zou worden, is er van die anonimiteit niet langer sprake. Het is de vraag hoe spelers hierop reageren. Als dat er zou toe leiden dat spelers zich minder snel in Cruks inschrijven, dan moeten de voor- en nadelen goed tegen elkaar afgewogen worden, aldus de toezichthouder.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Laat een reactie achter