Dinsdag 16 juli 2024

Speel bewust

Ksa benadrukt belang zorgplicht in brief aan Nederlandse goksites

Kansspelautoriteit in Den Haag (foto door CasinoNieuws.nl)

Nederlandse vergunninghouders hebben een brief van de Kansspelautoriteit ontvangen over de invulling van de zorgplicht. De toezichthouder dringt er bij de goksites op aan om hun eigen beleid nog eens kritisch te bekijken en waar nodig veranderingen door te voeren. De Kansspelautoriteit laat weten actie te ondernemen naar aanleiding van de verhalen in de media over gokkers die in korte tijd veel geld konden verliezen.

Eerder vandaag publiceerde de Kansspelautoriteit haar jaarverslag 2023. Later vandaag een artikel daarover op CasinoNieuws.nl.

Alle legale online casino’s in Nederland hebben de brief ontvangen van de Kansspelautoriteit waarin de toezichthouder nogmaals benadrukt dat de zorgplicht nauwkeurig moet worden nageleefd. De Ksa gaat onder andere in op de signalen die de afgelopen maanden in de media verschenen.

Er verschenen meerdere nieuwsberichten over gokkers die in korte tijd grote bedragen konden vergokken, waaronder op de NOS en in de Tubantia. De Kansspelautoriteit laat hierover weten dat zij in gesprek gaat met de aanbieders waar dit kon gebeuren. Dit zal een stap zijn die de toezichthouder steeds vaker zal nemen, zo schrijft de Ksa in de brief.

De toezichthouder zegt al sinds de opening van de legale online gokmarkt signalen te ontvangen over situaties waarbij in korte periodes grote bedragen vergokt worden. Naar aanleiding van deze signalen werd voor de brief al een onderzoek naar de invulling van de zorgplicht gedaan en werd er een consultatie geopend om de beleidsregels verantwoord spelen aan te passen.

Met de brief hoopt de Kansspelautoriteit te bereiken dat de vergunninghouders hun eigen beleid nog eens ’tegen het licht houden.’

Zelf onderzoek doen

De Kansspelautoriteit laat weten welke stappen er in vervolg genomen kunnen worden als er signalen binnenkomen over het onvoldoende naleven van de zorgplicht. Zo zal de toezichthouder de aanbieders vaker gaan benaderen. Daarbij kan de Kansspelautoriteit de aanbieder in de gelegenheid stellen om zelf onderzoek te doen naar de wijze waarop de zorgplicht is ingevuld.

Mocht de aanbieder constateren dat zij tekort is geschoten, dan moet de aanbieder haar werkwijze aanpassen. Het online gokbedrijf moet daarna aan de Kansspelautoriteit laten weten welke stappen er zijn ondernomen om te controleren of de regels zijn nageleefd. Tot slot moet de aanbieder ook laten weten welke eventuele verbeteringen er moeten worden aangebracht.

Als blijkt dat een aanbieder zich niet heeft gehouden aan de regels rondom de zorgplicht, dan kan de Kansspelautoriteit over gaan tot het opleggen van sancties. Bij ernstige gevallen kan direct worden overgegaan tot het opleggen van een bestuurlijke boete, zo schrijft de toezichthouder. In minder ernstige gevallen kan er een bindende aanwijzing worden gegeven of een last onder dwangsom.

Uiteindelijk zou het niet naleven van de zorgplicht zelfs kunnen leiden tot het intrekken of schorsen van een vergunning, maar de Kansspelautoriteit noemt dit een ‘uiterste maatregel’ die wel een noodzakelijke vervolgstap kan blijken.

Brief aan alle vergunninghouders (aanbieders van online kansspelen)

Geachte heer, mevrouw,

Met deze brief informeert de Kansspelautoriteit u over ontwikkelingen binnen het toezicht op de naleving van de zorgplicht door vergunninghouders die online kansspelen aanbieden. De zorgplicht verlangt van u als vergunninghouder dat u de nodige maatregelen en voorzieningen treft om kansspelverslaving aan de door u georganiseerde spelen zoveel mogelijk voorkomen.

