Vrijdag 21 juni 2024

Speel bewust

Een nieuwe realiteit met het verbod op ongerichte reclame: de schouders eronder!

Peter-Paul de Goeij column CasinoNieuws.nl

Sinds afgelopen zaterdag zijn gokreclames na bijna twee jaar niet meer zichtbaar in het straatbeeld en niet langer te horen of te zien in de Nederlandse huiskamers. Met ingang van 1 juli geldt namelijk een verbod op ‘ongerichte reclame’ voor online gokken, om te voorkomen dat te veel jongeren en jongvolwassenen worden blootgesteld aan online gokreclames. Dit betekent in de praktijk het einde van online gokreclames op radio en televisie, in kranten en tijdschriften en op bushokjes en billboards.

Hoewel het doel van deze maatregel is om de gevreesde negatieve gevolgen van gokreclames te verminderen, kan het verbod een onbedoeld neveneffect hebben. Het kan namelijk de merkherkenning schaden en daarmee het vermogen van consumenten om vergunde aanbieders van kansspelen te onderscheiden van niet-vergunde aanbieders. Reclame speelt een cruciale rol bij het creëren van merkbekendheid. Het biedt consumenten een herkenningspunt en geeft hen een gevoel van vertrouwen en veiligheid omdat ze het merk dat ze online zien, ook herkennen uit hun dagelijks leven. Uit de recente NOGA online kansspel barometer blijkt dat meer dan twee derde van de gokkers nog steeds niet weet hoe ze een aanbieder met een vergunning kunnen onderscheiden van een aanbieder zonder vergunning. Reclame speelt hier dus een belangrijke rol.

Omgekeerd geldt dat een gebrek aan merkherkenning kan leiden tot een toename van het aantal spelers dat, bijvoorbeeld via online zoekmachines, terechtkomt bij niet-vergunde aanbieders. Zonder duidelijke informatie over vergunningen en regulering kunnen consumenten gemakkelijk worden misleid door niet-vergunde operatoren die zich voordoen als legitieme kansspelaanbieders. Dit brengt deze gokkers direct in gevaar, omdat ze bij illegale aanbieders geen bescherming genieten van de regelgeving die we hebben ingesteld om spelers te beschermen tegen frauduleuze praktijken en de risico’s van probleemgokken.

“Er zijn echter zorgen over hoe deze 95/5-regel in de praktijk zal worden toegepast.”

Werken aan een nieuw, werkbaar reclamemodel

Desalniettemin moeten we als sector eenvoudigweg omgaan met deze nieuwe wetgeving en moeten we met alle betrokkenen werken aan een nieuw, werkbaar maar sterk ingeperkt reclamemodel dat zich zal concentreren op online advertenties. Gericht adverteren via websites, apps, nieuwsbrieven, sociale media en in de eigen online spelomgeving blijft namelijk toegestaan, onder de voorwaarde dat adverteerders kunnen garanderen dat hun reclames voor minimaal 95 procent terechtkomen bij consumenten van 24 jaar en ouder.

Rol van de wetgever

Er zijn echter zorgen over hoe deze 95/5-regel in de praktijk zal worden toegepast, niet alleen bij NOGA als branchevereniging maar ook bij de toezichthouder KSA. De regel is van kracht geworden zonder voldoende duidelijke richtlijnen over hoe dit precies bereikt en gecontroleerd moet worden. Dit is vooral lastig in een landschap waar sterke concurrentie tussen aanbieders heerst en waar in principe iedereen een vergunning kan aanvragen. Bovendien weten we dat sommige aanbieders de grenzen opzoeken in hun strijd om de gunst van de gokker. Het zou ideaal zijn als de wetgever niet alleen reclame beperkt tot alleen gerichte reclame, maar ook van tevoren duidelijk vaststelt waar dan precies de grenzen liggen en faciliteert dat de regels op een goede manier kunnen worden nageleefd.

“De wetgever kan helpen door duidelijke normen te stellen, terwijl aanbieders hun verantwoordelijkheid kunnen nemen door te laten zien dat ze niet alleen voor de korte termijn gaan.”

Mogelijkheden juist benutten

Laten we ons echter niet te veel richten op de zorgen, maar juist de schouders eronder zetten! Als brancheorganisatie zetten we ons samen met VNLOK in voor consumentenbescherming en naleving van wetten, regels en zelfregulering. We moedigen onze leden aan om kritisch te blijven op de eigen naleving van wettelijke, ethische of veiligheidsnormen. De effectiviteit van de regulering van de online kansspelmarkt hangt af van een goede naleving, transparantie en verantwoord gedrag van alle betrokken partijen, van wetgevers tot toezichthouders en van brancheverenigingen tot aanbieders en affiliates.

We moeten daarom de mogelijkheden voor gerichte online reclame zo goed mogelijk benutten en ze op de juiste manier inzetten, zonder daarbij te veel de grenzen op te zoeken. De wetgever kan helpen door duidelijke normen te stellen, terwijl aanbieders hun verantwoordelijkheid kunnen nemen door te laten zien dat ze niet alleen voor de korte termijn gaan en alleen maar uit zijn op snelle winst. We moeten laten zien dat we begrijpen dat iedereen erbij gebaat is dat de beperkte mogelijkheden die er nog zijn om te adverteren, op de juiste manier kunnen worden benut en geen nieuwe problemen zullen veroorzaken.

Dit is de tweede van een maandelijkse bijdrage van Peter-Paul de Goeij. De Goeij is directeur van branchevereniging NOGA en mede-naamgever van Feitmans & PeePee, een podcast die hij samen maakt met ervaringsdeskundige Feite Hofman, tevens een columnist voor CasinoNieuws.nl. Keuze pull-quotes door CasinoNieuws.nl.

Lead-foto Peter-Paul de Goeij via Gaming in Holland.

Peter-Paul de Goeij

Managing Director NOGA
Peter-Paul de Goeij is sinds 2019 de Managing Director van branchevereniging Netherlands Online Gambling Association (NOGA).

Laat een reactie achter