Zondag 28 mei 2023

Speel bewust

Dit verandert er op 1 april als de afkoelingsperiode afloopt

Kansspelautoriteit afkoelingsperiode cooling down

Over een maand loopt de afkoelingsperiode af die online casino’s in acht dienden te nemen wilden ze zich op termijn gaan concentreren op de Nederlandse markt. Op 1 april 2022 gaat een nieuwe periode in waardoor er andere regels gelden voor partijen die nog een vergunning willen aanvragen bij de Kansspelautoriteit.

De Wet Kansspelen op afstand is jaren in de maak geweest. Aanvankelijk was er geen plaats voor online casino’s die zonder vergunning de Nederlandse markt bedienden. Partijen die de wet overtreden en geen belastingen betalen, moesten niet in aanmerking kunnen komen voor een vergunning.

Dat standpunt botste met de gewenste kanalisatiegraad, de wens dat op termijn minimaal 8 op de 10 online gokkers dat zouden doen bij een legaal online casino. Als mensen dan toch online gokken, moeten ze dat wel doen bij legale online casino’s.

De Eerste Kamer vond wel dat er onderscheid gemaakt moest worden tussen bedrijven die in het verleden illegaal online kansspelen aan Nederlandse consumenten hadden aangeboden, en bedrijven die dat niet hadden gedaan. 

De motie Postema voorzag in een oplossing. De uiteindelijk aangenomen motie schreef voor dat online casino’s zich voor een periode van minimaal twee jaar niet actief en specifiek op de Nederlandse markt mochten richten, wilden ze direct in aanmerking kunnen komen voor een vergunning.

Dat blok van twee jaar ging in op 1 juli 2019 en werd uiteindelijk twee jaar en negen maanden doordat de introductie van de wet vertraging opliep. Die afkoelingsperiode, ook wel de cooling down genoemd, zorgde ervoor dat partijen als bet365 en GGPoker wel direct de markt konden betreden op 1 oktober 2021, en online casino’s als Unibet en PokerStars nog even moesten wachten.

In een bericht op haar website, brengt de Kansspelautoriteit de aanstaande veranderingen onder de aandacht op het gebied van de afkoelingsperiode. Hoewel er dus veranderingen aanstaande zijn, benadrukt de toezichthouder dat er geen sprake is van een beleidswijziging, omdat in deze omslag al vanaf het begin voorzien is.

De belangrijkste verandering die ingaat op 1 april 2022 als de afkoelingsperiode over is, is het vervallen van Artikel 3.8 (Aanbieden zonder vergunning) uit de Beleidsregels Vergunningverlening Koa. Dat artikel leest als volgt, die dus over een maand niet meer van toepassing is:

Artikel 3.8 Aanbieden zonder vergunning

 • 1.De betrouwbaarheid, als bedoeld in artikel 31i, eerste lid, van de wet, staat in ieder geval buiten twijfel indien:
  • a.er geen andere relevante antecedenten en handelingen bij de beoordeling betrokken worden dan het zonder de daarvoor vereiste vergunning gelegenheid bieden aan personen die zich in Nederland bevinden om deel te nemen aan kansspelen op afstand en antecedenten en handelingen die daarmee noodzakelijk verband houden;
  • b.bij inschrijvingen van deelnemers aan kansspelen op afstand na 31 december 2019 de leeftijd van alle inschrijvers op voor hen zichtbare wijze werd geverifieerd voordat het inschrijvingsproces was voltooid;
  • c.in de twee jaren en negen maanden voorafgaande aan de datum waarop de aanvraag is ingediend en tijdens de behandeling van de aanvraag is voldaan aan alle volgende criteria:
   • i.het spelaanbod vond niet plaats op een website waarvan de extensie eindigde op .nl;
   • ii.het spelaanbod vond niet geheel of gedeeltelijk plaats in de Nederlandse taal;
   • iii.er werd geen reclame gemaakt voor het betreffende aanbod of de aanbieder daarvan op televisie, radio of in gedrukte media gericht op de Nederlandse markt;
   • iv.voor het spelaanbod werd geen gebruik gemaakt van een domeinnaam met daarin typische aan Nederland refererende begrippen in combinatie met kansspelaanduidingen;
   • v.de website(s) waarop de kansspelen werden aangeboden bevatte(n) geen kenmerken waaruit gerichtheid op Nederland is af te leiden; en
   • vi.ten behoeve van de aangeboden kansspelen kon geen gebruik worden gemaakt van betaalmiddelen die uitsluitend of grotendeels door Nederlanders worden gebruikt; en
  • d.er geen voornemens zijn die aan de betrouwbaarheid doen twijfelen.
 • 2.Voor zover uit het eerste lid het oordeel volgt dat de betrouwbaarheid buiten twijfel staat, wijst de raad van bestuur een aanvraag niet af op grond van de wet Bibob, vanwege de in het eerste lid, onderdeel a, genoemde antecedenten en handelingen.
 • 3.Het bepaalde in dit artikel is uitsluitend van toepassing op aanvragen die zijn ingediend voor 1 april 2022.

Het logische gevolg van het schrappen van dat artikel, is dat de Kansspelautoriteit vanaf 1 april 2022 het zonder vergunning aanbieden van online kansspelen aan Nederlanders, zwaarder wordt meegewogen. Het zal daarbij kijken tot 8 jaar terug.

Daarnaast verandert er ook het een en ander in het koaportaal. Onderdeel B16, de aanvraagmodule, zal gewijzigd worden. Daarbij wijst de Kansspelautoriteit erop dat partijen die voor 1 april 2022 zijn begonnen met het invullen van de aanvraagmodule maar pas na 1 april de aanvraag indienen, goed moeten controleren of de gevraagde gegevens dan nog kloppen.

Module B B16. Onvergund online kansspelaanbod

Wat is het antwoord op bovenstaande vraag?

Is inmiddels gestaakt met het geven deze gelegenheid?

Gestaakt per

De B16-module die per 1 april 2022 uit het koaportaal verwijderd is.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Laat een reactie achter