Toezicht op de zorgplicht in 2024

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit (hierna: Ksa) heeft op grond van artikel 33b van de Wet op de kansspelen (hierna: Wok) onder meer tot taak het toezicht op de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving en de vergunningen, alsmede de handhaving daarvan. Een belangrijk aandachtsgebied binnen het toezicht richt zich op de naleving van de hiervoor beschreven zorgplicht.

Vanaf de opening van de markt voor kansspelen op afstand (hierna ook: online kansspelen) ontvangt de Ksa met regelmaat signalen van en over spelers die grote bedragen verloren in een relatief korte periode. Dit is zorgelijk en de Ksa heeft daarom verschillende acties ondernomen. Voorbeelden daarvan zijn een onderzoek naar de manier waarop vergunninghouders van online kansspelen invulling geven aan hun zorgplicht en de door de Ksa gestarte aanpassing van de Beleidsregels verantwoord spelen.

Waarom deze brief aan u als vergunninghouder?

Ondanks de aandacht die er is voor en de communicatie over de invulling van de zorgplicht, ontvangt de Ksa regelmatig signalen over het mogelijk niet of onvoldoende naleven van de zorgplicht door vergunninghouders. Ook in de media is met regelmaat aandacht voor dit onderwerp. De Ksa vindt veel van de signalen dermate ernstig dat zij hier bij de betrokken vergunninghouders van online kansspelen individueel op terug zal komen. Bij signalen waarbij mogelijk sprake is van het niet of onvoldoende naleven van de zorgplicht, zal de Ksa daarom vaker de betrokken vergunninghouders benaderen. Daarbij kan de Ksa de vergunninghouder in de gelegenheid stellen om zelf verantwoordelijkheid te nemen en te controleren of ze de regels voldoende naleeft en zo nodig om haar werkwijze daarop aan te passen. De vergunninghouder dient vervolgens de Ksa te informeren over de stappen die ze heeft ondernomen om te controleren of haar gedrag in lijn is met de regels en wat daarbij de conclusies en eventuele verbeteringen zijn.

Als de Ksa vaststelt dat u als vergunninghouder tekort schiet bij de naleving van de zorgplicht, dan kan de Ksa ook andere stappen zetten. Bij ernstige gevallen kan zij direct over gaan tot het opleggen van een bestuurlijke boete. Ook kan er aanleiding zijn voor het voeren van een gesprek en/of het uitvoeren van nader onderzoek. In voorkomende gevallen kan de Ksa ook kiezen voor tot u gerichte besluiten tot het geven van een bindende aanwijzing of het opleggen van een last onder dwangsom. Als uiterste maatregel kan ook het schorsen of intrekken van een vergunning een noodzakelijke vervolgstap blijken.

Aandacht voor de invulling van uw zorgplicht

Het bovenstaande maakt duidelijk dat de Ksa de aanhoudende signalen over de invulling van de zorgplicht door vergunninghouders zeer serieus neemt. Het is de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder om kansspelverslaving aan de door u georganiseerde spelen zoveel mogelijk voorkomen. Met deze brief beoogt de Ksa te bevorderen dat u als vergunninghouder nog een keer kritisch uw eigen beleid daarvoor en de invulling ervan binnen uw organisatie tegen het licht houdt. En waar nodig op korte termijn verbeteringen doorvoert.

Hoogachtend,


De Kansspelautoriteit

Lead-foto door Frank Op de Woerd voor CasinoNieuws.nl.

Jeffrey Noeken CasinoNieuws.nl

Jeffrey Noeken

Senior Redacteur CasinoNieuws.nl
Jeffrey Noeken is senior redacteur bij CasinoNieuws.nl. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse en Curaçaose kansspelwetgeving.

Laat een reactie achter