Donderdag 23 mei 2024

Speel bewust

Europese Commissie: Malta blokkeert Belgisch verbod op gokreclames

Europese Commissie België Malta gokwet Malta blokkeert wet verbod gokreclames België

De wet die in België bijna alle gokreclames moet gaan verbieden, kan vooralsnog niet ingevoerd worden. De wet ligt nog bij de Europese Commissie, maar omdat Malta een uitvoerig gemotiveerde mening heeft ingestuurd, is het proces met minimaal een maand vertraagd.

Binnen de Europese Unie is er geen wetgeving over online kansspelen. Het onderwerp is te controversieel om overeenstemming over te bereiken, waardoor alle lidstaten zelf hun beleid mogen voeren op dit vlak. Maar lidstaten moeten wel al hun wetten voorleggen aan de Europese Commissie, ook als ze over een onderwerp gaan waarvoor geen EU-wetgeving bestaat.

In mei van dit jaar bracht België een ontwerp van koninklijk besluit in bij de Europese Commissie. In het ‘Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels betreffende de reclame voor de kansspelen’ wordt een bijna algeheel verbod voor gokreclames beschreven. Sportsponsoring is in het voorstel uitgezonderd van het reclameverbod, en ook bepaalde vormen van product-placement mogen blijven bestaan. Verder is het reclameverbod breed en verbiedt het bijna alle traditionele vormen van reclame voor gokbedrijven.

In de openingsmotivatie voert België aan dat gokreclames een gevaar voor de volksgezondheid en de samenleving vormen:

“Gokreclames zijn alomtegenwoordig op televisie, radio, sociale media en op straat te zien. Dergelijke reclame is niet zonder gevaar voor de volksgezondheid en de samenleving. Reclame normaliseert gokken in de samenleving. Door middel van reclame wordt gokken gepresenteerd als sociaal en cultureel aanvaardbaar gedrag en als een legitieme vrijetijdsactiviteit. Dit is schadelijk voor meer kwetsbare groepen zoals minderjarigen, jongeren en gokverslaafden. Bij ontstentenis van een regel op het niveau van de Europese Unie staan de lidstaten vrij om de regels op dit gebied vast te stellen. Met het oog op een betere bescherming van spelers heeft dit decreet dus tot doel de vormen van reclame op het gebied van kansspelen en weddenschappen te beperken en regels op te leggen over de inhoud van dergelijke reclame.”

Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels betreffende de reclame voor de kansspelen door België

Branchevereniging BAGO, zusterorganisatie van het Nederlandse NOGA, reageerde bij de Europese Commissie afkeurend ( 620 kB) tijdens de consultatie. Het wees op de gevaren voor de kanalisatie als het verbod op gokreclames wordt ingevoerd.

Malta reageert

Vanaf de datum van kennisgeving van een bij de Europese Commissie ingediende wet, geldt voor de Commissie en de andere lidstaten een status-quo-periode van drie maanden. In die drie maanden kunnen andere lidstaten de wet bestuderen en erop reageren. De wet mag tijdens die periode nog niet ingevoerd worden.

Naar nu blijkt heeft Malta gereageerd op de kennisgeving van België over de wet die gokreclames moet gaan verbieden. De overzichtspagina van het koninklijk besluit zoals die nu ligt bij de Europese Commissie, toont dat de status-quo-periode door toedoen van Malta met een maand is verlengd. In plaats van 9 augustus duurt de periode nu tot 9 september.

De reactie van Malta over de wet uit België over gokreclames zelf is niet gepubliceerd. Malta haalt een belangrijk deel van haar bruto binnenlands product uit online casino’s en gerelateerde industrie. Het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat de gemotiveerde reactie van Malta zich niet aansluit bij de ingediende wet van België.

Kritiek in België zelf

Toen het verbod op gokreclames in België werd aangekondigd, kon het al rekenen op kritiek in eigen land. De Belgische branchevereniging BAGO reageerde ontstemd. De verantwoordelijke minister Quickenborne werd teruggefloten, maar het voorstel bleef staan.

De tv-branche in België kwam daarop al met zelfregulerende maatregelen, maar ook die hebben vooralsnog de wens van minister Quickenborne niet getemperd om het reclameverbod in te voeren. De beschuldiging dat het reclameverbod uit de koker kwam van de Nationale Loterij, werd door de staatsdeelneming ontkend.

Ook in Nederland bleef het Belgische reclameverbod niet onopgemerkt. De SP en ChristenUnie, en het CDA stelden kamervragen.

Gokreclames in Nederland ook onder vuur

Ook in Nederland is er een reclameverbod voor gokreclames in de maak. Minister Weerwind heeft via een beleidswijziging al een verbod op het gebruik van rolmodellen ingevoerd.

Voor het verbod op de gokreclames zelf is een wetswijziging nodig waar nu aan gewerkt wordt. Ongerichte reclame moet per 1 januari 2023 verboden worden in Nederland. Sponsoring van evenementen en programma’s moet op 1 januari 2024 gedaan zijn, en sportsponsoring per 1 januari 2025.

Het ‘Besluit tot wijziging van het ‘Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen in verband met de inperking van wervings- en reclameactiviteiten voor risicovolle kansspelen” ligt nu ter consultatie.

Een wetswijziging kost doorgaans veel tijd. De eerste schatting was dat de wetswijziging anderhalf jaar in beslag zou nemen. Weerwind gaf bij de bekendmaking aan dat hij het in één jaar wil bewerkstelligen. Ook die nieuwe wet zal moeten voorgelegd worden aan de Europese Commissie.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Frank Op de Woerd

Frank Op de Woerd

hoofdredacteur - CasinoNieuws.nl
Frank Op de Woerd is hoofdredacteur van CasinoNieuws.nl. Hij werkt sinds 2006 in de wereld van online kansspelen. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse kansspelwetgeving, landgebonden casino's, en poker.

Laat een reactie achter